دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سامانه شمیم

: اخبار و اطلاعیه ها // Ticke s a up fu c io s a Ticke () { // Defi e u ime values heCu e S o y = -1; heCu e Le g h = 0; // Loca e base objec s if (docume .ge Eleme ById) { heA cho Objec = docume .ge Eleme ById(" icke A cho "); u TheTicke (); } else { docume .w i e(". icki{display: o e;}. icko{bo de :0px; paddi g:0px;}"); e u ue; } } // Ticke mai u loop fu c io u TheTicke () { va myTimeou ; // Go fo he ex s o y da a block if( heCu e Le g h == 0) { heCu e S o y++; heCu e S o y = heCu e S o y % heI emCou ; heS o ySumma y = heSumma ies[ heCu e S o y]; heTa ge Li k = heSi eLi ks[ heCu e S o y]; heA cho Objec .h ef = heTa ge Li k; heP efix = "" + heLeadS i g + ""; } // S uff he cu e icke ex i o he a cho heA cho Objec .i e HTML = heP efix + heS o ySumma y.subs i g(0, heCu e Le g h) + wha Widge (); // Modify he le g h fo he subs i g a d defi e he ime if( heCu e Le g h != heS o ySumma y.le g h) { heCu e Le g h++; myTimeou = heCha ac e Timeou ; } else { heCu e Le g h = 0; myTimeou = heS o yTimeou ; } // Call up he ex cycle of he icke se Timeou (" u TheTicke ()", myTimeou ); } // Widge ge e a o fu c io wha Widge () { if( heCu e Le g h == heS o ySumma y.le g h) { e u heWidge No e; } if(( heCu e Le g h % 2) == 1) { e u heWidge O e; } else { e u heWidge Two; } } // --> دینا » سایر موضوعات » سامانه های اینترنتی » سامانه شمیم سامانه شمیم shamim.ssaa.i .ali k h2{ fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k h3{ fo -family: I a ia Sa sB; fo -size: 15.5px; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k p{ li e-heigh :27px; fo -size:13px} .ali k a{ fo -size:15px !impo a } .shoa {backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 21px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh :34px; colo : gb(58, 109, 151);} .e d{bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5;} .slo{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; ma gi -lef :20px; } h4{ fo -size:15px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h5{ fo -size:14.5px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151) !impo a ;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h6{ fo -size:14px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .slo2{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; posi io : ela ive; op:33px ; ma gi - igh :20px; } .my able d { bo de :1px solid #ccc;} .my able : h-child(eve ) {backg ou d: #ED7D31; colo :whi e} .my able : h-child(eve ) d { colo :whi e !impo a } .my able : h-child(odd) {backg ou d: #FFF} .my able :fi s {backg ou d:#EBFC87} .my able li: h-child(5 +3) {fo -weigh : bold} add ess, blockquo e, dd, dl, p, p e, q {ma gi -bo om: 1px; } @media (max-wid h:1008px) { . o esp { display: o e !impo a } } .col-mobile{clea :bo h} سامانه شمیم، سامانه ای است که اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن ثبت گردیده و افراد دارای مجوز می توانند با استفاده از این اطلاعات، اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند. ورود به سایت شمیم از طریق آدرس این سامانه یعنی shamim.ssaa.i امکان پذیر بوده و پس از ورود می توان با مراجعه به بخش مدیریت کاربران برای ثبت نام اقدام نمود.  برای مشاوره سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i برای مشاوره سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o; ma gi -bo om:20px !impo a } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :30px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } }   مطابق مواد 9 و 10 قانون جامع حد نگار، واحدهای ثبتی باید نقشه‌ های تفکیکی ارائه شده توسط تقاضا کنندگان را پس از تایید سازمان،  مستند تهیه صورت جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و وارد کردن نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر، اقدام به تفکیک ملک نمایند.  در جهت اجرای مواد فوق و با هدف تفکیک هر چه دقیق تر املاک از یکدیگر و جلوگیری از اختلافات حقوقی مربوط به ورود املاک به محدوده املاک مجاور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1395 اقدام به راه اندازی پروژه شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها به اختصار شمیم نمود. در جریان اجرای این پروژه، 144 ایستگاه دائم بر روی ساختمان واحدهای ثبتی این سازمان در سرتاسر کشور نصب گردید که داده های مشاهداتی خود را برای سرور مرکزی سازمان ارسال نموده و سرور نیز این اطلاعات را بر روی سامانه اختصاص یافته به این پروژه یعنی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذخیره می نماید. از آنجا که نقشه برداری از کلیه اراضی کشور با استفاده  سامانه شمیم با دقت بسیاری زیادی انجام گرفته و این امر همراه با مزایای متعددی برای کشور بوده و با توجه به اینکه تنها افراد خاصی، حق استفاده از امکانات این سامانه را داشته، در این مقاله به بررسی سامانه شمیم می پردازیم؛ با این توضیح که ابتدا، به معرفی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشورshamim.ssaa.i پرداخته، سپس نحوه ورود به سایت شمیم را توضیح داده و در بخش های بعد، در مورد نحوه ثبت نام و نحوه برداشت حدود املاک در سامانه شمیم shamim.ssaa.i صحبت خواهیم نمود.   برای ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیک کنید .     کاربران برای ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به سایت shamim.ssaa.i مراجعه کنند. معرفی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i  شمیم، مخفف (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) بوده و عنوان پروژه ای است که در سال 1395 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف افزایش دقت در نقشه برداری کاداستر از کلیه اراضی و املاک موجود در کشور و صدور سند تفکیکی راه اندازی گردید. منظور از نقشه برداری کاداستر، یک نقشه برداری جامع از کلیه اراضی و املاک کشور همراه با ریزترین جزییات مربوطه از جمله وضعیت شکل هندسی، ارزش مالی ، وضعیت مالکیت و وضعیت حقوقی و قانونی آن اراضی و املاک می باشد. به منظور اجرایی ساختن این پروژه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدام به نصب 144 ایستگاه دائم بر روی ساختمان واحد های ثبتی خود در سرتاسر کشور نموده که این ایستگاه ها مرتبا داده های مشاهداتی خود را درمورد املاک اعم از اینکه دارای سند عادی یا رسمی بوده باشد، برای سرور مرکزی سازمان ارسال نموده  و سرور مرکزی پس از پردازش اطلاعات و تصحیح آن ها، این اطلاعات را به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می نماید. به این ترتیب، در معرفی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i می توان گفت که سامانه شمیم، سامانه ای است که اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن ثبت گردیده، به نحوی که کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و برخی از اشخاص دارای مجوز از جمله کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند با استفاده از این اطلاعات، اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند. موارد زیر از جمله مزایای گسترده سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i می باشد: ۱افزایش دقت در مشخص کردن حدود اراضی و املاک نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تضییع حقوق مالیکت افراد بر املاک ۲فراهم کردن اطلاعات دقیق مرتبط با زمین شناسی و استفاده از این اطلاعات توسط سازمان ها و نهادهای دولتی مربوطه در مطالعات مرتبط با حوادث طبیعی از جمله جا به جایی گسل، زلزله وسیل و ساخت سدها و سازه های بزرگ ۳تسریع و افزایش دقت در تهیه نقشه های کاداستر املاک زراعی و روستایی که تداخل مربوط به آن ها در سال های اخیر، بخش بزرگی از پرونده های موجود در سیستم قضایی را تشکیل داده است. حتما بخوانید : سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور www.ssaa.i نحوه ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i در سال های اخیر، سامانه های متعددی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیر مجموعه های آن راه اندازی گردیده که سامانه همیار سند و سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت sab emelk.i نمونه هایی از این سامانه ها بوده و ورود به آن ها از طریق سایت اختصاصی آن ها امکان پذیر می باشد. پس از معرفی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i ، در این بخش به توضیح نحوه ورود به این سایت می پردازیم. نحوه ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i مطابق راهنمای تصویری زیر می باشد: ۱مرورگر دستگاه خود را باز کرده و آدرس سایت شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یعنی shamim.ssaa.i را در آن جست و جو نموده تا مطابق تصویر زیر، وارد صفحه اصلی سامانه شمیم شوید.     ۲در منوی سمت راست صفحه، بر روی گزینه مدیریت کاربران که در تصویر با فلش قرمز مشخص گردیده کلیک نمایید.     ۳در صفحه جدید برای ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نام کاربری و رمز عبور خود را در کادرهای مربوطه وارد کرده و دکمه ورود به سیستم را بزنید. یادآور می شود که چنانچه هنوز برای ثبت نام در سامانه شمیم اقدام نکرده اید، ما در بخش سوم مقاله به توضیح آن می پردازیم.   یکی از سامانه هایی که در سال های اخیر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی گردیده سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت sab emelk.i می باشد. مطالعه مقاله زیر جهت آشنایی با این سامانه و نحوه ثبت درخواست در آن توصیه می شود: بیشتر بخوانید : سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت   نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از ده ها سامانه ای بوده که در سال های اخیر از سوی این سازمان در رابطه با بحث سند و انواع آن به ویژه سند رسمی راه اندازی شده است که استفاده از امکانات بسیاری از این سامانه ها مستلزم ثبت نام در آن ها می باشد. افرادی که با داشتن مجوز لازم، امکان استفاده از امکانات سامانه شمیم را داشته، لازم است که برای استفاده از امکانات سامانه شمیم ابتدا برای ثبت نام در آن اقدام نمایند. نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i  در ادامه ضمن راهنمای تصویری زیر توضیح داده شده است: ۱ابتدا مطابق راهنمای بخش قبل، وارد صفحه اصلی سایت شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس shamim.ssaa.i شده و در منوی سمت راست، بر روی گزینه مدیریت کاربران کلیک نمایید.     ۲در صفحه جدید بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری که در تصویر با فلش قرمز مشخص گردیده کلیک نمایید.     ۳در آخرین مرحله از مراحل ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابتدا یک نام کاربری و رمز عبور برای خود انتخاب کرده و آن ها را در کادرهای تعیین شده وارد نمایید. سپس، اطلاعات ضروری شامل نام، نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه، مدل و شماره سریال دستگاه گیرنده را در کادرهای ستاره دار تایپ کرده و پس از بارگذاری عکس و وارد کردن کد امنیتی ، دکمه ثبت نام را کلیک نمایید.   به این ترتیب، مراحل ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i به پایان رسیده و از این به بعد شما می توانید از نام کاربری و رمز عبور تعریف شده، برای ورود به سامانه شمیم و بهره مندی از امکانات آن استفاده نمایید. بیشتر بخوانید : پیگیری صدور سند مالکیت نحوه برداشت حدود املاک در سامانه شمیم shamim.ssaa.i در بخش اول، توضیح دادیم که هدف از راه اندازی سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i ، افزایش دقت در نقشه برداری کاداستر از کلیه اراضی و املاک موجود در کشور در فرآیند صدور سند ملکی می باشد. اکنون در این بخش، به توضیح فرآیند مربوط به نحوه برداشت حدود املاک در سامانه شمیم shamim.ssaa.i  می پردازیم. ۱در مرحله اول، 144 ایستگاه دائم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر روی ساختمان واحد های ثبتی این سازمان در سرتاسر کشور و در فاصله 60 تا 90 کیلومتر نصب گردیده که این ایستگاه ها داده های مشاهداتی خود را در فواصل زمانی معین برای سرور مرکزی سازمان ارسال می نمایند. ۲سرور مرکزی، این اطلاعات دریافتی را پردازش کرده و پس از اعمال تصحیحات لازم، این اطلاعات را به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند. ۳اکنون سه گروه از اشخاص می توانند با ثبت نام و ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تهیه نقشه از این اطلاعات استفاده نمایند: کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه معرفی ‌نامه از طرف سازمان استان محل فعالیت کارمندان خارج از سازمان اداره ثبت اسناد و املاک مشروط به ارسال اسامی آنها از طریق سازمان اداره ثبت اسناد و املاک استان به اداره کل کاداستر سازمان کلیه افرادی که در زمینه نقشه ‌برداری مشغول بوده که البته برخلاف گروه اول و دوم، اجازه فعالیت در حوزه کاداستر را نداشته و صرفا می توانند از امکانات تعیین موقعیت سامانه شمیم در فعالیت های نقشه ‌برداری خود استفاده نمایند. در ادامه بخوانید : ثبت نام سند از طریق ماده 147 برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i پاسخ دهند. سوالات متداول 1- سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i چیست؟ سامانه شمیم سامانه ای است که اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور در آن ثبت گردیده و افراد دارای مجوز می توانند با استفاده از این اطلاعات اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. 2- نحوه ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه صورت می باشد؟ ورود به سایت شمیم از طریق آدرس این سامانه یعنی shamim.ssaa.i امکان پذیر بوده و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. 3- نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه صورت می باشد؟ نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این صورت بوده که پس از ورود به آدرس shamim.ssaa.i می توان با مراجعه به بخش مدیریت کاربران برای ثبت نام اقدام نمود و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. { "@co ex ": "h ps://schema.o g", "@ ype": "FAQPage","mai E i y": [ {"@ ype": "Ques io ", " ame": "سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i چیست؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " سامانه شمیم سامانه ای است که اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور در آن ثبت گردیده و افراد دارای مجوز می توانند با استفاده از این اطلاعات اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "نحوه ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه صورت می باشد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ورود به سایت شمیم از طریق آدرس این سامانه یعنی shamim.ssaa.i امکان پذیر بوده و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه صورت می باشد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " نحوه ثبت نام در سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این صورت بوده که پس از ورود به آدرس shamim.ssaa.i می توان با مراجعه به بخش مدیریت کاربران برای ثبت نام اقدام نمود و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. " } } ]} برای مشاوره سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i برای مشاوره سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور shamim.ssaa.i .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } } مطالب مرتبط: » شناسه یکتا سند مالکیت » توان اجرایی و اثباتی سند رسمی » سامانه نوبت دهی واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک تهران h.ssaa.i . el op{colo : #31708F; backg ou d: #D9EDF7; fo -weigh : bold; ex -alig : ce e ; ex -alig : ce e ; li e-heigh : 50px; bo de -bo om: 1px solid #31708F; ma gi - op:40px; fo -size:14px; } . el { backg ou d: #EFF6F9; floa : igh ; wid h: 95%; paddi g: 10px 20px; display: block; } . el a { backg ou d: #fff; bo de : 1px solid #ddd; li e-heigh : 30px; bo de - adius: 30px; wid h: 99.5%; floa : igh ; ma gi -bo om: 5px; ex -i de : 20px; colo : #333; } . el a:hove { colo : #5BC0DE;} .jli k{ backg ou d-colo : #eee; bo de - igh : 2px solid #666; colo : #343434; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; bo de - igh : 2px solid #666; fo -weigh : bold; colo : #000; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; li e-heigh : 1.53846; heigh : 32px !impo a ; display: i li e-block; ma gi : 0px 5px 8px 0px; paddi g: 6px 12px; colo : gba(0, 0, 0, 0.7); -webki -bo de - adius: 16px; -moz-bo de - adius: 16px; bo de - adius: 16px; -webki -box-sizi g: bo de -box; -moz-box-sizi g: bo de -box; box-sizi g: bo de -box; backg ou d: #e1e1e1; fo -size:13px !impo a ; bo de - igh : 2px solid #31708F; backg ou d: #5bc0de; colo : #fff; }.jli k:hove { colo :#fff; backg ou d:#8A8A8A;} #si e-heade img, .comme -co e img, .e y-co e img, .e y-summa y img, .widge img, .wp-cap io , img{ max-wid h:au o !impo a } .col-desk op .call_ ex { wid h:500px !impo a ; paddi g- igh :30px !impo a } نظرات کاربران  .fulldiv{ backg ou d:#eff4ed; wid h:100%; ma gi :10px; floa : igh ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; ma gi - igh :0px} .fulldiv p{ fo -size:13px} .lef div{colo :#ab4340; floa :lef ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:13px} . igh div{colo :#3b763c; floa : igh ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:15px; fo -weigh :bold} .div ex { clea :bo h; paddi g:6px; ma gi :6px; fo -size:13px} .fulldiva swe { backg ou d:#fbfbfb; wid h:88%; ma gi :10px; floa :lef ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; paddi g:10px; fo -size:12px} .addcomm{ backg ou d:#fdebd3; wid h:100%; fo -family:byeka 2; fo -size:13px; paddi g- igh :10px; paddi g-lef :10px; heigh :60px;bo de :1px solid #bbb;} # ewcomm{ wid h:100%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - igh :0px; paddi g- igh :0px} . ewcommi e { wid h:90.5%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - op:0px; paddi g- op:0px; colo :b ow ; paddi g-lef :0px} عالی 1400/08/26 سلام نحوه ورود به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه صورت می باشد؟پاسخ مشاور: سلام ورود به سایت شمیم از طریق آدرس این سامانه یعنی shamim.ssaa.i امکان پذیر می باشد حقگو 1400/06/03 سامانه شمیم چیست؟پاسخ مشاور: سلام سامانه شمیم، سامانه ای است که اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن ثبت گردیده و افراد دارای مجوز می توانند با استفاده از این اطلاعات، اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند. نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. بستن fu c io eplyid( id) { docume .ge Eleme ById('hidde id').value= id; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML="شما در حال پاسخ به یک نظر هستید:"; } fu c io showUse (s ,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6) { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=""; if (s =="") { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML="1"; e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='success') { jQue y('#myModal').modal('show'); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } else { ale ("اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید"); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=xmlh p. espo seTex ; docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } } } xmlh p.ope ("GET","h ps://www.heyvalaw.com/i c/comme s.php?q="+s + "& ame2=" +s 2+ "& ex 2=" +s 3+ "&idcc=" +s 4+ "&hidde id=" +s 5+ "& 1=" +s 6, ue); xmlh p.se d(); } مطالب تصادفی » دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران » وظایف و اختیارات میانجیگر » مشاوره سرمایه گذاری بیت کوین » مهر المثل زن » اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دِین و موارد آن » ثبت نام در کارگزاری مفید » طلاق غیابی از طرف مرد » عقد حواله چیست » نحوه ورود و ثبت نام در سامانه میخک mikhak.mfa.gov.i » موارد توقف اجرای مجازات » نمونه مبایعه نامه املاک » نحوه خرید امن از پیج های اینستاگرام » نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت » سامانه درخواست گواهی فوت dea h.sab eahval.i » اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی » دلایل شروع به تعقیب متهم » انگشت نگاری برای دزدی » ثبت نام در صرافی نوبیتکس Nobi ex » ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴ » صرافی کوینکس coi ex.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب