دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ریاضی ششم جمع و تفریق کسرها

در این ویدیو از فصل دوم کتاب ریاضی ششم ابتدایی به ادامه مبحث جمع و تفریق کسرها و پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک و مقایسه کسرها می پردازیم.آموزگار: مریم میرعباسی

ببینید

ریاضی ششم جمع و تفریق کسرها

va ex PLVideo = { id: '25910211', uid: '4QGCm', i le: 'صفحه 26 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر', use ame: 'ma ya2000', use id: '7593265', visi _c : '356 ', se de _ ame: 'تی تی استودیو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25910211-9621__3947.jpg', du a io : '18:28', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '28 مهر 1399', li k: '/v/4QGCm/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_26_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%2F_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82_%DA%A9%D8%B3%D8%B1', cha elId: '7593265', cha elUse ame: 'ma ya2000', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'تی تی استودیو' }; va ex Video = { id: '25893682', uid: 'VLwf5', i le: 'صفحه 24 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر', use ame: 'ma ya2000', use id: '7593265', visi _c : '969 ', se de _ ame: 'تی تی استودیو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25893682-3320__5259.jpg', du a io : '16:32', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '19 مهر 1399', li k: '/v/VLwf5/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_26_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%2F_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82_%DA%A9%D8%B3%D8%B1', cha elId: '7593265', cha elUse ame: 'ma ya2000', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'تی تی استودیو', }; 16:32 ویدیو بعدی صفحه 24 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر از کانال تی تی استودیو نرو بعدی 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران 30:44 کوچکترین مخرج مشترک(ریاضی ششم) از کانال Khoddami. each 16:48 ریاضی ششم فصل دوم کسر قسمت پنجم(جمع و تفریق کسرها) از کانال آزاده لک نژاد 7:07 جمع و تفریق کسر با مخرج غیر مشترک ،بدون شکل پایه چهارم از کانال دبستان دخترانه نجمیه(شهریار) 4:40 گرمایش جهانی از کانال سازمان حفاظت محیط زیست 13:53 ریاضی ششم - کوچک ترین مخرج مشترک از کانال دُرج رياضي 17:44 ریاضی ششم-فصل دوم-جمع و تفریق کسر ها از کانال Mahdiye_sha ifi 20:32 آموزش و یادآوری کسر جمع و تفریق کسر ها ریاضی ششم از کانال ماهان 14:52 پایه ششم - ریاضی فصل دوم -کسر ( جمع و تفریق با رسم شکل ) و کوچکترین مخرج مشترک از کانال دبستان پسرانه دولت fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; 18:10 صفحه 28 ریاضی ششم دبستان / ضرب کسرها wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} تی تی استودیو دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25935149-9975-b.jpg"," esumeUID":"8ZMpX","du a io ":1502,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1502&ca ego ies=educa io al&use id=7593265& cha el=7593265&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062c\u0645\u0639 \u0648 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642 \u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0645\u062e\u0631\u062c \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9&keywo ds=\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u06cc \u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1502&ca ego ies=educa io al&use id=7593265& cha el=7593265&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062c\u0645\u0639 \u0648 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642 \u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0645\u062e\u0631\u062c \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9&keywo ds=\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u06cc \u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7593265&cha el_use ame=ma ya2000&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062c\u0645\u0639 \u0648 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642 \u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0645\u062e\u0631\u062c \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9&keywo ds=\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u06cc \u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/8ZMpX\/f\/8ZMpX.m3u8?k=bc5b7"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25935149_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":140,"id":"a o a io -follow"},{"s a ":1482,"id":"playe RecomThumb"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=147237, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=61502, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=71805, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=161859, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=229908, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=274186, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e570acff733583c2a710bcf3d28068a025935149-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijk4OTg3ZjU4MmZmN2Q4NjQzMmY5MGEyYmJmNTE2NzM1IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5 dBvqGdXEaBs3dXWoqyy3lfHP8W8vgCgybMoJdxZo8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _242712", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); صفحه 27 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر 8,989 تی تی استودیو 3.4 هزار دنبال‌ کننده 8,989 بازدید 410 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن در این ویدیو از فصل دوم کتاب ریاضی ششم ابتدایی به ادامه مبحث جمع و تفریق کسرها و پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک و مقایسه کسرها می پردازیم. آموزگار: مریم میرعباسی 1 سال پیش آموزشی # ریاضی ششم # جمع و تفریق کسر # مخرج مشترک # مریم میرعباسی # تی تی استودیو # iyazi sheshom # مخرج mosh a ek # jam va af igh kas # ma yam mi abbasi تی تی استودیو 3.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن HAMID_1388 3 هفته پیش مرسی خیلی خوب بود تی تی استودیو خواهش میکنم گزارش تخلف ریاضی ششم تی تی استودیو 33/23 ذخیره لیست پخش 1 22:04 تدریس ریاضی ششم صفحه 128 - 129 / تناسب و درصد - مرور فصل تی تی استودیو 2 29:36 تدریس ریاضی ششم صفحه 110 - 111 - 112 / کسر نسبت و تناسب - قسمت اول تی تی استودیو 3 27:54 آموزش و حل صفحه 58 و 59 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 4 17:12 آموزش و حل صفحه 56 و 57 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 5 21:22 آموزش و حل صفحه 55 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 6 19:13 آموزش و حل صفحه 53 و 54 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 7 7:29 آموزش و حل صفحه 52 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 8 16:43 آموزش و حل صفحه 51 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 9 11:55 آموزش و حل صفحه 50 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 10 19:21 آموزش و حل صفحه 49 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 11 17:05 آموزش و حل صفحه ۴۸ ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 12 18:05 آموزش وحل صفحه 47 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 13 18:32 آموزش و حل صفحه 46 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 14 25:53 آموزش و حل صفحه 45 ریاضی ششم ابتدایی تی تی استودیو 15 41:37 آموزش وحل صفحه 40 - 41- 42 ریاضی ششم ابتدایی/ مرور فصل دوم تی تی استودیو 16 24:38 صفحه 39 ریاضی ششم دبستان / محاسبات با کسر تی تی استودیو 17 10:41 صفحه 38 کتاب ریاضی ششم دبستان/ فعالیت و کار در کلاس تی تی استودیو 18 31:27 صفحه 36 و 37 ریاضی ششم دبستان / محاسبات با کسر تی تی استودیو 19 12:30 صفحه 35 ریاضی ششم دبستان / تقسیم کسرها تی تی استودیو 20 26:18 صفحه 32 - 33 - 34 ریاضی ششم دبستان / تقسیم کسرها تی تی استودیو 21 25:54 صفحه ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ ریاضی ششم دبستان / ضرب کسرها تی تی استودیو 22 18:10 صفحه 28 ریاضی ششم دبستان / ضرب کسرها تی تی استودیو 25:02 صفحه 27 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر تی تی استودیو 24 18:28 صفحه 26 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر تی تی استودیو 25 7:29 صفحه ۲۵ ریاضی ششم دبستان / مخرج مشترک تی تی استودیو 26 16:32 صفحه 24 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر تی تی استودیو 27 22:42 صفحه 20 و 21 ریاضی ششم دبستان/ مرور فصل اول تی تی استودیو 28 11:14 تمرین صفحه 19 ریاضی ششم دبستان تی تی استودیو 29 9:57 صفحه 15 ریاضی ششم دبستان تی تی استودیو 30 8:20 کار در کلاس صفحه 13 ریاضی ششم دبستان تی تی استودیو 31 13:37 تمرین صفحه 10 ریاضی ششم دبستان تی تی استودیو 32 15:09 کار در کلاس صفحه 9 ریاضی ششم دبستان / عدد و الگوهای عددی تی تی استودیو 33 31:26 صفحه ۶۰ و ۶۱ ریاضی ششم دبستان / مرور فصل سوم تی تی استودیو ویدیوهای مشابه پخش خودکار 16:32 صفحه 24 ریاضی ششم دبستان / جمع و تفریق کسر تی تی استودیو 969 بازدید 1 سال پیش 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19.2 هزار بازدید 1 هفته پیش 30:44 کوچکترین مخرج مشترک(ریاضی ششم) Khoddami. each 207 بازدید 11 ماه پیش 16:48 ریاضی ششم فصل دوم کسر قسمت پنجم(جمع و تفریق کسرها) آزاده لک نژاد 529 بازدید 11 ماه پیش 7:07 جمع و تفریق کسر با مخرج غیر مشترک ،بدون شکل پایه چهارم دبستان دخترانه نجمیه(شهریار) 235 بازدید 11 ماه پیش 4:40 گرمایش جهانی سازمان حفاظت محیط زیست 867 بازدید 1 هفته پیش 13:53 ریاضی ششم - کوچک ترین مخرج مشترک دُرج رياضي 229 بازدید 11 ماه پیش 17:44 ریاضی ششم-فصل دوم-جمع و تفریق کسر ها Mahdiye_sha ifi 168 بازدید 11 ماه پیش 20:32 آموزش و یادآوری کسر جمع و تفریق کسر ها ریاضی ششم ماهان 636 بازدید 11 ماه پیش 14:52 پایه ششم - ریاضی فصل دوم -کسر ( جمع و تفریق با رسم شکل ) و کوچکترین مخرج مشترک دبستان پسرانه دولت 4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38495637', uid: '7xEoj', i le: 'دیرین دیرین - سه رنجبر', use ame: 'Nigc.i ', use id: '408965', visi _c : '19.2 هزار', se de _ ame: 'شرکت ملی گاز ایران', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38495637-8140__6667.jpg', du a io : '1:22', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/7xEoj', cha elId: '408965', cha elUse ame: 'Nigc.i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شرکت ملی گاز ایران', }; 1:22 ویدیو بعدی دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران نرو بعدی 11:15 ریاضی هشتم_فصل 1_بخش 11_معکوس کسرها و چند مثال از کانال Zahi_ha 1:26 مرور فصل کسرها-ششم دبستان از کانال m ade i_b 41:43 محاسبات کسرها ریاضی ششم دبستان از کانال عاطفه ابراهیمی 3:28 جمع و تفریق کسرها از کانال Sh_Dava khah 4:40 گرمایش جهانی از کانال سازمان حفاظت محیط زیست 2:22 مقایسه کسرها از کانال ثریا شفیع زاده 24:48 فصل 2 ریاضی ششم دبستان - کسرها - بخش 2 (ضرب کسرها) از کانال Mohammad Ayoubi Desig 38:34 کسرها (2) - علی پورقیومی از کانال معلم بی نهایت 12:05 فصل 2 ریاضی ششم دبستان - کسرها - بخش 3 (تقسیم کسرها) از کانال Mohammad Ayoubi Desig fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} مجیستر دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/13479335-6771-b.jpg"," esumeUID":"SCAl7","du a io ":435,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =435&ca ego ies=educa io al& cha el=4398667&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0645\u0628\u062d\u062b&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =435&ca ego ies=educa io al& cha el=4398667&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0645\u0628\u062d\u062b&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=4398667&cha el_use ame=magis e app&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0645\u0628\u062d\u062b&keywo ds=\u062c\u0645\u0639&keywo ds=\u062a\u0641\u0631\u06cc\u0642&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/SCAl7\/f\/SCAl7.m3u8?k=eab4a"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/13479335_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":120,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=310118, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=87651, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=147606, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=454942, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=928340, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=2123309, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b42efa0d34a96b5358840db200a9cc4713479335-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI1MzhkZWMyNTVkNDRhZTg2NjA5NDNkYjE0YzcwMGZhIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RR6k6usTHQ hk wUJgX Dh98RURSs5KWsu2wAaQPhYM"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _539215", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تدریس مبحث جمع و تفریق کسرها ریاضی ششم 23,763 مجیستر 265 دنبال‌ کننده 23,763 بازدید 472 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مجیستر، سامانه برگزاری کلاس های خصوصی، آنلاین و دوره های گروهی، مدرس: فرزانه خمیسه، سابقه 27 سال تدریس در معتبرترین مدارس تهران، معلم نمونه منطقه 15 و 13 در سال 81 و 97، رتبه اول جشنواره تدریس دانشجویی در سال 91 در شهر تهران، "برای برگزاری کلاس با این معلم با شماره 02122338861 تماس بگیرید یا به سایت مجیستر به آدرسwww.magis e app.i مراجعه نمایید." 2 سال پیش آموزشی # ریاضی # ششم دبستان # فیلم آموزشی # کلاس خصوصی # iyazi # film amozeshi # kelas khososi # sheshom dabes a مجیستر 265 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19.2 هزار بازدید 1 هفته پیش 11:15 ریاضی هشتم_فصل 1_بخش 11_معکوس کسرها و چند مثال Zahi_ha 210 بازدید 1 هفته پیش 1:26 مرور فصل کسرها-ششم دبستان m ade i_b 2.8 هزار بازدید 1 سال پیش 41:43 محاسبات کسرها ریاضی ششم دبستان عاطفه ابراهیمی 5.9 هزار بازدید 1 سال پیش 3:28 جمع و تفریق کسرها Sh_Dava khah 423 بازدید 3 هفته پیش 4:40 گرمایش جهانی سازمان حفاظت محیط زیست 868 بازدید 1 هفته پیش 2:22 مقایسه کسرها ثریا شفیع زاده 143 بازدید 2 ماه پیش 24:48 فصل 2 ریاضی ششم دبستان - کسرها - بخش 2 (ضرب کسرها) Mohammad Ayoubi Desig 381 بازدید 11 ماه پیش 38:34 کسرها (2) - علی پورقیومی معلم بی نهایت 1.2 هزار بازدید 3 هفته پیش 12:05 فصل 2 ریاضی ششم دبستان - کسرها - بخش 3 (تقسیم کسرها) Mohammad Ayoubi Desig 171 بازدید 11 ماه پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب