دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

رشک بردن

معنی واژهٔ رشک بردن در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

رشک بردن

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

رشک بردن

فارسی به انگلیسیe vy, g udge

لغت نامه دهخدارشک بردن. [ رَ ب ُ دَ ] ( مص مرکب ) حسادت کردن. حسد ورزیدن. رشک کردن. ( یادداشت مؤلف ). غار. غیر. ( دهر ). رشک خوردن. حسد بردن. رشکین شدن. ( ناظم الاطباء ). اضباب. ( منتهی الارب ) : همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم به مرگ بومثل و مرگ شاکر جلاب.ابوطاهر خسروانی.خنک آن کسی را کز او رشک بردکسی کاو به بخشایش اندر بمرد.عنصری.همی رشک برد از زن خویش مردگه حمله مردوار علی.ناصرخسرو.در بزم رشک برده از او شاخ در خزان در بذل شرم خورده از او ابر در بهار.انوری.سیمرغ به نامه بردن فتح می رشک برد کبوتران را.خاقانی.رشک بر دوست بر فزونتر از آنک بر زن اختیارکرده خویش.خاقانی.ما شرف داریم و غیری نعمت از درگاه شاه رشک بردن بهر نعما برنتابد بیش ازین.خاقانی.دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برندیا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند.سعدی.دانی کدام خاک براو رشک می برم آن خاک نیک بخت که در رهگذار اوست.سعدی.فرشته رشک برد بر جمال مجلس من که التفات کند چون تو مجلس آرایی.سعدی.دوش بر نعش رفیعی رشکها بردم که توهمرهش گریانتر ازاهل عزا می آمدی.رفیعی ( از آنندراج ).نَأل ، نَاءَل ، نَاءَلان ، نَئیل ؛ رشک بردن و بد خواستن کسی را. ( منتهی الارب ). || غبطه خوردن. ( یادداشت مؤلف ).

فرهنگ فارسیحسادت کردن . حسد ورزیدن . رشک کردن

جدول کلماتحسد

پیشنهاد کاربرانحال و روز کسی را آرزو داشتن بی آن که خواهان زوال آن باشیمغیرت ، تعصب، حمیتمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب