دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ریاضی صفحه 24 کلاس چهارم

سلام. درس - خانه. مرور کسر. نرگس غنچه. آموزگار پایه چهارم. دبستان شهید رجبی2. ناحیه شش مشهد

ببینید

ریاضی صفحه 24 کلاس چهارم

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38495637', uid: '7xEoj', i le: 'دیرین دیرین - سه رنجبر', use ame: 'Nigc.i ', use id: '408965', visi _c : '19.1 هزار', se de _ ame: 'شرکت ملی گاز ایران', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38495637-8140__6667.jpg', du a io : '1:22', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/7xEoj', cha elId: '408965', cha elUse ame: 'Nigc.i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شرکت ملی گاز ایران', }; 1:22 ویدیو بعدی دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران نرو بعدی 14:22 ضرب کسر در کسر از کانال Hamid eza67625 2:28 تبدیل کسر به عدد مخلوط از کانال ei aky.com 4:40 گرمایش جهانی از کانال سازمان حفاظت محیط زیست 4:24 کسر و عدد مخلوط روی ساعت از کانال mozaffa i. each 6:18 تقسیم کسر: عدد مخلوط از کانال Ma sou kazazi 5:36 کسر_تبدیل کسر به عدد مخلوط صفحه ۲۸ از کانال کلاس ۴/۱ 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) از کانال Hamid eza67625 1:29 اموزش تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط از کانال ꧂طاها☠︎︎ گیمر꧁ 5:58 تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط از کانال Ma sou kazazi fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} درس - خانه دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25782363-2240-b.jpg"," esumeUID":"57IKP","du a io ":288,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =288&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0639\u062f\u062f \u0645\u062e\u0644\u0648\u0637&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =288&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0639\u062f\u062f \u0645\u062e\u0644\u0648\u0637&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/57IKP\/f\/57IKP.m3u8?k=dbc73"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25782363_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=202878, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=150956, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=175480, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=241375, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=323849, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=417230, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/792251b91d7492bacf698f4ae1e7957725782363-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAyZWJmMDFiM2I5NzhkNGM5ZTAwNGY1OWRhYjkwZjAyIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5NTE0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. NF217dMopug_WHQuCNhSfbj9RPWH8 Sa477NiSLlWA"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _716757", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی چهارم. صفحه 24. مرور کسر 19,221 درس - خانه 735 دنبال‌ کننده 19,221 بازدید 642 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلام. درس - خانه. مرور کسر. نرگس غنچه. آموزگار پایه چهارم. دبستان شهید رجبی2. ناحیه شش مشهد 1 سال پیش آموزشی # کسر # عدد مخلوط # مرور درس - خانه 735 دنبال کننده دنبال کردن u_10312169 4 روز پیش ها درس - خانه سلام و سپاس بابت ارائه نظرتان. گزارش تخلف u_10963983 4 روز پیش جون درس - خانه سلام و سپاس بابت ارائه نظرتان. گزارش تخلف فاطمه ایجاده علاقه در خیال پردازی کودک 4 ماه پیش عالی من عاشق درسم درس - خانه سلام. بسیار عالی. ان شاالله همیشه موفق باشید.باز بابت ارائه نظرتان متشکرم. گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19.1 هزار بازدید 1 هفته پیش 14:22 ضرب کسر در کسر Hamid eza67625 3.3 هزار بازدید 11 ماه پیش 2:28 تبدیل کسر به عدد مخلوط ei aky.com 260 بازدید 2 هفته پیش 4:40 گرمایش جهانی سازمان حفاظت محیط زیست 866 بازدید 1 هفته پیش 4:24 کسر و عدد مخلوط روی ساعت mozaffa i. each 128 بازدید 11 ماه پیش 6:18 تقسیم کسر: عدد مخلوط Ma sou kazazi 1.2 هزار بازدید 11 ماه پیش 5:36 کسر_تبدیل کسر به عدد مخلوط صفحه ۲۸ کلاس ۴/۱ 1.9 هزار بازدید 1 سال پیش 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) Hamid eza67625 3.4 هزار بازدید 11 ماه پیش 1:29 اموزش تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط ꧂طاها☠︎︎ گیمر꧁ 2.1 هزار بازدید 11 ماه پیش 5:58 تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط Ma sou kazazi 2.9 هزار بازدید 1 سال پیش

پاسخ حل مسئله صفحه ۲۴ ریاضی چهارم از فصل دوم کتاب «کسر» را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا به صورت کامل بیان کرده ایم.مطلب پیشنهادی: جواب تمرین صفحه ۲۰ و ۲۱ ریاضی چهارمحل مسئله صفحه ۲۴ ریاضی چهارم ابتدایی۱- معلم برای شروع درس کسر کلاس چهارم باز هم از مثال های کتاب ریاضی سوم شروع کرد. او مسئله زیر را مطرح کرد: روی خط کش زیر، یک دوم سانتی متر بعد از ۳ سانتی متر را مشخص کنید و بگویید چه عددی را نشان می دهد. مهدیه فاصله ۳ و ۴ سانتی متر را نصف کرد و پاسخ داد: …۵… میلی متر.سعیده هم همین کار را انجام داد اما عدد را این طور بیان کرد: ۵ میلی متر بعد از ۳ سانتی یا …۳… سانتی متر و …۵… میلی متر.فائزه ابتدا روی خط کش خود سه واحد (سانتی متر) شمرد و سپس یک دوم یک واحد (سانتی متر) را هم نشان داد.معلم از روش فائزه تعریف کرد و از او خواست که این فاصله را با یک عدد نشان دهد: «حالا بگو این فاصله را با چه عددی می توان بیان کرد؟» فائزه جواب داد :«…۳… سانتی متر و …کسر یک دوم… از سانتی متر».معلم گفت :«آفرین! در ریاضی این عدد را به صورت ۳ و کسر یک دوم نشان می دهند و می خوانند سه و یک دوم و به آن یک عدد مخلوط می گویند».۲- اعداد زیر را روی محور اعداد نشان دهید و سپس آنها را به صورت عدد مخلوط بیان کنید.گام به گام صفحه 24 کتاب ریاضی چهارم دبستانبه پایان سوالات حل مسئله صفحه ۲۴ ریاضی چهارم رسیدیم، اگر سوالی دارید آن را از بخش دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده پاسخ تمرین های فصل کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه چهارم ابتدایی / Eleme a y Fou h G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب