دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ریاضی پنجم صفحه 18 با جواب

شروع آموزش ریاضی پایه پنجم ابتدایی به صورت صفحه به صفحه و نکته به نکته .موارد تکمیلی و بقیه فصل ها را می توانید در سایت من دنبال کنید . artranjbar.ir

ببینید

ریاضی پنجم صفحه 18 با جواب

va ex PLVideo = { id: '25145355', uid: '9pgC ', i le: 'صفحه 19 ریاضی پنجم', use ame: 'a a jba .i ', use id: '7795235', visi _c : '65 هزار', se de _ ame: 'a a jba .i ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25145355-6680__2689.jpg', du a io : '5:23', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '21 شهریور 1399', li k: '/v/9pgC /%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_19_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85', cha elId: '7795235', cha elUse ame: 'a a jba .i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'a a jba .i ' }; va ex Video = { id: '38692139', uid: 'Zm1My', i le: 'صفحه 13 ریاضی پایه پنجم', use ame: 'zah a_heyda ilakhe1', use id: '7696749', visi _c : '795 ', se de _ ame: 'زهرا حیدری لاکه', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38692139-3190__6166.jpg', du a io : '10:11', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '26 مهر 1400', li k: '/v/Zm1My/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_19_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85', cha elId: '7696749', cha elUse ame: 'zah a_heyda ilakhe1', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'زهرا حیدری لاکه', }; 10:11 ویدیو بعدی صفحه 13 ریاضی پایه پنجم از کانال زهرا حیدری لاکه نرو بعدی 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب از کانال مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 7:24 ریاضی پنجم-صفحه۱۸و۱۹ از کانال o kide_yas 8:50 تدریس صفحه۱۰ کتاب ریاضی پنجم(قسمت اول) از کانال Javad.Nikbakhsh 7:15 صفحات ده و یازده ریاضی پنجم از کانال پنجم الف l شاهد 37:36 جمع و تفریق اعداد مرکب؛ ریاضی پنجم از کانال s.hajipoo 2:26 مصاحبه با سعید رنجبر سردبیر کالایاب خودرو از کانال سعید رنجبر 6:31 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با سعید رنجبر از کانال آزادفیلم fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} a a jba .i دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25145343-6995-b.jpg"," esumeUID":"KY3yP","du a io ":490,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =490&ca ego ies=educa io al&use id=7795235& cha el=7795235&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0646\u062c\u0628\u0631&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =490&ca ego ies=educa io al&use id=7795235& cha el=7795235&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0646\u062c\u0628\u0631&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7795235&cha el_use ame=a a jba .i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0646\u062c\u0628\u0631","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/KY3yP\/f\/KY3yP.m3u8?k=dd18c"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25145343_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=385111, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=72144, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=211237, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=504527, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=791158, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3f39a49d76d33dc5f566b5b2f0d5e06e25145343-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijg4MTgwN2ZhN2UxM2VjMzBlMDNjYzk0YmEwZDVlZmYwIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MzI2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2zkTxLg1i-7o1Gs5 sFpl1CVHv QCFvu_6vxXqaF5 k"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _14906", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); صفحه 18 ریاضی پنجم 108,678 a a jba .i 1.7 هزار دنبال‌ کننده 108,678 بازدید 2,603 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن شروع آموزش ریاضی پایه پنجم ابتدایی به صورت صفحه به صفحه و نکته به نکته .موارد تکمیلی و بقیه فصل ها را می توانید در سایت من دنبال کنید . a a jba .i 1 سال پیش آموزشی # ریاضی # پنجم # سعید رنجبر a a jba .i 1.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_10935871 1 روز پیش سوال دو چی بود نمیفهممممممممم گزارش تخلف u_10935871 1 روز پیش عالی خیلی ممنونم گزارش تخلف AXV89 2 روز پیش عالی خیلی خوب توضیح میدید من بشتر ویدو های شما رو نگاه میکنم تا معلمم رو گزارش تخلف Augg9jhu 4 روز پیش عالی گزارش تخلف ماینکرفت_mi ec af 6 روز پیش سوال دو._. گزارش تخلف ❣NCT❣ 1 هفته پیش عالیه گزارش تخلف _.pa ham._ 1 هفته پیش سوال ۲ اشتباه بود a a jba .i چک کرددم دوست عزیز.مشکلی نداشت گزارش تخلف Nafas_m 1 هفته پیش عالی بود ممنون گزارش تخلف Zoag 9 ماه پیش خوبه عالی خیلی خوب یاد گرفتن گزارش تخلف u_8169758 1 سال پیش عالی ممنون a a jba .i ممنونم گزارش تخلف lia~kamlia^ 1 سال پیش فالویی بفالو گزارش تخلف ریاضی پنجم ابتدایی a a jba .i 40/18 ذخیره لیست پخش 1 3:19 صفحه 1 ریاضی کلاس پنجم a a jba .i 2 11:25 صفحه 2 ریاضی پنجم a a jba .i 3 7:26 صفحه 3 ریاضی پنجم a a jba .i 4 14:55 صفحه 4 ریاضی پنجم a a jba .i 5 12:38 صفحه 5 ریاضی پنجم a a jba .i 6 5:16 صفحه 6 ریاضی پنجم a a jba .i 7 6:23 صفحه 7 ریاضی پنجم a a jba .i 8 11:05 صفحه 8 ریاضی پنجم a a jba .i 9 9:31 صفحه 9 ریاضی پنجم a a jba .i 10 6:15 صفحه 10 ریاضی پنجم a a jba .i 11 10:02 صفحه 11 ریاضی پنجم a a jba .i 12 6:38 صفحه 12 ریاضی پنجم a a jba .i 13 9:03 صفحه 13 ریاضی پنجم a a jba .i 14 4:33 صفحه 14 ریاضی پنجم a a jba .i 15 5:49 صفحه 15 ریاضی پنجم a a jba .i 16 4:36 صفحه 16 ریاضی پنجم a a jba .i 17 8:44 صفحه 17 ریاضی پنجم a a jba .i 8:10 صفحه 18 ریاضی پنجم a a jba .i 19 5:23 صفحه 19 ریاضی پنجم a a jba .i 20 2:50 صفحه 20 ریاضی پنجم a a jba .i 21 1:21 صفحه 21 -فصل 2 ریاضی پنجم a a jba .i 22 5:58 صفحه 22 ریاضی پنجم فصل دوم a a jba .i 23 8:19 صفحه 23 راضی پنجم فصل دوم a a jba .i 24 3:25 صفحه 24 ریاضی پنجم فصل دوم a a jba .i 25 6:25 صفحه 25 ریاضی پنجم فصل دوم a a jba .i 26 13:10 صفحه 26 ریاضی پنجم فصل دوم a a jba .i 27 7:51 فصل دوم ریاضی پنجم صفحه27 a a jba .i 28 5:30 صفحه 28 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 29 14:24 صفحه 29 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 30 9:33 صفحه 30 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 31 15:25 صفحه 31 راضی پایه پنجم a a jba .i 32 4:51 صفحه 32 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 33 4:45 صفحه 33 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 34 6:15 صفحه 34 ریاضی پایه پنجم a a jba .i 35 12:19 صفحه 35 ریاضی پنجم a a jba .i 36 7:24 صفحه 36 ریاضی پنجم a a jba .i 37 7:14 صفحه 37 ریاضی پنجم a a jba .i 38 7:22 صفحه 38 ریاضی پنجم a a jba .i 39 8:12 صفحه 40 ریاضی پنجم a a jba .i 40 9:28 صفحه 39 ریاضی پنجم a a jba .i ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:11 صفحه 13 ریاضی پایه پنجم زهرا حیدری لاکه 795 بازدید 5 روز پیش 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 1.9 هزار بازدید 6 روز پیش 7:24 ریاضی پنجم-صفحه۱۸و۱۹ o kide_yas 1.2 هزار بازدید 6 روز پیش 8:50 تدریس صفحه۱۰ کتاب ریاضی پنجم(قسمت اول) Javad.Nikbakhsh 226 بازدید 6 روز پیش 7:15 صفحات ده و یازده ریاضی پنجم پنجم الف l شاهد 976 بازدید 6 روز پیش 37:36 جمع و تفریق اعداد مرکب؛ ریاضی پنجم s.hajipoo 327 بازدید 1 هفته پیش 2:26 مصاحبه با سعید رنجبر سردبیر کالایاب خودرو سعید رنجبر 322 بازدید 3 سال پیش 6:31 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با سعید رنجبر آزادفیلم 141 بازدید 8 سال پیش

گام به گام تمرین های مرور فصل اول ریاضی پنجم عددنویسی و الگوها و حل تمرین های صفحه ۱۸ و ۱۹ ریاضی پنجم را با راه حل و توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز کوشا آماده کرده ایم.مطلب پیشنهادی‌: جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۸ ریاضی پنجمحل تمرین های صفحه ۱۸ و ۱۹ ریاضی پنجم۱- در کارخانه‌ی تولید کاغذ، هر سال ۲۰۰٬۰۰۰ تن کاغذ تولید می شود. پس از ۵ سال چند تن کاغذ تولید می شود؟ اگر برای هر کیلوگرم کاغذ ۳ کیلوگرم چوب لازم باشد، حساب کنید این کارخانه طی این ۵ سال چند کیلوگرم چوب مصرف کرده است. (زیر مسئله های لازم برای حل مسئله را در نظر بگیرید.) ۲- اگر ساعت ‘۷:۲۴ صبح شنبه باشد، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است؟جواب سوالات تمرین صفحه 18 ریاضی پنجم دبستانهمچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۱۷ ریاضی پنجم۳- در یک گونی برنج ۲۰ کیلوگرمی به طور تقریبی چند دانه برنج وجود دارد؟ حساب کنید.در ۱۰ گرم ↔ ۵۰ دانه برنجدر ۱۰۰۰ گرم (یک کیلوگرم) ↔ ۵۰۰۰در ۲۰۰۰۰ گرم (۲۰ کیلوگرم) ↔ ۱۰۰۰۰۰۴- در الگوی زیر اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟ پاسخ سوال های تمرین صفحه 18 و 19 مرور فصل ریاضی پنجم۵- در شب یلدا در شهر مقدس مشهد، خورشید در ساعت ′۱۶:۲۰ غروب و در ساعت ′۶:۳۹ روز بعد طلوع می کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟حل سوالات تمرین مرور فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی۶- قلب یک انسان بزرگسال به طور معمول در هر دقیقه ۷۰ بار می تپد. در یک سال به طور تقریبی چند بار می تپد؟برای حل کردن این مسئله، باید زیرمسئله های آن را بسازید:✅ تعداد تپش قلب در یک ساعت: ۴۲۰۰ = ۶۰ × ۷۰✅ تعداد تپش قلب در یک شبانه روز (۲۴ ساعت): ۱۰۰۸۰۰ = ۲۴ × ۴۲۰۰ ✅ تعداد تپش قلب در یک سال (۳۶۵ روز):۳۶۷۹۲۰۰۰ = ۳۶۵ × ۱۰۰۸۰۰مطلب مشابه : جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۶ ریاضی پنجم۷- پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.۱۲ تا ۱۰ هزار یعنی: ۱۲۰٬۰۰۰۱۰۰ تا ۱۰ هزار یعنی: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۳ تا ۱۰۰ هزار یعنی: ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۱۵ تا ۱۰ میلیون یعنی: ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ✅ به پایان جواب های تمرین صفحه ۱۸ و ۱۹ ریاضی پنجم از قسمت مرور فصل عددنویسی و الگوها رسیدیم، جهت مشاهده پاسخ سایر تمرین ها و فعالیت های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه ماگرتا در گوگل جست و جو نمایید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه پنجم ابتدایی / Eleme a y Five G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب