دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

داستان فناف

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '32367550', uid: 'iOq h', i le: 'همه چیز خواب نبود؟ - تئوری پاپت و بچه گریان- FNaF 4 داستان کامل', use ame: 'lio .s.k', use id: '560889', visi _c : '11.1 هزار', se de _ ame: 'Fa asy Zo e', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /32367550-4523__5704.jpg', du a io : '14:40', sda e: '6 ماه پیش', da e_exac : '13 اردیبهشت 1400', li k: '/v/iOq h/%D9%87%D9%85%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F_-_%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-', cha elId: '560889', cha elUse ame: 'lio .s.k', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Fa asy Zo e' }; va ex Video = { id: '39682263', uid: '2H7ch', i le: 'نجات از خشم متحرک FNAF SONG!/یک ویدئو کوتاه از فناف؟!/', use ame: 'hfddd', use id: '7812536', visi _c : '656 ', se de _ ame: 'doc o game ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39682263-1737__4607.jpg', du a io : '4:00', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '27 آبان 1400', li k: '/v/2H7ch/%D9%87%D9%85%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F_-_%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-', cha elId: '7812536', cha elUse ame: 'hfddd', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'doc o game ', }; 4:00 ویدیو بعدی نجات از خشم متحرک FNAF SONG!/یک ویدئو کوتاه از فناف؟!/ از کانال doc o game نرو بعدی 6:15 موزیک ویدیو فناف(دور از داستان) ed hood از کانال A.K p i s of Da k 8:19 MARKI و بازی FNAF از کانال ....::::Call OF Game :::.... 5:12 اگر هروبراین بازی FNaF کند? از کانال آرتور در اژدها برخاست 2:08 آخرین تریلر بازی فناف شکست امنیتی FNAF secu i y b each aile s a e of play از کانال FUN TIME REZA LOCATION ● فانتایم رضا لوکِیشن 0:49 وقتی نگهبان ها f af بازی کنند از کانال my li le po y obo s 5:57 ترسیدن های من توی استریم بازی فناف FNAF از کانال ♥استریم با آتیه♥ 8:49 بازی f af.5شب1 از کانال A vi 6:07 اموزش دانلود بازی f af hw از کانال Pa ham_Games 13:35 تریلر بازی جدید و ترسناک فناف پلاس(F af PLUS) از کانال F eddy_F ie ds fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; 10:37 داستان کامل بازی Five Nigh s a F eddy's - کی هیولای واقعیه؟ wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} Fa asy Zo e دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/29368197-7971-b.jpg"," esumeUID":"cMwuo","du a io ":876,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =876&ca ego ies=game&use id=560889& cha el=560889&keywo ds=\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0646\u064e\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=FNaF&keywo ds=\u067e\u0627\u0631\u062a&keywo ds=\u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=f af&keywo ds=\u067e\u0627\u067e\u062a&keywo ds=Five Nigh s A F eddy&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =876&ca ego ies=game&use id=560889& cha el=560889&keywo ds=\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0646\u064e\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=FNaF&keywo ds=\u067e\u0627\u0631\u062a&keywo ds=\u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=f af&keywo ds=\u067e\u0627\u067e\u062a&keywo ds=Five Nigh s A F eddy&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=560889&cha el_use ame=lio .s.k&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB9_30&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0646\u064e\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=FNaF&keywo ds=\u067e\u0627\u0631\u062a&keywo ds=\u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0646\u0627\u0641&keywo ds=f af&keywo ds=\u067e\u0627\u067e\u062a&keywo ds=Five Nigh s A F eddy","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/cMwuo\/f\/cMwuo.m3u8?k=3bb9f"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb27.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/29368197_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":856,"id":"playe RecomThumb"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=448698, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=267317, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb27.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=352907, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=609502, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=974565, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1680048, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fd89fb3c80bf5d6f1d2faf6c4ae18d1f29368197-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIyZDI5YzQ4M2RjMTZjZGViMGFmZjQyM2JkNThmN2ViIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjUxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aWCZbpw7BoETM- EvJY4QTv ov2RZHap2LH o isSD4"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _725335", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); توضیح کامل داستان فنَف ! ( داستان کامل بازی FNaF 3 (پارت 2)) 13,662 Fa asy Zo e 11.9 هزار دنبال‌ کننده 13,662 بازدید 1,257 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن کانال گیم زون در یوتیوب رو هم سابسکرایب کنید ویدئو ها چند روز زودتر از اپارات اونجا اپلود میشن : h ps://www.you ube.com/c/TheGameZo e_y (لینک نظر سنجی ویدئوی بعدی فقط در توضیحات ویدئو در کانال یوتیوب قرار گرفته و فردا بسته میشه، بیاید و از بین دوکی دوکی و دونت هاگ می آیم اسکرد یکی رو انتخاب کنید! ) 10 ماه پیش گیم # فناف # داستان فناف # f af # پاپت # Five Nigh s A F eddy # five نایتس a f eddy # - # das a f af # f af # f af Fa asy Zo e 11.9 هزار دنبال کننده دنبال کردن ALFAMAX 7 ماه پیش عالی.دمتون گرم گزارش تخلف S.A.M BIG 7 ماه پیش عالییییییییی گزارش تخلف FNAF Fa asy Zo e 12/4 ذخیره لیست پخش 1 10:37 داستان کامل بازی Five Nigh s a F eddy's - کی هیولای واقعیه؟ Fa asy Zo e 2 12:13 جواب تمام سوالات درمورد بازی فناف 3 - (داستان کامل بازی FNaF 3 (پارت1)) Fa asy Zo e 3 12:37 قاتل بچه ها کیه؟ - (FNaF 2 داستان کامل بازی) - Five Nigh s a F eddy's 2 Fa asy Zo e 14:36 توضیح کامل داستان فنَف ! ( داستان کامل بازی FNaF 3 (پارت 2)) Fa asy Zo e 5 14:40 همه چیز خواب نبود؟ - تئوری پاپت و بچه گریان- FNaF 4 داستان کامل Fa asy Zo e 6 11:10 داستان بازی FNaF 4 - همش یک خواب بود! - Five Nigh s a F eddys Fa asy Zo e 7 16:15 FNAF SL - !داستان فنف سیستر لوکیشن - بلاخره هویت مرد بنفشو کشف کردیم Fa asy Zo e 8 17:54 FNAF PS - داستان فنف پیتزاریا سیمولیتور - ویلیام هنوز زندست Fa asy Zo e 9 13:32 FNAF UCN - !داستان فنف اولتیمیت کاستوم نایت - جهنم مرد بنفش Fa asy Zo e 10 12:33 همه چیز تموم شد! - تئوری پایانی نیمه اول فنف - پارت 1 Fa asy Zo e 11 14:43 داستان خانواده افتن حل شد! - قسمت پایانی نیمه اول فنف Fa asy Zo e 12 14:43 داستان فنف هلپ وانتد! - مرد بنفش بازم برگشت - FNAF HW Fa asy Zo e 13 16:15 داستان فنف بزرگتر از این حرفاست! - تئوری Secu i y B each Fa asy Zo e ویدیوهای مشابه پخش خودکار 4:00 نجات از خشم متحرک FNAF SONG!/یک ویدئو کوتاه از فناف؟!/ doc o game 656 بازدید 6 روز پیش 6:15 موزیک ویدیو فناف(دور از داستان) ed hood A.K p i s of Da k 143 بازدید 4 روز پیش 8:19 MARKI و بازی FNAF ....::::Call OF Game :::.... 593 بازدید 6 سال پیش 5:12 اگر هروبراین بازی FNaF کند? آرتور در اژدها برخاست 1 هزار بازدید 5 سال پیش 2:08 آخرین تریلر بازی فناف شکست امنیتی FNAF secu i y b each aile s a e of play FUN TIME REZA LOCATION ● فانتایم رضا لوکِیشن 879 بازدید 4 هفته پیش 0:49 وقتی نگهبان ها f af بازی کنند my li le po y obo s 249 بازدید 6 سال پیش 5:57 ترسیدن های من توی استریم بازی فناف FNAF ♥استریم با آتیه♥ 1.1 هزار بازدید 6 ماه پیش 8:49 بازی f af.5شب1 A vi 366 بازدید 2 سال پیش 6:07 اموزش دانلود بازی f af hw Pa ham_Games 699 بازدید 10 ماه پیش 13:35 تریلر بازی جدید و ترسناک فناف پلاس(F af PLUS) F eddy_F ie ds 313 بازدید 2 ماه پیش

داستان کامل فناف (تقریبا) سلام دوستان امروز با یک مطلب جالب در خدمت شما هستیم حتما این پست لایک کنید کانال من هم دنبال کنید حتما بگید چه پستی بزارم درباره ی هر شخصیتی بخواین!????????خب وقت تلف نکنیم بریم سر اصل مطلب????داستان فناف از جایی شروع شد در سال ۱۹۸۱ که دو نفر به اسم هنری ویلیام افتن میخواهند با هم یک رستوران بزنن او رستوران سریععععععع معروف میشه چون یک رباتایی به اسم «اسپرینگ بانی» و «فردبر» که اونا رو دوست داشتن و باهاش حال می‌کردندخب میشه گفت اینا چند رستوران زدن «رستوران فردی فزبر پیزا» ، «فردی فزبر داینر» ، «فردی فزبر جونیور» و «رستوران سرکاس بیبی»در اون سال چند تا بچه در رستوران فردی فزبر پیزا گم میشم (چون ویلیام افتن در واقع بچه هارو کشته????)یک یارو بنفشه بچه هارو میبرد زیر زمین و می کشتشون!!چند سال بعد هم در رستوران سرکاس بیبی دختر ویلیام الیزابت که روبات بیبی دوست دارد میخواهد باهاش بازی کنه ولی ویلیام اجازه نداد و می‌ره ولی چند ساعت بعد بیبی با بستنی گواش میزنه و میکشتش ویلیام هم ناراحت میشه دیگه نمی‌خواد کسی بکشه????????بعد هم پسرش یعنی پسر گریان برادر بزرگ تر اش مایکل همش اذیتش می‌کنه تا که به روز تولد اش میرسه که در اونجا توسط برادرش کشته میشه (تصادفی)دیگه همه خانواده ویلیام افتن از دست می‌ره و ویلیام تصمیم میگیره به ره ربات های فردی فزبر پیزا رو از بین ببره!! خب موفق میشه ولی وقتی روح های بچه ها آزاد میشن سعی دارن ویلیام اذیت کنن ویلیام می‌ره تو لباس اسپرینگ بانی و در اونجا می‌ره میدونید چرا؟ فقط به خاطر یک قطره آب که باعث روشن شدن لباس شده و ویلیام میمیره!????ولی بعد چند دقیقه روح ها میرم و ویلیام زنده میشه و «اسپرینگ ترپ» به وجود می‌آید!????بعد ۳۰ سال ویلیام یک رستوران شبیه ساز پیتزای میسازه و همه روبات ها میرم تو و از بین میرم! (آتیش میگرن)خب هنری میاد ویلیام می‌کشه و بازی "ul ima e cus om igh " به وجود میاد و ویلیام در اونجا برای همیشه زندانی است!????خب امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید ولی خیلی مطعن نیستم درسته باشه ولی شما باور کنید لایک و نظر فراموش نشه????????????????????????

برای اینکه نوشته‌های بعدی bo ie game را از دست ندهید در ویرگول ثبت نام کنید نوشته‌های بعدی bo ie game را از دست ندهید. ثبت نام ۱

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب