دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سریال اکیا قسمت 131

دانلود قسمت 131 سریال اکیا - دانلود سریال اکیا - #اکیا

ببینید

سریال اکیا قسمت 131

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '8074938', uid: 'AfGuz', i le: 'دانلود قسمت 211 سریال اکیا', use ame: 'playe 505', use id: '2106273', visi _c : '26.7 هزار', se de _ ame: 'سریال', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /8074938-3804__3958.jpg', du a io : '37:22', sda e: '4 سال پیش', da e_exac : '14 شهریور 1396', li k: '/v/AfGuz', cha elId: '2106273', cha elUse ame: 'playe 505', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'سریال', }; 37:22 ویدیو بعدی دانلود قسمت 211 سریال اکیا از کانال سریال نرو بعدی 36:20 دانلود قسمت 130 سریال اکیا از کانال سریال 39:10 دانلود قسمت 133 سریال اکیا از کانال سریال 37:48 دانلود قسمت 187 سریال اکیا از کانال سریال 38:32 دانلود قسمت 92 سریال اکیا از کانال سریال 41:13 دانلود قسمت 213 سریال اکیا از کانال سریال 36:56 دانلود قسمت 127 سریال اکیا از کانال سریال 39:51 دانلود قسمت 94 سریال اکیا از کانال سریال 40:08 دانلود قسمت 163 سریال اکیا از کانال سریال 42:14 دانلود قسمت 108 سریال اکیا از کانال سریال fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} سریال دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/7247805-8914-b.jpg"," esumeUID":"8haQ9","du a io ":2298,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2298&ca ego ies=film& cha el=2106273&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2298&ca ego ies=film& cha el=2106273&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=2106273&cha el_use ame=playe 505&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0627\u06a9\u06cc\u0627&keywo ds=\u0627\u06a9\u06cc\u0627","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/8haQ9\/f\/8haQ9.m3u8?k=590eb"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/7247805_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=362844, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=113631, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as8.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=197646, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=578338, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1320986, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fda4436dc2a0c2b12411ebc11297d8087247805-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ1ZGZjNWJhNDVlOWE2ZjE3OTE0ZTI3ZTg0YTk2MzM0IiwiZXhwIjoxNjM3OTE1MDg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.C2pQhVaOF9RsuILPeiOQ HcLW-jQ YUx3fwmZ25AzmY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _729613", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دانلود قسمت 131 سریال اکیا 47,533 سریال 2.1 هزار دنبال‌ کننده 47,533 بازدید 746 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن دانلود قسمت 131 سریال اکیا - دانلود سریال اکیا - #اکیا 4 سال پیش فیلم # دانلود سریال اکیا # دانلود اکیا # اکیا سریال 2.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 37:22 دانلود قسمت 211 سریال اکیا سریال 26.7 هزار بازدید 4 سال پیش 36:20 دانلود قسمت 130 سریال اکیا سریال 25 هزار بازدید 4 سال پیش 39:10 دانلود قسمت 133 سریال اکیا سریال 18.5 هزار بازدید 4 سال پیش 37:48 دانلود قسمت 187 سریال اکیا سریال 21.2 هزار بازدید 4 سال پیش 38:32 دانلود قسمت 92 سریال اکیا سریال 17.1 هزار بازدید 4 سال پیش 41:13 دانلود قسمت 213 سریال اکیا سریال 28.8 هزار بازدید 4 سال پیش 36:56 دانلود قسمت 127 سریال اکیا سریال 25.2 هزار بازدید 4 سال پیش 39:51 دانلود قسمت 94 سریال اکیا سریال 14.7 هزار بازدید 4 سال پیش 40:08 دانلود قسمت 163 سریال اکیا سریال 23.1 هزار بازدید 4 سال پیش 42:14 دانلود قسمت 108 سریال اکیا سریال 23.2 هزار بازدید 4 سال پیش

پخش صدا در حال بارگذاری ویدیو ...

قسمت 131 سریال اکیا دوبله

اشتراک‌گذاری ۰ نظر ۰ نظر دانلود دانلود ویدیو دانلود ویدیو ۱۰۴.۸۵ مگابایت گزارش تخلف بیشتر بیشتر لایک‌ها گزارش تخلف ۴ لایک

دانلود آسان بصورت فایل و لینک در کانال تلگرام »»»WwW.Teleg am.Me/Mp3jadidدانلود720:h p://uploadboy.me/4 a3x7fqj56v.h mlدانلود480:h p://uploadboy.me/u0hiq933i628/okeea-131-480p.mp4.h mlدانلود240:h p://uploadboy.me/wyuh 0gze9dl.h ml ادامه

نظرات لبخند لغو ثبت نظری برای نمایش وجود ندارد. پاسخ به

لایک‌ها Loadi g...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب