دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ریاضی چهارم صفحه 27

مدرس: مریم بخشی اردکانی

ببینید

ریاضی چهارم صفحه 27

va ex PLVideo = { id: '25800402', uid: 'LwqRv', i le: 'صفحه 28 ریاضی چهارم', use ame: 'Tad is_Riyaazi4om', use id: '8934119', visi _c : '26.9 هزار', se de _ ame: 'تدریس دروس چهارم ابتدایی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25800402-5821__3909.jpg', du a io : '12:52', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '15 مهر 1399', li k: '/v/LwqRv/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_28_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85', cha elId: '8934119', cha elUse ame: 'Tad is_Riyaazi4om', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'تدریس دروس چهارم ابتدایی' }; va ex Video = { id: '38668394', uid: 'q Cow', i le: 'ریاضی چهارم _ صفحه ۱۳', use ame: '120shah eia y', use id: '7715833', visi _c : '287 ', se de _ ame: '120shah eia y', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38668394-4683__7832.jpg', du a io : '7:26', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '25 مهر 1400', li k: '/v/q Cow/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_28_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85', cha elId: '7715833', cha elUse ame: '120shah eia y', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '120shah eia y', }; 7:26 ویدیو بعدی ریاضی چهارم _ صفحه ۱۳ از کانال 120shah eia y نرو بعدی 7:00 ریاضی چهارم صفحه ۱۴ از کانال Ma yam13522 17:04 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۹ از کانال kisha i 4:22 ریاضی چهارم صفحه ۱۲ از کانال Ma yam13522 11:29 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۸ از کانال kisha i 5:46 آموزش ریاضی پایه ی چهارم صفحه ی ۲۷ از کانال ماجراهای کلاس چهارم الف 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران 5:08 ریاضی چهارم دبستان - فصل ۲ - صفحه ۲۷ از کانال مدرسه ریاضی را دنبال کنید 9:10 ریاضی چهارم - صفحه 26 و 27 از کانال مجتمع آموزشی راه امیرکبیر 3:59 ریاضی چهارم ابتدایی فصل 2: صفحه 27 از کانال کلاس چهارم ابتدایی(رضا زحمتکش) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} تدریس دروس چهارم ابتدایی دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25800397-6704-b.jpg"," esumeUID":"skb g","du a io ":213,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =213&ca ego ies=educa io al&use id=8934119& cha el=8934119&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 27 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0647 27 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0631\u062f\u06a9\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =213&ca ego ies=educa io al&use id=8934119& cha el=8934119&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 27 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0647 27 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0631\u062f\u06a9\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/skb g\/f\/skb g.m3u8?k=ac9c2"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25800397_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=176860, RESOLUTION=264x468","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=206110, RESOLUTION=426x756","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=256241, RESOLUTION=640x1138","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b81cb9ce8671282e7e3e37e305bc050325800397-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc4N2M2ZmE5OGRmYjUwYWVlNTFjYzIyMWQ4NjNmYjljIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODk4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z-s-o 4dScWliX2Fm7fQ2Rk_f2DP yV3RhZJcYzBg8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _915069", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); صفحه 27 ریاضی چهارم 920 تدریس دروس چهارم ابتدایی 1.1 هزار دنبال‌ کننده 920 بازدید 16 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مدرس: مریم بخشی اردکانی 1 سال پیش آموزشی # صفحه 27 ریاضی چهارم # آموزش مجازی ریاضی چهارم # تدریس مجازی صفحه 27 ریاضی چهارم # ریاضی چهارم # مریم بخشی اردکانی # safeh 27 iyazi chaha om # ad is majazi safeh 27 iyazi chaha om تدریس دروس چهارم ابتدایی 1.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن فصل 2 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 28/6 ذخیره لیست پخش 1 2:26 شروع فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی تدریس دروس چهارم ابتدایی 2 3:43 فصل کسر ریاضی چهارم (دست ورزی) تدریس دروس چهارم ابتدایی 3 8:50 صفحه 24 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 4 6:35 صفحه 25 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 5 4:22 صفحه 26 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 3:33 صفحه 27 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 7 12:52 صفحه 28 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 8 8:53 صفحه 29 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 9 4:13 دست ورزی صفحه 30 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 10 9:04 صفحه 30 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 11 12:06 صفحه 31 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 12 11:54 صفحه 32 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 13 15:52 صفحه 33 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 14 3:02 پیش زمینه برای تدریس صفحه 34 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 15 14:04 صفحه 34 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 16 8:28 صفحه 35 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 17 25:44 صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی تدریس دروس چهارم ابتدایی 18 23:18 صفحه 36 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 19 8:02 صفحه 40 ریاضی چهارم ابتدایی تدریس دروس چهارم ابتدایی 20 4:45 صفحه 38 ریاضی چهارم (دست ورزی) تدریس دروس چهارم ابتدایی 21 9:03 تمرین صفحه 41 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 22 10:57 صفحه 38 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 23 8:18 صفحه 39 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 24 15:01 صفحه 43 ریاضی چهارم تدریس دروس چهارم ابتدایی 25 5:49 کسر و عدد مخلوط برای ساعت(ریاضی چهارم) تدریس دروس چهارم ابتدایی 26 10:21 تلفیق ریاضی و هنر (کسر چهارم) تدریس دروس چهارم ابتدایی 27 8:15 مرور فصل ۲ ریاضی چهارم (صفحه ۴۴) تدریس دروس چهارم ابتدایی 28 11:36 تمرین مروری برای مقایسه کسرها و جمع و تفریق دو کسر با مخرج نابرابر تدریس دروس چهارم ابتدایی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 7:26 ریاضی چهارم _ صفحه ۱۳ 120shah eia y 287 بازدید 5 روز پیش 7:00 ریاضی چهارم صفحه ۱۴ Ma yam13522 286 بازدید 5 روز پیش 17:04 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۹ kisha i 216 بازدید 3 روز پیش 4:22 ریاضی چهارم صفحه ۱۲ Ma yam13522 122 بازدید 5 روز پیش 11:29 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۸ kisha i 279 بازدید 5 روز پیش 5:46 آموزش ریاضی پایه ی چهارم صفحه ی ۲۷ ماجراهای کلاس چهارم الف 11.7 هزار بازدید 1 سال پیش 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 20.4 هزار بازدید 1 هفته پیش 5:08 ریاضی چهارم دبستان - فصل ۲ - صفحه ۲۷ مدرسه ریاضی را دنبال کنید 8 هزار بازدید 1 سال پیش 9:10 ریاضی چهارم - صفحه 26 و 27 مجتمع آموزشی راه امیرکبیر 953 بازدید 11 ماه پیش 3:59 ریاضی چهارم ابتدایی فصل 2: صفحه 27 کلاس چهارم ابتدایی(رضا زحمتکش) 813 بازدید 1 سال پیش

گام به گام صفحه 27 ریاضی چهارم و جواب سوالات کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۲۷ از فصل دوم «کسر» کتاب ریاضی پایه چهارم دبستان را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.جواب کاردرکلاس صفحه ۲۷ ریاضی چهارم۱- شکل ها را با توجه به کسر داده شده رنگ کنید.پاسخ کار در کلاس صفحه 27 ریاضی چهارم ابتداییمطلب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۲۶ ریاضی چهارم ۲- قسمت های مساوی ایجاد کنید. مشخص کنید چه کسری از شکل رنگ شده است.حل سوالات کار در کلاس صفحه 27 ریاضی چهارم دبستانپاسخ فعالیت صفحه ۲۷ ریاضی چهارمبا توجه به واحد معرفی شده، عدد هر شکل را بنویسید.پاسخ فعالیت صفحه 27 ریاضی پایه چهارم ابتداییدانش آموز عزیز حتما سعی کنید مفاهیم این صفحه را به خوبی یاد بگیرید. بخش کسرها یکی از مهم ترین و کاربردی ترین فصل های کتاب می باشد که در پایه های بالاتر بیشتر با آن آشنا می شوید. برای درک بهتر مفاهیم این بخش بهتر است یکبار ابتدا خودتان سوالات را حل کنید سپس اگر مشکلی داشتید از این مطلب کمک بگیرید.همچنین بخوانید:‌ جواب صفحه ۲۵ ریاضی چهارم ؛ رسم شکل و حل مسئله ساده تر ✅ در این بخش جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۲۷ ریاضی چهارم دبستان را به صورت کامل مرور کردیم، برای مشاهده پاسخ تمرین سایر صفحات کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه چهارم ابتدایی / Eleme a y Fou h G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

آخرین مطالب