دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
خوب بد جلف قسمت پنجم اپارات

ببینید

خوب بد جلف قسمت پنجم اپارات

wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.a738dcd4812808009d4c.bu dle.js?5aa5bbdbe7fe747c194c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/movie\/wa ch\/m3u8\/mof\/yes\/v\/1\/usid\/0\/uid\/163242060191604237\/ o \/1632305401\/u p\/631013819\/movie_uid\/39del\/movie_id\/65578\/device ype\/apa a \/age sdk\/0\/age afc \/0\/issma \/0\/hash_u l\/3b73b6bd6270cc13097c7ad48776a271\/hash_u l \/e2f64ea288c73716f12199773076ee90\/movie.m3u8?fo ceip=88.198.133.163&ha=9f1b42085fd10a3a7f91fef762446742"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}]],"ad":[],"logo":{"class":"filimo-logo-filimo","li k":"\/m\/39del"},"s a Time": ull,"isp":{"logo":""," ex ":"","desc ip io ": ull},"i o":{"s a ":67,"e d":153},"cas ":{"s a ":2336," ex Pa Li k":"h ps:\/\/www.apa a .com\/m\/6f jm"," ex Pa Uid":"6f jm"," ex Pa Ti le":"\u062e\u0648\u0628\u060c \u0628\u062f\u060c \u062c\u0644\u0641: \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648 - \u0641\u0635\u0644 1 \u0642\u0633\u0645\u062a 6"," ex Pa Desc ":"\u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062e\u0641\u06cc \u0646\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u06af\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f\u0646 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0646\u0627\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0628\u0634\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u062f\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f. \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0633\u0648 \u0641\u0631\u0628\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0634\u06a9\u0647 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a...."," ex Pa Image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_82087_321-m.jpg"},"back": ull,"i fo": ull," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/\/filimo-video\/65578- humb- .v "}," acks":[{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/sub i le\/show\/subid\/67592","ki d":"cap io s","label":"\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc","s cla g":"e ","defaul ":false},{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/sub i le\/show\/subid\/67591","ki d":"cap io s","label":"\u0639\u0631\u0628\u06cc","s cla g":"a ","defaul ":false}],"isTV":false,"ski Class": ull,"e ableVolumeSc oll":false,"mul iAudio":false,"au oPlay": ue,"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_64157_940-b.jpg","s a s":{"s a U l":"h ps:\/\/www.filimo.com\/ex e al\/visi pos \/device ype\/apa a \/visi o \/0\/ip\/631013819\/p ovide \/Ne wo k_DCI\/afc \/-\/p ofile_id\/0\/use _ ype\/gues \/cos _ ype\/package\/se ies_id\/41499\/movie_id\/64157\/key\/1047f331437fdaf92ee8a216751bae98","movieId":"65578","movieType":"film"},"du a io ":2471,"uuid":"39del","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627\u00a0\u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f\u00a0\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15\u00a0\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\u00a0\u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633\u00a0\u0645\u0648\u0631\u062f\u00a0\u0646\u0638\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a\u00a0\u0645\u0648\u0631\u062f\u00a0\u0646\u0638\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u00a0\u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a\u00a0\u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u067e\u062e\u0634\u00a0\u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc\u00a0\u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u00a0\u0645\u06cc\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u00a0\u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062c\u0632\u00a0\u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627\u00a0\u0635\u062f\u0627\u00a0\u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0646 \u0628\u0631\u0647","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u00a0\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","seaso s":"\u0641\u0635\u0644 \u0647\u0627","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af","colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","didYouLikeMovie":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0631\u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u0646\u061f","di ec o ":"\u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646","co i ueWa chi g":"\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627"," ecomMovies":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627"},"p eviewMode":{"p eviewDu a io ":900,"co e Du a io ":2471,"messageId":"js__ mi f ee","p uchaseLi k":"h ps:\/\/www.filimo.com\/accou i g\/payme \/packagelis \/device ype\/apa a ?u m_sou ce=apa a -web&u m_medium= a ive&u m_campaig =apa a -movies&fo ceip=37.156.129.187"},"se iesDa a":[{" i le":"\u0641\u0635\u0644 \u0627\u0648\u0644","episode":[{" i le":"\u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 ","desc ip io ":"\u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0622\u0635\u0641 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u063a\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f \u062f\u0632\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u0686\u0646 \u0628\u0631\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641\u06cc \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0633\u062a\u062c\u0648\u06cc \u0631\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f ...","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_41500_748-s.jpg","p og ess":0,"uid":"9ow 5"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 2","desc ip io ":"\u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u06cc \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0643\u0647 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u06cc\u0643 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0631\u0643\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0643\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0642\u0637\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f ... \u062c\u0646\u06af \u0642\u062f\u0631\u062a \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0686\u0686\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u06cc\u0643 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u0643\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0628\u0646\u062f.","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_45757_309-s.jpg","p og ess":0,"uid":"dhx9l"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 3","desc ip io ":"\u06af\u0631\u062c\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0686\u0686\u0646 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0645\u06a9\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0686\u0646\u06af \u0627\u0648 \u0648 \u0627\u0632 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u062f\u0633\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0622\u0646\u0647\u0627\u0633\u062a ....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_46589_494-s.jpg","p og ess":0,"uid":"6y2mz"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 4","desc ip io ":"\u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0648\u0627\u0644\u0647\u0648\u0633 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0628\u0648\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647\u0627 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0632\u062f\u062f. \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06af\u0630\u0631\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u062e\u062a \u0648 \u0647\u0648\u0644\u0646\u0627\u06a9 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0646\u062c\u0627\u062a \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f. \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u062f\u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f ....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_47106_969-s.jpg","p og ess":0,"uid":"pw1el"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 5","desc ip io ":"\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u06cc \u067e\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0631\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0648\u0627\u0644\u0647\u0648\u0633 \u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647\u0634 \u0627\u0633\u062a\u060c \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u062c\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f. \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0631\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u062f\u0633\u062a \u0628\u06cc\u0627\u0628\u0646\u062f\u060c \u0648\u0644\u06cc \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u0637\u0628\u0642 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u06cc \u0631\u0648\u062f ....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_64157_940-s.jpg","p og ess":0,"uid":"39del","playi g": ue},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 6","desc ip io ":"\u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062e\u0641\u06cc \u0646\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u06af\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f\u0646 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0646\u0627\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0628\u0634\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u062f\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f. \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0633\u0648 \u0641\u0631\u0628\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0634\u06a9\u0647 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_82087_321-s.jpg","p og ess":0,"uid":"6f jm"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 7","desc ip io ":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc\u06a9\u0647 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0648\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u06af\u0631\u0648\u06af\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0645 \u0648 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0648\u0627\u0644\u0647\u0648\u0633 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0631\u0627\u0636\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0648 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f \u0627\u0645\u0627 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0648\u062c\u0647 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0622\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u062f. \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0686\u0627\u0631\u0646\u062f \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0627\u0628\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u06cc\u060c \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0634\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u0645 \u062c\u0648\u0627\u06cc\u0632 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u062c\u0631 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0628\u062f \u0645\u0648\u0644\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0633\u062a\u0639\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0641\u0631\u0628\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631\u0647\u0627 \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0645\u06cc \u0641\u0647\u0645\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u0631\u0648\u0639 \u062f\u0631\u062f\u0633\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u06a9\u0644 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_82858_680-s.jpg","p og ess":0,"uid":"k3s8e"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 8","desc ip io ":"\u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0622\u0645\u062f\u0646 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062c\u062f\u062f\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0648\u0627\u0644\u0647\u0648\u0633 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u062c\u062f\u062f\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0628\u0634\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0647\u0645 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0632 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f. \u0628\u0627 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f\u0646 \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062e\u0631\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0648\u06cc \u0631\u06cc\u0644 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0633\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u062a \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f\u061b \u0633\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0648\u0631\u06cc.....!","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_83085_608-s.jpg","p og ess":0,"uid":"pbka1"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 9","desc ip io ":"\u0628\u0627 \u0633\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0634\u0646\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0641\u0633\u0631\u06cc \u062a\u06a9 \u0631\u0648 \u0628\u0627 \u0630\u0647\u0646\u06cc \u067e\u06cc\u0686\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0641 \u06a9\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u00ab\u0647\u0648\u0634\u0634 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u0627\u0630\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f\u00bb! \u0628\u0647 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u062a \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u062f\u0627\u0626\u0645 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0627\u0633\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0647\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u06a9\u062a\u06cc \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0638\u0627\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062e\u062a\u0648\u0645\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0634\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u0627\u0634 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0646\u062f. \u0634\u06a9\u0648\u0631\u06cc \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0646\u0627\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633 \u062a\u062d\u062a \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f...","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_83440_851-s.jpg","p og ess":0,"uid":"w0iv7"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 10","desc ip io ":"\u0628\u0627 \u0628\u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u06a9\u06cc\u06a9 \u0632\u0631\u062f\u060c \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0639\u0627\u0632\u0645 \u0642\u0634\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f. \u062e\u0628\u0631 \u0628\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc \u0647\u0645 \u0628\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0638\u0631 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0647\u0645\u0633\u0641\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u060c \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0641\u0631\u0628\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062c\u062f\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0632\u0627\u0641\u0632\u0648\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u060c \u0647\u0645\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u0644\u0627\u0641\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f. \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0647\u0645 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0648\u0637\u0631\u0641\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0646\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0622\u0646\u0627 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0645\u0634\u06a9\u0648\u06a9 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u0648 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u062f\u060c \u0648 \u0645\u0639\u0644\u0648\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0642\u0639\u0627 \u0686\u06cc\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0627\u0631\u062f. \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0642\u0634\u0645 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0631\u0646\u0648\u0634\u062a \u062a\u0644\u062e\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a.","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_83441_508-s.jpg","p og ess":0,"uid":"z26uj"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 11","desc ip io ":"\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0632\u06cc \u067e\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062e\u0637\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u0648 \u0627\u0648 \u0646\u0627\u0686\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0633\u06a9\u0648\u062a \u0648 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u060c \u0648 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u062c\u062f\u0627\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u00ab\u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u0647\u00bb \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0633\u0639\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u0648 \u0646\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0639\u06a9\u0648\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0648 \u0642\u062a\u0644 \u0622\u0646 \u062f\u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_83870_886-s.jpg","p og ess":0,"uid":"ps0 h"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 12","desc ip io ":"\u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0641\u0627\u0634 \u0634\u062f\u0646 \u062e\u06cc\u0627\u0646\u062a \u0622\u0646\u0627\u060c \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0644\u0648 \u0631\u0641\u062a\u0646 \u0646\u0642\u0634\u0647\u060c \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u062c\u0644\u0648 \u0645\u06cc \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f. \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u0637\u06cc \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u06cc \u0645\u06cc \u0641\u0647\u0645\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u00ab\u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u00bb \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u06cc\u06a9 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0622\u0646\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u06a9\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06a9\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.....","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_84298_287-s.jpg","p og ess":0,"uid":"xgc 1"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 13 (\u0642\u0633\u0645\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc)","desc ip io ":"\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u06a9\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u062e\u0648\u0628\u060c \u0628\u062f\u060c \u062c\u0644\u0641 2: \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u06cc\u00bb \u0627\u0633\u062a\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06af\u0631 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0645 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0632\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0686\u0686\u0646 \u0647\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.","image":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_84321_274-s.jpg","p og ess":0,"uid":" 0dop"}],"playi g": ue}]," a e":{"like":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/ a e\/add\/ a e\/5\/uid\/39del","dislike":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/ a e\/add\/ a e\/1\/uid\/39del","use _ a e_s a us": ull,"e able": ue,"ave age":4,"cou ":38231,"pe ce ":93,"de ails":{" a e1":3672," a e2":0," a e3":0," a e4":0," a e5":34559}},"la g":"fa","boxE d":{" i le":"\u06f1\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f","desc":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u0645\u0648 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f. \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","ico ":"h p:\/\/www.filimo.com\/public\/public\/images\/packages.p g","b Big":{"li k":{" ype":"web-i app","i emid":"h ps:\/\/www.filimo.com\/accou i g\/payme \/packagelis \/device ype\/apa a ?u m_sou ce=apa a -web&u m_medium= a ive&u m_campaig =apa a -movies&fo ceip=37.156.129.187"}," x ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9","colo Bg":"#3ABB69","colo Tx ":"#FFFFFF"},"b Small":{"li k":{" ype":"closeBox","i emid": ull}," x ":"\u0628\u0639\u062f\u0627","colo Tx ":"#B97905"}}}; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _92168", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; }(wi dow, wi dow. omeo)); #کمدی #اکشن خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5 The Good, he Bad & he Co y: Radioac ive S01E05 . ۱۵ دقیقه رایگان سریال و فیلم‌های سینمایی 45 هزار فیلم، سریال و انیمیشن خرید اشتراک درباره سریال خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5 سریال خوب، بد، جلف: رادیواکتیو به کارگردانی محسن چگینی در سال 1399 ساخته شده است. این سریال و در ژانر کمدی اکشن می‌باشد. در این سریال پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی، محمد بحرانی، فرزین محدث، تینو صالحی , شکیب شجره به هنرمندی پرداخته‌اند. خلاصه داستان سریال خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5 گروه ارتش سری پی می برند که کیک زرد در اختیار حسام بوالهوس و گروهش است، که آن را بجای مواد مخدر صنعتی اشتباه گرفته اند. جاسوسان قراری برای آزاد کردن پژمان و سام می گذارند که از آن طریق به محموله کیک زرد دست بیابند، ولی اوضاع طبق نقشه آنها پیش نمی رود .... کارگردان محسن چگینی تاریخ انتشار 1399 امتیاز imdb 4.5/10 زمان فیلم 41 دقیقه کشور ایران بازیگران پژمان جمشیدی ، سام درخشانی ، حامد کمیلی ، فرهاد آئیش ، گوهر خیراندیش ، امیرمهدی ژوله ، مارال فرجاد ، آناهیتا درگاهی ، محمد بحرانی ، فرزین محدث ، تینو صالحی ، شکیب شجره سریال خوب، بد، جلف: رادیواکتیو فصل اول فصل اول فصل اول 4.37% 1:00:22 رایگان - قسمت 1 60 دقیقه 4.43% 47:35 قسمت 2 47 دقیقه 4.29% 43:13 قسمت 3 43 دقیقه 4.61% 51:26 قسمت 4 51 دقیقه 4.62% 41:11 قسمت 5 41 دقیقه 4.47% 42:10 قسمت 6 42 دقیقه 4.12% 40:39 قسمت 7 40 دقیقه 4.35% 44:00 قسمت 8 44 دقیقه 4.40% 44:23 قسمت 9 44 دقیقه 4.59% 52:07 قسمت 10 52 دقیقه 4.60% 43:46 قسمت 11 43 دقیقه 4.61% 42:45 قسمت 12 42 دقیقه 4.20% 45:28 قسمت 13 (قسمت پایانی) 45 دقیقه با خرید اشتراک از وبسایت فیلیمو به 45 هزار فیلم و سریال ایرانی، خارجی با دوبله و زیرنویس دسترسی دارید. خرید اشتراک فیلیمو دیگر فیلم ها 89% 42:10 خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 6 سریال و فیلم‌های سینمایی 1399 ایران کمدی اکشن 83% 1:48:00 خوب، بد، جلف 2: ارتش سری سریال و فیلم‌های سینمایی 1398 ایران کمدی اکشن 84% 1:39:21 مشت آخر سریال و فیلم‌های سینمایی 1397 ایران کمدی اکشن 5.90 91% 1:40:30 بارکد سریال و فیلم‌های سینمایی 1394 ایران کمدی اکشن 2.10 83% 1:32:00 خالتور سریال و فیلم‌های سینمایی 1396 ایران کمدی اکشن 4.70 93% 1:33:00 گشت 2 سریال و فیلم‌های سینمایی 1395 ایران کمدی اکشن 2.70 75% 1:20:17 چهار اصفهانی در بغداد سریال و فیلم‌های سینمایی 1395 ایران کمدی اکشن 3.00 94% 1:50:25 اخراجی ها 2 سریال و فیلم‌های سینمایی 1388 ایران کمدی اکشن 75% 1:25:20 خلافکاران سریال و فیلم‌های سینمایی 1391 ایران کمدی اکشن 80% 1:14:08 به من نگو دزد سریال و فیلم‌های سینمایی 1389 ایران کمدی اکشن 45% 1:17:15 زندگی در شهر بزرگ سریال و فیلم‌های سینمایی 1391 ایران کمدی اکشن 6.40 94% 2:00:37 سن پطرزبورگ سریال و فیلم‌های سینمایی 1388 ایران کمدی اکشن 2.50 83% 1:51:56 اخراجی ها 3 سریال و فیلم‌های سینمایی 1389 ایران کمدی اکشن 3.90 87% 1:28:40 50 کیلو آلبالو سریال و فیلم‌های سینمایی 1395 ایران کمدی عاشقانه

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '37224026', uid: 'DXqIv', i le: 'سکانس خوب بد جلف', use ame: 'u_10563137', use id: '10563137', visi _c : '762 ', se de _ ame: 'امیر140', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37224026-6669__9723.jpg', du a io : '1:00', sda e: '2 هفته پیش', da e_exac : '13 شهریور 1400', li k: '/v/DXqIv', cha elId: '10563137', cha elUse ame: 'u_10563137', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'امیر140', }; 1:00 ویدیو بعدی سکانس خوب بد جلف از کانال امیر140 نرو بعدی 0:26 خوب بد جلف از کانال سریال وب 1:00 دوستان امروز عصر ساعت 7 اسمر فود از خودم میزارم حتما لایک کنید کامنت بزارید از کانال کیلیپ کده❤ 0:52 اسلایم فتوشاپ از کانال ساکورا کده 0:29 کلیپ/معرفت/غیرت/ادب..... از کانال دخی شیک 1:00 میکس کره ای/میکس خفن/سینمایی زن شرور از کانال لاریما 0:20 به مناسبت چهل تایی شدنمون˝ از کانال Ŋム★N E Z U K O*ℳ❄♏(فالوکن فالوشی) 2:15 تیزر معرفی دبستان پسرانه پاسداران از کانال Miss_mohamadiya 0:40 سلامتی همش از کانال همه جوره⛓R 4:55 نقد و بررسی انیمه اسم تو you ame | تریلر با دوبله فارسی از کانال TEHRAN GELORY fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.a738dcd4812808009d4c.bu dle.js?5aa5bbdbe7fe747c194c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ARIA KEOXER دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/30641329-3356-b.jpg"," esumeUID":"aNgC5","du a io ":60,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =60&ca ego ies=film& cha el=10182267&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062c\u0644\u0641&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 &keywo ds= \u062e\u0648\u0628 \u0628\u062f \u062c\u0644\u0641&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =60&ca ego ies=film& cha el=10182267&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062c\u0644\u0641&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 &keywo ds= \u062e\u0648\u0628 \u0628\u062f \u062c\u0644\u0641&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/aNgC5\/f\/aNgC5.m3u8?k=ea8df"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/30641329_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=526083, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=211790, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=358691, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ad5c5c5d4ac4252f93d40af2d3da3e6e30641329-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI1ZjAzZjg1YzIyOTA2YTNhZjAzZDJhOTRhMWM4YThiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI0MzgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fShodlmZ9A6 OIcPOvBFFDh5eikAjvqko_scOsMY-c"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _743044", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); قسمت پنجم سریال خوب بد جلف 364 ARIA KEOXER 1.3 هزار دنبال‌ کننده 364 بازدید 9 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 6 ماه پیش فیلم # سریال # خوب بد جلف ARIA KEOXER 1.3 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:00 سکانس خوب بد جلف امیر140 762 بازدید 2 هفته پیش 0:26 خوب بد جلف سریال وب 166 بازدید 1 هفته پیش 1:00 دوستان امروز عصر ساعت 7 اسمر فود از خودم میزارم حتما لایک کنید کامنت بزارید کیلیپ کده❤ 2 بازدید 12 دقیقه پیش 0:52 اسلایم فتوشاپ ساکورا کده 0 بازدید 13 دقیقه پیش 0:29 کلیپ/معرفت/غیرت/ادب..... دخی شیک 0 بازدید 13 دقیقه پیش 1:00 میکس کره ای/میکس خفن/سینمایی زن شرور لاریما 0 بازدید 13 دقیقه پیش 0:20 به مناسبت چهل تایی شدنمون˝ Ŋム★N E Z U K O*ℳ❄♏(فالوکن فالوشی) 0 بازدید 13 دقیقه پیش 2:15 تیزر معرفی دبستان پسرانه پاسداران Miss_mohamadiya 1 بازدید 14 دقیقه پیش 0:40 سلامتی همش همه جوره⛓R 0 بازدید 15 دقیقه پیش 4:55 نقد و بررسی انیمه اسم تو you ame | تریلر با دوبله فارسی TEHRAN GELORY 0 بازدید 15 دقیقه پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب