دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

ریاضی ششم صفحه ی 48

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '26746142', uid: '36EfQ', i le: 'آموزش و حل صفحه 82 ریاضی ششم ابتدایی (زهرا حیدری)', use ame: 'zah aheida y61', use id: '7418821', visi _c : '112.2 هزار', se de _ ame: 'zah aheida y61', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26746142-5602__7365.jpg', du a io : '8:33', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '18 آبان 1399', li k: '/v/36EfQ', cha elId: '7418821', cha elUse ame: 'zah aheida y61', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'zah aheida y61', }; 8:33 ویدیو بعدی آموزش و حل صفحه 82 ریاضی ششم ابتدایی (زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 نرو بعدی 13:41 صفحه 126 کتاب ریاضی ششم ابتدایی(آموزگار زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 19:26 ضرب کسرها ریاضی ششم ابتدایی از کانال eyha e.yazdi 24:01 آموزش و حل صفحه 60و61 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) از کانال cafe fi e 12:34 آموزش بازی کردن بازی های اندروید با دسته هر بازی از کانال آموزش های محمد جواد 0:49 حمل ساندویچ پانل با لیفتراک از کانال سابات صنعت شمال 8:57 اموزش اسکراب لب همراه با سروین (درخواستی) (/~¤___¤~/) از کانال ☆Sa vi ☆ 0:53 معجزه از کانال u_12427693 0:49 ترنم سرایی،مدار الکتریکی،"پایه چهارم" از کانال Ta a om 2:42 فروش ارزان قیمت مولتی متر دیجیتال 120 آمپر یونیتیUNIT UT58A-شرکت متروتیک از کانال متروتیک - METROTIK fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24839355-9827-b.jpg"," esumeUID":"6oXMJ","du a io ":838,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =838&ca ego ies=educa io al&use id=7418821& cha el=7418821&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =838&ca ego ies=educa io al&use id=7418821& cha el=7418821&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7418821&cha el_use ame=zah aheida y61&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/6oXMJ\/f\/6oXMJ.m3u8?k=360c6"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24839355_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=157241, RESOLUTION=912x360","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=53836, RESOLUTION=364x144","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=68723, RESOLUTION=608x240","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179605, RESOLUTION=1216x480","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=222930, RESOLUTION=1308x516","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/eb4c0cc2e1ae1613beb05c7a587a138624839355-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjYzNlOTZkYjM5MjM1Zjg1YzIyNTliM2FmZTg2Y2NjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NDQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.W8 dKf2ASKLHk0 I1alBgzNN sH1N3AQIw18Ddxx5Nk"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _527053", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش و حل صفحه 48 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) 99,181 zah aheida y61 21.1 هزار دنبال‌ کننده 99,181 بازدید 4,648 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن این فیلم جهت استفاده دانش آموزان عزیز و همکاران محترم تهیه شده است 1 سال پیش آموزشی # زهرا حیدری # ششم ابتدایی # ریاضی ششم # sheshom eb edayi # iyazi sheshom # zah a heyda i zah aheida y61 21.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_10768534 7 ماه پیش عالی بود zah aheida y61 ممنون لطف دارین گزارش تخلف u_9177496 7 ماه پیش سلامـخانم حیدری واقعا عالی بود ممنـــــــــونم گزارش تخلف u_10229232 9 ماه پیش قربونتون عالیییییییییی،من وقتی کلاس انلاین داشتم توضیحات معلمم رو نگاه نمیکردم و خواب میموندم ولی با توضیحات شما توتستم فصل سه رو رفع اشکال کنم دمتون گرم خسته نباشید گزارش تخلف Lfkdm9mkdjeh 10 ماه پیش عالی بود ممنون خیلی به من کمک کرد گزارش تخلف u_7508694 11 ماه پیش خانم حیدری ممنون گزارش تخلف yu o 789g 11 ماه پیش خانم حیدری از فیلم های شما متشکرم گزارش تخلف m 11 ماه پیش ممنون خانم حیدری گزارش تخلف Ali138833 11 ماه پیش حرف نداش گزارش تخلف m 11 ماه پیش دستتون درد نکنه ممنون خانم حیدری گزارش تخلف ZAZ9 11 ماه پیش مثل همیشه عالی و خیلی خوب توضیح میدید ممنون از شما گزارش تخلف u_9691638 11 ماه پیش خیلی عالی بود خانم حیدری zah aheida y61 لطف دارین . گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:33 آموزش و حل صفحه 82 ریاضی ششم ابتدایی (زهرا حیدری) zah aheida y61 112.2 هزار بازدید 1 سال پیش 13:41 صفحه 126 کتاب ریاضی ششم ابتدایی(آموزگار زهرا حیدری) zah aheida y61 127.7 هزار بازدید 1 سال پیش 19:26 ضرب کسرها ریاضی ششم ابتدایی eyha e.yazdi 825 بازدید 3 هفته پیش 24:01 آموزش و حل صفحه 60و61 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) cafe fi e 6 هزار بازدید 11 ماه پیش 12:34 آموزش بازی کردن بازی های اندروید با دسته هر بازی آموزش های محمد جواد 1 بازدید 19 دقیقه پیش 0:49 حمل ساندویچ پانل با لیفتراک سابات صنعت شمال 1 بازدید 23 دقیقه پیش 8:57 اموزش اسکراب لب همراه با سروین (درخواستی) (/~¤___¤~/) ☆Sa vi ☆ 9 بازدید 26 دقیقه پیش 0:53 معجزه u_12427693 5 بازدید 27 دقیقه پیش 0:49 ترنم سرایی،مدار الکتریکی،"پایه چهارم" Ta a om 10 بازدید 27 دقیقه پیش 2:42 فروش ارزان قیمت مولتی متر دیجیتال 120 آمپر یونیتیUNIT UT58A-شرکت متروتیک متروتیک - METROTIK 7 بازدید 28 دقیقه پیش

پاسخ فعالیت های صفحه ۴۸ ریاضی ششم از بخش یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم «اعداد اعشاری» را با توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم دبستان۱- دانش آموزان جمع، تفریق و ضرب های زیر را به صورت های مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید.شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام می دهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.حل فعالیت صفحه 48 ریاضی ششم ابتدایی از فصل سوم???? همانطور که مشاهده می کنید مطالب درسی این صفحه بسیار مهم و مفهومی می باشد، لذا قبل از استفاده از این پاسخ ها حتما یکبار خودتان به سوالات پاسخ سپس برای رفع مشکل به این مطلب مراجعه کنید.مطلب پیشنهادی: جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم۲- ضرب‌های زیر را انجام دهید. چه رابطه‌ای بین عامل های ضرب و حاصل ضرب آنها می بینید؟پاسخ سوالات فعالیت صفحه 48 ریاضی ششم فصل 3همچنین بخوانیدجواب کاردرکلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششموجواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم✅ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم از یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم اعداد اعشاری را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین اگر سوالی دارید از بخش نظرات بپرسید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه ششم ابتدایی / Eleme a y Six h G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب