دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

ریاضی صفحه 47 سوم دبستان

آموزش صفحه به صفحه و خط به خط ریاضی سوم ابتدایی دنبال کنید تا ویدیو های جدید را از دست ندهید

ببینید

ریاضی صفحه 47 سوم دبستان

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '26765239', uid: 'Qxqj2', i le: 'آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 46', use ame: 'iliya eache ', use id: '8691030', visi _c : '34.4 هزار', se de _ ame: 'کلاس سومی ها', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26765239-3111__4032.jpg', du a io : '8:54', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '19 آبان 1399', li k: '/v/Qxqj2/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_46', cha elId: '8691030', cha elUse ame: 'iliya eache ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کلاس سومی ها' }; va ex Video = { id: '39968351', uid: 'NYFl ', i le: 'علوم چهارم ابتدایی فصل پنجم گرما و مادّه', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '626 ', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39968351-3053__8878.jpg', du a io : '24:45', sda e: '20 ساعت پیش', da e_exac : '06 آذر 1400', li k: '/v/NYFl /%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_46', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی', }; 24:45 ویدیو بعدی علوم چهارم ابتدایی فصل پنجم گرما و مادّه از کانال محمد آهنگرداودی نرو بعدی 3:36 آموزش ابتدایی کشیدن چشم از کانال Zah a zs558 8:05 تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی روش گردآوری اطّلاعات از کانال محمد آهنگرداودی 5:53 فارسی چهارم ابتدایی درس نهم مثل خیّاط در کوزه افتاد از کانال محمد آهنگرداودی 5:05 فارسی دوم ابتدایی مدرسه خرگوش ها بیاموز و بگو از کانال یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی 6:48 توضیح کاربرگ هفته هشتم پنجم ابتدایی از کانال زهرا حیدری لاکه 7:30 انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی از کانال زهرا حیدری لاکه 19:10 نگارش فارسی سوم ابتدایی - درس چهارم - آواز گنجشک از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 2:10 تدریس صفحه ۳۳ کتاب قرآن اول ابتدایی- با هم بخوانیم از کانال کلاس اولی ها 10:16 ریاضی دوم ابتدایی مرور فصل مربوط به فصل دوم قسمت دوم از کانال یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} کلاس سومی ها دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26765335-4165-b.jpg"," esumeUID":" SCPz","du a io ":511,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =511&ca ego ies=educa io al&use id=8691030& cha el=8691030&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0641\u0627\u0644\u0648\u0628\u06a9&mid oll=180&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =511&ca ego ies=educa io al&use id=8691030& cha el=8691030&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0641\u0627\u0644\u0648\u0628\u06a9&mid oll=180&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8691030&cha el_use ame=iliya eache &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0641\u0627\u0644\u0648\u0628\u06a9","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ SCPz\/f\/ SCPz.m3u8?k=ff14a"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26765335_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=104073, RESOLUTION=426x318","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=83279, RESOLUTION=264x198","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=124768, RESOLUTION=640x480","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4a90e4f785c1677fa48fad32ea83d07726765335-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU0MmZhMTM5MTc1YTI1NTc3ZGE3NzY4ZGQ5NzliZTFhIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p- 2p6lKe5VqI7ogoUFAOTlcLE3VlV0fLCo24-uo8CM"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _144074", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 47 29,757 کلاس سومی ها 712 دنبال‌ کننده 29,757 بازدید 479 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن آموزش صفحه به صفحه و خط به خط ریاضی سوم ابتدایی دنبال کنید تا ویدیو های جدید را از دست ندهید 1 سال پیش آموزشی # ریاضی # سوم ابتدایی # آموزش مجازی # کسر # فالوبک # sevom eb edayi کلاس سومی ها 712 دنبال کننده دنبال کردن ریاضی کلاس سومی ها 25/6 ذخیره لیست پخش 1 3:13 آموزش مفهوم ضرب کلاس سومی ها 2 13:47 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 40 کلاس سومی ها 3 12:06 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 44 کلاس سومی ها 4 19:51 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 41 کلاس سومی ها 5 13:06 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 45 کلاس سومی ها 8:31 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 47 کلاس سومی ها 7 8:54 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 46 کلاس سومی ها 8 12:31 آموزش صفحه 48 ریاضی سوم ابتدایی کسر کلاس سومی ها 9 10:24 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 50 کسر کلاس سومی ها 10 9:16 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 49 کسر کلاس سومی ها 11 8:48 آموزش رسم داریره و شعاع و قطر ریاضی سوم ابتدایی کلاس سومی ها 12 10:35 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 37 فصل اول الگو ها کلاس سومی ها 13 11:36 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۳۶ فصل اول الگو ها کلاس سومی ها 14 17:57 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 38 کلاس سومی ها 15 13:58 آموزش ریاضی سوم ایتدایی صفحه ۵۱ مبحث کسر کلاس سومی ها 16 9:53 معرفی کیلوگرم کلاس سومی ها 17 16:45 آموش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 39 کلاس سومی ها 18 16:05 آموزش ریاضی سوم ایتدایی صفحه ۵۲ کسرها کلاس سومی ها 19 9:49 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 53 کسر ها کلاس سومی ها 20 8:32 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 54 کسرها کلاس سومی ها 21 10:29 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 64 کلاس سومی ها 22 10:08 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۶۲ ضرب و تقسیم کلاس سومی ها 23 9:05 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 58 مرور فصل کسرها کلاس سومی ها 24 10:12 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 56 کسر ها و زاویه راست کلاس سومی ها 25 9:45 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 65 کلاس سومی ها مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 24:45 علوم چهارم ابتدایی فصل پنجم گرما و مادّه محمد آهنگرداودی 626 بازدید 20 ساعت پیش 3:36 آموزش ابتدایی کشیدن چشم Zah a zs558 4.6 هزار بازدید 4 روز پیش 8:05 تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی روش گردآوری اطّلاعات محمد آهنگرداودی 2.1 هزار بازدید 6 روز پیش 5:53 فارسی چهارم ابتدایی درس نهم مثل خیّاط در کوزه افتاد محمد آهنگرداودی 2.5 هزار بازدید 4 روز پیش 5:05 فارسی دوم ابتدایی مدرسه خرگوش ها بیاموز و بگو یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی 1 هزار بازدید 6 روز پیش 6:48 توضیح کاربرگ هفته هشتم پنجم ابتدایی زهرا حیدری لاکه 1.9 هزار بازدید 4 روز پیش 7:30 انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی زهرا حیدری لاکه 3.4 هزار بازدید 6 روز پیش 19:10 نگارش فارسی سوم ابتدایی - درس چهارم - آواز گنجشک مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 499 بازدید 6 روز پیش 2:10 تدریس صفحه ۳۳ کتاب قرآن اول ابتدایی- با هم بخوانیم کلاس اولی ها 331 بازدید 3 روز پیش 10:16 ریاضی دوم ابتدایی مرور فصل مربوط به فصل دوم قسمت دوم یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی 255 بازدید 6 روز پیش

جواب صفحه ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 46 و کاردرکلاس صفحه 47 و تمرین صفحه 48 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت کسر از فصل ۳ عددهای کسری را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.همچنین بخوانید : جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سومگام به گام صفحه ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ ریاضی سومجواب فعالیت صفحه ۴۶ ریاضی سومدر ادامه با پاسخ صفحه 46 ریاضی سوم داریم :1ـ علی آقا کشاورز است و یک قطعه زمین مستطیل شکل دارد. او نیمی از زمینش را گندم کاشته است. نیمی دیگر را دو قسمت کرده و در یک قسمت یونجه و در قسمت دیگر جو کاشته است. به سؤال های زیر پاسخ دهید.در چند قسمت از زمین گندم کاشته شده است؟ ۲ قسمت از ۴ قسمت مساوی.در چند قسمت جو کاشته شده است؟ قسمت ۱ از ۴ قسمت مساوی.در چند قسمت یونجه کاشته شده است؟ قسمت ۱ از ۴ قسمت مساوی.2ـ فاطمه با نوار کاغذی که خودش آن را درجه بندی کرده بود طول یک گیره ی کاغذ و یک پاک کن را اندازه گرفته است. جاهای خالی را پر کنید.طول گیره ی کاغذ ۶ قسمت از ۱۰ قسمت مساوی است.طول پاک کن ۸ قسمت از ۱۰ قسمت مساوی است.در ریاضی، ۲ قسمت از ۳ قسمت مساوی را با ۲/۳ نشان می دهیم و به آن یک کسر می گوییم و آن را دو سوم می خوانیم.حالا کسرهای فعّالیت بالا را کنار هر کدام بنویسید.جواب کاردرکلاس صفحه ۴۷ ریاضی سومدر ادامه با حل سوالات کار در کلاس صفحه 47 ریاضی سوم دبستان داریم :مانند نمونه ها برای هر شکل یک کسر مناسب بنویسید.همچنین بخوانید : جواب حل مسئله صفحه ۴۴ ریاضی سومجواب تمرین صفحه ۴۸ ریاضی سومدر ادامه با پاسخ تمرین صفحه 48 ریاضی پایه سوم داریم :1ـ در هریک از شکل های زیر، به طور تقریبی چه کسری از لیوان پر شده است؟2ـ کسری را که هر دایره نشان می دهد بنویسید و به همان اندازه، از مستطیل رنگ کنید.3ـ طول مورچه ای را با خط کش اندازه گرفته ایم. برای اینکه مورچه بهتر دیده شود، آن را زیر ذره بین گذاشته ایم. طول مورچه میلیمتر است.طول مورچه ۹ قسمت از ۱۰ قسمت مساوی است.طول مورچه چه کسری از یک سانتیمتر است؟4ـ هر شکل به طور تقریبی چه کسری را نشان می دهد؟5ـ یک نوار کاغذی درست کنید. آن را با تا کردن به ۲، ۳ و ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید. روش کار خود را توضیح دهید.کاغذ را از وسط تا کرده و به دو قسمت مساوی تقسیم می شود.اگر کاغذ را سه تا روی هم بزنیم به سه قسمت مساوی تقسیم می شود.و اگر کاغذ را از وسط تا بزنیم و باز تا بزنیم به ۴ قسمت مساوی تقسیم می شود.همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ ریاضی سوم☑️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۴۶ و کاردرکلاس صفحه ۴۷ و تمرین صفحه ۴۸ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.???????? تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه سوم ابتدایی / Eleme a y Thi d G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام