دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

درس پنجم فارسی دوم دبستان چوپان درستکار

آموزش درس ۵ فارسی دوم ابتدایی چوپان درستکار

ببینید

درس پنجم فارسی دوم دبستان چوپان درستکار

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '24331102', uid: 'HXDKC', i le: 'چوپان درستکار(پایه دوم ابتدایی)', use ame: 'ssalma 63', use id: '3367455', visi _c : '7.3 هزار', se de _ ame: 'درس خانه سلمان بخشنده آموزش وپرورش ناحیه2 ساری', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /24331102-3141__1987.jpg', du a io : '3:35', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '15 مرداد 1399', li k: '/v/HXDKC', cha elId: '3367455', cha elUse ame: 'ssalma 63', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'درس خانه سلمان بخشنده آموزش وپرورش ناحیه2 ساری', }; 3:35 ویدیو بعدی چوپان درستکار(پایه دوم ابتدایی) از کانال درس خانه سلمان بخشنده آموزش وپرورش ناحیه2 ساری نرو بعدی 2:37 روخوانی درس 5 فارسی دوم ابتدایی ( چوپان درستکار) از کانال saeedka imi9975 8:50 نگارش کلاس دوم دبستان - درس 5 چوپان درستکار صفحه 40-41 دوره ابتدایی از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 11:14 نگارش کلاس دوم دبستان - درس 5 چوپان درستکار صفحه 37-38-39 دوره ابتدایی از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 2:54 روخوانی فارسی دوم ابتدایی درس پنجم چوپان درستکار-مسیرآموزش (حتما ببینید!!!) از کانال مسیر آموزش 3:55 املای آموزشی درس چوپان درستکار(درس 5 فارسی دوم ابتدایی) از کانال saeedka imi9975 8:10 چوپان درستکار/ایجاد انگیزه از کانال m.fi ozi67 8:38 املا فارسی دوم دبستان درس چوپان درستکار از کانال سلف آموز 7:14 فارسی دوم ابتدایی، درس پنجم: واژه سازی و بیاموز و بگو چوپان درستکار از کانال دبستان غیر دولتی پویش 2:36 قصه گویی- چوپان درستکار- دوم دبستان از کانال Sad akas a20 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26630934-3384-b.jpg"," esumeUID":"L7mRq","du a io ":541,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =541&ca ego ies=educa io al& cha el=8957629&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u06f5 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0627&keywo ds=\u0642\u0637\u0631\u0647 \u0642\u0637\u0631\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u06af\u0631\u062f\u062f \u0648\u0627\u0646\u06af&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =541&ca ego ies=educa io al& cha el=8957629&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u06f5 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0627&keywo ds=\u0642\u0637\u0631\u0647 \u0642\u0637\u0631\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u06af\u0631\u062f\u062f \u0648\u0627\u0646\u06af&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8957629&cha el_use ame=T.mj d&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u06f5 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0627&keywo ds=\u0642\u0637\u0631\u0647 \u0642\u0637\u0631\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u06af\u0631\u062f\u062f \u0648\u0627\u0646\u06af&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/L7mRq\/f\/L7mRq.m3u8?k=606e5"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26630934_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=198286, RESOLUTION=426x426","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=176104, RESOLUTION=264x264","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=223586, RESOLUTION=640x640","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=259772, RESOLUTION=854x854","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=304023, RESOLUTION=1080x1080","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c68f2bbd016f8bb08c37c95605b425026630934-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ2YmU5MWUyODI1MmFhNDNhNTJhMzc1ZmZmMGMxYzU1IiwiZXhwIjoxNjM4MTMxMjcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ad-vyZ9H eY WseUXCc57WlpTBeDKeGZY8HpJ1_lsWQ"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _115444", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش درس ۵ فارسی دوم ابتدایی چوپان درستکار 15,588 T.mj d 56 دنبال‌ کننده 15,588 بازدید 178 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش آموزشی # درس ۵ فارسی فارسی دوم ا # قطره قطره جمع گردد وانگ # فارسی دوم دبستان # چوپان درستکار # درس چوپان درستکار فارسی # fa si dovom dabes a # chopa do os ka # da s chopa da sتکار fa si dovom dabes a # da s chopa da sتکار fa si T.mj d 56 دنبال کننده دنبال کردن مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:35 چوپان درستکار(پایه دوم ابتدایی) درس خانه سلمان بخشنده آموزش وپرورش ناحیه2 ساری 7.3 هزار بازدید 1 سال پیش 2:37 روخوانی درس 5 فارسی دوم ابتدایی ( چوپان درستکار) saeedka imi9975 1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش 8:50 نگارش کلاس دوم دبستان - درس 5 چوپان درستکار صفحه 40-41 دوره ابتدایی آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 256 بازدید 2 هفته پیش 11:14 نگارش کلاس دوم دبستان - درس 5 چوپان درستکار صفحه 37-38-39 دوره ابتدایی آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 1.4 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:54 روخوانی فارسی دوم ابتدایی درس پنجم چوپان درستکار-مسیرآموزش (حتما ببینید!!!) مسیر آموزش 1.4 هزار بازدید 8 ماه پیش 3:55 املای آموزشی درس چوپان درستکار(درس 5 فارسی دوم ابتدایی) saeedka imi9975 498 بازدید 11 ماه پیش 8:10 چوپان درستکار/ایجاد انگیزه m.fi ozi67 716 بازدید 1 هفته پیش 8:38 املا فارسی دوم دبستان درس چوپان درستکار سلف آموز 1.3 هزار بازدید 7 ماه پیش 7:14 فارسی دوم ابتدایی، درس پنجم: واژه سازی و بیاموز و بگو چوپان درستکار دبستان غیر دولتی پویش 1.3 هزار بازدید 11 ماه پیش 2:36 قصه گویی- چوپان درستکار- دوم دبستان Sad akas a20 337 بازدید 11 ماه پیش

معنی کلمات و جواب سوال های درس پنجم فارسی دوم دبستان ؛ در این مقاله هم معنی کلمات و معنی لغات و واژه های هم خانواده و متضاد مخالف به همراه جواب سوالات تمرین های درست و نادرست ، گوش کن و بگو و واژه سازی صفحه ۳۳ ، بیاموز و بگو و پیدا کن و بگو صفحه ۳۴ درس ۵ پنجم چوپان درست کار کتاب فارسی دوم ابتدایی را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.همچنین بخوانید: معنی کلمات و جواب درک و دریافت درس تمیز باش و عزیز باش فارسی دوممعنی کلمات و جواب سوال های درس پنجم فارسی دوم دبستانمعنی واژه های مهم درس پنجم فارسی دوم دبستاندرست: صحیح صاحب: مالک نصیحت: پند و اندرز مزد: پاداش ناگهان: یک دفعه، یک بارهوانگهی: ناگهان، پس از آن زیاد: فراوان، خیلی لبخند: تبسم، خنده‌ی بی صدا ناچار: به اجبار سیل: باران شدیدچَرا: علف خوردن حیوانات حرف: سخن نجات: رهایی شروع: آغاز حرف‌های: سخنانمزدت: پاداشت باران شدیدی: باران تندی پیشِ: نزدِ صاحبِ: دارنده‌ی راست‌گویی: صادقیلغت های مخالف و متضاد درس پنجم فارسی دوم ابتداییراستگو ≠ دروغگو می فروخت ≠ می خرید بالا ≠ پایین شدید ≠ آرام کثیف ≠ تمیزخوش بو ≠ بد بو بزرگ ≠ کوچک شکست ≠ پیروزی خنده ≠ گریه بلند ≠ کوتاهسالم ≠ مریض سرد ≠ گرم مردی ≠ زنی آدم درست کار ≠ آدم بد کار داشت ≠ نداشت درست ≠ نادرست، غلطکلمه های هم خانواده و دارای مشترک درس پنجم فارسی دوم دبستانروزگاری: یادگاری، ماندگاری درست کار: خلاف کار، بد کار باریدن: بارش، بارید می دوشید: دوشیدن، دوشید فروختن: می فروختیجواب سوالات تمرین های صفحه 33 و 34 درس پنجم فارسی دوم ابتداییجواب درست و نادرست صفحه ۳۳ درس پنجم فارسی دوم دبستانسوال ۱) چوپان مرد درست کاری بود. پاسخ: درستسوال ۲) چوپان هر بار صاحبِ گوسفندان را نصیحت می کرد.پاسخ: درستسوال ۳) صاحبِ گوسفندان، در فکر فرو رفت. پاسخ: درستسوال ۴) صاحبِ گوسفندان، مرد درستکاری نبود. پاسخ: درستجواب گوش کن و بگو صفحه 33 درس 5 فارسی دوم دبستانسوال ۱) چرا مرد با شنیدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟پاسخ: چون با این جمله‌ی چوپان، به یاد حرف های او افتاد و متوجه‌ی گناه و اشتباه خود شد و فهمید کار اشتباهی کرده و آمدن سیل نتیجه‌‌ی کارهای اشتباه خودش بود.سوال ۲) مَثَل «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.» یعنی چه؟پاسخ: هر چیزی هر چقدر هم کوچک و ناچیز باشد، اگر مدتی بگذر و ادامه داشته باشد کم کم جمع می شود و زیاد می شود و به اندازه‌ی دریا وسیع می شود.سوال ۳) صاحب گوسفندان چگونه نتیجه ی کار خود را دید؟ پاسخ: یک روز باران شدیدی شروع به باریدن کرد و زمانی که چوپان گوسفندان را به چَرا برده بود، سیل بزرگی به راه افتاد و همه گوسفندان از بین رفتن.پاسخ واژه سازی صفحه ۳۳ درس ۵ فارسی دوم ابتداییحالا تو بگو مانند نمونه های بالا، برای هر کلمه جمله‌ای بساز. زیاد: باران زیادی بارید. باران کمی بارید. راست‌گو: او راستگو است. او دروغگو است. بزرگ: خانه های آن ها بزرگ است. خانه ای آن ها کوچ است. جواب بیاموز و بگو صفحه ۳۴ درس پنجم فارسی دوم دبستانکلمه های زیر را بخوان. حالا تو بگو میوه‌ها یعنی چند میوه گل‌ها یعنی چند گل خانه‌ها یعنی چند خانه کوچه‌ها یعنی چند کوچهپاسخ پیدا کن و بگو صفحه 34 درس 5 فارسی دوم ابتداییسوال ۱) کلمه هایی که حرف «ص» یا «ط» دارند. پاسخ: صاحب – نصحیت – قطره قطرهسوال ۲) کلمه هایی را که با «ها» جمع بسته شده‌اند. پاسخ: گوسفندها – حرف های – آب هایهمچنین بخوانید: معنی لغات و جواب سوالات درس چهارم فارسی دوم ابتداییتوجه: شما دانش آموز پایه دوم دبستان می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب فارسی دوم ابتدایی ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و جواب سوال های درس 5 پنجم چوپان درست کار فارسی دوم ابتدایی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه دوم ابتدایی / Eleme a y Seco d G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام