دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سحاب

سحاب

سحاب

Defi i io f om Wik io a y, he f ee dic io a y Jump o aviga io Jump o sea ch See also: شحات‎ Co e s 1 A abic 1.1 E ymology 1.2 P o u cia io 1.3 Nou 1.3.1 Decle sio 1.4 Nou 1.4.1 Decle sio 2 Hijazi A abic 2.1 E ymology 1 2.1.1 P o u cia io 2.1.2 Nou 2.2 E ymology 2 2.2.1 P o u cia io 2.2.2 Nou 3 Sou h Leva i e A abic 3.1 E ymology 3.1.1 Nou 3.2 E ymology 2 3.2.1 P ope ou A abic[edi ] E ymology[edi ] F om he oo س ح ب‎ (s-ḥ-b) سَحَّابٌ P o u cia io [edi ] IPA(key): /sa.ħaːb/ .mw-pa se -ou pu .k-playe .k-a ibu io {visibili y:hidde }Audio(file) Nou [edi ] سَحَاب • (saḥāb) m sg o f sg o f pl (collec ive, si gula ive سَحَابَة‎ (saḥāba), plu al سُحُب‎ (suḥub)) clouds 609–632 C.E., Qu 'a , 13:12: ‏هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ‎huwa allaḏī yu īkumu l-ba qa ḵawfa waṭamaʿa wayu šiʾu s-saḥāba ṯ-ṯiqāla(please add a E glish a sla io of his quo e) 609–632 C.E., Qu 'a , 27:88: ‏وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ‎wa a ā l-jibāla aḥsabuhā jāmida a wahiya amu u ma a l-ssaḥābi ṣu ʿa l-lahi allaḏī ʾa qa a kulla šayʾi ʾi ahu ḵabī u bimā afʿalū a(please add a E glish a sla io of his quo e) Decle sio [edi ] Decle sio of ou سَحَاب (saḥāb) Collec ive basic collec ive ip o e I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَابsaḥāb السَّحَاب‎as-saḥāb سَحَابsaḥāb Nomi a ive سَحَابٌsaḥābu السَّحَابُ‎as-saḥābu سَحَابُsaḥābu Accusa ive سَحَابًا‎saḥāba السَّحَابَ‎as-saḥāba سَحَابَsaḥāba Ge i ive سَحَابٍsaḥābi السَّحَابِ‎as-saḥābi سَحَابِsaḥābi Si gula ive si gula ive ip o e i ـَة (-a) I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَابَة‎saḥāba السَّحَابَة‎as-saḥāba سَحَابَة‎saḥāba Nomi a ive سَحَابَةٌ‎saḥāba u السَّحَابَةُ‎as-saḥāba u سَحَابَةُ‎saḥāba u Accusa ive سَحَابَةً‎saḥāba a السَّحَابَةَ‎as-saḥāba a سَحَابَةَ‎saḥāba a Ge i ive سَحَابَةٍ‎saḥāba i السَّحَابَةِ‎as-saḥāba i سَحَابَةِ‎saḥāba i Dual I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَابَتَيْن‎saḥāba ay السَّحَابَتَيْن‎as-saḥāba ay سَحَابَتَيْ‎saḥāba ay Nomi a ive سَحَابَتَانِ‎saḥāba ā i السَّحَابَتَانِ‎as-saḥāba ā i سَحَابَتَا‎saḥāba ā Accusa ive سَحَابَتَيْنِ‎saḥāba ay i السَّحَابَتَيْنِ‎as-saḥāba ay i سَحَابَتَيْ‎saḥāba ay Ge i ive سَحَابَتَيْنِ‎saḥāba ay i السَّحَابَتَيْنِ‎as-saḥāba ay i سَحَابَتَيْ‎saḥāba ay Paucal (3-10) sou d femi i e paucal I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَابَات‎saḥābā السَّحَابَات‎as-saḥābā سَحَابَات‎saḥābā Nomi a ive سَحَابَاتٌ‎saḥābā u السَّحَابَاتُ‎as-saḥābā u سَحَابَاتُ‎saḥābā u Accusa ive سَحَابَاتٍ‎saḥābā i السَّحَابَاتِ‎as-saḥābā i سَحَابَاتِ‎saḥābā i Ge i ive سَحَابَاتٍ‎saḥābā i السَّحَابَاتِ‎as-saḥābā i سَحَابَاتِ‎saḥābā i Plu al of va ie y basic b oke plu al ip o e I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سُحُب‎suḥub السُّحُب‎as-suḥub سُحُب‎suḥub Nomi a ive سُحُبٌ‎suḥubu السُّحُبُ‎as-suḥubu سُحُبُ‎suḥubu Accusa ive سُحُبًا‎suḥuba السُّحُبَ‎as-suḥuba سُحُبَ‎suḥuba Ge i ive سُحُبٍ‎suḥubi السُّحُبِ‎as-suḥubi سُحُبِ‎suḥubi Nou [edi ] سَحَّاب • (saḥḥāb) m (plu al سَحَّابَات‎ (saḥḥābā )) zip fas e e Decle sio [edi ] Decle sio of ou سَحَّاب (saḥḥāb) Si gula basic si gula ip o e I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَّابsaḥḥāb السَّحَّاب‎as-saḥḥāb سَحَّابsaḥḥāb Nomi a ive سَحَّابٌsaḥḥābu السَّحَّابُ‎as-saḥḥābu سَحَّابُsaḥḥābu Accusa ive سَحَّابًا‎saḥḥāba السَّحَّابَ‎as-saḥḥāba سَحَّابَsaḥḥāba Ge i ive سَحَّابٍsaḥḥābi السَّحَّابِ‎as-saḥḥābi سَحَّابِsaḥḥābi Dual I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَّابَيْن‎saḥḥābay السَّحَّابَيْن‎as-saḥḥābay سَحَّابَيْ‎saḥḥābay Nomi a ive سَحَّابَانِ‎saḥḥābā i السَّحَّابَانِ‎as-saḥḥābā i سَحَّابَا‎saḥḥābā Accusa ive سَحَّابَيْنِ‎saḥḥābay i السَّحَّابَيْنِ‎as-saḥḥābay i سَحَّابَيْ‎saḥḥābay Ge i ive سَحَّابَيْنِ‎saḥḥābay i السَّحَّابَيْنِ‎as-saḥḥābay i سَحَّابَيْ‎saḥḥābay Plu al sou d femi i e plu al I defi i e Defi i e Co s uc I fo mal سَحَّابَات‎saḥḥābā السَّحَّابَات‎as-saḥḥābā سَحَّابَات‎saḥḥābā Nomi a ive سَحَّابَاتٌ‎saḥḥābā u السَّحَّابَاتُ‎as-saḥḥābā u سَحَّابَاتُ‎saḥḥābā u Accusa ive سَحَّابَاتٍ‎saḥḥābā i السَّحَّابَاتِ‎as-saḥḥābā i سَحَّابَاتِ‎saḥḥābā i Ge i ive سَحَّابَاتٍ‎saḥḥābā i السَّحَّابَاتِ‎as-saḥḥābā i سَحَّابَاتِ‎saḥḥābā i Hijazi A abic[edi ] E ymology 1[edi ] سَحَّاب F om A abic سَحَّاب‎ (saḥḥāb). P o u cia io [edi ] IPA(key): /saˈħːaːb/ Nou [edi ] سَحَّاب • (saḥḥāb) m (plu al سَحَّابات‎ (saḥḥābā )) zippe Sy o ym: سُسْتَة‎ (sus a) E ymology 2[edi ] سَحَاب F om A abic سَحَاب‎ (saḥāb, “clouds”) P o u cia io [edi ] IPA(key): /saˈħaːb/ Nou [edi ] سَحَاب • (saḥāb) f pl plu al of سَحَابَة‎ (saḥāba, “cloud”) Sy o ym: غيوم‎ (ḡuyūm, ḡiyūm) Sou h Leva i e A abic[edi ] Roo س ح ب‎ E ymology[edi ] F om A abic سَحَّاب‎ (saḥḥāb). Nou [edi ] سحّاب • (saḥḥāb) m zip, zippe , zip fas e e Sy o ym: جرار‎ (ja ā ) E ymology 2[edi ] Pic u e dic io a y الأردن عمّان إربد الزرقا رصيفة‎ وادي السير سحاب الرمثا صويلح مفرق مادبا السلط جرش عجلون بلاد الشام الأردن F om A abic سَحَاب‎ (saḥāb, “clouds”). P ope ou [edi ] سحاب • (saḥāb) f Sahab (a ci y i Jo da ) Re ieved f om "h ps://e .wik io a y.o g/w/i dex.php? i le=سحاب&oldid=64262611" Ca ego ies: A abic e ms belo gi g o he oo س ح بA abic 2-syllable wo dsA abic e ms wi h IPA p o u cia io A abic e ms wi h audio li ksA abic lemmasA abic ou sA abic masculi e ou sA abic femi i e ou sA abic ou s wi h mul iple ge de sA abic plu alia a umA abic e ms wi h quo a io sA abic ou s wi h basic ip o e collec iveA abic ou s wi h ip o e si gula ive i -aA abic ou s wi h sou d femi i e paucalA abic ou s wi h b oke plu alA abic ou s wi h basic ip o e b oke plu alA abic ou s wi h basic ip o e si gula A abic ou s wi h sou d femi i e plu ala :CloudsHijazi A abic e ms i he i ed f om A abicHijazi A abic e ms de ived f om A abicHijazi A abic e ms wi h IPA p o u cia io Hijazi A abic lemmasHijazi A abic ou sHijazi A abic masculi e ou sHijazi A abic femi i e ou sHijazi A abic plu alia a umSou h Leva i e A abic e ms belo gi g o he oo س ح بSou h Leva i e A abic e ms i he i ed f om A abicSou h Leva i e A abic e ms de ived f om A abicSou h Leva i e A abic lemmasSou h Leva i e A abic ou sSou h Leva i e A abic masculi e ou sVisual dic io a ySou h Leva i e A abic p ope ou sSou h Leva i e A abic femi i e ou sajp:Ci ies i Jo da ajp:Places i Jo da Hidde ca ego ies: Te ms wi h ma ual a sli e a io s diffe e f om he au oma ed o esTe ms wi h ma ual a sli e a io s diffe e f om he au oma ed o es/a Te ms wi h edu da a sli e a io sTe ms wi h edu da a sli e a io s/a Reques s fo a sla io s of A abic usage examples

Joi Reve so, i 's f ee a d fas ! Regis e Logi

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب