دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سریال شاهرگ قسمت 20

سریال شاهرگ - قسمت 20 - ایرانی

ببینید

سریال شاهرگ قسمت 20

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '24074177', uid: 'wd G0', i le: 'سریال شاهرگ - قسمت 21 - ایرانی', use ame: 'sameh a ', use id: '6427501', visi _c : '2.7 هزار', se de _ ame: 'sa.meh a ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /24074177-8297__8811.jpg', du a io : '46:09', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '04 مرداد 1399', li k: '/v/wd G0/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_21_-_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C', cha elId: '6427501', cha elUse ame: 'sameh a ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'sa.meh a ' }; va ex Video = { id: '39822184', uid: '4pvaZ', i le: 'سریال ایرانی - سرجوخه - قسمت 20', use ame: 'FilmKha ehApa a ', use id: '6072708', visi _c : '226 ', se de _ ame: '◕‿◕ فِـیِـلـمـ خـانِـه آپاراتـ ◕‿-', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39822184-5935__3177.jpg', du a io : '46:33', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '02 آذر 1400', li k: '/v/4pvaZ/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_21_-_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C', cha elId: '6072708', cha elUse ame: 'FilmKha ehApa a ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '◕‿◕ فِـیِـلـمـ خـانِـه آپاراتـ ◕‿-', }; 46:33 ویدیو بعدی سریال ایرانی - سرجوخه - قسمت 20 از کانال ◕‿◕ فِـیِـلـمـ خـانِـه آپاراتـ ◕‿- نرو بعدی 46:33 سریال سرجوخه قسمت ۲۰ از کانال My_films 1:00 تمرینات حرفه ای دریبل توسط مربی ایرانی در آلمان از کانال احمدرضا فریستایل فوتبال 42:22 سریال شاهرگ - قسمت بیستم 20 از کانال جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 41:46 سریال شاهرگ قسمت14 از کانال فیلم جذاب✅(فالو=فالو) 41:25 سریال شاهرگ قسمت 15 از کانال labkha da e 37:14 سریال شاهرگ - 20 - Shah ag از کانال IRANiTV.COM 48:38 سریال شاهرگ قسمت 11 از کانال labkha da e fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} sa.meh a دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24008077-7826-b.jpg"," esumeUID":"Wlbz ","du a io ":2627,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2627&ca ego ies=film&use id=6427501& cha el=6427501&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 20&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2627&ca ego ies=film&use id=6427501& cha el=6427501&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 20&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6427501&cha el_use ame=sameh a &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0647\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a 20&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/Wlbz \/f\/Wlbz .m3u8?k=9a081"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/495b823a8a94dd7c4047b8604781510924008077-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGZmZjAyMDM0NjMxNjMwNzg3NmY5Y2NkZDRkMWFkIiwiZXhwIjoxNjM3OTIxNzU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.cM17zCcov38A8G-DamH6XdUep_PQg Mzb3QVFqgbW8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/495b823a8a94dd7c4047b8604781510924008077-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGZmZjAyMDM0NjMxNjMwNzg3NmY5Y2NkZDRkMWFkIiwiZXhwIjoxNjM3OTIxNzU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.cM17zCcov38A8G-DamH6XdUep_PQg Mzb3QVFqgbW8"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24008077_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=258351, RESOLUTION=436x240","h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/495b823a8a94dd7c4047b8604781510924008077-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGZmZjAyMDM0NjMxNjMwNzg3NmY5Y2NkZDRkMWFkIiwiZXhwIjoxNjM3OTIxNzU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.cM17zCcov38A8G-DamH6XdUep_PQg Mzb3QVFqgbW8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=124440, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/495b823a8a94dd7c4047b8604781510924008077-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGZmZjAyMDM0NjMxNjMwNzg3NmY5Y2NkZDRkMWFkIiwiZXhwIjoxNjM3OTIxNzU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.cM17zCcov38A8G-DamH6XdUep_PQg Mzb3QVFqgbW8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _229545", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال شاهرگ - قسمت 20 - ایرانی 10,996 sa.meh a 6.8 هزار دنبال‌ کننده 10,996 بازدید 126 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # سریال شاهرگ # قسمت 20 # ایرانی sa.meh a 6.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن سریال شاهرگ sa.meh a 25/20 ذخیره لیست پخش 1 48:23 سریال شاهرگ - قسمت 1 - ایرانی sa.meh a 2 43:59 سریال شاهرگ - قسمت 2 - ایرانی sa.meh a 3 44:46 سریال شاهرگ - قسمت 3 - ایرانی sa.meh a 4 42:54 سریال شاهرگ - قسمت 4 - ایرانی sa.meh a 5 42:58 سریال شاهرگ - قسمت 5 - ایرانی sa.meh a 6 41:13 سریال شاهرگ - قسمت 6 - ایرانی sa.meh a 7 41:55 سریال شاهرگ - قسمت 7 - ایرانی sa.meh a 8 44:29 سریال شاهرگ - قسمت 8 - ایرانی sa.meh a 9 45:47 سریال شاهرگ - قسمت 9 - ایرانی sa.meh a 10 45:59 سریال شاهرگ - قسمت 10 - ایرانی sa.meh a 11 48:38 سریال شاهرگ - قسمت 11 - ایرانی sa.meh a 12 43:16 سریال شاهرگ - قسمت 12 - ایرانی sa.meh a 13 36:47 سریال شاهرگ - قسمت 13 - ایرانی sa.meh a 14 43:33 سریال شاهرگ - قسمت 14 - ایرانی sa.meh a 15 41:25 سریال شاهرگ - قسمت 15 - ایرانی sa.meh a 16 46:34 سریال شاهرگ - قسمت 16 - ایرانی sa.meh a 17 41:34 سریال شاهرگ - قسمت 17 - ایرانی sa.meh a 18 50:13 سریال شاهرگ - قسمت 18 - ایرانی sa.meh a 19 43:27 سریال شاهرگ - قسمت 19 - ایرانی sa.meh a 43:47 سریال شاهرگ - قسمت 20 - ایرانی sa.meh a 21 46:09 سریال شاهرگ - قسمت 21 - ایرانی sa.meh a 22 48:02 سریال شاهرگ - قسمت 22 - ایرانی sa.meh a 23 49:14 سریال شاهرگ - قسمت 23 - ایرانی sa.meh a 24 45:31 سریال شاهرگ - قسمت 24 - ایرانی sa.meh a 25 42:51 سریال شاهرگ - قسمت 25 - ایرانی sa.meh a مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 46:33 سریال ایرانی - سرجوخه - قسمت 20 ◕‿◕ فِـیِـلـمـ خـانِـه آپاراتـ ◕‿- 226 بازدید 3 روز پیش 46:33 سریال سرجوخه قسمت ۲۰ My_films 1.2 هزار بازدید 5 روز پیش 1:00 تمرینات حرفه ای دریبل توسط مربی ایرانی در آلمان احمدرضا فریستایل فوتبال 3.8 هزار بازدید 1 هفته پیش 42:22 سریال شاهرگ - قسمت بیستم 20 جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 480 بازدید 1 سال پیش 41:46 سریال شاهرگ قسمت14 فیلم جذاب✅(فالو=فالو) 593 بازدید 1 سال پیش 41:25 سریال شاهرگ قسمت 15 labkha da e 165 بازدید 1 سال پیش 37:14 سریال شاهرگ - 20 - Shah ag IRANiTV.COM 658 بازدید 1 سال پیش 48:38 سریال شاهرگ قسمت 11 labkha da e 389 بازدید 1 سال پیش

سریال شاهرگ قسمت 20 | شاهرگ قسمت 20: سریال شاهرگ قسمت 20، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسیٔولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه‌های چندین بمب در تهران در حال حرکت است … لینک —> سایت آیسل سریال شاهرگ دانلود سریال شاهرگ قسمت 20 HDTV: 254 MB

آخرین مطالب