دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
سریال زبان عشق قسمت 257

ببینید

سریال زبان عشق قسمت 257

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38358306', uid: 'lm vd', i le: 'فیلم اکشن وارکرافت | Wo ld of Wa c af - Ba le fo Aze o h Ci ema ic | کانال گاد', use ame: 'klipl', use id: '1563409', visi _c : '1.5 هزار', se de _ ame: '✔️✔️ G O D ✔️✔️', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38358306-7472__4826.jpg', du a io : '4:29', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '15 مهر 1400', li k: '/v/lm vd', cha elId: '1563409', cha elUse ame: 'klipl', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '✔️✔️ G O D ✔️✔️', }; 4:29 ویدیو بعدی فیلم اکشن وارکرافت | Wo ld of Wa c af - Ba le fo Aze o h Ci ema ic | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ نرو بعدی 10:45 فیلم اکشن مستر چیف | Mas e Chief Des oys Eve yo e2021 | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:21:53 ◀ فیلم اکشن | هیتمن | Hi ma 2007 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:13:45 ◀ فیلم اکشن | مهره | Paw 2013 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:44:46 ◀ فیلم اکشن | افسانه | Lege d 2015 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:31:35 ◀ فیلم اکشن | سابوتاژ | Sabo age 2014 | دوبله | فیلم سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:28:18 ◀ فیلم اکشن | مارک 2 | دوبله | فیلم رزمی سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:55:11 فیلم خارجی دوبله 2018 کورسک Ku sk اکشن سینمایی کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:37:19 فیلم اکشن Ou cas 2014 رانده شده | دوبله | سینمایی | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:42:58 فیلم اکشن Mo he 2017 مادر | دوبله | سینمایی | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ✔️✔️ G O D ✔️✔️ دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19929087-1341-b.jpg"," esumeUID":"vA6gS","du a io ":2360,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2360&ca ego ies=film&use id=1563409& cha el=1563409&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2360&ca ego ies=film&use id=1563409& cha el=1563409&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=1563409&cha el_use ame=klipl&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/vA6gS\/f\/vA6gS.m3u8?k=b1f1d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19929087_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=592596, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=148743, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=289098, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=818813, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da3cbace7b89db2ae8c6545cc4ee231e19929087-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjhkYjFmOTc0YjZhNWYxMzJlMjI3YjM0ZDA1YzAwNmQwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNzQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1oU-zyIziFZ79E11HImMVgN8d6DRA_bUjL1D4Wh8kK4"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _823732", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال هندی | زبان عشق | قسمت 257 | دوبله فارسی | کانال گاد 79,402 ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 15.3 هزار دنبال‌ کننده 79,402 بازدید 2,544 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # فیلم اکشن کانال گاد # فیلم سینمایی کانال گاد # دوبله کانال گاد # زیر نویس کانال گاد # کانال گاد # ka al god # film akshe ka al god # film si amayi ka al god # doble ka al god # zi evis ka al god ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 15.3 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ویدئو لند 2 ماه پیش این فیلم در واقعیت اصلا عاشقانه نیست فیلم غمگینی هست من که وقتی نگاه میکنم گریه م میگیره گزارش تخلف u_10196242 3 ماه پیش خیلی خوب بود مثل همیشه گزارش تخلف FREE FIRE GAMER 5 ماه پیش عالییییییییییییییی گزارش تخلف ❤الینا❤ 5 ماه پیش میگم شما ها چرا هی زر الکی میزنید اون روز که تاپکی نانه رو نوشت اصلش اولین نفر که نذاشت ویهان نامه رو بخونه اولین نفر خوشی خانم بود ولی الانه که سانترا نمیزاره وگرنه اولش خوشی خانم نذاشت که الان سانترا نمیزاره گزارش تخلف u_10530777 5 ماه پیش ا گزارش تخلف u_9583053 6 ماه پیش سانترای عوضی دختر دهاتی تو فکر کردی میتونی انیگدر تاپکی رو از ویهان دور کنی و به ویهان برسی دختر دهاتی نلت بهت دختر دهاتی هر چقدر نلت بگم کمه دختری بیهیا گزارش تخلف Melikagdvh 7 ماه پیش عالی بود گزارش تخلف Na ges.Hasa i 7 ماه پیش اما از یه جایی فیلم خیلی گریه دار میشه. از وقتی که تاپکی میگه من وانی ابروی نیستم خیلی گریه داره گزارش تخلف u_9930313 9 ماه پیش خیلی جالب شده.... گزارش تخلف u_9787173 9 ماه پیش ای سانترای................. عوضــــــــــــیییییی گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ویدیوهای مشابه پخش خودکار 4:29 فیلم اکشن وارکرافت | Wo ld of Wa c af - Ba le fo Aze o h Ci ema ic | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1.5 هزار بازدید 6 روز پیش 10:45 فیلم اکشن مستر چیف | Mas e Chief Des oys Eve yo e2021 | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1.3 هزار بازدید 6 روز پیش 1:21:53 ◀ فیلم اکشن | هیتمن | Hi ma 2007 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 54.8 هزار بازدید 2 سال پیش 1:13:45 ◀ فیلم اکشن | مهره | Paw 2013 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 47.2 هزار بازدید 2 سال پیش 1:44:46 ◀ فیلم اکشن | افسانه | Lege d 2015 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 58.3 هزار بازدید 2 سال پیش 1:31:35 ◀ فیلم اکشن | سابوتاژ | Sabo age 2014 | دوبله | فیلم سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 49.3 هزار بازدید 2 سال پیش 1:28:18 ◀ فیلم اکشن | مارک 2 | دوبله | فیلم رزمی سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 33.1 هزار بازدید 2 سال پیش 1:55:11 فیلم خارجی دوبله 2018 کورسک Ku sk اکشن سینمایی کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 10.7 هزار بازدید 1 سال پیش 1:37:19 فیلم اکشن Ou cas 2014 رانده شده | دوبله | سینمایی | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 46.9 هزار بازدید 2 سال پیش 1:42:58 فیلم اکشن Mo he 2017 مادر | دوبله | سینمایی | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 19.6 هزار بازدید 2 سال پیش

سریال زبان عشق قسمت 257 دوبله فارسی را از سایت پشتوک دریافت کنید.سریال هندی | زبان عشق | قسمت 257 | دوبله فارسی | فیلم هندی | کانال گادمرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.با کیفیت 144pبا کیفیت 240pقسمت 257 سریال زبان عشق - نماشا دانلود قسمت 257 و 258 سریال زبان عشق باید در کانال تلگرامی وارد شویدلینکهای پرسرعت قسمت برای‌ اعضای کانال قرارگرفت[email p o ec ed]جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

ناشناس 2 ماه قبل  1  خیلی خیلی ممنون پاسخ

مهدی 1 سال قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

2 پاسخ ادمین

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب