دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سامانه نوبت دهی اجرای احکام تهران

در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با آموزش نحوه دریافت نوبت از سایت نوبت اجرای احکام شورای حل اختلاف به صورت تصویری پرداخته شده است.

سامانه نوبت دهی اجرای احکام تهران

: اخبار و اطلاعیه ها // Ticke s a up fu c io s a Ticke () { // Defi e u ime values heCu e S o y = -1; heCu e Le g h = 0; // Loca e base objec s if (docume .ge Eleme ById) { heA cho Objec = docume .ge Eleme ById(" icke A cho "); u TheTicke (); } else { docume .w i e(". icki{display: o e;}. icko{bo de :0px; paddi g:0px;}"); e u ue; } } // Ticke mai u loop fu c io u TheTicke () { va myTimeou ; // Go fo he ex s o y da a block if( heCu e Le g h == 0) { heCu e S o y++; heCu e S o y = heCu e S o y % heI emCou ; heS o ySumma y = heSumma ies[ heCu e S o y]; heTa ge Li k = heSi eLi ks[ heCu e S o y]; heA cho Objec .h ef = heTa ge Li k; heP efix = "" + heLeadS i g + ""; } // S uff he cu e icke ex i o he a cho heA cho Objec .i e HTML = heP efix + heS o ySumma y.subs i g(0, heCu e Le g h) + wha Widge (); // Modify he le g h fo he subs i g a d defi e he ime if( heCu e Le g h != heS o ySumma y.le g h) { heCu e Le g h++; myTimeou = heCha ac e Timeou ; } else { heCu e Le g h = 0; myTimeou = heS o yTimeou ; } // Call up he ex cycle of he icke se Timeou (" u TheTicke ()", myTimeou ); } // Widge ge e a o fu c io wha Widge () { if( heCu e Le g h == heS o ySumma y.le g h) { e u heWidge No e; } if(( heCu e Le g h % 2) == 1) { e u heWidge O e; } else { e u heWidge Two; } } // --> دینا » آیین دادرسی » آیین دادرسی مدنی » سایت نوبت دهی اجرای احکام سایت نوبت دهی اجرای احکام .ali k h2{ fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k h3{ fo -family: I a ia Sa sB; fo -size: 15.5px; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k p{ li e-heigh :27px; fo -size:13px} .ali k a{ fo -size:15px !impo a } .shoa {backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 21px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh :34px; colo : gb(58, 109, 151);} .e d{bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5;} .slo{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; ma gi -lef :20px; } h4{ fo -size:15px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h5{ fo -size:14.5px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151) !impo a ;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h6{ fo -size:14px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .slo2{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; posi io : ela ive; op:33px ; ma gi - igh :20px; } .my able d { bo de :1px solid #ccc;} .my able : h-child(eve ) {backg ou d: #ED7D31; colo :whi e} .my able : h-child(eve ) d { colo :whi e !impo a } .my able : h-child(odd) {backg ou d: #FFF} .my able :fi s {backg ou d:#EBFC87} .my able li: h-child(5 +3) {fo -weigh : bold} add ess, blockquo e, dd, dl, p, p e, q {ma gi -bo om: 1px; } @media (max-wid h:1008px) { . o esp { display: o e !impo a } } .col-mobile{clea :bo h} تمامی متقاضیان برای دریافت نوبت اجرای احکام تنها لازم است تا پس از ثبت نام در سامانه ثنا به سایت عدل ایران با نشانی adli a .i مراجعه کرده و از طریق انتخاب گزینه مربوطه اقدام به ورود در حساب کاربری خود جهت دریافت نوبت اجرا احکام بپردازند.   برای مشاوره سایت نوبت دهی اجرای احکام برای مشاوره سایت نوبت دهی اجرای احکام .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o; ma gi -bo om:20px !impo a } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :30px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } }   ارائه سامانه عدل ایران به مراجعین شعبه های قضایی توسط قوه قضاییه، سبب شد تا برای کاربران این قوه امکانی فراهم شود که در هر ساعت از شبانه روز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری آن ها به پیگیری روند پرونده قضایی خود و همچنین دریافت انواع خدمات ارائه شده در این سامانه بپردازند . از جمله خدماتی که در سامانه عدل ایران ارائه می شود می توان به امکان دریافت نوبت اجرای احکام شورای حل اختلاف از طریق حساب کاربری خود در سایت نوبت دهی اجرای احکام تهران برای کاربران و مراجعین قوه قضاییه اشاره کرد که در نتیجه آن امکان ثبت، پیگیری و ابطال نوبت اجرای احکام شورای حل اختلاف برای این افراد وجود خواهد داشت. از آنجایی که کاربران برای دریافت نوبت اجرای احکام نیاز به طی کردن مراحل تعریف شده از سوی قوه قضاییه در سامانه عدل ایران دارند لذا در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با نحوه دریافت نوبت اجرای احکام شورای حل اختلاف به صورت تصویری و گام به گام پرداخته شده است. نحوه ورود به سایت دریافت نوبت اجرای احکام برای دریافت نوبت اجرای احکام تنها کافیست تا به سایت عدل ایران با نشانی adli a .i مراجعه کرده و مراحل زیر را به ترتیب طی کنید. این مراحل عبارتند از : مراجعه به صفحه اصلی سامانه عدل ایران با نشانی adli a .i . از منو اطلاع رسانی واقع در سمت چپ صفحه مورد نظر گزینه سامانه نوبت دهی قضایی را انتخاب کنید . در صفحه باز شده نام کاربری و رمز عبور شخصی خود را که در هنگام ثبت نام سامانه ثنا انتخاب کرده اید وارد کنید . در مرحله بعد از طرف سامانه رمز موقتی به شماره تلفن ثبت شده شما در سامانه ثنا ارسال می گردد که باید در کادر مربوط به آن وارد کنید. پس از انجام مراحل ذکر شده وارد صفحه مربوط به دریافت نوبت اجرای احکام خواهید شد که در این صفحه امکان ثبت ، پیگیری و ابطال نوبت مربوطه وجود خواهد داشت، همچنین لازم به ذکر است که برای دریافت نوبت اجرای احکام در این سامانه نیاز به طی کردن مراحل تعریف شده توسط قوه قضاییه می باشد که در ادامه به توضیح هر یک از این مراحل پرداخته شده است .   برای ورود به صفحه مربوط به دریافت نوبت اجرای احکام کلیک کنید. بیشتر بخوانید: سامانه نوبت دهی واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک تهران نحوه دریافت نوبت از سایت دریافت نوبت اجرای احکام همانطور که اشاره شد پس از ورود به صفحه مربوط به دریافت نوبت در سامانه عدل ایران جهت دریافت نوبت اجرای احکام برای ثبت درخواست خود نیاز به گذراندن 5 مرحله می باشد که در ادامه به توضیح یک به یک آن ها پرداخته شده است: انتخاب گزینه ثبت نوبت در صفحه باز شده که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است. مانند تصویر:      در مرحله اول لازم است تا دلیل مراجعه حضوری خود را از منو کشویی درون صفحه انتخاب کنید . مانند تصویر :   پس از مشخص کردن دلیل مراجعه به شعبه های قضایی در مرحله بعد مدارکی که لازم است تا فرد در هنگام مراجعه به همراه خود داشته باشد ذکر می شود. مانند تصویر زیر:   در مرحله سوم باید اطلاعات تکمیلی خواسته شده در رابطه با موضوع پرونده مربوطه را در کادر های مشخص شده وارد کنید. مانند تصویر زیر :     در مرحله چهارم لازم است تا مکان یا همان شعبه قضایی مورد نظر برای مراجعه را مشخص کرده و همچنین شخص مورد نظر خود را از بین گزینه های موجود به عنوان مامور رسیدگی به پرونده انتخاب کنید. همانند تصویر :     مرحله پنجم مربوط به انتخاب تاریخ مراجعه ( شامل روز و ساعات مورد نظر ) و همچنین مدت زمان مورد نیاز برای مراجعه می باشد. مطابق با تصویر :     در نهایت برگه ای ظاهر شده که در آن تمامی اطلاعات وارد شده وجود خواهد داشت، درصورت درست بودن اطلاعات گزینه " چاپ " را انتخاب کنید و به این صورت قرار مراجعه خود را نهایی کنید. همانند تصویر :   پس از نهایی شدن فرایند دریافت نوبت از طریق سامانه عدل ایران یک کد رهگیری برای شما ارسال می گردد که لازم است تا در هنگام مراجعه حضوری به شعبات قضایی این کد را به همراه خود داشته باشید. حتما بخوانید: سامانه نوبت دهی قضایی   نکاتی در رابطه با سایت دریافت نوبت اجرای احکام در رابطه با دریافت نوبت اجرای احکام  نکاتی وجود دارد که کاربران در هنگام مراجعه به سایت عدل ایران لازم است تا مورد توجه قرار دهند. این نکات عبارتند از: چنانچه برای رسیدگی به موضوع مورد نظر کاربر شعبه خاصی وجود داشته باشد در هنگام انتخاب مکان مراجعه به صورت غیر قابل تغییر پیشنهاد می شود و در غیر این صورت لیست مراکز موجود جهت انتخاب متقاضی نمایش داده می شود. در صورت وجود تنها یک شخص ثابت به عنوان مامور رسیدگی به موضوع قضایی مورد نظر در نتیجه امکان انتخاب از مراجعه کننده سلب خواهد شد و در غیر این صورت امکان انتخاب از بین گزینه های موجود برای وی وجود خواهد داشت. در هنگام انتخاب علت مراجعه حضوری لازم است تا حتما علت انتخاب شده مرتبط با موضوع مراجعه شخص باشد چرا که مراحل بعدی بر اساس این انتخاب فرد تعیین می شوند. تاریخ و ساعت مشخص شده برای مراجعه حضوری باید زمان اداری باشد.     نوبت دهی اجرای احکام www.adli a .i سامانه عدل ایران به نشانی www.adli a .i ، که توسط قوه قضاییه و در راستای سیاست الکترونیکی نمودن خدمات دولت به مردم، راه اندازی شده است، خدمات متعدد قضایی را به افراد ملت ارائه می نماید. با این وجود، غالب افراد جامعه ، تنها با بخش ابلاغیه الکترونیکی سامانه عدل ایران آشنایی داشته و در مورد سایر بخش ها، اطلاعات کمی دارند.  یکی از این خدمات کمتر شناخته شده سایت عدل ایران، نوبت دهی اجرای احکام www.adli a .i می باشد. سایت نوبت دهی اجرای احکام، این امکان را برای مراجعین بخش اجرای احکام فراهم نموده تا با مراجعه به این سایت و اخذ نوبت اینترنتی از قسمت اجرای احکام، در تاریخ تعین شده توسط مامور مربوطه، به قسمت اجرای احکام مراجعه کنند. با توجه به کم بودن تعداد مامورین اجرای احکام دادگاه در مقایسه با حجم پرونده های مطرح شده و تجمع مراجعین در بخش های اجرای احکام، استفاده از سامانه نوبت دهی اجرای احکام www.adli a .i می تواند علاوه بر صرفه جویی در وقت اشخاص و تسریع روند اجرای حکم، نظر به شرایط فعلی و شیوه بیماری کرونا، نقش موثری را در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشد. در ادامه بخوانید: سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سایت نوبت دهی اجرای احکام در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون در مورد سایت نوبت دهی اجرای احکام ​پاسخ دهند .    سوالات متداول 1- ✔️ نحوه ورود به صفحه دریافت نوبت اجرای احکام به چه صورت است ؟ ✔️ برای دریافت نوبت اجرای احکام تنها کافیست تا به سایت عدل ایران با نشانی adli a .i مراجعه کرد که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است 2- ✔️ نحوه دریافت نوبت اجرای احکام به چه صورت است ؟ ✔️ جهت دریافت نوبت اجرای احکام برای ثبت درخواست خود نیاز به گذراندن 5 مرحله می باشد که در متن مقاله به توضیح یک به یک آن ها پرداخته شده است 3- ✔️ در چه ساعاتی می توان وقت برای مراجعه حضوری مشخص کرد ؟ ✔️ برای این منظور تنها تعیین وقت در ساعات اداری ممکن است که در متن مقاله به آن اشاره شده است { "@co ex ": "h ps://schema.o g", "@ ype": "FAQPage","mai E i y": [ {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️ نحوه ورود به صفحه دریافت نوبت اجرای احکام به چه صورت است ؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️ برای دریافت نوبت اجرای احکام تنها کافیست تا به سایت عدل ایران با نشانی adli a .i مراجعه کرد که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️ نحوه دریافت نوبت اجرای احکام به چه صورت است ؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️ جهت دریافت نوبت اجرای احکام برای ثبت درخواست خود نیاز به گذراندن 5 مرحله می باشد که در متن مقاله به توضیح یک به یک آن ها پرداخته شده است " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️ در چه ساعاتی می توان وقت برای مراجعه حضوری مشخص کرد ؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️ برای این منظور تنها تعیین وقت در ساعات اداری ممکن است که در متن مقاله به آن اشاره شده است " } } ]} برای مشاوره سایت نوبت دهی اجرای احکام برای مشاوره سایت نوبت دهی اجرای احکام .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } } مطالب مرتبط: » دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا » ثبت نام در سامانه ثنا برای وام » دانلود برنامه ورود به سامانه ثنا . el op{colo : #31708F; backg ou d: #D9EDF7; fo -weigh : bold; ex -alig : ce e ; ex -alig : ce e ; li e-heigh : 50px; bo de -bo om: 1px solid #31708F; ma gi - op:40px; fo -size:14px; } . el { backg ou d: #EFF6F9; floa : igh ; wid h: 95%; paddi g: 10px 20px; display: block; } . el a { backg ou d: #fff; bo de : 1px solid #ddd; li e-heigh : 30px; bo de - adius: 30px; wid h: 99.5%; floa : igh ; ma gi -bo om: 5px; ex -i de : 20px; colo : #333; } . el a:hove { colo : #5BC0DE;} برچسب ها: ثنا عدل ایران سایت دریافت نوبت .jli k{ backg ou d-colo : #eee; bo de - igh : 2px solid #666; colo : #343434; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; bo de - igh : 2px solid #666; fo -weigh : bold; colo : #000; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; li e-heigh : 1.53846; heigh : 32px !impo a ; display: i li e-block; ma gi : 0px 5px 8px 0px; paddi g: 6px 12px; colo : gba(0, 0, 0, 0.7); -webki -bo de - adius: 16px; -moz-bo de - adius: 16px; bo de - adius: 16px; -webki -box-sizi g: bo de -box; -moz-box-sizi g: bo de -box; box-sizi g: bo de -box; backg ou d: #e1e1e1; fo -size:13px !impo a ; bo de - igh : 2px solid #31708F; backg ou d: #5bc0de; colo : #fff; }.jli k:hove { colo :#fff; backg ou d:#8A8A8A;} #si e-heade img, .comme -co e img, .e y-co e img, .e y-summa y img, .widge img, .wp-cap io , img{ max-wid h:au o !impo a } .col-desk op .call_ ex { wid h:500px !impo a ; paddi g- igh :30px !impo a } نظرات کاربران  .fulldiv{ backg ou d:#eff4ed; wid h:100%; ma gi :10px; floa : igh ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; ma gi - igh :0px} .fulldiv p{ fo -size:13px} .lef div{colo :#ab4340; floa :lef ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:13px} . igh div{colo :#3b763c; floa : igh ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:15px; fo -weigh :bold} .div ex { clea :bo h; paddi g:6px; ma gi :6px; fo -size:13px} .fulldiva swe { backg ou d:#fbfbfb; wid h:88%; ma gi :10px; floa :lef ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; paddi g:10px; fo -size:12px} .addcomm{ backg ou d:#fdebd3; wid h:100%; fo -family:byeka 2; fo -size:13px; paddi g- igh :10px; paddi g-lef :10px; heigh :60px;bo de :1px solid #bbb;} # ewcomm{ wid h:100%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - igh :0px; paddi g- igh :0px} . ewcommi e { wid h:90.5%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - op:0px; paddi g- op:0px; colo :b ow ; paddi g-lef :0px} ندا 1400/02/20 همه کارارو انجام دادم آخرش میگه امکان اخذ نوبت بعد از یک روز کاری نمیشود کاظمی 1400/02/15 با سلام . من تمامی مراحل ثبت نام برای نوبت هی را طی کردم اما در مرحله انتخاب زمان وقتی تاریخ مورد نظر را انتخاب میکنم علاوه بر اینکه گزینه انتخاب ساعت را نشان نمی دهد بلکه پیغامی مبنی بر اینکه تنظیمات نوبت دهی برای سازمان مورد نظر صادر نشده را نمایش می دهد . راهنمایی بفرمایید وحید اسماعیلی 1400/01/05 با سلام . در زمان معین شده به دادسرا مراجعه کردم ولی اعلام کردن میبایست ابتدا از طریق سایت نوبت دریافت کنم . در حال حاضر مهلت معین شده به اتمام رسیده و نمیتوان نوبت گرفت . چه راهکاری وجود دارد ؟پاسخ مشاور: سلام اخذ نوبت صرفا از طریق سامانه امکان پذیر است برای مهلت دیگری در آینده نوبت بگیرید عرفان کیایی 1399/12/20 با سلام،سامانه نوبت دهی قضایی تغییر کرده، قبلا گزینه درخواست اجرای حکم وجود داشت الان کلا این گزینه حذف شده. چطور باید نوبت بگیرم؟پاسخ مشاور: سلام حضورا مراجعه نمایید منصورعراضی 1399/12/16 نوبت دهی شعبه دو۲اجرای احکام کیفریپاسخ مشاور: سلام لطفا سوال حقوقی خود را کامل بنویسید منصورعراضی 1399/12/16 نوبت دهی شعبه دواجرای احکام کیفری موضوع تاعترکردن پاسخ مشاور: سلام لطفا سوال حقوقی خود را بنویسید علی 1399/11/19 سلام همه مراحل رو که پیش میرم بعد خطا میده وقتی روز رو انتخاب می کنم می نویسه امکان نوبت دهی بالای بیت روز وجود ندارد ممنون میشم راهنمایی کنیدپاسخ مشاور: سلام احتمالا تاریخ را بالای بیست روز ثبت کرده اید. تاریخ را کمتر تعین نمایید ارشیا 1399/11/12 سلام من توی دادگاه حل اختلاف رای برای من صادر شده (چک برگشتی داشتم از کسی و شکایت کرده بودم) رای به نفع من صادر شدهحالا برای اجرای حکم میخواستم وقت بگیرمتوی سایت adli a که میرم و درخواست اجرای حکم رو که انتخاب میکنم به من اجازه نمیده که وقت بگیرم و خطا میده که درخواست متناسب باشعبه نیستشعبه رو هم من نمیتونم تغییر بدمممنون میشم راهنمایی کنیدپاسخ مشاور: سلام لطفا چک کنید که رای قطعی شده باشد و مرورگر شما به روز باشد اگر بازهم ممکن نشد حضورا به شعبه مراجعه نمایید. رضافیلی 1399/11/06 نوبت اجرای احکامپاسخ مشاور: سلام لطفا سوال خود را کامل بنویسید بهاره 1399/10/27 اجرای احکام پاسخ مشاور: سلام لطفا سوال خود را کامل بنویسید هانا سلام.وقت بخیر.من میخوام نوبت بگیرم برای اجرای احکام،قسمت فیلتر انتخاب علت مراجعه اصلا فیلتر کار نمیکنه فقط مزایده نوشته باید انتخابش کرد.چطور میتونم موضوع علت مراجعه رو انتخاب کنم؟فیلتر انتخاب موضوع اصلا کار نمیکنه محبوبه شعبه ۲۰اجرای احکام نفغه الهام صمیمی اصلا نمیشه نوبت گرفت به مرحله ثبت علت مراجعه میرسه اصلا سایت اجرا نمیکنه دیگه نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. بستن fu c io eplyid( id) { docume .ge Eleme ById('hidde id').value= id; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML="شما در حال پاسخ به یک نظر هستید:"; } fu c io showUse (s ,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6) { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=""; if (s =="") { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML="1"; e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='success') { jQue y('#myModal').modal('show'); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } else { ale ("اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید"); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=xmlh p. espo seTex ; docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } } } xmlh p.ope ("GET","h ps://www.heyvalaw.com/i c/comme s.php?q="+s + "& ame2=" +s 2+ "& ex 2=" +s 3+ "&idcc=" +s 4+ "&hidde id=" +s 5+ "& 1=" +s 6, ue); xmlh p.se d(); } مطالب تصادفی » دانلود برنامه کوینکس » سامانه بیمه توانیر bime. ava i .o g.i » خسارات دادرسی » عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی » قوای سه گانه ایران » جرم ندادن مهریه » نحوه ثبت چک در پیچک » سایت آزمون دفتریاری اسناد رسمی » نحوه انتخاب نام در سازمان ثبت احوال کشور » اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی و نمونه آن » ورشکستگی به تقصیر » در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمیگیرد » تقسیم اموال بعد از طلاق » نمونه دادخواست واخواهی نسبت به رای غیابی » شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی » سایت ثبت اختراع i ipo.ssaa.i » نحوه اجرای محکومیت های مالی » موارد عزل مدیر ساختمان » سامانه خدمات الکترونیک قضایی eblagh adli a i » جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب