دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سایت سنجش آزمون آزمایشی

این مطلب در مورد نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ در سایت sanjeshserv.ir نوشته شده و ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش 1400 را آموزش داده است.

سایت سنجش آزمون آزمایشی

سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش sa jeshse v.i . ela ed-a { bo de : 1px solid #3b628c; backg ou d: #f0f0f0; ex -alig : igh !impo a ; paddi g- op: 14px; paddi g-bo om: 14px; bo de - igh : 10px solid #3b628c; bo de - adius: 15px; paddi g- igh : 20px; fo -weigh : bold; display:block; } .mo e-box { bo de - op-lef - adius: 30px; bo de -bo om- igh - adius: 30px; paddi g: 40px 20px; colo : #052449; fo -weigh : bold; backg ou d: #d3dae3; } .mo e-co e { display: flex; heigh : au o; backg ou d: a spa e ; paddi g: 30px 10px; backg ou d: #fff; box-shadow: 0px 14px 80px gb(34 35 58 / 20%); paddi g: 25px; bo de - adius: 25px; ma gi - op: 20px; } .mo e-co e ul { wid h: 100%; paddi g: 0; } .mo e-co e ul li { paddi g: 5px 35px; bo de - adius: 50px; colo : #fff !impo a ; ex -alig : ce e ; backg ou d: #416993; backg ou d: adial-g adie (ci cle, gba(65,105,147,1) 0%, gba(3,35,74,1) 100%); ma gi -bo om: 5px; } .mo e-co e ul li a { colo : #fff; display: block; } .mo e-co e ul li a:hove { colo : #f5ed7c!impo a ;} .ali k div{ li e-heigh : 37px; fo -size: 19px ; ex -alig :jus ify } img{ max-wid h:100% !impo a } p{ ex -alig :ce e } .cm x_comme _field{ max-wid h:100%} .s a { clea :bo h; fo -size: 22px !impo a ;posi io : ela ive; } .i e - i le{ fo -weigh : bold; posi io : ela ive; colo : #03234a!impo a ; li e-heigh : 45px !impo a ; bo de : 0px solid #fff !impo a ; ma gi -bo om: 20px!impo a ; -webki -box-shadow: -8px -8px 0px -5px gb(255 150 0); box-shadow: 8px 8px 0px -5px gb(255 150 0); bo de - adius: 30px;paddi g: 0 15px !impo a ; } .ali k h1,h2,h3 , .ali k h4 , .ali k h5 , .ali k h6, #subjec 4{ fo -size: 21px; fo -weigh : bold; posi io : ela ive; colo : #03234a!impo a ; li e-heigh : 45px !impo a ; bo de : 0px solid #fff !impo a ; ma gi -bo om: 20px!impo a ; -webki -box-shadow: -8px -8px 0px -5px gb(255 150 0); box-shadow: 8px 8px 0px -5px gb(255 150 0); bo de - adius: 30px;paddi g: 0 15px !impo a ; } #subjec 4{ display:block} .ali k h3{fo -size: 21px !impo a } .ali k h4{fo -size: 20.5px !impo a } .ali k h5{fo -size: 20px !impo a } .ali k h6{fo -size: 19.5px !impo a } .ali k p{ li e-heigh :37px !impo a ; fo -size:19px !impo a ;fo -family:' assim egula ' , 'a ial';} .ali k spa { li e-heigh :37px !impo a ; fo -size:19px !impo a ;fo -family:' assim egula ', 'a ial';} .ali k p spa { li e-heigh :37px !impo a ; fo -size:19px !impo a ;fo -family:' assim egula ', 'a ial';} .ali k h2 { } .ali k a{ fo -size:i he i !impo a ;colo : #025ccb;} .ali k a:hove {colo : #e68802} .shoa { ex -alig : ce e !impo a ; paddi g: 50px 10px; fo -size: 21px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh :34px;backg ou d: #afd7d2; colo : #001d40; bo de - adius: 100px; } @media (max-wid h:768px) { .shoa {bo de - adius: 20px} .full able{fo -size:12px !impo a } a icle{ floa : o e !impo a } } .e d{bo de : 1px solid #ccc; backg ou d-colo :#f0f0f0; paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5;} .slo{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; ma gi -lef :20px; } h4{ fo -size:14px !impo a ; fo -size: 17px; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);} .slo2{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; posi io : ela ive; op:33px ; ma gi - igh :20px; } .my able d { bo de :1px solid #ccc;} .my able : h-child(eve ) {backg ou d: #ED7D31; colo :whi e} .my able : h-child(eve ) d { colo :whi e !impo a } .my able : h-child(odd) {backg ou d: #FFF} .my able :fi s {backg ou d:#EBFC87} .my able li: h-child(5 +3) {fo -weigh : bold} add ess, blockquo e, dd, dl, p, p e, q {ma gi -bo om: 1px; } .ali k img{ wid h:au o !impo a ; heigh :au o !impo a ; bo de :1px solid #E4E3E3 !impo a ; paddi g:5px !impo a ;} .ali k video{ bo de :1px solid #E4E3E3 !impo a ; paddi g:1px !impo a ; backg ou d:#9EB3BF} .lis - umbe {wid h: 1.8em;heigh : 1.8em;li e-heigh : 1.9em;backg ou d: #333e50;fo -weigh : 700; ex -alig : ce e ;bo de - adius: .9em;box-sizi g: bo de -box;floa : igh ; colo : #fff; ma gi -lef : 5px;} . x -da k{ colo :#333e50;} اگر در مورد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ سوالی دارید اگر در مورد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ سوالی دارید .col-desk op .call oac io { backg ou d: a spa e u l('h ps://www.ham ahmoshave .com/images/desk op.p g') o- epea ; wid h:100%;max-wid h:100%; heigh :290px; ma gi :0 au o; } .col-desk op .call_ ex { backg ou d: #03234a; colo : #fff !impo a ; floa : igh ; ex -alig : ce e ; bo de - adius: 50px;ma gi :20px;bo de - op- igh - adius: 2px; paddi g-bo om: 5px; paddi g- op: 5px; paddi g-lef : 10px; paddi g- igh : 10px; posi io : ela ive; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#fff; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .call_ ex s o g{bo de -bo om: 3px dashed gb(255, 150, 0,0.9);} .ve ical- ex { floa : igh ; display: i li e-block; /* a sfo m: o a e(-90deg);*/ backg ou d: #e3e2e2; paddi g: 10px; wid h:320px !impo a ; heigh :100% !impo a ; fo -size: 1.3em; /* ma gi : 120px -120px !impo a ;*/ } .ve ical- ex p{paddi g- igh : 20px;paddi g-lef : 20px;} .col-desk op .call_ ex p { paddi g: 0px 20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d: gb(10,208,181); backg ou d: li ea -g adie ( 45deg , gba(10,208,181,1) 0%, gba(4,83,113,1) 55%, gba(4,54,89,1) 100%);bo de - adius: 20px; wid h:100%; heigh :au o;paddi g-bo om: 100px; } .col-mobile .call_ ex { ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : au o;clea : bo h; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 20px; paddi g-lef :30px; paddi g- igh :30px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :whi e !impo a ; fo -size:16.5px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } . x 1{ colo :#333 !impo a } . x - ed{ colo :#ff9600!impo a } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: flex; ma gi -bo om:0px; } .col-desk op { display: o e; } .s a { ma gi - op:120px} .s icky-sideba { wid h:100% !impo a } .call_ ex p {bo de :1px solid #fff} } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } } .mobile ela ed{ paddi g: 20px; li e-heigh : 30px; backg ou d: #f0f0f0; bo de : 0px solid #bee5eb; ma gi -bo om: 40px; bo de - adius: 0px; ma gi - op: -90px; z-i dex: 9999; posi io : ela ive; wid h: 90%; ma gi : -90px au o; } عناوین اصلی این مقاله: مقدمه نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ هزینه ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ نتیجه گیری سوالات متداول مقدمه در سال های اخیر آزمون های آزمایشی سنجش توانسته اند تا حد زیادی به آمادگی دانش آموزان دبیرستانی یا متوسطه دوم برای شرکت در امتحانات مدرسه و کنکور کمک نمایند. این آزمون ها توسط سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش sa jeshse v.i یعنی  بخش شرکت تعاونی سازمان سنجش و زیر نظر این سازمان برگزار می شود. به این ترتیب، دانش آموزان محصل در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می توانند نسبت به ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش اقدام کرده و در این آزمون ها شرکت نمایند. از آن جایی که شرکت در این آزمون ها موثر واقع شده است، تعداد داوطلبان شرکت در آن ها هم افزایش پیدا کرده است. این آزمون ها خود در چند دسته برگزار و شامل تابستانه، مرحله ای و جامع می شوند. افراد متمایل به ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ و آزمون های آزمایشی پایه های دهم و یازدهم می توانند نسبت به شرکت در یک دسته یا همه آن ها اقدام کنند. ورود به سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش از جمله مهم ترین مزایای ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش می توان به پیشبرد درس های مختلف بر اساس برنامه تععین شده اشاره نمود. به این ترتیب، چه دانش آموزان کلاس های دهم و یازدهم و چه دانش آموزان سال آخری که در انتظار کنکور هستند می توانند با استفاده از برنامه این آزمون ها مطالعه خود را انجام دهند. نکته مهم در مورد این آزمون ها که بسیاری از داوطلبان در مورد آن ابهام دارند، نحوه ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ می باشد. در ادامه روش انجام این کار را برای شما بیان خواهیم کرد تا در صورت تمایل به شرکت در این آزمون ها به راحتی بتوانید ثبت نام خود را انجام دهید. البته باید به زمان ثبت نام آزمون سنجش 1400 هم دقت داشته باشید. چرا که برای انجام ثبت نام در این آزمون ها شما تا یک زمان مشخص فرصت خواهید داشت. این مورد یعنی زمان بندی این آزمون ها را هم برای شما توضیح می دهیم تا در این مورد هم با مشکلی مواجه نباشید. نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ افرادی که قصد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش را دارند، می توانند به صورت غیر حضوری و از اطریق سامانه در نظر گرفته شده برای این کار اقدام نمایند. همان گونه که اشاره کردیم، دانش آموزان پایه های مختلف می توانند نسبت به ثبت نام در یک یا چند دسته از این آزمون های آزمایشی سنجش یعنی تابستانه، مرحله ای و جامع شرکت کنند. با توجه به این که این آزمون ها از محبوبیت خوبی برخوردار گردیده و این روزها تعداد زیادی از دانش ْآموزان قصد ثبت نام در آن ها را دارند، نحوه ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ را به طور کامل برای شما بیان خواهیم کرد. به این ترتیب، به راحتی خواهید توانست نسبت به ثبت نام در آزمون های مربوط به پایه خود اقدام کنید. جهت انجام این کار لازم است یک سری مراحل را پشت سر بگذارید که آن ها را برای شما بیان کرده ایم. این مراحل شامل موارد زیر می شوند. ۱ابتدا باید وارد سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش شوید. آدرس سایت شرکت تعاونی سنجش یعنی www.sa jeshse v.i را در مرورگر خود جست و جو کنید. ۲بعد از مشاهده نتایج جست و جوی خود باید اولین سایت بالا آمده با همین آدرس و با عنوان «سنجش» را کلیک کرده و وارد شوید. ۳ سپس وارد صفحه اصلی سایت شرکت تعاونی سنجش می شوید. از قسمت سمت چپ این سایت و از بخش ثبت نام آزمون ها باید گزینه « ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش (سال تحصیلی 1400 _ 1401)» را انتخاب کنید. ۴در مرحله بعد وارد صفحه دیگری خواهید شد که زمان ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ برای شما مشخص شده و امکان انجام ثبت نام این آزمون ها وجود دارد. ابتدا بهتر است از سمت راست صفحه و بخش تذکر ویژه، گزینه «دریافت دفترچه راهنما» را بزنید و این دفترچه را دانلود کنید. مطالعه این دفترچه قبل از ثبت نام می تواند به شما در انتخاب دقیق تر آزمون ها کمک کند.  دانلود دفترچه راهنمای دوازدهم دانلود دفترچه راهنمای یازدهم دانلود دفترچه راهنمای دهم ۵بعد از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش، باید صفحه را به صورت کشویی به سمت پایین کشیده و در قسمت پایین و سمت چپ آن بر روی گزینه «ثبت نام جدید» کلیک نمایید. ۶در مرحله بعد از شما شماره پرونده و رمز عبور درخواست می شود. جهت به دست اوردن این اطلاعات لازم است نسبت به خرید کارت اعتباری مربوطه اقدام نمایید. امکان خرید کارت اعتباری از قسمت سمت راست همین صفحه و از منو تذکر ویژه وجود دارد. بر روی گزینه «خرید کارت» کلیک کنید. ۷سپس در ادامه مراحل ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش وارد صفحه دیگری خواهید شد. در این قسمت باید تیک مربوط به عبارت « فروش كارت اعتباری آزمون های آزمایشی سنجش در سال تحصیلی 1401_ 1400 » را زده و در قسمت پایین ان بر روی گزینه «تایید و ادامه» کلیک کنید. ۸در نهایت وارد صفحه اطلاعات خواهید شد. در این قسمت ابتدای کار باید مقطع تحصیلی را مشخص کرده و بعد از آن تعداد آزمون های مرحله ای و جامع که قصد شرکت در آن را دارید، مشخص کنید. به این ترتیب، قیمت کلی برای شما محاسبه خواهد شد. سپس در همین صفحه باید اطلاعاتی از جمله نام، نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه و پست الکترونیک را انتخاب کنید. سرانجام درگاه مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه «تایید و ادامه» را بزنید. ۹سپس به درگاه پرداخت منتقل شده و باید هزینه لازم برای این آزمون ها را با استفاده از کارت اعتباری پرداخت نمایید. در نهایت ثبت نام شما در آزمون های آزمایشی سنجش انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز مثل شماره پرونده و رمز عبور در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در این بخش نحوه ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ را به طور کامل برای شما بیان کردیم. بنابراین با استفاده از این مطالب می توانید نسبت به انجام ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش 1400 و سایر آزمون ها اقدام نمایید. در ادامه به زمان ثبت نام این آزمون ها و هزینه لازم برای این کار می پردازیم.   بیشتر بخوانید: ثبت نام کنکور سراسری به کانال تلگرام ما بپیوندید به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ نکته بسیار مهم دیگر در مورد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش زمان انجام این کار می باشد. چرا که این سازمان برای ثبت نام در هر یک از آزمون های مرحله ای و جامع خود یک زمان پایان در نظر گرفته و افراد تنها تا ان زمان مشخص امکان ثبت نام را خواهند داشت. زمان ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ در سایت شرکت تعاونی سازمان سنجش قرار گرفته و شما به راحتی می ت.انید از این زمان برای هر آزمون مطلع شوید. با توجه به اهمیت توجه به زمان بندی این آزمون ها، ما در این جا هم جدول زمانی در نظر گرفته شده برای ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ را برای شما آورده ایم تا با اطلاع کامل از این زمان بندی، نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام نمایید. این زمان در نظر گرفته شده برای آزمون ها به شرح زیر می باشد: زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ تاریخ آزمون زمان و مهلت ثبت نام آزمون مقطع تحصیلی نوع آزمون ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ آنلاین برگزار شد پایه یازدهم و دوازدهم اول تابستانه ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ آنلاین برگزار شد پایه یازدهم و دوازدهم دوم تابستانه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۶ مهر ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۲۷ مهر ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۱۸ آبان ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله سوم ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۰۹ آذر ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله چهارم ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۰۷ دی ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله پنجم(جمع بندی ترم اول) ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۲۸ دی ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله ششم ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۱۹ بهمن ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله هفتم ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ مهلت ثبت نام تا چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله هشتم ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ مهلت ثبت نام تا شنبه ۲۱ اسفند ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم نوبت اول جامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم نوبت دوم جامع ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ مهلت ثبت نام تا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه پایه دوازدهم نوبت سوم جامع ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ مهلت ثبت نام تا سه شنبه ۱۰ خرداد ماه پایه دوازدهم نوبت چهارم جامع   بیشتر بخوانید: شرایط ثبت نام کنکور ۱۴۰۱ مهلت ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ در بین آزمون های آزمایشی سنجش، آزمون های مربوط به کلاس های دوازدهم در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و افراد بیش تری هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام می کنند. چرا که این افراد با شرکت در این آزمون ها هم با زمان بندی کنکور و هم با نحوه سوالات بیش تر آشنا می شوند. در میان آزمون های پایه دوازدهم هم آزمون های جامع که در مراحل آخر برگزار می شوند، به کنکور آزمایشی معروف بوده و تعداد متقاضیان بیش تری دارند. نکته مهم در این مورد مهلت ثبت نام کنکو آزمایشی سنجش می باشد که آن هم در سایت شرکت تعاونی سنجش در کنار سایر آزمون ها مشخص شده است. در جدول زمان بندی این آزمون ها که در بخش قبل آورده ایم، چهار ردیف آخر مربوط به آزمون های جامع یا همان کنکور آزمایشی سنجش می باشند که مهلت ثبت نام آن ها هم مشخص شده است.   بیشتر بخوانید: دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش   هزینه ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ نکته مهم دیگر برای داوطلبان شرکت در آزمون های آزمایشی سنجش بحث هزینه این آزمون ها می باشد. همان گونه که در بخش های قبلی این مطلب اشاره کردیم، شما می توانید در هر چند مرحله از آزمون های مرحله ای و جامع شرکت کنید. هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش هم دقیقا به همین مورد ارتباط دارد. هر چه تعداد مراحل آزمونی که شرکت می کنید بیش تر باشد، لازم است هزینه بالاتری را هم پرداخت نمایید. همان طور که مشاهده کردید، در هنگام طی کردن مراحل ثبت نام و در بخش خرید کارت اعتباری، از شما درخواست می شود که تعداد آزمون های مرحله ای و جامع که قصد ثبت نام در آن ها را دارید، انتخاب کنید. با انتخاب تعداد این آزمون ها، هزینه آن هم در کادر پایین آن برای شما محاسبه می شود. پس در این قسمت به راحتی می توانید هزینه ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش و سایر آزمون های مورد نظر خود را به دست آورید.   بیشتر بخوانید: کنکور ۱۴۰۱   نتیجه گیری: آزمون های آزمایشی سنجش هر ساله برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه شرکت تعاونی سنجش نسبت به ثبت نام این آزمون ها اقدام نمایند. از آن جایی که این آزمون ها برای بسیاری از دانش آموزان اهمیت زیادی دارد، ما در این جا نحوه ثبت نام آزمون سنجش ۱۴۰۰ را به طور مفصل برای شما توضیح دادیم. به این ترتیب، شما می توانید نسبت به ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش در دسته های مرحله ای و جامع اقدام کنید. نکته مهم دیگر که داوطلبان ثبت نام این آزمون ها باید به ان توجه داشته باشند، زمان ثبت نام آزمون سنجش 1400 می باشد. زمان ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش و سایر آزمون های آزمایشی در سایت تعاونی سنجش مشخص گردیده و ما هم در این جا این زمان بندی را برای شما آورده ایم تا با آگاهی کامل نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایید.   بیشتر بخوانید: سایت ارزیابی سواد حرکتی بیشتر بخوانید: ثبت درخواست الکترونیکی سازمان سنجش سیستم پاسخگویی سازمان سنجش به کانال تلگرام ما بپیوندید به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید سوالات متداول1- آدرس سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش کدام است؟ ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش از طریق سایت sa jeshse v.i انجام می شود. 2- نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش چگونه است؟ برای ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش باید وارد سایت sa jeshse v.i شده و از قسمت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش به روشی که در مقاله توضیح داده شده اقدام به ثبت نام نمایید. 3- زمان ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش چه موقع می باشد؟ زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش برای هر یک از آزمون ها متفاوت می باشد که در متن مقاله زمان و مهلت ثبت نام تک تک آزمون ها ذکر شده است. { "@co ex ": "h ps://schema.o g", "@ ype": "FAQPage","mai E i y": [ {"@ ype": "Ques io ", " ame": "آدرس سایت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش کدام است؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش از طریق سایت& bsp;sa jeshse v.i انجام می شود. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش چگونه است؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " برای& bsp;ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش باید وارد سایت& bsp;sa jeshse v.i شده و از قسمت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش به روشی که در مقاله توضیح داده شده اقدام به ثبت نام نمایید. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "زمان ثبت نام کنکور آزمایشی سنجش چه موقع می باشد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش برای هر یک از آزمون ها متفاوت می باشد که در متن مقاله زمان و مهلت ثبت نام تک تک آزمون ها ذکر شده است. " } } ]} اگر در مورد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ سوالی دارید اگر در مورد ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش ۱۴۰۰ سوالی دارید . el op{li e-heigh :34px;di ec io : l; wid h:100%; ex -alig : igh ; clea :bo h; bo de -bo om:1px solid #555; colo :#000; ma gi - op:20px; } . el{ backg ou d:#F1F2F0 ;paddi g:10px; ex -alig : igh ; di ec io : l; ma gi -bo om:10px; li e-heigh :24px; colo :#00AE67} . el a{ ex -alig : igh ; di ec io : l; colo :#0E7051; fo -size:13px !impo a } . el a:hove { colo :#222} img{ max-wid h:100%; max-heigh :100%} p{ ex -alig :i he i } .fi s li k { wid h: 70%; ma gi : 0 au o; paddi g: 10px; backg ou d: gba(63,102,144,0.1); ex -alig : ce e !impo a ; bo de - adius: 30px; bo de : 2px solid #15375f; } .fi s li k a{ colo :black; ex -alig :ce e } نظرات کاربران  =''; docume .ge Eleme ById(" edadkol").value=''; docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div").i e HTML=''; .fulldiv{ backg ou d: gba(211,218,227,0.5); wid h:100%; ma gi :10px; floa : igh ; bo de :3px dashed #d3dae3; ma gi - igh :0px} .fulldiv p{ fo -size:13px} .lef div{colo :#e68802; floa :lef ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:13px} . igh div{colo :#3b628c; floa : igh ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:15px; fo -weigh :bold} . igh div i{ fo -size: 24px; ma gi -lef : 10px} .div ex { clea :bo h; paddi g:6px; ma gi :6px; fo -size:13px} .fulldiva swe { backg ou d:#fbfbfb; wid h:88%; ma gi :10px; floa :lef ; bo de :1px solid #d3d3d3; paddi g:10px; fo -size:12px} .addcomm{ wid h:100%; fo -size:18px; paddi g- igh :10px; paddi g-lef :10px; heigh :60px;bo de :1px solid #bbb; colo :#ccc;} # ewcomm{ wid h:100%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - igh :0px; paddi g- igh :0px; backg ou d: #d3dae3; paddi g: 1.5 em; ma gi : -3 em 0 0; posi io : ela ive; bo de -bo om-lef - adius: 20px; bo de -bo om- igh - adius: 20px;ma gi - op: 30px;ma gi -bo om: 30px } # ewcomm::af e {co e : ""; posi io : absolu e; z-i dex: 0; op: 0; igh : 100%; wid h: 20px; heigh : 48px; backg ou d: #979797; -webki -clip-pa h: polygo (100% 0,100% 100%,0 100%); clip-pa h: polygo (100% 0,100% 100%,0 100%);} . ewcommi e { wid h:99.5%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - op:0px; paddi g- op:0px; colo :b ow ; paddi g-lef :0px} .se dcomm{floa : lef ; bo de : 2px solid #3f6690; bo de - adius: 50px; paddi g: 2px 15px; backg ou d: a spa e ; ma gi - op: 20px; ma gi -bo om: 20px;} .se dcomm:hove {backg ou d: #3f6690; colo : #fff !impo a } نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099075302 تماس بگیرید. بستن fu c io eplyid( id) { docume .ge Eleme ById('hidde id').value= id; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML="شما در حال پاسخ به یک نظر هستید:"; } fu c io myFu c io () { va b = docume .c ea eEleme ("BUTTON"); b .i e HTML = ""; docume .ge Eleme ById("payam").appe dChild(b ); b .se A ibu e("id", "b _saved"); docume .ge Eleme ById("b _saved").s yle.wid h='1px'; docume .ge Eleme ById("b _saved").s yle.backg ou d="whi e"; docume .ge Eleme ById("b _saved").s yle.bo de =" o e"; } fu c io showUse (s ,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6) { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=""; if (s =="") { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML="1"; e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='success') { //jQue y('#myModal').modal('show'); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML=" با تشکر از ثبت نظر شما. نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشوربا شماره 9099075302 تماس بگیرید و یا در کانال تلگرام ما عضو شوید: *** عضویت در کانال تلگرام *** "; myFu c io (); } else { ale ("اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید"); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=xmlh p. espo seTex ; docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } } } xmlh p.ope ("GET","h ps://www.ham ahmoshave .com/i c_ ew heme2/comme s.php?q="+s + "& ame2=" +s 2+ "& ex 2=" +s 3+ "&idcc=" +s 4+ "&hidde id=" +s 5+ "& 1=" +s 6, ue); xmlh p.se d(); } fu c io eadmo e(s ,s 2) { docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div_loadi g").i e HTML=""; if (s =="") { e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { docume .ge Eleme ById("my edad").value=pa seI (docume .ge Eleme ById("my edad").value)+pa seI (10); =docume .ge Eleme ById("my edad").value; va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='') { docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div").i e HTML=''; } else { docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div_loadi g").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div").i e HTML=docume .ge Eleme ById(" eadmo e_div").i e HTML+msg; if(pa seI (docume .ge Eleme ById(' edadkol').value)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب