دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

سریال شاهرگ قسمت 22

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '24122705', uid: 'o0Hpx', i le: 'سریال شاهرگ - قسمت 23 - ایرانی', use ame: 'sameh a ', use id: '6427501', visi _c : '8.8 هزار', se de _ ame: 'sa.meh a ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /24122705-4209__4838.jpg', du a io : '49:14', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '07 مرداد 1399', li k: '/v/o0Hpx/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_23_-_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C', cha elId: '6427501', cha elUse ame: 'sameh a ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'sa.meh a ' }; va ex Video = { id: '39693626', uid: 'hk 5L', i le: 'تمرینات حرفه ای دریبل توسط مربی ایرانی در آلمان', use ame: 'Ahmad ezaFS', use id: '664248', visi _c : '3.7 هزار', se de _ ame: 'احمدرضا فریستایل فوتبال', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39693626-9062__1536.jpg', du a io : '1:00', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '27 آبان 1400', li k: '/v/hk 5L/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_23_-_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C', cha elId: '664248', cha elUse ame: 'Ahmad ezaFS', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'احمدرضا فریستایل فوتبال', }; 1:00 ویدیو بعدی تمرینات حرفه ای دریبل توسط مربی ایرانی در آلمان از کانال احمدرضا فریستایل فوتبال نرو بعدی 48:02 سریال شاهرگ قسمت 22 از کانال labkha da e 48:02 سریال شاهرگ - قسمت بیست و دوم ۲۲ از کانال جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 41:46 سریال شاهرگ قسمت14 از کانال فیلم جذاب✅(فالو=فالو) 41:25 سریال شاهرگ قسمت 15 از کانال کیوسک سرگرمی 42:58 سریال شاهرگ - قسمت 5 از کانال فیلمیشو | HD 48:28 سریال شاهرگ - قسمت اول 1 از کانال جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 39:16 سریال شاهرگ قسمت 19 از کانال فیلم دونی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} sa.meh a دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24098408-7497-b.jpg"," esumeUID":"u6YBO","du a io ":2882,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2882&ca ego ies=film&use id=6427501& cha el=6427501&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 22&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2882&ca ego ies=film&use id=6427501& cha el=6427501&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 22&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6427501&cha el_use ame=sameh a &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 22&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/u6YBO\/f\/u6YBO.m3u8?k=d063d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ca08e77a808e3050bb96e4259f7ed5be24098408-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFmOTUxNTZhNjE3YWY1ZDJiNjVmM2RlZmIyZTY5MGYyIiwiZXhwIjoxNjM3OTE3NzA3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Zv6OOzTcMySF8phuoX8Lq3-JlW 8G1xloVigySOaIqA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ca08e77a808e3050bb96e4259f7ed5be24098408-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFmOTUxNTZhNjE3YWY1ZDJiNjVmM2RlZmIyZTY5MGYyIiwiZXhwIjoxNjM3OTE3NzA3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Zv6OOzTcMySF8phuoX8Lq3-JlW 8G1xloVigySOaIqA"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24098408_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=262299, RESOLUTION=436x240","h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ca08e77a808e3050bb96e4259f7ed5be24098408-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFmOTUxNTZhNjE3YWY1ZDJiNjVmM2RlZmIyZTY5MGYyIiwiZXhwIjoxNjM3OTE3NzA3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Zv6OOzTcMySF8phuoX8Lq3-JlW 8G1xloVigySOaIqA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=126478, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ca08e77a808e3050bb96e4259f7ed5be24098408-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFmOTUxNTZhNjE3YWY1ZDJiNjVmM2RlZmIyZTY5MGYyIiwiZXhwIjoxNjM3OTE3NzA3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Zv6OOzTcMySF8phuoX8Lq3-JlW 8G1xloVigySOaIqA"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _123208", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال شاهرگ - قسمت 22 - ایرانی 8,993 sa.meh a 6.8 هزار دنبال‌ کننده 8,993 بازدید 87 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # سریال شاهرگ # قسمت 22 # ایرانی sa.meh a 6.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن سریال شاهرگ sa.meh a 25/22 ذخیره لیست پخش 1 48:23 سریال شاهرگ - قسمت 1 - ایرانی sa.meh a 2 43:59 سریال شاهرگ - قسمت 2 - ایرانی sa.meh a 3 44:46 سریال شاهرگ - قسمت 3 - ایرانی sa.meh a 4 42:54 سریال شاهرگ - قسمت 4 - ایرانی sa.meh a 5 42:58 سریال شاهرگ - قسمت 5 - ایرانی sa.meh a 6 41:13 سریال شاهرگ - قسمت 6 - ایرانی sa.meh a 7 41:55 سریال شاهرگ - قسمت 7 - ایرانی sa.meh a 8 44:29 سریال شاهرگ - قسمت 8 - ایرانی sa.meh a 9 45:47 سریال شاهرگ - قسمت 9 - ایرانی sa.meh a 10 45:59 سریال شاهرگ - قسمت 10 - ایرانی sa.meh a 11 48:38 سریال شاهرگ - قسمت 11 - ایرانی sa.meh a 12 43:16 سریال شاهرگ - قسمت 12 - ایرانی sa.meh a 13 36:47 سریال شاهرگ - قسمت 13 - ایرانی sa.meh a 14 43:33 سریال شاهرگ - قسمت 14 - ایرانی sa.meh a 15 41:25 سریال شاهرگ - قسمت 15 - ایرانی sa.meh a 16 46:34 سریال شاهرگ - قسمت 16 - ایرانی sa.meh a 17 41:34 سریال شاهرگ - قسمت 17 - ایرانی sa.meh a 18 50:13 سریال شاهرگ - قسمت 18 - ایرانی sa.meh a 19 43:27 سریال شاهرگ - قسمت 19 - ایرانی sa.meh a 20 43:47 سریال شاهرگ - قسمت 20 - ایرانی sa.meh a 21 46:09 سریال شاهرگ - قسمت 21 - ایرانی sa.meh a 48:02 سریال شاهرگ - قسمت 22 - ایرانی sa.meh a 23 49:14 سریال شاهرگ - قسمت 23 - ایرانی sa.meh a 24 45:31 سریال شاهرگ - قسمت 24 - ایرانی sa.meh a 25 42:51 سریال شاهرگ - قسمت 25 - ایرانی sa.meh a مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:00 تمرینات حرفه ای دریبل توسط مربی ایرانی در آلمان احمدرضا فریستایل فوتبال 3.7 هزار بازدید 1 هفته پیش 48:02 سریال شاهرگ قسمت 22 labkha da e 382 بازدید 1 سال پیش 48:02 سریال شاهرگ - قسمت بیست و دوم ۲۲ جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 398 بازدید 1 سال پیش 41:46 سریال شاهرگ قسمت14 فیلم جذاب✅(فالو=فالو) 593 بازدید 1 سال پیش 41:25 سریال شاهرگ قسمت 15 کیوسک سرگرمی 761 بازدید 1 سال پیش 42:58 سریال شاهرگ - قسمت 5 فیلمیشو | HD 279 بازدید 1 سال پیش 48:28 سریال شاهرگ - قسمت اول 1 جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 1 هزار بازدید 1 سال پیش 39:16 سریال شاهرگ قسمت 19 فیلم دونی 164 بازدید 1 سال پیش

سریال شاهرگ قسمت 22 | شاهرگ قسمت 22: سریال شاهرگ قسمت 22، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسیٔولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه‌های چندین بمب در تهران در حال حرکت است … لینک —> سایت آیسل سریال شاهرگ دانلود سریال شاهرگ قسمت 22

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب