دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
دانلود قسمت سوم سریال بازی مرکب دوبله فارسی

ببینید

دانلود کنید

لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 کیفیت 1080 HQ (1.5 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (1.0 گیگابایت)MP4 کیفیت 720 (550 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (400 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.5 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (1.0 گیگابایت)MP4 کیفیت 720 (550 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (400 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4

دانلود قسمت سوم سریال بازی مرکب دوبله فارسی

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '38381305', uid: 'qyICF', i le: 'سریال بازی مركب قسمت 4 با دوبله فارسی', use ame: 'sa a.cook85', use id: '11916924', visi _c : '8.5 هزار', se de _ ame: 'Solam_S', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38381305-5035__3947.jpg', du a io : '50:57', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/qyICF/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_4_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '11916924', cha elUse ame: 'sa a.cook85', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Solam_S' }; va ex Video = { id: '38388310', uid: 'zOh28', i le: 'سريال بازي مركب قسمت ششم', use ame: 'sa a.cook85', use id: '11916924', visi _c : '58.7 هزار', se de _ ame: 'Solam_S', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38388310-6467__1374.jpg', du a io : '1:01:38', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/zOh28/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_4_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '11916924', cha elUse ame: 'sa a.cook85', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Solam_S', }; 1:01:38 ویدیو بعدی سريال بازي مركب قسمت ششم از کانال Solam_S نرو بعدی 52:10 سريال بازي مركب قسمت 7 از کانال Solam_S 0:38 بازی مرکب ایرانی ها :| بازی مرکب خارجی ها:] از کانال همه چی درباره لیدی باگ 1:02:32 سريال بازي مركب قسمت دوم با دوبله فارسي ! از کانال Solam_S 0:11 من در بازی مرکب از کانال ☆|| Fi efox ||☆ 0:25 بازی مرکب از کانال ENERJHI_PELAS 1:00 دانلود سریال حرفه ای قسمت یک / اول / دانلود قسمت اول سریال حرفه ای سیروان خسروی از کانال سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 0:23 برای ارزوهات بجنگ از کانال خانه ویدیو 0:12 ویدیو جوکر از کانال هارلی کویین 0:38 بتمن از کانال امیر گیم پلی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38380101-3400-b.jpg"," esumeUID":"L0JMH","du a io ":3212,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3212&ca ego ies=film& cha el=11916924&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a&keywo ds=\u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u064a&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a \u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0641\u064a\u0644\u0645&keywo ds=\u0643\u0631\u0647&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3212&ca ego ies=film& cha el=11916924&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a&keywo ds=\u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u064a&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a \u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0641\u064a\u0644\u0645&keywo ds=\u0643\u0631\u0647&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=11916924&cha el_use ame=sa a.cook85&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a&keywo ds=\u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u064a&keywo ds=\u0633\u0631\u064a\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u064a \u0645\u0631\u0643\u0628&keywo ds=\u0641\u064a\u0644\u0645&keywo ds=\u0643\u0631\u0647","fo ceMidRoll": ue,"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/L0JMH\/f\/L0JMH.m3u8?k=5bee0"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38380101_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=423612, RESOLUTION=720x360","h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=212279, RESOLUTION=288x144","h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=299172, RESOLUTION=480x240","h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=609461, RESOLUTION=960x480","h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=947739, RESOLUTION=1280x640","h ps:\/\/hajifi ouz3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c75b1f9ede2cb459742cf7863e2ad9e738380101-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjFiNWUwZThjMWFiMTZkZjRhMzc0NDNmNDIyZjA0OTdhIiwiZXhwIjoxNjM0MTg1ODgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aYB81-1M fzKob5y-kQWVCAULbzLRJ_0iA4jZUZ zlo"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _587929", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سريال بازي مركب قسمت سوم با دوبله فارسي 86,406 Solam_S 177 دنبال‌ کننده 86,406 بازدید 1,594 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن لايك يادتون نره كه بقيه قسمتاشم بزارم ! 5 روز پیش فیلم # سريال # بازي مركب # فيلم # كره Solam_S 177 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش A/R\M 9 ساعت پیش کیفم تو مغز مریض اون مرتیکه لباس سیا گزارش تخلف ✦ʙᴇɴɪᴛᴀ✦ فالو = فالو 14 ساعت پیش علی خیلی گوگولیه گزارش تخلف Rfufy 2 روز پیش کامنت پاینی منم همینطور گزارش تخلف game .a g y 2 روز پیش تازه داری میزاری؟! من همه ی قسمت هاش رو دیدم تموم شد رفت داش گزارش تخلف :|Kia a_Doble 2 روز پیش عالیی گزارش تخلف کیوت لند 3 روز پیش لطفا منو دنبالم کنید گزارش تخلف تیک تاک ✌ انیمیشن 3 روز پیش عالیی گزارش تخلف MR.MAHDI 3 روز پیش و گزارش تخلف MR.MAHDI 3 روز پیش و گزارش تخلف MR.MAHDI 3 روز پیش عالی گزارش تخلف MR.MAHDI 3 روز پیش عالی گزارش تخلف سريال بازي مركب Solam_S 7/3 ذخیره لیست پخش 1 59:42 سريال بازي مركب قسمت اول با دوبله فارسي Solam_S 2 1:02:32 سريال بازي مركب قسمت دوم با دوبله فارسي ! Solam_S 53:32 سريال بازي مركب قسمت سوم با دوبله فارسي Solam_S 4 50:57 سریال بازی مركب قسمت 4 با دوبله فارسی Solam_S 5 51:34 سريال بازي مركب قسمت 5 با زيرنويس Solam_S 6 1:01:38 سريال بازي مركب قسمت ششم Solam_S 7 52:10 سريال بازي مركب قسمت 7 Solam_S 8 31:00 سریال بازی مرکب قسمت 8 Solam_S 9 55:19 سریال بازی مرکب قسمت 9 _ قسمت اخر Solam_S ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:01:38 سريال بازي مركب قسمت ششم Solam_S 58.7 هزار بازدید 5 روز پیش 52:10 سريال بازي مركب قسمت 7 Solam_S 47.6 هزار بازدید 5 روز پیش 0:38 بازی مرکب ایرانی ها :| بازی مرکب خارجی ها:] همه چی درباره لیدی باگ 929 بازدید 2 روز پیش 1:02:32 سريال بازي مركب قسمت دوم با دوبله فارسي ! Solam_S 2.6 هزار بازدید 5 روز پیش 0:11 من در بازی مرکب ☆|| Fi efox ||☆ 2.3 هزار بازدید 2 روز پیش 0:25 بازی مرکب ENERJHI_PELAS 779 بازدید 1 هفته پیش 1:00 دانلود سریال حرفه ای قسمت یک / اول / دانلود قسمت اول سریال حرفه ای سیروان خسروی سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 22 بازدید 3 ساعت پیش 0:23 برای ارزوهات بجنگ خانه ویدیو 397 بازدید 3 ساعت پیش 0:12 ویدیو جوکر هارلی کویین 177 بازدید 3 ساعت پیش 0:38 بتمن امیر گیم پلی 99 بازدید 3 ساعت پیش

1400/07/21 سریال خارجی 117 نظر

دانلود سریال Squid Game 2021 با لینک مستقیمدانلود رایگان سریال خارجی بازی ماهی مرکب با کیفیت عالی فصل اول کامل زیرنویس فارسی چسبیدهدانلود سریال بازی مرکب Squid Game دوبله فارسیژانر: اکشن | درام | ماجراجوییمحصول: 2021 کره جنوبیامتیاز: 10/8.3بازیگران: Ju g-jae Lee, Lee Byu g-hu , G eg Chu خلاصه داستان : این سریال داستان افرادی را نشان میدهد که هر کدام به نوعی در زندگی خود مشکل بزرگی دارند و برای جبران آن وارد بازی مرموزی می شوند که فقط یک برنده با جایزه 45.6 میلیارد وونی (40 میلیون دلار) خواهد داشت و ….

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب