دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سامانه تسهیلات ازدواج

در این مقاله در مورد ورود به سامانه تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج ve.cbi.ir، ثبت درخواست اینترنتی وام ازدواج 1400 و مشاهده وضعیت سامانه وام ازدواج پرداخته شده است.

سامانه تسهیلات ازدواج

: اخبار و اطلاعیه ها // Ticke s a up fu c io s a Ticke () { // Defi e u ime values heCu e S o y = -1; heCu e Le g h = 0; // Loca e base objec s if (docume .ge Eleme ById) { heA cho Objec = docume .ge Eleme ById(" icke A cho "); u TheTicke (); } else { docume .w i e(". icki{display: o e;}. icko{bo de :0px; paddi g:0px;}"); e u ue; } } // Ticke mai u loop fu c io u TheTicke () { va myTimeou ; // Go fo he ex s o y da a block if( heCu e Le g h == 0) { heCu e S o y++; heCu e S o y = heCu e S o y % heI emCou ; heS o ySumma y = heSumma ies[ heCu e S o y]; heTa ge Li k = heSi eLi ks[ heCu e S o y]; heA cho Objec .h ef = heTa ge Li k; heP efix = "" + heLeadS i g + ""; } // S uff he cu e icke ex i o he a cho heA cho Objec .i e HTML = heP efix + heS o ySumma y.subs i g(0, heCu e Le g h) + wha Widge (); // Modify he le g h fo he subs i g a d defi e he ime if( heCu e Le g h != heS o ySumma y.le g h) { heCu e Le g h++; myTimeou = heCha ac e Timeou ; } else { heCu e Le g h = 0; myTimeou = heS o yTimeou ; } // Call up he ex cycle of he icke se Timeou (" u TheTicke ()", myTimeou ); } // Widge ge e a o fu c io wha Widge () { if( heCu e Le g h == heS o ySumma y.le g h) { e u heWidge No e; } if(( heCu e Le g h % 2) == 1) { e u heWidge O e; } else { e u heWidge Two; } } // --> دینا » سایر موضوعات » سامانه های اینترنتی » سامانه وام ازدواج سامانه وام ازدواج ve.cbi.i .ali k h2{ fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k h3{ fo -family: I a ia Sa sB; fo -size: 15.5px; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k p{ li e-heigh :27px; fo -size:13px} .ali k a{ fo -size:15px !impo a } .shoa {backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 21px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh :34px; colo : gb(58, 109, 151);} .e d{bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5;} .slo{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; ma gi -lef :20px; } h4{ fo -size:15px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h5{ fo -size:14.5px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151) !impo a ;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h6{ fo -size:14px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .slo2{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; posi io : ela ive; op:33px ; ma gi - igh :20px; } .my able d { bo de :1px solid #ccc;} .my able : h-child(eve ) {backg ou d: #ED7D31; colo :whi e} .my able : h-child(eve ) d { colo :whi e !impo a } .my able : h-child(odd) {backg ou d: #FFF} .my able :fi s {backg ou d:#EBFC87} .my able li: h-child(5 +3) {fo -weigh : bold} add ess, blockquo e, dd, dl, p, p e, q {ma gi -bo om: 1px; } @media (max-wid h:1008px) { . o esp { display: o e !impo a } } .col-mobile{clea :bo h} به دلیل پیشرفت تکنولوژی بیشتر ثبت نام ها و امور دیگر امروزه اینترنتی انجام می شود. ثبت نام وام ازدواج هم به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سایت تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج 1400 ve.cbi.i انجام می شود. این سایت توسط بانک مرکزی راه اندازی شده است تا متقاضیان در هرساعتی از شبانه روز برای ثبت نام و پیگیری درخواست خود به این سایت رجوع کنند. برای مشاوره سامانه وام ازدواج برای مشاوره سامانه وام ازدواج .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o; ma gi -bo om:20px !impo a } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :30px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } }   باتوجه به شرایط موجود، زندگی های امروز هزینه های زیادی درپی دارند و یکی از پرهزینه ترین و البته بهترین و شیرین ترین اتفاق های زندگی ازدواج می باشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کمک سازمان ها و ارگان های مرتبط سامانه ای را تشکیل داده اند تا با اعطای وام ازدواج به جوانان در این اتفاق شیرین همراه آنان باشند. معنای لغوی سامانه و سیستم یعنی گروه های مرتبط که برای رسیدن به هدفی خاص تلاش میکنند. سامانه وام ازدواج هم به همین معنا می باشد یعنی؛ گروهی از سازمان ها و ارگان های مرتبط که هدف اهدای تسهیلات را به زوج های جوان که متقاضی دریافت آن هستند را دنبال می کنند. باتوجه به اینکه ثبت نام وام ازدواج 1400 اینترنتی است و شاید برخی از افراد اطلاعات کافی درمورد نحوه ثبت نام نداشته باشند ما در ادامه به بررسی و آموزش این موضوع خواهیم پرداخت. نحوه ورود به سامانه وام ازدواج ve.cbi.i همانطور که گفته شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اهدای تسهیلات برای کمک به زوج های جوان را در نظر گرفته است تا مقداری از هزینه ازدواج این زوج ها تامین شود. و همواره شاهد این موضوع هستیم که اولین کار زوج ها بعد از جاری شدن خطبه عقد درخواست برای دریافت وام ازدواج می باشد. طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1400 بالغ بر 116 هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند و این عدد نشان دهنده بالا بودن درخواست ها برای دریافت این تسهیلات و همچنین بالا بودن سرعت انجام این پروسه می باشد البته این حرف به این معنا نیست که تمام درخواست های تسهیلات ازدواج در مدت کوتاهی رسیدگی و مبلغ وام به حساب زوجین واریز می شود، بلکه این امر به میزان بودجه بانک موردنظر هم بستگی دارد. در حال حاضر ثبت نام وام ازدواج به صورت اینترنتی انجام می شود. یعنی سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای سهولت متقاضیان دریافت این وام، سایتی با عنوان سایت وام ازدواج ve.cbi.i طراحی و راه اندازی کرده اند تا افراد متقاضی به راحتی بتوانند در هرساعتی از شبانه روز درخواست خود را ثبت کنند و مطمئن باشند که درخواست آن ها به نوبت رسیدگی خواهد شد. هریک از زوجین یعنی زوج ( آقا ) و زوجه ( خانم ) باید به طور جداگانه در سایت سامانه وام ازدواج ثبت نام کنند.   اولین مرحله ثبت نام این وام ورود به سایت مربوطه می باشد برای ورود به سایت وام ازدواج فرد باید ابتدا به اینترنت متصل شود و سپس آدرس سایت یعنی ve.cbi.i را در مرورگر کروم ویا هرمرورگر دیگری وارد نموده و برروی ذره بین یا کلمه جستجو و یا دکمه e e صفحه کلید کامپیوتر خود کلیک کند تا وارد صفحه اصلی سایت شود.     برای ورود مستقیم به سامانه وام ازدواج کلیک کنید.   حتما بخوانید: ثبت نام وام ازدواج   معرفی سایت وام ازدواج ve.cbi.i بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به زوج های جوان که در شرف ازدواج هستند کمک هزینه ای با عنوان وام ازدواج در نظر گرفته است. مبلغ وام مذکور طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 1400 افزایش داشته و مبلغ 70000000 تومان و 100000000تومان می باشد و افراد با توجه به شرایط سنی و شرایط دیگری که دارند می توانند یکی از این مبالغ ذکرشده را دریافت کنند. در سال های گذشته ثبت نام وام ازدواج و تمام مراحل آن به صورت حضوری و با مراجعه به یکی از شعب بانک های معرفی شده از طرف بانک مرکزی انجام می گرفت، مانند تمام وام ها و خدمات بانکی دیگر، اما همانطور که گفته شد امروزه این عملیات به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان باید ابتدا وارد سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به آدرس ve.cbi.i شوند که در بالا نحوه ورود به سایت آموزش داده شد. این سایت که توسط سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یاهمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی طراحی شده یکی از معتبرترین سایت ها می باشد و باتوجه به اینکه قرار است افراد متقاضی تمام اطلاعات خود را در این سایت ثبت کنند باید با دقت آن را جستجو کنند، ممکن است با تایپ و جستجوی عناوینی مانند وام ازدواج، ثبت نام وام ازدواج، سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و از این قبیل عناوین هم سایت مورد نظر یافت شود اما بهتر است از آدرس اصلی سایت یعنی همان ve.cbi.i استفاده کنند. البته در حال حاضر بیشتر بانک های جمهوری اسلامی برای خود سایت و نرم افزار هایی طراحی و تولید کرده اند که شاید از طریق آن ها هم بتوان برای دریافت وام های مختلف مانند وام ازدواج ثبت نام کرد، به طور مثال سامانه بام بانک ملی به آدرس bmi.i . اما بهترین و سریعترین روش همان روشی ابتدایی یعنی رجوع به سایت سامانه قرض الحسنه ازدواج ve.cbi.i می باشد که در ادامه نحوه ثبت نام در این سایت آموزش داده می شود.   بیشتر بخوانید: ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشسته   ثبت درخواست اینترنتی وام ازدواج از سامانه ve.cbi.i با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن امور بیشتر ثبت نام ها و درخواست ها و به طور کلی اکثر امور از طریق اینترنت انجام می گیرد. بانک ها نیز از این امر تبعیت کرده و خدمات خود را به صورت اینترنتی هم ارائه می دهند( زیرا خدمات اینترنتی محدودیت ساعت ندارند و فرد در هر ساعتی که وقت آزاد داشته باشد می تواند از خدمات استفاده کند. )، یکی از این خدمات ثبت نام برای انواع تسهیلات و وام های بانکی می باشد، مانند وام ازدواج که ثبت نام آن از طریق اینترنت انجام می شود. به همین منظور درادامه به آموزش چگونگی ثبت درخواست وام ازدواج از طریق اینترنتی خواهیم پرداخت. فردی که شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را دارد و متقاضی دریافت این وام می باشد باید برای ثبت نام وام ازدواج مراحل زیر را طی کند:   رفتن به سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به آدرس ve.cbi.i یعنی فرد ابتدا باید به اینترنت متصل شده و در یکی از مرورگرهای اینترنت این آدرس را وارد کرده و درخواست جستجو کند برای این کار لازم نیست حتما از سیستم کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده شود، چون نیاز به اسکن مدرکی نیست، پس با گوشی موبایل هوشمند هم می توان ثبت نام را انجام داد.     همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، وسط صفحه مراحل ثبت نام نوشته شده است که لازم می باشد فردی که خواستار دریافت وام می باشد تمام این مراحل را مطالعه و طبق آن عمل کند (البته در ادامه مقاله هم تمام مراحل با تصویر آموزش داده شده است). همچنین در سمت راست صفحه تعدادی گزینه مشاهده می شود، مانند صفحه اصلی، شرایط و دستورالعمل، ثبت نام جدید، ویرایش ثبت نام قبلی، حذف ثبت نام و غیره، فرد متقاضی ابتدا باید تمام شرایط و دستورالعمل ها را با دقت مطالعه و با شرایط خود تطبیق دهد تا از اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشد اطمینان حاصل نماید.   سپس باید بنا به درخواست خود یکی از گزینه ها را انتخاب کند. برای ثبت نام اولیه این وام فرد متقاضی باید برروی گزینه ثبت نام جدید کلیک کرده و آن را انتخاب کند.     پس از انتخاب گزینه ثبت نام جدید صفحه ای شامل فرم اطلاعات متقاضی مشاهده می شود که فرد باید اطلاعات خود را به طور دقیق، صحیح و کامل در آن وارد کند.     همچنین در این مرحله فرد باید بانک مورد نظر خود را نیز انتخاب کند. در انتخاب بانک مورد نظر دقت کافی را داشته باشید که حتما به محل سکونت شما نزدیک باشد. پس از پرکردن فرم به طور کامل، برروی گزینه ادامه که در انتهای سمت چپ صفحه مشاهده می شود کلیک کند، اگر تمام اطلاعات وارد شده از سوی متقاضی صحیح باشد این اطلاعات توسط سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران تایید شده و پیامی حاوی کد رهگیری ده رقمی مشاهده شود. این کد ده رقمی کدرهگیری و پیگیری وام ازدواج است و در بقیه مراحل ثبت نام تا دریافت وام داشتن این کد برای انجام عملیات های دیگر و پیگیری وضعیت درخواست الزامیست.   بیشتر بخوانید: سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن مشاهده وضعیت سامانه وام ازدواج ve.cbi.i سامانه وام ازدواج یکی از سامانه های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد و همانطور که از نام آن پیداست برای درخواست، ثبت نام، پیگیری تسهیلات ازدواج و زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی طراحی شده است. شخصی که متقاضی دریافت وام ازدواج می باشد باید ابتدا مراحل گفته شده در تیتر قبل را طی کند تا ثبت نام وی با موفقیت به اتمام برسد. پس از آن می تواند برای مشاهده وضعیت وام ازدواج درخواست خود از طریق همین سایت اقدام کند به این ترتیب که ابتدا آدرس ve.cbi.i را در مرورگر خود تایپ کرده و درخواست جستجو کند تا صفحه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشاهده شود.   سپس در سمت راست صفحه برروی گزینه مشاهده وضعیت کلیک کرده و گزینه مورد نظر راانتخاب کند، مانند تصویر زیر:   پس از انتخاب گزینه مشاهده وضعیت صفحه ای مشاهده می شود که متقاضی باید کد ملی خود و کد رهگیری ده رقمی را وارد کند.     پس از وارد کردن شماره ملی و کدرهگیری گزینه مشاهده وضعیت انتخاب شود تا وضعیت درخواست درخواست دهنده مشاهده شود.   در ادامه بخوانید: هدیه ازدواج تامین اجتماعی   برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سامانه وام ازدواج ve.cbi.i ​ ​در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سامانه وام ازدواج ve.cbi.i  آن پاسخ دهند.   آخرین اخبار مرتبط با سامانه وام ازدواج   3 آذر 1400   بنا بر اعلام مصطفی قمری وفا بر اساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه،‌ بانک‌ های عامل موظف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و باید به طور ماهانه نیز تسهیلات پرداختی و افراد در نوبت پرداخت را اعلام کنند.  سوالات متداول 1- ✔️پس از ثبت درخواست وام ازدواج در سامانه وام ازدواج نیاز به مراجعه حضوری می باشد؟ ✔️پس از ثبت درخواست وام ازدواج برای دریافت وام پس از اعلام وضعیت به بانک مشخص شده مراجعه کرد که در متن مقاله بیان شده است. 2- ✔️مبلغ وام در سامانه وام ازدواج چه مقدار می باشد؟ ✔️مبلغ وام ازدواج از 70000000 میلیون تومان و 100000000 میلیون تومان می باشد که در متن مقاله ذکر شده است. 3- ✔️امکان مشاهده وضعیت درخواست وام در سامانه وام ازدواج وجود دارد؟ ✔️بله، امکان مشاهده وضعیت وام ازدواج در سامانه وام ازدواج وجود دارد که در متن مقاله نیز آورده شده است. { "@co ex ": "h ps://schema.o g", "@ ype": "FAQPage","mai E i y": [ {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️پس از ثبت درخواست وام ازدواج در سامانه وام ازدواج نیاز به مراجعه حضوری می باشد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️پس از ثبت درخواست وام ازدواج برای دریافت وام پس از اعلام وضعیت به بانک مشخص شده مراجعه کرد که در متن مقاله بیان شده است. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️مبلغ وام در سامانه وام ازدواج چه مقدار می باشد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️مبلغ وام ازدواج از 70000000 میلیون تومان و 100000000 میلیون تومان می باشد که در متن مقاله ذکر شده است. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "✔️امکان مشاهده وضعیت درخواست وام در سامانه وام ازدواج وجود دارد؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ✔️بله، امکان مشاهده وضعیت وام ازدواج در سامانه وام ازدواج وجود دارد که در متن مقاله نیز آورده شده است. " } } ]} برای مشاوره سامانه وام ازدواج برای مشاوره سامانه وام ازدواج .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } } مطالب مرتبط: » نحوه ثبت نام وام ودیعه مسکن » پیگیری وام ودیعه مسکن » سامانه ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی . el op{colo : #31708F; backg ou d: #D9EDF7; fo -weigh : bold; ex -alig : ce e ; ex -alig : ce e ; li e-heigh : 50px; bo de -bo om: 1px solid #31708F; ma gi - op:40px; fo -size:14px; } . el { backg ou d: #EFF6F9; floa : igh ; wid h: 95%; paddi g: 10px 20px; display: block; } . el a { backg ou d: #fff; bo de : 1px solid #ddd; li e-heigh : 30px; bo de - adius: 30px; wid h: 99.5%; floa : igh ; ma gi -bo om: 5px; ex -i de : 20px; colo : #333; } . el a:hove { colo : #5BC0DE;} برچسب ها: ازدواج سامانه .jli k{ backg ou d-colo : #eee; bo de - igh : 2px solid #666; colo : #343434; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; bo de - igh : 2px solid #666; fo -weigh : bold; colo : #000; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; li e-heigh : 1.53846; heigh : 32px !impo a ; display: i li e-block; ma gi : 0px 5px 8px 0px; paddi g: 6px 12px; colo : gba(0, 0, 0, 0.7); -webki -bo de - adius: 16px; -moz-bo de - adius: 16px; bo de - adius: 16px; -webki -box-sizi g: bo de -box; -moz-box-sizi g: bo de -box; box-sizi g: bo de -box; backg ou d: #e1e1e1; fo -size:13px !impo a ; bo de - igh : 2px solid #31708F; backg ou d: #5bc0de; colo : #fff; }.jli k:hove { colo :#fff; backg ou d:#8A8A8A;} #si e-heade img, .comme -co e img, .e y-co e img, .e y-summa y img, .widge img, .wp-cap io , img{ max-wid h:au o !impo a } .col-desk op .call_ ex { wid h:500px !impo a ; paddi g- igh :30px !impo a } نظرات کاربران  .fulldiv{ backg ou d:#eff4ed; wid h:100%; ma gi :10px; floa : igh ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; ma gi - igh :0px} .fulldiv p{ fo -size:13px} .lef div{colo :#ab4340; floa :lef ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:13px} . igh div{colo :#3b763c; floa : igh ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:15px; fo -weigh :bold} .div ex { clea :bo h; paddi g:6px; ma gi :6px; fo -size:13px} .fulldiva swe { backg ou d:#fbfbfb; wid h:88%; ma gi :10px; floa :lef ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; paddi g:10px; fo -size:12px} .addcomm{ backg ou d:#fdebd3; wid h:100%; fo -family:byeka 2; fo -size:13px; paddi g- igh :10px; paddi g-lef :10px; heigh :60px;bo de :1px solid #bbb;} # ewcomm{ wid h:100%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - igh :0px; paddi g- igh :0px} . ewcommi e { wid h:90.5%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - op:0px; paddi g- op:0px; colo :b ow ; paddi g-lef :0px} مرتضی 1400/09/03 سلام خسته نباشید من دو نیم ماهه وام ازدواج تو بانک مسکن زدم که هنوز در صف نوبت هستم تکلیف ما کیستپاسخ مشاور: سلام مجدد از طریق سامانه وام ازدواج پیگیری کنید. محمد 1400/09/03 ببخشید من ثبت نام کردم ولی الان اگه خواستم بانک عوض کنم یا بانک های دیگه رو ببینم که آیا جز لیست هستند یا نه نمیشه این کارو کرد چرا ؟یه موقع یک نفر خواست بانکش عوض کنه تو یه دو راهی میمونه چون که اگه بانکی که انتخاب کرده رو حذف کنه از دست رفته اگه حذف نکنه نمیتونه بانک های دیگه رو ببینهپاسخ مشاور: میتونید از طریق قسمت ویرایش ثبت نام قبلی پیگیری کنید. فرزانه 1400/09/03 سلام چرا فقط یک بانک و بالا میاره بقیه بانکها کجاس پسپاسخ مشاور: سلام میتونید در ساعاتی دیگر امتحان کنید. احمدی 1400/09/03 سلام ما سه ماه پیش برای وام درخواست دادیم و پیامک تاییدیه شعبه بانک امد و مراجعه ب بانک کردیم و بانک از ما میخواست ۳۰ میلیون از واممون رو تو حساب ب خوابونیم برای همین چون ما گفته بودیم ما پولمون کامل احتیاح داربم ب ما گفت که ی هفته دیگه بیاید برای ثبت مدارک و مشخصات ودریافت وام و ما رفتیم و تاریخ که ما ب بانک مراجعه کردیم خود بانک ثبت نکرده بود و وام ما خذف شد .از اون موقعه هر بانکی اسم نوشتیم بانک مرکزی تایید نمیکنه و پیامک نمیاد میخواستم بدونم مممکنه به خاطر اینکه یبار توسط بانک حدف شده دیگه تایید نشه وهیچ بانک دیگه ای نپذیره ؟پاسخ مشاور: سلام می بایست در این مورد با پشتیبانی سامانه وام ازدواج صحبت کنید. علیرضا 1400/09/03 سلام من سال ۹۴ ازدواج کردم و وام ازدواج نگرفتم الان میتونم بگیرم؟چون الان خیلی نیاز بهش دارمپاسخ مشاور: سلام خیر کسانی که تاریخ عقدشان از ابتدای سال 96 تا بله الان میتونن برای وام ازدواج اقدام کنند. شهناز سالمی 1400/09/03 سلام من ساکن اهواز هستم میخوام وام ازدواجم رو از بانک ملت دریافت کنم ولی چند روز دارم امتحان میکنم اسم بانک ملت تو لیست بانک ها بالا نمیاد؟میشه مرا راهنمایی کنیدپاسخ مشاور: سلام میتونید در بازه زمانی های مختلف وارد سامانه بشید بهتره در ساعات کاری امتحان کنید. غزل 1400/09/03 سلام من اواخر برج 5 ثبت نام کردم ولی هنوز تعین شعبه نشدم باید چیکار کنمپاسخ مشاور: سلام مجدد از طریق سامانه وام ازدواج پیگیری کنید. جابر 1400/07/25 من ثبت نام کردم تو پانل کاربری هم نوع تراکنش ثبت شده ولی کد رهگیری ارسال نشده و هیچ پیامکی ارسال نشده برامپاسخ مشاور: اگر ثبت نام تکمیل شده وارد قسمت بازیابی کد رهگیری بشید و مجدد کد رهگیری دریافت کنید. فاطمه 1400/07/25 سلام من اول برج 3 ثبت نام کردم تا این لحظه هیچ خبری نشده توی مشاهده وضعیت هم میگه تو نوبت هستید چقدر زمان میبره معمولا؟پاسخ مشاور: سلام مجددا از قسمت پیگیری وضعیت پیگیر باشید در صورتی که به نتیجه نرسیدید از طریق بانک مرکزی پیگیری کیند. محسن 1400/07/25 سلام تاریخ عقد بنده سال1391 هست وام ازدواج رو دریافت نکردم میتونم الان برای وام ازدواج ثبت نام کنم؟پاسخ مشاور: خیر نمیتونید دیگر تسهیلات ازدواج دریافت کنید. اکبر 1400/07/25 قبلا ثبت نام کردم ولی وام دریافت نکردم مجدد میخوام ثبت نام کنم نمیشه علت چیهپاسخ مشاور: هر شخص تنها یکبار اجازه ثبت اطلاعات خود در سامانه وام ازدواج را دارد برای این مورد از بانک مرکزی پیگیر بشید. s 1400/07/23 سامانه ک باز نمیشه چطور باید ثبت نام کرد بدون نام 1400/07/23 این سایت رو چند روزه من امتحان میکنم نمیاره و سایت های دیگه باید برای ثبت نام مبلغی را پرداخت کرد ایا درسته/ حمید رضا 1400/07/23 سلام خسته نباشید ببخشید ما دو ماه پیش تو بانک سپه ثبت نام کردیم اسمون در نیامد ما هم زدیم تو همین سایت حذف ثبت نام فعلی .حالا میخوام بانک رسالت که آشنا داریم ثبت نام کنم .‌هر چی میرم تو سایت نمیشه ارور میزنه .یا میگه یه زمان دیگه ای بیایین .یا میگه اتصال به سایت مشکل داره .آیا سایت بسته ست ؟؟..امروز 15مهر 1400 هستش من دیروز این کار رو کردم ،میشه راهنماییم کنید .بابد چی کار کنم کی سایت باز میشه ؟ فرشید 1400/07/23 سلام ..سایت ثبت نام بالا نمیاد با فایرفکس هم امتحان کردم حسن 1400/07/23 سلام آیا سامانه‌ وام ازدواج باز است نعیم 1400/07/23 سلام من کد امنیتی رو وارد میکنم بازم ارور میده ایا سایت بسته؟ مجتبی 1400/07/23 من دوباره ثبت نام کردمبعد کد رهگیری خودمو حذف کردم الان ک ثبت نام میکنم میزنه شماره تلفن همراه وارد شده با شماره ملی تطابق نداردممنون میشم راهنمایم کنید رضا 1400/07/23 سلام من الان، 2ماهه منتظرم سایت بانک کشاورزی باز بشه ولی نمیشه کی باز میشه لطفا راهمنایی کنین؟ اذربایجان غربی حمید باقری 1400/07/23 متوسط سمانه 1400/06/06 سلام مبلغ‌پرداختی‌وام‌میخوام‌بدانمپاسخ مشاور: سلام مبلغ پرداختی وام 70 و 100 میلیون تومانی است که با توجه به شرایط مشخص خواهد شد. مجید 1400/06/06 با سلام و خسته نباشید.سایت ثبتنام وام ازدواج بستست. ایا راه حل دیگه ای برای ثبتنام وجود دارهپاسخ مشاور: سلام در حال حاضر سایت ثبت نام وام ازدواج مشکلی ندارد مجدد امتحان کنید. مجید 1400/06/06 ایا از طریق سایت دیگه ای میشه ثبتنام کردپاسخ مشاور: خیر می بایست تنها از سایت ثبت نام وام ازدواج اقدام کنید. فرزین 1400/06/06 سلاماز قسمت بازیابی کد رهگیری اقدام میکنم همه اطلاعات هم درست میزنم ولی پیام میده همچین اطلاعاتی وجود ندارد در حالی که قبلا ثبت نام کردم و کد رهگیری رو گم کردم به همین دلیل اجازه ثبت نام جدید هم نمیده.ممکنه اون موقع مثلا تاریخ عقد رو اشتباه زده باشم؟ اگه اینجوریه چطور میتونم کدرهگیری رو بگیرم؟پاسخ مشاور: سلام مجدد اطلاعات بررسی کنید و از قسمت ویرایش ثبت نام قبلی اقدام کنید. مسعودلایزال 1400/05/19 تبت نام ویژه کردم اما کدرهگیری نیومده برام ونمیدونم چکارکنم کی مدارکمو ببرمپاسخ مشاور: پس از تکمیل ثبت نام کد رهگیری دریافت میکنید مجدد بررسی کنید. پونه 1400/05/19 وأم ازدواجپاسخ مشاور: جهت دریافت وام ازدواج می بایست ابتدا در سامانه وام ازدواج ثبت نام انجام بدید. بتول 1400/05/19 ممنون درگاهی 1400/05/12 سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم الان تقریبا یه هفته ای میشه که ما میخوایم ثبت نام کنیم برای وام ازدواج ولی سایت باز نیست دلیلش چیه؟ پاسخ مشاور: سلام در حال حاضر سایت مشکلی ندارد از سیستک کامپیوتری مجدد اقدام کنید. سروری 1400/05/12 پیگیری میکنم اما هنوز نوبتم نشده حضوری باید برم؟پاسخ مشاور: خیر می بایست صبر کنید تا تایید و نوبتتون بشه نیاز به مراجعه حضوری نیست. هانی 1400/05/12 ممنونم ازتون دنیا 1400/05/06 سلام ممنونم حبیبی 1400/05/06 سلام برای پیگیری تاریخ در یافت کجارو باید چک کنم؟پاسخ مشاور: سلام برای پیگیری میتونید از طریق همین سامانه وام ازداج اقدام کنید. غلامی 1400/05/06 سلام سایت فقط از طریق سیستم کامپیوتری باز میشه؟پاسخ مشاور: سلام خیر از طریق گوشی همراه هم باز میشه. محمودی 1400/04/27 سلام هنگام وارد شدن به سامانه وام ازدواج خطا میده باید چیکار کرد؟پاسخ مشاور: سلام برای ورود به سامانه وام ازدواج بهتره از سیستم کامپیوتری و با مرورگر کروم و یا فایر فاکس وارد بشید که خطا دریافت نکنید. ناهید 1400/04/27 سلام من دخترمو میخوام تو سامانه وام ازدواج ثبت نام کنم چقدر طول میکشه بهش وامو بدنپاسخ مشاور: سلام بعد از ثبت نام وام ازدواج می بایست پیگیری کنی در تاریخی که بهتون اعلام میکنن مراجعه کنید بانک برای دریافت وام زمان طولانی نمیشه. مالکی 1400/04/27 سلام من ثبت نام کردم اما دیگه سایت برام باز نمیشهپاسخ مشاور: سلام سامانه وام ازدواج مشکلی نداره مجدد از مرورگر کروم و یا فایر فاکس تلاش کنید. نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. بستن fu c io eplyid( id) { docume .ge Eleme ById('hidde id').value= id; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML="شما در حال پاسخ به یک نظر هستید:"; } fu c io showUse (s ,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6) { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=""; if (s =="") { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML="1"; e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='success') { jQue y('#myModal').modal('show'); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } else { ale ("اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید"); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=xmlh p. espo seTex ; docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } } } xmlh p.ope ("GET","h ps://www.heyvalaw.com/i c/comme s.php?q="+s + "& ame2=" +s 2+ "& ex 2=" +s 3+ "&idcc=" +s 4+ "&hidde id=" +s 5+ "& 1=" +s 6, ue); xmlh p.se d(); } مطالب تصادفی » اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی » وکالت بلاعزل در فروش ملک » قیمت خرید سفته » سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی co fi m.ssaa.i » دیه بخیه جراحات سر و صورت » ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴ » نحوه درخواست طلاق » شرایط تعویض شناسنامه و گرفتن سجل المثنی جدید » نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند » مزایا و معایب ثبت شرکت » تعریف عقد معوض و عقد مجانی و تفاوت آنها » ثبت ازدواج موقت یا صیغه » قرار ممنوعیت خروج از کشور » دانلود اپلیکیشن مرآت بانک رسالت » فرق چک روز و مدت دار » آزادی مشروط چیست » دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی » موارد عزل و انعزال قیم » وظایف دادسرای عمومی و انقلاب » شرکت سهامی خاص چیست

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب