دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

خط روزگردان در امتداد کدام یک نصف النهار در آن سوی کره زمین قرار گرفته است

خط روزگردان در امتداد کدام یک نصف النهار در آن سوی کره زمین قرار گرفته است

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

خط روزگردان. خط روزگَردان[۱] یا خط بین‌المللی زمان (IDL) خطی است فرضی بر سطح کره زمین که از میانهٔ اقیانوس آرام می‌گذرد و کشتی‌ها و هواپیماها با گذر از این خط تاریخ روزی که در آن به‌سر می‌برند را عوض می‌کنند. خط روزگردان به طور حدودی هم‌راستا با مدار نصف‌النهار ۱۸۰ درجه (نقطه مقابل نصف‌النهار مبدا) است اما در نقاطی خیلی از این مدار منحرف می‌شود تا از تقسیم زمانی برخی واحدهای سیاسی و گروه‌های جزیره‌ای جلوگیری شود. از طول جغرافیایی گرینویچ تا خط روزگردان در جهت شرق، به ۱۸۰ درجه شرقی (E) و در جهت غرب به ۱۸۰ درجه غربی (W) تقسیم شده‌است. هنگام عبور از این خط از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه کرد و به عکس هنگام عبور از شرق به غرب این خط باید یک روز از تقویم کم کرد. کشورهای واقع در شرق این خط، کشورهای غربی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ (نیمکره غربی) و کشورهای غربی آن، کشورهای شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ (نیمکره شرقی) به‌شمار می‌آیند. اگر مسافری از غرب کره زمین به شرق (از قاره آمریکا به قاره آسیا) یک بار زمین را دور بزند، یک روز تقویمی از مبدأ حرکت خود، جلو می‌افتد و باید یک روز را از تاریخ کم کند و بر عکس از شرق کره زمین به غرب ( از آسیا به آمریکا) باید یک روز به تاریخ را اضافه کند. منابع A iel, Av aham; Be ge , No a A iel (2005). Plo i g he Globe: S o ies of Me idia s, Pa allels, a d he I e a io al Da e Li e. G ee wood P ess. pp. 149. ISBN 0-275-98895-3. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، بازدید: ژانویه ۲۰۱۱. ↑ نام این خط از: اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳خورشیدی. .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوساعت هماهنگ جهانی (UTC)مجموعه‌سازی زمان هماهنگ جهانی برای زمان استاندارد و تغییر ساعت تابستانی ۱۸۰ درجه تا < ۹۰ درجه غربی ۱۲:۰۰− ۱۱:۰۰− ۱۰:۳۰− ۱۰:۰۰− ۰۹:۳۰− ۰۹:۰۰− ۰۸:۳۰− ۰۸:۰۰− ۰۷:۰۰− ۹۰ درجه غربی تا < ۰ درجه ۰۶:۰۰− ۰۵:۰۰− ۰۴:۳۰− ۰۴:۰۰− ۰۳:۳۰− ۰۳:۰۰− ۰۲:۳۰− ۰۲:۰۰− ۰۱:۰۰− ۰۰:۴۴− ۰۰:۲۵:۲۱− ۰ درجه تا < ۹۰ درجه شرقی ±۰۰:۰۰ ۰۰:۲۰+ ۰۰:۳۰+ ۰۱:۰۰+ ۰۱:۲۴+ ۰۱:۳۰+ ۰۲:۰۰+ ۰۲:۳۰+ ۰۳:۰۰+ ۰۳:۳۰+ ۰۴:۰۰+ ۰۴:۳۰+ ۰۴:۵۱+ ۰۵:۰۰+ ۰۵:۳۰+ ۰۵:۴۰+ ۰۵:۴۵+ ۹۰ درجه شرقی تا < ۱۸۰ درجه ۰۶:۰۰+ ۰۶:۳۰+ ۰۷:۰۰+ ۰۷:۲۰+ ۰۷:۳۰+ ۰۸:۰۰+ ۰۸:۳۰+ ۰۸:۴۵+ ۰۹:۰۰+ ۰۹:۳۰+ ۰۹:۴۵+ ۱۰:۰۰+ ۱۰:۳۰+ ۱۱:۰۰+ ۱۱:۳۰+ (۱۸۰ درجه تا < ۹۰° غربی) ۱۲:۰۰+ ۱۲:۴۵+ ۱۳:۰۰+ ۱۳:۴۵+ ۱۴:۰۰+ منابع اطلاعاتی منطقه زمانیپایگاه داده تی‌زدفهرست مناطق زمانی مناطق زمانی برپایه کشور مناطق زمانی برپایه مجموعه‌سازی زمان هماهنگ جهانی پایگاه داده مناطق زمانی تی‌زد مناطق زمانی نظامی مخفف‌های مناطق زمانی زمان تغییر ساعت تابستانی در سراسر جهان نبومدارها و نصف‌النهارها استوا ر‌اس‌السرطان راس‌الجدی مدار شمالگان مدار جنوبگان استوا راس‌السرطان راس‌الجدی مدار شمالگان مدار جنوبگان استوا راس‌السرطان راس‌الجدی مدار شمالگان مدار جنوبگان W ۰° E ۳۰° ۶۰° ۹۰° ۱۲۰° ۱۵۰° ۱۸۰° ۳۰° ۶۰° ۹۰° ۱۲۰° ۱۵۰° ۱۸۰° ۵° ۱۵° ۲۵° ۳۵° ۴۵° ۵۵° ۶۵° ۷۵° ۸۵° ۹۵° ۱۰۵° ۱۱۵° ۱۲۵° ۱۳۵° ۱۴۵° ۱۵۵° ۱۶۵° ۱۷۵° ۵° ۱۵° ۲۵° ۳۵° ۴۵° ۵۵° ۶۵° ۷۵° ۸۵° ۹۵° ۱۰۵° ۱۱۵° ۱۲۵° ۱۳۵° ۱۴۵° ۱۵۵° ۱۶۵° ۱۷۵° ۱۰° ۲۰° ۴۰° ۵۰° ۷۰° ۸۰° ۱۰۰° ۱۱۰° ۱۳۰° ۱۴۰° ۱۶۰° ۱۷۰° ۱۰° ۲۰° ۴۰° ۵۰° ۷۰° ۸۰° ۱۰۰° ۱۱۰° ۱۳۰° ۱۴۰° ۱۶۰° ۱۷۰° ۰° ۱۰° ۲۰° ۳۰° ۴۰° ۵۰° ۶۰° ۷۰° ۸۰° ۹۰° ۱۰° ۲۰° ۳۰° ۴۰° ۵۰° ۶۰° ۷۰° ۸۰° ۹۰° ۵° N ۱۵° ۲۵° ۳۵° ۴۵° ۵۵° ۶۵° ۷۵° ۸۵° ۵° S ۱۵° ۲۵° ۳۵° ۴۵° ۵۵° ۶۵° ۷۵° ۸۵° ۴۵ در ۹۰ ۴۵ در ۹۰ ۴۵ در ۹۰ ۴۵ در ۹۰ نبواندازه‌گیری و استانداردهای زمانموضوعات اصلی زمان Ch o ome y O de s of mag i ude مترولوژی استانداردهای بین‌المللی ساعت هماهنگ جهانی UTC offse UT ΔT DUT1 IERS ISO 31-1 ایزو ۸۶۰۱ TAI 12-hou clock ساعت بیست‌وچهار ساعته Ba yce ic Coo di a e Time Civil ime ساعت تابستانی Geoce ic Coo di a e Time خط روزگردان ثانیه کبیسه New Ea h Time زمان خورشیدی Te es ial Time منطقه زمانی استانداردهای منسوخ Ba yce ic Dy amical Time Epheme is ime ساعت گرینویچ نصف‌النهار مبدأ زمان در فیزیک فضا و زمان مطلق فضازمان Ch o o زمان پیوسته و زمان گسسته Coo di a e ime Cosmological decade زمان پیوسته و زمان گسسته دوره پلانک زمان پلانک زمان ویژه نظریه نسبیت اتساع زمان اتساع زمان گرانشی دامنه زمان تئوری تناسب با زمان زمان‌سنجی ساعت As a ium ساعت اتمی Complica io تاریخ ابزارهای زمان ساعت شنی Ma i e ch o ome e Ma i e sa dglass Radio clock ساعت مچی ساعت آبی ساعت آفتابی Diali g scales Equa io of ime His o y of su dials گاه‌شماری As o omical Domi ical le e Epac اعتدالین گاه‌شماری میلادی گاه‌شماری عبری گاه‌شماری هندو کبیسه‌گیری گاه‌شماری هجری قمری گاه‌شماری ژولینی سال کبیسه گاه‌شماری قمری گاه‌شماری شمسی–قمری گاه‌شماری خورشیدی انقلابین سال اعتدالی Weekday de e mi a io نام روزهای هفته باستان‌شناسی و زمین‌شناسی Da i g me hodologies مقیاس زمانی زمین‌شناسی کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی گاه‌نگاری اخترشناختی سال کهکشانی Nuclea imescale حرکت تقدیمی زمان نجومی واحدهای زمان سده روز دهه Fo igh ساعت (زمان) Jiffy Lus um هزاره دقیقه Mome ماه (زمان) Paksha Saeculum ثانیه Shake Tide هفته سال نوشتارهای وابسته گاه‌نگاری دیمومت Me al ch o ome y Me ic ime Sys em ime Time value of mo ey Timekeepe برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=خط_روزگردان&oldid=32283530» رده‌ها: اقیانوس آرامدریای برینگدریای چوکچیزمانساموآکیریباتیمنطقه زمانینصف‌النهارهاردهٔ پنهان: مختصات در ویکی‌داده

خط روزگردان یا بین الملی چیست؟

خط روز گردان یک خط فرضی است که از شمال به جنوب اقیانوس آرام کشیده شده است و مشخص می‌سازد که روز تقویمی در کجا به پایان رسیده و روز بعد از کجا آغاز می‌گردد. این خط که در سر تا سر دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است تقریباً در امتداد نصف ‌النهار °180 قرار دارد و تنها در برخی جاها دچار انحراف شده است تا اطمینان حاصل گردد هیچ کشوری از این لحاظ به دو قسمت تقسیم نمی‌گردد. اگر هنگام سفر به سمت شرق از خط روزگردان عبور نمایید 24 ساعت از تاریخ تقویمی کاسته می‌شود و اگر از سمت غرب از این خط عبور کنید 24 ساعت به تاریخ تقویمی اضافه می‌گردد. به همین ترتیب، در ازای هر °15 درجه که به سمت شرق حرکت کنید یک ساعت به زمان افزوده می‌شود و در ازای هر °15 درجه که به سمت غرب حرکت کنید یک ساعت از زمان کاسته می‌شود. اگر به خاطر این خط فرضی نبود، فردی که از شرق به غرب سفر می‌کرد برای تکمیل سفر خود به یک روز تقویمی اضافه نیاز داشت. این همان چیزی است که دریا نورد پرتغالی فردیناند ماژلان در جریان دریا نوردی به دور زمین هنگام حرکت به سمت غرب تجربه نمود. حتی با این که خط روز گردان دو تاریخ تقویمی را از هم جدا می‌سازد، اما بر اساس قطع نامه‌ای که در سال 1884 در جریان کنفرانس نصف ‌النهار بین ‌المللی در واشینگتن به تصویب رسید هر روز جدید بر اساس نصف ‌النهار گرینویچ آغاز می‌شود. موقعیت مکانی در نصف ‌النهار °180، خط روز گردان درست در مقابل نصف ‌النهار درجه‌ی صفر قرار می‌گیرد. حتی با این که موقعیت مکانی این خط در هیچ یک از قوانین یا پیمان‌های بین ‌المللی دقیقاً مشخص نگردیده است، اما اکثر نقشه‌ها و کره‌های جغرافیایی موقعیت مکانی آن را در امتداد نصف ‌النهار °180 مشخص ساخته‌اند و تنها در چند مورد از این نصف ‌النهار فاصله می‌گیرد. این موقعیت مکانی بر مبنای اتفاق نظر انتخاب گردید و به این خاطر انتخاب شد که منطقه‌ای نسبتاً کم جمعیت است. این خط در نهایت در چند نقطه نیز منحرف گردید تا اطمینان حاصل گردد هیچ کشوری از لحاظ زمانی به دو قسمت متفاوت تقسیم نمی‌گردد. اگر این خط را بر روی نقشه‌ی جهان جستجو نمایید متوجه می‌شوید که یک خط زیگزاگ است. موارد انحراف اولین انحراف برجسته‌ی خط روزگردان در نزدیکی تنگه‌ی برینگ مشاهده می‌شود. این انحراف به این خاطر است که اطمینان حاصل گردد منطقه‌ی شمال شرق روسیه از ناحیه‌ی زمانی دیگر بخش‌های کشور جدا نمی‌گردد. به همین ترتیب، خط روز گردان به سمت غرب و به طرف جزایر الیوت منحرف می‌گردد تا اطمینان حاصل گردد آلاسکا از آمریکا جدا نمی‌گردد. اما برجسته‌ترین مورد انحراف خط روزگردان در نزدیکی کشور کیریبیاتی مشاهده می‌گردد. این خط در این نقطه تا نصف‌النهار °150 منحرف می‌شود تا این جزیره را دور بزند. ما امروزه می‌دانیم که وقتی از خط روز گردان عبور می‌کنیم چه اتفاقی می‌افتد، اما این موضوع تا همین اواخر نا شناخته مانده بود. چنین چیزی باعث شد هنگامی که ماژلان در قرن 16 در تلاش جهت دریانوردی به دور دنیا یک روز را از دست داد هیجان و اضطراب ایجاد شود. حتی امروزه اگر از تانگا به ساموا سفر کنید زودتر از موقعیت زمانی مبدأ به مقصد می‌رسید. برچسب‌ها: خط روزگردان, مطالعات اجتماعی, رضوانه مظفری, نهم

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۵ ساعت 12:10 توسط رضوانه مظفری  | 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب