دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سریال خوب بد زشت قسمت 8

سریال خوب بد زشت - قسمت هشتم ----------

ببینید

سریال خوب بد زشت قسمت 8

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '39874120', uid: 'j V3f', i le: 'خوب، بد، زشت در تهران', use ame: 'Raah ema', use id: '6726590', visi _c : '1.3 هزار', se de _ ame: 'راه نما', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39874120-8858__8367.jpg', du a io : '2:48', sda e: '1 روز پیش', da e_exac : '03 آذر 1400', li k: '/v/j V3f', cha elId: '6726590', cha elUse ame: 'Raah ema', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'راه نما', }; 2:48 ویدیو بعدی خوب، بد، زشت در تهران از کانال راه نما نرو بعدی 8:46 فکت ها و نکات "گای آزاد" که احتمالا نمی دونید! از کانال Playback.Ci ema 2:37:43 فیلم کامل خوب بد زشت از کانال دیدنی 2:37:43 سینمایی خوب بد زشت از کانال I a Clip (آنلاین تماشا کن) 2:41 آهنگ خوب بد زشت از کانال Ba dia X 6:13 اهنگ خوب بد زشت از کانال MazloomyAli 1:27 فیلم خوب ، بد ، زشت از کانال پیام فولادی فر 0:54 خوب،بد،زشت از کانال Ros ami 88 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} e im 7 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/12533929-7052-b.jpg"," esumeUID":"SLbGB","du a io ":2513,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2513&ca ego ies=film& cha el=295268&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0632\u0634\u062a&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0647\u0634\u062a\u0645&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0648\u0628 \u0628\u062f \u0632\u0634\u062a&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2513&ca ego ies=film& cha el=295268&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0632\u0634\u062a&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0647\u0634\u062a\u0645&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0648\u0628 \u0628\u062f \u0632\u0634\u062a&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=295268&cha el_use ame=e i74&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0632\u0634\u062a&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0647\u0634\u062a\u0645&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0648\u0628 \u0628\u062f \u0632\u0634\u062a","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/SLbGB\/f\/SLbGB.m3u8?k=909b0"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/12533929_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=293680, RESOLUTION=426x340","h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=146526, RESOLUTION=264x210","h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=595926, RESOLUTION=640x512","h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=734715, RESOLUTION=720x576","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/710e37a0af965814d6ce07466a6cca8012533929-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjljOGIxM2M1MDA1Y2Q4MzZiZmZhNmRjODFhMmZiZmFjIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTk0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dvlc-Q25YUoVD2YN2bZU38Tl 6eMdi6zG0NILeM2NUw"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _203437", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال خوب بد زشت - قسمت هشتم 6,269 e im 7 2.7 هزار دنبال‌ کننده 6,269 بازدید 75 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سریال خوب بد زشت - قسمت هشتم ---------- 3 سال پیش فیلم # سریال # فیلم # خوب بد زشت e im 7 2.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 2:48 خوب، بد، زشت در تهران راه نما 1.3 هزار بازدید 1 روز پیش 8:46 فکت ها و نکات "گای آزاد" که احتمالا نمی دونید! Playback.Ci ema 6 هزار بازدید 1 روز پیش 2:37:43 فیلم کامل خوب بد زشت دیدنی 510 بازدید 2 ماه پیش 2:37:43 سینمایی خوب بد زشت I a Clip (آنلاین تماشا کن) 1.2 هزار بازدید 11 ماه پیش 2:41 آهنگ خوب بد زشت Ba dia X 1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش 6:13 اهنگ خوب بد زشت MazloomyAli 1.3 هزار بازدید 6 ماه پیش 1:27 فیلم خوب ، بد ، زشت پیام فولادی فر 370 بازدید 2 ماه پیش 0:54 خوب،بد،زشت Ros ami 88 553 بازدید 8 ماه پیش

سریال خوب بد زشت قسمت ۸ هشتم تاریخ بروزرسانی: 2020/06/15

در ادامه می توانید سریال خوب بد زشت قسمت 8 هشتم را با کیفیت عالی و حجم کم دانلود کنید. [کیفیت 720p] [لینک کمکی][کیفیت 480p] [لینک کمکی]دانلود تمام قسمت های سریال خوب بد زشت دانلود سریال خوب بد زشت قسمت 8 لطفا امتیاز دهید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب