دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
سایت ازمون ساز

ببینید

سایت ازمون ساز

Web-1920-–-54Web-1920-–-54Web-1920-–-55Web-1920-–-55 _N2. (["docume Ready","sma slide -f o e d","Sma Slide Widge A owImage","Sma Slide Widge Bulle T a si io ","ss-simple"],fu c io (){ ew _N2.Sma Slide Simple(' 2-ss-2', {"admi ":false,"callbacks":"","backg ou d.video.mobile":1," a domize":{" a domize":0," a domizeFi s ":0},"alias":{"id":0,"smoo hSc oll":0,"slideSwi ch":0,"sc oll":1},"alig ":" o mal","isDelayed":0," espo sive":{"mediaQue ies":{"all":false,"desk oppo ai ":["(mi -wid h: 1200px)"]," able po ai ":["(o ie a io : la dscape) a d (max-wid h: 1199px) a d (mi -wid h: 901px)","(o ie a io : po ai ) a d (max-wid h: 1199px) a d (mi -wid h: 701px)"],"mobilepo ai ":["(o ie a io : la dscape) a d (max-wid h: 900px)","(o ie a io : po ai ) a d (max-wid h: 700px)"]},"base":{"slideOu e Wid h":872,"slideOu e Heigh ":500,"slide Wid h":872,"slide Heigh ":500,"slideWid h":872,"slideHeigh ":500},"hideO ":{"desk opLa dscape":false,"desk opPo ai ":false," able La dscape":false," able Po ai ":false,"mobileLa dscape":false,"mobilePo ai ":false},"o ResizeE abled": ue," ype":"au o","slide Heigh BasedO ":" eal","focusUse ":1,"focusEdge":"au o","b eakpoi s":[{"device":" able Po ai "," ype":"max-sc ee -wid h","po ai Wid h":1199,"la dscapeWid h":1199},{"device":"mobilePo ai "," ype":"max-sc ee -wid h","po ai Wid h":700,"la dscapeWid h":900}],"e abledDevices":{"desk opLa dscape":0,"desk opPo ai ":1," able La dscape":0," able Po ai ":1,"mobileLa dscape":0,"mobilePo ai ":1},"sizes":{"desk opPo ai ":{"wid h":872,"heigh ":500,"max":3000,"mi ":872}," able Po ai ":{"wid h":701,"heigh ":401,"cus omHeigh ":false,"max":1199,"mi ":701},"mobilePo ai ":{"wid h":320,"heigh ":183,"cus omHeigh ":false,"max":900,"mi ":320}},"ove flowHidde Page":0,"focus":{"offse Top":"#wpadmi ba ","offse Bo om":""}},"co ols":{"mousewheel":0," ouch":"ho izo al","keyboa d":1,"blockCa ouselI e ac io ":1},"playWhe Visible":1,"playWhe VisibleA ":0.5,"lazyLoad":0,"lazyLoadNeighbo ":0,"block igh click":0,"mai ai Sessio ":1,"au oplay":{"e abled":1,"s a ":1,"du a io ":3000,"au oplayLoop":1,"allowReS a ":0,"pause":{"click":1,"mouse":"e e ","mediaS a ed":1}," esume":{"click":1,"mouse":"leave","mediaE ded":1,"slidecha ged":0},"i e val":1,"i e valModifie ":"loop","i e valSlide":"cu e "},"pe spec ive":1000,"laye Mode":{"playO ce":0,"playFi s Laye ":1,"mode":"skippable","i A ima io ":"mai I E d"},"pa allax":{"e abled":1,"mobile":0,"is3D":0,"a ima e":1,"ho izo al":"mouse","ve ical":"mouse","o igi ":"slide ","sc ollmove":"bo h"},"pos Backg ou dA ima io s":0,"bgA ima io s":0,"mai a ima io ":{" ype":"fade","du a io ":400,"delay":0,"ease":"easeOu Quad","shif edBackg ou dA ima io ":"au o"},"ca ousel":1,"i i Callbacks":fu c io (){ ew _N2.Sma Slide Widge A owImage( his); ew _N2.Sma Slide Widge Bulle T a si io ( his, {"a ea":10,"do Classes":" 2-s yle-ff74fe97f750f7d0e79f150709eead86-do ","mode":"","ac io ":"click"});}});}); سوالات شناسنامه‌دار سطح دشواری واقعی پاسخ تشریحی و تصویری جامع و کامل برای همه دانش‌آموزان، همه پایه‌ها، که می‌خواهند پیشرفت کنند. ما به شما کمک می‌کنیم، در هر سطح، با ابزارهای آموزشی هوشمند و با مجموعه سوالات استاندارد تمرين و آزمون بسازید. مدرسه دبیر آموزشگاه مشاور اولیا دانش‌آموز مدرسه تمرين و آزمون کلاس‌ها را با دبیرانتان مدیریت کنید، دانش‌آموزانتان پیشرفت می‌کنند. ما برای هر کلاس و هر دانش‌آموز گزارش‌های مدیریتی و آموزشی ارائه خواهیم داد. مشاهده پکیج‌ها دبیر با انتخاب سؤالات و تمرین‌های استاندارد، همه دانش‌آموزان کلاس‌تان را درگیر یادگیری کنید. ما با طبقه‌بندی سوال‌ها به صورت مبحث و زیر مبحث‌محور و سطوح دشواری آنها، به ساخت آزمون و تمرین‌های متنوع و موثر، متناسب با وضعیت درسی دانش‌آموز کمک کرده‌ایم. مشاهده پکیج‌ها آموزشگاه براي هر درس و هر دانش‌آموز در هر سطحي كه ميخواهيد تمرين بسازيد و آزمون بگيريد. با تمرين‌ها و آزمون‌های استاندارد، نقش موثري در ارتقاي سطح علمي دانش‌آموزانتان داشته باشيد. مشاهده پکیج‌ها مشاور برای آزمون و تمرین تک تک درس‌های دانش آموزانتان برنامه ریزی کنید. آزمون ساز این امکان را به مشاور می‌دهد که همراه با معلمان و برنامه زمان بندی ارائه شده به دانش‌آموز، تمرین مشخص کند و در مقاطع زمانی مشخص آزمون طراحی کند و بازخورد بگیرد. مشاهده پکیج‌ها اولیا با فرزندانتان بیشتر همراه شوید، نتیجه بیشتری خواهید گرفت. آزمون ساز تمرین و آزمون شخصی سازی شده در اختیاراولیا و دانش‌آموز قرار می‌دهد و در طول سال یارهمیشگی اولیا و فرزندان آن هاست. به زودی دانش‌آموز شما می‌توانید همه مطالب را در حد تسلط یاد بگیرید. ما به دانش‌آموز کمک می‌کنیم در هر درس متناسببا وضعیت درسی خود شروع کند و به سمتمطالب سخت‌تر برود. همین الان شروع کنید مدرسه دبیر آموزشگاه مشاور اولیا - به زودی دانش‌آموز ویدئوهای راهنمای دانش‌آموز

آزمون ساز پرس‌لاین، نرم افزاری آسان، پایدار و کامل برای استفاده در سازمان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی

آزمون آنلاین خود را همین حالا با آزمون ساز رایگان پرس‌لاین بسازید تا با اطمینان خاطر به نتایجی موثق دست پیدا کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب