دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
ریاضی سوم دبستان صفحه 24

ببینید

ریاضی سوم دبستان صفحه 24

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38395464', uid: 'NyfZk', i le: 'تدریس صفحه آغازین تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان', use ame: ' ouzbaha i_ eache _aval', use id: '7027351', visi _c : '340 ', se de _ ame: ' ouzbaha i_ eache _aval', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38395464-7437__3515.jpg', du a io : '5:45', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/NyfZk', cha elId: '7027351', cha elUse ame: ' ouzbaha i_ eache _aval', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: ' ouzbaha i_ eache _aval', }; 5:45 ویدیو بعدی تدریس صفحه آغازین تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval نرو بعدی 3:20 تدریس لوحه دوازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 11:01 فصل اول کتاب علوم دوم دبستان (گردش در باغ) از کانال کلاس دوم دبستان - راینی 1:25 آموزش لوحه یازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 7:41 صفحه 101 کتاب ریاضی دوم دبستان از کانال ELo fia 1:55 ستایش کتاب دوم دبستان از کانال Talaee17 7:12 تدریس صفحه ۲ تم ۱ کتاب ریاضی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 7:48 تدریس نگاره پنح کتاب فارسی اول دبستان از کانال یادگیری 1:06 شعر راه مدرسه کتاب فارسی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} oshd eam دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/17608703-1258-b.jpg"," esumeUID":"aEslw","du a io ":98,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =98&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc \u0635 24 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =98&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc \u0635 24 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/aEslw\/f\/aEslw.m3u8?k=f3480"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/17608703_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=273011, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=80018, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=126874, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=423434, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1175645, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NjhhMWY5Njk3MDg3YTNkYjRjMTM1OTU4YjUxNGJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qLuSLRDxDGcDG74alKMjB9e7WRMV9qqyESd4_ BaWRM"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _963038", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان 54,831 oshd eam 10.1 هزار دنبال‌ کننده 54,831 بازدید 475 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان - آموزش گسترده کردن معکب - تا کردن یک جسم گسترده - ساخت شکل سه بعدی جدید - طراح و مجری : آقای امین امی گروه آموزشی پیش دبستان و دبستان رشد معاون آموزشی : امین امی - 09122084924 1 سال پیش آموزشی # امین امی # پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان # کتاب ریاضی سوم دبستان # امین ا # معما و سرگرمی # pasokh moamaye s 24 ke ab iyazi sevom dabes a oshd eam 10.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 5:45 تدریس صفحه آغازین تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 340 بازدید 5 روز پیش 3:20 تدریس لوحه دوازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 1.8 هزار بازدید 2 روز پیش 11:01 فصل اول کتاب علوم دوم دبستان (گردش در باغ) کلاس دوم دبستان - راینی 2.1 هزار بازدید 3 روز پیش 1:25 آموزش لوحه یازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 544 بازدید 2 روز پیش 7:41 صفحه 101 کتاب ریاضی دوم دبستان ELo fia 12.5 هزار بازدید 8 ماه پیش 1:55 ستایش کتاب دوم دبستان Talaee17 136 بازدید 1 هفته پیش 7:12 تدریس صفحه ۲ تم ۱ کتاب ریاضی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 124 بازدید 2 هفته پیش 7:48 تدریس نگاره پنح کتاب فارسی اول دبستان یادگیری 3.7 هزار بازدید 1 هفته پیش 1:06 شعر راه مدرسه کتاب فارسی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 2.5 هزار بازدید 1 هفته پیش

حل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24 (جواب نوشته شد)

se Comme ID(1315) سه شنبه 25 مهر 1396 سعید ساجدی رئیسی

حل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24 سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه 24,جواب معماهای ریاضی سوم ابتدایی,معما و سرگرمی ریاضی سوم دبستان,معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24,حل معمای ریاضی سوم دبستان صفحه 24, سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان) در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , حل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24 و آماده کردیم * برای حل این معما تنها کافیه شکل مود نظر و دقیق و بدونه حتی کمترین اختلافی روی کاغذ رسم کنید (پیشنهاد میشود از روی کتاب رسم کنید) و بعد طبق دستوری که کتاب داده ادامه ی کار را پیش ببرید به راحتی متوجه شکلی که بوجود آمده خواهید شد. (از اونجایی که چند روزی گذشته جواب و براتون مینویسم : با تا کردن نقطه چین ها یک چند ضلعی سه بعدی ساخته می شود.) امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره فــدا 179136 ادامه مطلب و دانلود

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب