دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

حل صفحه 37 ریاضی پایه چهارم

گام به گام فصل3 ریاضی نهم شامل جواب تمام سوالات فصل3 ریاضی نهم

حل صفحه 37 ریاضی پایه چهارم

گام به گام فصل3 ریاضی نهم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

نمایه نویسندگان همه دوره ها دوره 14 دوره 13 دوره 12 دوره 11 دوره 10 دوره 9 دوره 8 دوره 7 دوره 6 دوره 5 دوره 4 دوره 3 دوره 2 دوره 1 همه 19 آ 85 ا 45 ب 15 پ 23 ت 1 ث 41 ج 7 چ 44 ح 26 خ 25 د ذ 58 ر 20 ز 1 ژ 51 س 46 ش 26 ص 1 ض 7 ط ظ 64 ع 6 غ 36 ف 24 ق 39 ک 8 گ 14 ل 94 م 45 ن 5 و 7 ه 13 ی آ آدیزا، آدامز بررسی میدانی تأثیر رابطه بر رضایت کلی فرنچایز‌ها و قصد تداوم همکاری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 31-62] آذر، عادل مقایسه اثر ارزش برند بر سودآوری شرکت های در صنایع B2B و B2C: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-147] آذربایجانی، کریم تجارت درون صنعت ایران براساس مدل برخورداری از عامل شومپیتری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 209-243] آزاده، محمدعلی یک چارچوب ریاضی منحصر به فرد برای بهینه‌‌سازی رضایت بیمار در بخش‌های اورژانس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 255-279] آشفته، ایمان شراکت راهبردی بین المللی در صنعت لوازم خانگی ایران: مدلی برای ریسک های ادراک شده توسط شرکای خارجی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 677-701] آشنا، مصطفی سرمایه روان‌شناختی مثبت: نقش اخلاق کار اسلامی در سازمان‌های دولتی تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 545-566] آغاز، عسل تأثیر انواع بوروکراسی بر عجین‌شدن کارکنان با کار و سازمان: مطالعه‌ای در چهار دانشگاه برتر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 829-853] آغاز، عسل مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی: مطالعه‌ای در وزارتخانه‌های ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 667-695] آقایی، محمد بخش‌بندی بازار صنعت بانکداری، بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد مطالعه: بانک شهر) [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 629-648] آقاجانی، حسن تبیین رابطه بین ویژگی‌های زندگینامه‌ای و روحیه کارآفرینی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 63-78] آقاجانی، حسنعلی مطالعة تجربی هماهنگی بین سازمانی (مورد مشاهده: سازمان های مرتبط با کار و اشتغال در ایران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 285-304] آقاجانی، حسنعلی عوامل رفتاری موثر بر مدیریت استعداد : تکنیک فرا ترکیب [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-137] آقاگلی، فاطمه انتخاب پاسخ ریسک‌های سبد پروژه با استفاده از شبکه‌های باور بیزین [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 197-219] آقامحمدی بوسجین، سروش ارائه یک قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و فروش [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 221-244] آقامحمدی‌بوسجین، سروش ارائه یک مدل مکان‌یابی- موجودی ‌-قیمت‌گذاری ‌برای ‌شبکه ‌زنجیره‌ تامین ‌مواد ‌فسادپذیر با در نظر گرفتن امکان‌ بروز حوادث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 487-507] آگاروال، سویتی درک مالیات دهندگان ازاظهارنامه مالیاتی و ارزیابی مالیات بر ارزش افزوده [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 31-47] آلپ، احسان یک الگوریتم نوین بندپوتین قوی برای ارزیابی مجموعه وزنهای مشترک در تحلیل عملکرد [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 175-189] آهنچیان، محمدرضا بررسی تاثیر مدیریت تنوع بر رفتار نوآورانه از طریق تاثیر بر دلبستگی کارکنان و تعهد عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 649-667] آهنگران، محمدرسول بررسی مدیریت فرهنگی پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 193-215] ا ابراهیمی، ابوالقاسم بررسی پاسخ سبز مصرف‌کنندگان به رفتار محیط زیست دوستانة شرکت‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 315-334] ابراهیمی، الهام ارائه یک روش ترکیبی نوین براساس آنتروپی شانون فازی و کپراس فازی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 333-358] ابراهیمی، الهام سویه تیره رابطه برند و مصرف‌کننده: آیا خودتجانسی ایده‌آل، دلبستگی به برند و خصایص شخصیتی بر رفتارهای منفی مصرف‌کنندگان تأثرگذارند؟ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 289-315] ابراهیمی، الهام غنی‌سازی کار و خانواده به مثابه سویه روشن مناسبات کار و خانواده در جامعه آکادمیک: پیشایندها و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 777-798] ابراهیمی، سمیرا هماهنگی فعالیت‌ تحقیق و توسعه، قیمت‌گذاری و تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تامین سبز با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 317-344] ابراهیمی، مهدی شراکت راهبردی بین المللی در صنعت لوازم خانگی ایران: مدلی برای ریسک های ادراک شده توسط شرکای خارجی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 677-701] ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان اداره بیمه خدمات درمانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 97-110] ابزری، مهدی مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 407-432] ابیلی، خدایار الزامات ساختاری مناسب برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی:مطالعه موردی دانشگاه شاهد [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 287-304] ابویی اردکان، محمد ارائه مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 217-241] ابوالقاسمیان، میلاد بهینه سازی دوفازی مبتنی بر شبیه سازی سیستم حمل و نقل در معدن روباز [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 705-732] احسانی، مجتبی ارائه یک مدل هوشمند جهت انتخاب تامینکننده مناسب بر اساس ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و SVM [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 209-241] احمد، سمیاه پیشرفت سریع: چگونه می‌توان در محیط کار مدرن به بالندگی دست یافت؟ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 783-818] احمد، عالیه ارتباط بین مربیگری مدیریتی و کج رفتاری در محل کار: نقش میانجی پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 467-494] احمد، عمیر عجین‌شدگی دانشجویان دکتری: بررسی نقش حمایتی اساتید راهنما و سرمایة روان‌شناختی در مدل میانجیگری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 283-306] احمدی، امینه اثر توانایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در رابطة بین کارکردهای منابع انسانی و کیفیت خدمات [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-25] احمدی، پرویز تبیین و آزمون الگوی بومی موفقیت مجتمع‌های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع‌های تجاری در شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 259-282] احمدی، عبدالله ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] احمد انوار، ملاتی ورودی‌ها و خروجی‌ها در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 175-188] احمد انوار، ملاتی تنوع شرکتی و کارایی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس مالزی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 523-544] احمدپور، احمد مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود مرتبط با سطح ورشکستگی (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 77-99] احمد خان، راشد کیفیت خدمات و رضایت دانشجو: نقش میانجی فرهنگ، شهرت و قیمت در دانشگاه در بخش آموزش پاکستان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 237-258] احمدزاده، فرزانه بهینه‌سازی مدل کنترل موجودی تورمی تحت شرایط احتمالی با رویکرد تقریب سیمپسون : بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 203-220] احمدی زهرانی، مریم بررسی تأثیر ویژگی ها ی کسب و کار خانوادگی بر برنامه ریزی جانشین پرور (مطالعة موردی: شهرک ها ی صنعتی استان تهران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 243-257] اخوان انواری، محمد آیا متغیرهای جمعیت‏شناختی رابطه‏ی میان تحلیل‏رفتگی شغلی و پیامدهای آن‏را تعدیل می‏کند؟ [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-62] اخوان انوری، محمدرضا شناسایی و ارزیابی تصمیمات استراتژیک در صنعت گاز با استفاده از روش DEMATEL [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 49-65] اخوان انوری، محمّدرضا سرمایه‌ی روان‌شناختی شغلی: نقش دلبستگی (مورد مطالعه: بیمارستان کودکان تهران) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 95-115] اخوان انوری، محمّدرضا شناسایی و ربته‌بندی عوامل موثر بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منظر سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)] ادریس، خیرالدین اثر توانایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در رابطة بین کارکردهای منابع انسانی و کیفیت خدمات [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-25] ادینیه، اکینگباد ویدی موقعیت شرکت‌های حامی کارآفرینی در ایالت لاگوس نیجریه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 853-881] ایرانی، حمیدرضا سخن سردبیر :گزارش گذشته و جهت گیری آینده مجله ایرانی مطالعات مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-3] ایرانی، حمیدرضا ارائه یک روش ترکیبی نوین براساس آنتروپی شانون فازی و کپراس فازی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 333-358] ایرانبخش، فرزانه پیشران‌های کلیدی نوآوری در صنعت هتلداری: شواهدی از یک کشور در حال توسعه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 599-625] ارشادیفر، ابوالفضل ارزیابی عملکرد مدیر ارشد سازمان از دیدگاه زمان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 223-242] ایروانی، محمدجواد مفهوم‌سازی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت جهت پیاده‌سازی سیستم بانکداری اسلامی در بخش بانکداری ایران: به‌کارگیری رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 421-452] استادی، بختیار مطالعات قابلیت فرآیند در فرآیندهای مونتاژ اتوماتیک انعطاف‌پذیر (مطالعه موردی: در یک شرکت خودروسازی) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-37] اسحاقی، سید محمد صادق رفاه مصرف‌کننده در صنعت بانکداری: مفهوم‌سازی و پیشینه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 835-855] اسدیان اردکانی، فائزه توسعة مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از FMEA و تحلیل پوششی داده ها [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 343-363] اسعدی، عبدالرضا بررسی عوامل پویای تعیین‌کنندة تقسیم سود شرکت‌های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 139-155] اسلام، فرحان نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و تسهیم دانش [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 565-586] اسماعیل، زهیمی تنوع شرکتی و کارایی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس مالزی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 523-544] اسماعیل، نور بررسی میدانی تأثیر رابطه بر رضایت کلی فرنچایز‌ها و قصد تداوم همکاری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 31-62] اسماعیلی، حمید ارائه یک مدل پویایی سیستم به جهت بررسی زمان، هزینه و رضایتمندی مشتری در کانال های توزیع om i-cha el (با مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 291-310] اشرف، محمد نقش میانجی تعیین سطح در کیفیت خدمات آموزشی: از دیدگاه دانشجویان بین المللی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 531-558] اصغری، طوبی ارائه یک مدل مکان‌یابی- موجودی ‌-قیمت‌گذاری ‌برای ‌شبکه ‌زنجیره‌ تامین ‌مواد ‌فسادپذیر با در نظر گرفتن امکان‌ بروز حوادث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 487-507] اعتضادی، سهیلا رتبه‌بندی بلوغ فرایندهای کسب‌وکار به‌وسیلة تکنیک رمبرنت اصلاح‌شده با درنظرگرفتن ابعاد CMMI [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 559-578] افشار، اباذر بررسی مدیریت فرهنگی پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 193-215] افشار کاظمی، محمدعلی ارزیابی پیامدهای ادراکی دوره های آزاد انبوه برخط(MOOCs)و تاثیر آنها بر اثربخشی یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 495-525] اقبالی زارچ، محمود ارائه مدل جامع برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تکنیک‌های FAHP-FVIKOR بر مبنای کارت امتیازی متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 81-104] اکبری، مرتضی قابلیت‌های یادگیری سازمانی: شواهدی از نظام آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 117-138] اکبری، مرتضی بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد رقابتی بنگاه‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 855-882] اکبری، مرتضی یک سنخ‏ شناسی از کارآفرینان فناوری مبتنی بر شایستگی ها بوسیله مرور نظام ‏مند ادبیات [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 191-211] اکبری، مرتضی بررسی تأثیر مشترک جهت‌گیری بازار و دوسوتوانی نوآوری در نوآوری خدمات شرکت های کوچک و متوسط [(مقالات آماده انتشار)] البدوی، امیر سطح فعالیت به‌ منزلة واسط بین نگه‌داشت مشتری و ارزش عمر مشتری [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 567-587] الدین، آفتاب رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده رهبری تحول‌گرا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 147-183] الدین، محی حمایت اجتماعی درک شده و تعادل کار-زندگی در یک کشور در حال توسعه: اثر تعدیلگرانه سیاست های کار-زندگی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 733-761] الرحمان، خالق نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و تسهیم دانش [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 565-586] الکالی، محمدیوسف مربوط‌بودن ارزش اطلاعات افشای حسابداری بین شرکت‌های بورسی نیجریه: پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 707-740] الله، احسان بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] الله، سعد انتخاب موضوع حمایتی درست از طبقة درست: آیا نقش طبقة کالا در یکپارچگی موضوع حمایتی و برند مطرح است؟ (مورد: دانشجویان دانشگاه‌‌های شانگهای) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 365-383] الهیاری بوزنجانی، احمد بررسی پاسخ سبز مصرف‌کنندگان به رفتار محیط زیست دوستانة شرکت‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 315-334] الهیاری بوزنجانی، احمد بررسی رفتارهای فرااجتماعی مشتریان در پاسخ به کیفیت خدمات شرکت‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-41] الوانی، سید مهدی تعیین عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی (مطالعة موردی: صنایع خودروسازی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 181-201] الوانی، سید مهدی مدیریت سایبرلوفینگ (گشت زنی اینترنتی) در سازمان‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 335-349] الوانی، سید مهدی کارکردهای جذب و تامین منابع انسانی در دانشگاهها در گذار از دانشگاههای نسل چهارم بر اساس روش متاسنتز [(مقالات آماده انتشار)] امام، عبیر کیفیت خدمات و رضایت دانشجو: نقش میانجی فرهنگ، شهرت و قیمت در دانشگاه در بخش آموزش پاکستان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 237-258] امامی، علیرضا بررسی تجربی فاصلة روانی ادراک‌شدة گردشگران ایران از مقصد گردشگری [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 351-372] امامی، علیرضا ریسک ادارک شده ازایران به عنوان یک مقصد گردشگری (یک رویکرد ترکیبی) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 45-67] امام قلی زاده، سعید آیا مدیریت استرس با بهره‌وری کارکنان ارتباطی دارد؟ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-19] امیری، اسماعیل تجزیه و تحلیل اثرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و مدیریت اقلام تعهدی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-21] امیرتیموری، علیرضا روشی برای حل مشکل نشدنی بودن ابرکارایی به کمک داده های مجازی با مقادیر میانگین [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 905-916] امیرتیموری، علیرضا برآورد نرخ‌های حاشیه‌ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله‌ای با عوامل نامطلوب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 419-436] امیرخانی، طیبه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی: مطالعه‌ای در وزارتخانه‌های ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 667-695] امیری عقدائی، سید فتح الله تحلیل نقش تعدیل گری نوع برند در رابطه بین اعتبار تاییدکننده با تناسب تاییدکننده و ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [(مقالات آماده انتشار)] امین، فرشته مطالعة تجربی هماهنگی بین سازمانی (مورد مشاهده: سازمان های مرتبط با کار و اشتغال در ایران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 285-304] امینی، علیرضا اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت؛ تمرکز بر زنجیرة کارمند- مشتری- سود [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 95-120] امین لاری، محمود تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد نیروی کار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 27-43] اندام، رضا مدل اندازه‌گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری ورزشی: شواهدی تجربی از کنفرانس‌های ورزشی به منزلة رویداد گردشگری ورزشی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 607-629] انصاری، آذرنوش رفاه مصرف‌کننده در صنعت بانکداری: مفهوم‌سازی و پیشینه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 835-855] انوری، علیرضا تاثیر میانجی ساختار مشترک و شدت رقابت بر ارتباط بین مدیریت فرآیند و عملکرد سازمانها [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 149-174] اورند، سید مصطفی بهینه‌سازی مدل کنترل موجودی تورمی تحت شرایط احتمالی با رویکرد تقریب سیمپسون : بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 203-220] اوزدمیر، سرکان رفتارهای انتقامجویانه به سبک دانشگاهی: مطالعه کیفی انتقامجویی دانشگاهیان [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 345-366] اوزسوی، ولکان سونر یک الگوریتم نوین بندپوتین قوی برای ارزیابی مجموعه وزنهای مشترک در تحلیل عملکرد [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 175-189] اولادی، مریم بررسی عوامل پویای تعیین‌کنندة تقسیم سود شرکت‌های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 139-155] اونگ، اچ وی بون فعالیت های توسعه تامین کننده و عملکرد بنگاههای خریدار: یک مطالعه تجربی در بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 405-424] ب بابایی، داود اثر توانایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در رابطة بین کارکردهای منابع انسانی و کیفیت خدمات [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-25] بابازاده، حسین ارائه یک چارچوب مفهومی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی برمبنای ارزش دوره عمر مشتری - مطالعه موردی صنعت ارتباطات سیار [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 437-462] بابازاده سرخان، وحید تأثیر توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی و جو اخلاقی بر قصد ترک شغل: نقش میانجیگری رضایت شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 311-329] بابایی زکیلکی، محمد علی مشارکت در جمع سپاری فعالیت های بازاریابی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)] باباشاهی، جبار چگونه سرمایه های انسانی بخش دولتی بر رفاه ملی تاثیر می گذارد؟ [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 469-486] بابائی نیولوئی، فهیمه کارکردهای جذب و تامین منابع انسانی در دانشگاهها در گذار از دانشگاههای نسل چهارم بر اساس روش متاسنتز [(مقالات آماده انتشار)] باتاچاریا، شاراد نات تأثیر بلند مدت بازده سهام: بررسی بازارهای نوظهور [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 67-88] باتاچاریا، موسومی تأثیر بلند مدت بازده سهام: بررسی بازارهای نوظهور [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 67-88] باقری، افسانه سرمایة اجتماعی، سرمایة روان‌شناختی و نوآوری کسب‏و‏کار: نقش تعدیل‌گری فرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 307-333] باقریان، فاطمه چگونه شاخص های روانشناختی-اجتماعی نسل هزاره را به سوی قصد ترک شغل خود سوق می دهد: بررسی تفاوتهای نسلی در سازمانهای ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 681-698] باقرزاده خداشهری، راضیه تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان: بررسی نقش تعدیلگری اشتیاق شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 437-468] بانژاد، بابک تأثیر توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی و جو اخلاقی بر قصد ترک شغل: نقش میانجیگری رضایت شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 311-329] باوندی، سلیم بهبود روش وردگای برای مسایل برنامه ریزی خطی فازی با پارامترهای تصادفی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 71-89] بیت اللهی، اصغر مقایسه قدرت پیشبینی کنندگی مدلهای ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی، در پیش بینی قیمت قراردادهای سواپ نکول اعتباری با مدل مرتون [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-93] بیت اللهی، اصغر تاثیر نسبت پوشش بهره ی شرکتی برمدلهای ساختاری و کاهشی جهت پیش بینی قیمت مشتقه های اعتباری [(مقالات آماده انتشار)] بتناگر، دایل تاثیر بازخرید سهام بر ارزش شرکت: شواهد تجربی از هند [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 425-436] بحرینی‌زاده، منیژه ارائه مدل اندازه‌ گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات تلفن همراه [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 7-29] بختیاری، محمدجواد درک آگاهی‌های محیطی از طریق بازاریابی سبز: به‌کارگیری روش کیو در مطالعه تجربی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 609-628] بخشی زاده، علیرضا تبیین و آزمون الگوی بومی موفقیت مجتمع‌های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع‌های تجاری در شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 259-282] بذرافشان، سعید بررسی شکاف مورد انتظار بین دیدگاه حسابرسان مستقل و جامعه دانشگاهی درباره اهمیت بسترهای خطر تقلب [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 305-331] براداران، وحید سطح فعالیت به‌ منزلة واسط بین نگه‌داشت مشتری و ارزش عمر مشتری [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 567-587] برادران، محمد صادق یک سنخ‏ شناسی از کارآفرینان فناوری مبتنی بر شایستگی ها بوسیله مرور نظام ‏مند ادبیات [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 191-211] برادران، وحید ارائه یک مدل ریاضی انرژی‌محور برای مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود و حل آن توسط یک الگوریتم تکاملی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 91-119] برچاردت، گلن راهنمایی‌های کلی برای انتخاب مجلات قانون‌مند در دنیای آکادمیک [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 529-538] بردبار، حامد معنویت و خداباوری در سازمان؛ ویژگی مدیریت خداباور [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 61-79] برزگری خانقاه، جمال بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 425-450] بزرگی امیری، علی شناسایی شاخص های مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کارآفرینان موفق شرکت های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 441-465] بزرگی امیری، علی زنجیره تأمین تاب آور تحت ریسک: یک رویکرد مبتنی بر شبکه و ساختار [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 735-760] بشیر، تقدس جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی: نقش میانجی جهت گیری یادگیری [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 673-703] بصیری، الهام فاصله پیش بینی ناپارامتری بهینه برای آماره های مرتب با اندازه نمونه تصادفی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 307-322] بیگلری، فهیمه بررسی هم‌حرکتی بازده در میان صنایع بورس اوراق بهادار تهران، رویکرد همبستگی موجکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 539-558] بنیادی نائینی، علی مروری بر مفاهیم مدلسازی عامل محور و برخی از کاربردهای آن در علم مدیریت [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 659-692] بینتی احمد، سی تی ازفانزیام ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] بنت عبدالله، هاسلیندا چگونه شاخص های روانشناختی-اجتماعی نسل هزاره را به سوی قصد ترک شغل خود سوق می دهد: بررسی تفاوتهای نسلی در سازمانهای ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 681-698] بین ون اسماعیل، وَن خیرالزمان تآثیر رهبری تحول آفرین و مولفه های آن بر نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 221-241] بهادری، محمد کریم مدل مفهومی قابلیت نوآوری در مراکز تحقیقی صنعتی و دانشگاهی: مرور نظام‌مند [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 609-640] بهارین، رزیانا تاثیر سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر بهره وری نیروی کار در اندونزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-164] بهبودی، محمدرضا اندازه‌گیری عملکرد راهبردی کارکنان بر اساس کارایی و اثربخشی پروژه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 207-236] بهرامی، فریده چالشهای کلیدی استارت آپهای کلان داده : یک مطالعه اکتشافی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 273-289] بهرامی، فرزاد مدل‌سازی خدمات حمل‌ونقل دربه‌در مرسولات در ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 883-906] بهزادی، محمد حسن تعیین ناحیه و شعاع دقیق پایداری توسط ابرصفحه های کارا [(مقالات آماده انتشار)] بهشتی نیا، محمدعلی ارایه یک الگوریتم ژنتیک توسعه یافته به منظور حل مساله زمانبندی در زنجیره تامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 281-306] بهنام‌فر، رضا سنجش کیفیت خدمات دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران با استفاده از مدل سروکوآل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 99-116] بوستانی، حمیدرضا نظریه جذب-گزینش-فرسایش در سازمان دولتی: تأثیر صفات شخصیتی بر مالکیت روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 323-349] بولار، پریتبال سینگ تاثیر بازخرید سهام بر ارزش شرکت: شواهد تجربی از هند [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 425-436] پ پایدار، محمدمهدی یک مدل تصمیم آرایش سلولی و انتخاب تامین کننده در سیستم های تولید سلولی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 113-145] پاداش، حمید بررسی تأثیر مشترک جهت‌گیری بازار و دوسوتوانی نوآوری در نوآوری خدمات شرکت های کوچک و متوسط [(مقالات آماده انتشار)] پارسا، سمیرا سرمایه روان‌شناختی مثبت: نقش اخلاق کار اسلامی در سازمان‌های دولتی تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 545-566] پاکدل مهربانی، رضا تحلیل زنجیره تامین دوکاناله با یک خرده فروش قدرتمند و با لحاظ ترجیحات مشتری در [انتخاب] کانال: الگوریتم حل آلفا- انشعاب و تحدید [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 559-591] پاکزاد، آیلین فاصله پیش بینی ناپارامتری بهینه برای آماره های مرتب با اندازه نمونه تصادفی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 307-322] پاکیزه، کامران شناسایی و ربته‌بندی عوامل موثر بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منظر سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)] پانگ، هوی خیان تاثیر سرمایه گذاری چین در مالزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 51-68] پاهی، منور حسین عجین‌شدگی دانشجویان دکتری: بررسی نقش حمایتی اساتید راهنما و سرمایة روان‌شناختی در مدل میانجیگری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 283-306] پردهان، ب. فصلی بودن در گردشگری و پیش بینی ورود گردشگران خارجی در هندوستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 629-658] پرهیزگار، محمدمهدی عوامل مؤثر بر تجارت اجتماعی، بررسی نقش میانجی ریسک درک‌شده (مطالعة موردی: کاربران رسانه‌های اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-90] پقه، عبدالعزیز همبست پذیرش: داستان بخش خصوصی [(مقالات آماده انتشار)] پناهیان، حسین مدلسازی و پیش بینی P/E شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین ترکیب الگوریتم هارمونی سرچ و شبکه عصبی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 769-793] پوراشرف، یاسان‌الله بررسی عوامل موثر بر نیت خرید مصرف کنندگان صنایع غذایی با تاکید بر نقش تجربه برند [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 243-263] پور صفر، علی حرکت از یک مدل ملی به سمت یک مدل استانی برای توانمندسازی مدیران در بخش عمومی: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 629-655] پورمحمود، جعفر روشی جدید برای ارزیابی شاخص امنیت جاده ای: مطالعه موردی- جاده های استان آذربایجان شرقی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 213-233] ت تاج الدینی، کیهان قابلیت‌های یادگیری سازمانی: شواهدی از نظام آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 117-138] تائبی نقندری، امیر حسین تأثیر میانجی اهرم مالی بر رابطة بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکتی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 697-714] تائبی نقندری، امیر حسین تاثیر نسبت پوشش بهره ی شرکتی برمدلهای ساختاری و کاهشی جهت پیش بینی قیمت مشتقه های اعتباری [(مقالات آماده انتشار)] تائبی نقندری، علی تأثیر میانجی اهرم مالی بر رابطة بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکتی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 697-714] ترابی، سیدعلی ادغام بازگشت سرمایه موجودی در تصمیمات توام قیمت‌گذاری متمایز و تعیین اندازه انباشته: یک رویکرد برنامه ریزی محدودیت شانسی فازی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 929-959] ترابی، مجتبی رتبه‌بندی چندمعیارۀ سناریوهای اجرای عملیات ساخت با استفاده از رویکرد یکپارچة شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 801-827] ترهنده، فرید شناسایی شاخص‌های کیفیت خدمات توزیع فیزیکی از دید خرده‌فروشان ایرانی با رویکردی ترکیبی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 121-150] تسلیمی، محمد سعید ارزیابی عملکرد مدیر ارشد سازمان از دیدگاه زمان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 223-242] تقی پوریان، محمد جواد عوامل رفتاری موثر بر مدیریت استعداد : تکنیک فرا ترکیب [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-137] تقی زاده یزدی، محمدرضا مطالعات قابلیت فرآیند در فرآیندهای مونتاژ اتوماتیک انعطاف‌پذیر (مطالعه موردی: در یک شرکت خودروسازی) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-37] تقوی شوازی، الهه طراحی مدل عملکرد صادراتی شرکت بر اساس گرایش‌های سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 265-285] تمجید یامچلو، علیرضا ارزیابی پیامدهای ادراکی دوره های آزاد انبوه برخط(MOOCs)و تاثیر آنها بر اثربخشی یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 495-525] تیمورزاده، احسان مدل مفهومی قابلیت نوآوری در مراکز تحقیقی صنعتی و دانشگاهی: مرور نظام‌مند [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 609-640] تیمورزاده، کاظم روشی جدید برای ارزیابی شاخص امنیت جاده ای: مطالعه موردی- جاده های استان آذربایجان شرقی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 213-233] تنباکوچیان، اردلان شناسایی شاخص های مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کارآفرینان موفق شرکت های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 441-465] تهرانی، رضا شناسایی مهمترین عوامل در پیش‌بینی ورشکستگی و طبقه‌بندی اعتباری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 817-834] توحیدی، محمد گرایش احساسی بازار و نوسان بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)] تورکینا، ایکاترینا چالشهای کلیدی استارت آپهای کلان داده : یک مطالعه اکتشافی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 273-289] تورگات، تولای کلامی نامفهوم: آیا تناسب فرد- سازمان، نقشی در التزام کارکنان دارد؟ [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 157-179] توسلی، سارا [(مقالات آماده انتشار)] توفیقی داریان، جعفر الزامات ساختاری مناسب برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی:مطالعه موردی دانشگاه شاهد [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 287-304] توکلی مقدم، رضا مدل‌سازی خدمات حمل‌ونقل دربه‌در مرسولات در ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 883-906] توکلی مقدم، رضا مدل‌سازی ریاضی برای مسئله زمانبندی تولید انعطاف‌پذیر در یک سیستم حمل‌ونقل هوشمند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-208] ث ثانوی فرد، رسول تأثیر برندسازی کارکنان بر سهم بازار بر مبنای ارزش‌های فردی و سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 505-527] ج جی، سلوالاکشمی آیا به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری وفاداری مشتری را بهبود می بخشد؟ یک مطالعه تجربی در حوزه بانکداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 401-417] جی، سوگانتی آیا به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری وفاداری مشتری را بهبود می بخشد؟ یک مطالعه تجربی در حوزه بانکداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 401-417] جانا، دیبابراتا عوامل تعیین کننده سواد مالی و استفاده از خدمات مالی: یک مطالعه تجربی در میان کارگران بخش غیرسازمان یافته در سناریوی هند [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 657-675] جانانی، حمید ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فلزات اساسی ایرانی با کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 359-382] جانسون، لستر تأثیر توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی و جو اخلاقی بر قصد ترک شغل: نقش میانجیگری رضایت شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 311-329] جان کلاد، اوبامیرو بررسی سندرم سقف شیشه‌ای و ارتقای شغلی زنان در صنعت ساخت و ساز نیجریه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 77-97] جاهد، علی مدل‌سازی ریاضی برای مسئله زمانبندی تولید انعطاف‌پذیر در یک سیستم حمل‌ونقل هوشمند [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 189-208] جاوید، عادل تأمین مالی اسلامی طرح‌ها در پاکستان، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 47-71] جاوید، محمد احسان تاثیر تروریسم، سیستم سیاسی و نوسانات نرخ ارز در نوسانات بازار سهام [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 519-546] جاویدنیا، محمد شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 483-503] جاویدنیا، محمد دو راهبرد برای حل مسئلة مرتب‌سازی در ردیف‌های موازی بر اساس الگوریتم‌‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 467-498] جباری، لطفعلی الزامات ساختاری مناسب برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی:مطالعه موردی دانشگاه شاهد [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 287-304] جبارزاده، آرمین Selec i g he Mos Eco omic P ojec u de U ce ai y Usi g Boo s ap Tech ique a d Fuzzy Simula io [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-24] جبارزاده، یونس تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری خدماتی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24] جربوعی، انیس هوش هیجانی مدیرعامل شرکت و بازده هیئت مدیره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 115-144] جعفری، سید محمدباقر کاهش هزینة استراتژیک در فناوری اطلاعات: چارچوبی برای ارتقای ارزش فناوری اطلاعات در کسب‌وکار [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-39] جعفری، سید محمدباقر بررسی ارتباط میان نوع بازیگر و سبک‌های یادگیری در طراحی بازی‌پردازی (گیمیفیکیشن) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 573-600] جعفری، علی اکبر نقش تحقیقات برخاسته از زمینه های غیر غربی در بهسازی تولید دانش در بازاریابی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 189-202] جعفری، مصطفی انتخاب شاخص‌های مناسب با تلفیق رویکردهای کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های سه مرحله‌ای [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 527-550] جعفری، هینا گرایش ارزشی نسبت به کار: مقدمات، نتایج، و سازوکار [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 413-439] جعفرپور، یونس بررسی رفتارهای فرااجتماعی مشتریان در پاسخ به کیفیت خدمات شرکت‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-41] جعفری ندوشن، عباسعلی زنجیره تأمین تاب آور تحت ریسک: یک رویکرد مبتنی بر شبکه و ساختار [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 735-760] جعفرنژاد چاقوشی، احمد رتبه‌بندی بلوغ فرایندهای کسب‌وکار به‌وسیلة تکنیک رمبرنت اصلاح‌شده با درنظرگرفتن ابعاد CMMI [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 559-578] جلالی، مریم ارائه مدل جامع برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تکنیک‌های FAHP-FVIKOR بر مبنای کارت امتیازی متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 81-104] جلیلوند، محمدرضا عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی- خدماتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 385-408] جمالی کاپک، شهرام شناسایی شاخص‌های کیفیت خدمات توزیع فیزیکی از دید خرده‌فروشان ایرانی با رویکردی ترکیبی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 121-150] جمشیدی، رسول دو راهبرد برای حل مسئلة مرتب‌سازی در ردیف‌های موازی بر اساس الگوریتم‌‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 467-498] جمشیدیان، عبدالرسول حرکت از یک مدل ملی به سمت یک مدل استانی برای توانمندسازی مدیران در بخش عمومی: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 629-655] جندقی، غلامرضا انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 151-173] جندقی، غلامرضا سخن سردبیر :گزارش گذشته و جهت گیری آینده مجله ایرانی مطالعات مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-3] جندقی، غلامرضا مدیریت سایبرلوفینگ (گشت زنی اینترنتی) در سازمان‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 335-349] جندقی، غلامرضا قصد هم‌آفرینی محصول؛ ارائه ی مدلی از پیشایندها و تأثیرآن بر نگرش نسبت به محصول (پژوهشی در شرکت شاتل) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 143-174] جندقی، غلامرضا مروری بر مفاهیم مدلسازی عامل محور و برخی از کاربردهای آن در علم مدیریت [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 659-692] جندقی، غلامرضا شناسایی مهمترین عوامل در پیش‌بینی ورشکستگی و طبقه‌بندی اعتباری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 817-834] جوادی، پریسا ارتباط بین سرمایة فکری با ارزش افزودة اقتصادی و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 259-283] جوانمرد، حبیب‌اله مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای راهبردی کارکنان (مطالعة واحدهای درمانی تأمین اجتماعی تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 631-651] جودی، سمیرا تاثیر انحراف از سطح مطلوب وجه نقد بر مشکلات گزینش نادرست و خطر اخلاقی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 69-90] جودت نیا، سروین تنوع‌سازی پورتفوی بین‌المللی در سطح صنایع کشورهای جنوب‌شرق آسیا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-112] جوسکوم اوکسوز، فولیا تحلیل تطبیقی دیدگاه های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری پایدار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 585-607] جوکار، علی اکبر عوامل مؤثر بر تجارت اجتماعی، بررسی نقش میانجی ریسک درک‌شده (مطالعة موردی: کاربران رسانه‌های اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-90] جولای، فریبرز ارایه مدل بهینه‌سازی مبتنی بر‌شبیه‌سازی جهت مدیریت و زمان‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 883-904] چ چالیک، احمت ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 645-672] چیت سازان، هستی سرمایة اجتماعی، سرمایة روان‌شناختی و نوآوری کسب‏و‏کار: نقش تعدیل‌گری فرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 307-333] چرخابی، مرتضی حرکت از یک مدل ملی به سمت یک مدل استانی برای توانمندسازی مدیران در بخش عمومی: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 629-655] چیزل، بیکان تحلیل تطبیقی دیدگاه های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری پایدار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 585-607] چیفتچی، شوکرو فرات تحلیل تطبیقی دیدگاه های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری پایدار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 585-607] چی ول، چی انیزه تحلیل تجربی اثر رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش بر ارزش برند بنگاه های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 165-196] چی ول، چی انیزه جایگاه یابی محصول به عنوان تعدیلگر قصد خرید لوازم آرایشی حلال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-60] ح حاتمی نسب، سید حسن بررسی جامع مطالعات بین المللی در حوزه بازارگرایی و ارائه مدل کاربردی [(مقالات آماده انتشار)] حاجی‌پور، بهمن مطالعه پدیدارشناختی ضدّ ارزش مشتری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 367-390] حاج حسینی، سوده نظریه های ضمنی رهبری و رفتارهای تغییر: نقش میانجی گر تبادل رهبر_عضو [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 715-741] حاج حسینی، سوده آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟ [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 451-479] حاجی حسینی، حجت الله بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد رقابتی بنگاه‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 855-882] حاجی کریمی، عباسعلی مدلی میان سطحی از پیشایندهای تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 383-405] حافظ، اقرا نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و تسهیم دانش [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 565-586] حائری، عبدالرحمن انتخاب شاخص‌های مناسب با تلفیق رویکردهای کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های سه مرحله‌ای [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 527-550] حائری، عبدالرحمن ارائه یک روش خوشه‌بندی ترکیبی بعنوان سیستمی کمکی در برچسب گذاری اتوماتیک برای تقسیم کارکنان سازمان به سطوح مختلف بهره‌وری و حفظ آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)] حجازی، رضوان بررسی پیشبینی پذیری اشکال مختلف بازده سهام در بازار سرمایه تهران: شواهدی مبتنی بر رگرسیونهای غلطان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 693-714] حجازی، سیدرضا یک سنخ‏ شناسی از کارآفرینان فناوری مبتنی بر شایستگی ها بوسیله مرور نظام ‏مند ادبیات [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 191-211] حدادی، محمدرضا تحلیل روابط متقابل میان عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی مبتنی بر رویکرد دیمتل خاکستری (مطالعه موردی: صنایع غذائی ایران) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 601-628] حیدر، جهانزیب انتخاب موضوع حمایتی درست از طبقة درست: آیا نقش طبقة کالا در یکپارچگی موضوع حمایتی و برند مطرح است؟ (مورد: دانشجویان دانشگاه‌‌های شانگهای) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 365-383] حیدری، حبیب اله یک مدل تصمیم آرایش سلولی و انتخاب تامین کننده در سیستم های تولید سلولی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 113-145] حیدری، حسین ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فلزات اساسی ایرانی با کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 359-382] حیدری، رضا مدل سازی عوامل نهادی موثر در بهره برداری از فرصت های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی با رویکردی تفسیری - ساختاری [(مقالات آماده انتشار)] حیدری فراهانی، مهدیه کارایی مدیریت موجودی کالا و درماندگی مالی – نقش تعاملی سویه‌های رفتاری مدیریت [(مقالات آماده انتشار)] حسینی، الهه مروری بر ادبیات سیستماتیک آوای سازمانی [(مقالات آماده انتشار)] حسینی، سید صمد تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری خدماتی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24] حسینی، سید یعقوب ارائه مدل اندازه‌ گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات تلفن همراه [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 7-29] حسینی، سید یعقوب تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان: تجربه‌ای در شعب بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 97-116] حسینی، سید علی بررسی پیشبینی پذیری اشکال مختلف بازده سهام در بازار سرمایه تهران: شواهدی مبتنی بر رگرسیونهای غلطان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 693-714] حسینی، میرزا حسن بررسی اثر مشارکت مشتری در تولید بر وفاداری مشتریان در خدمات بانکی: مطالعه موردی بانک سامان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 105-129] حسینی، وحیده سادات بررسی اثر مشارکت مشتری در تولید بر وفاداری مشتریان در خدمات بانکی: مطالعه موردی بانک سامان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 105-129] حسینیان، امیرحسین ارائه یک مدل ریاضی انرژی‌محور برای مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود و حل آن توسط یک الگوریتم تکاملی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 91-119] حسن پور، حسینعلی مسئلة بهینه‌سازی تابع چند هدفه با ملاحظة محدودیت منابع با استفاده از موازنة زمان-هزینه در زمان‌بندی پروژه [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 653-685] حسن پور، ندا تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان: تجربه‌ای در شعب بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 97-116] حسین زاده، احد ارائه یک مدل پویایی سیستم به جهت بررسی زمان، هزینه و رضایتمندی مشتری در کانال های توزیع om i-cha el (با مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 291-310] حسین زاده، محمد بررسی تاثیر قابلیت‌های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی: آزمون رویکرد منبع محور [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 527-545] حسین زاده شهری، معصومه تحلیل کتابخانه ای استراتژی باز: مفهومی جدید در حوزه ی مدیریت استراتژیک [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 363-377] حسین زاده شهری، معصومه مشارکت در جمع سپاری فعالیت های بازاریابی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)] حسین زاده شهری، معصومه تجزیه و تحلیل بیبلیومتریک کلان داده و پتانسیل آن برای ایجاد و اخذ ارزش [(مقالات آماده انتشار)] حسین زاده لطفی، فرهاد تعیین ناحیه و شعاع دقیق پایداری توسط ابرصفحه های کارا [(مقالات آماده انتشار)] حسینی فرد، سیدمجتبی بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در بخش عمومی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 305-327] حسینی‌فرد، سیدمجتبی بررسی موانع اجرایی منطقی نمودن اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بررسی موانع اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان قم) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 111-133] حسینی مطلق، سید مهدی هماهنگی فعالیت‌ تحقیق و توسعه، قیمت‌گذاری و تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تامین سبز با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 317-344] حصاری، بنفشه درک آگاهی‌های محیطی از طریق بازاریابی سبز: به‌کارگیری روش کیو در مطالعه تجربی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 609-628] حقیقی نسب، منیژه قیمت گذاری پویا: با رویکرد کتاب سنجی [(مقالات آماده انتشار)] حق‌گویان، زلفا شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه‌گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-66] حمید، علی رضا بررسی رابطة نگرش مشتری، ارزش ادراک شده و محصولات سبز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 329-342] حمیدی، محمد Selec i g he Mos Eco omic P ojec u de U ce ai y Usi g Boo s ap Tech ique a d Fuzzy Simula io [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-24] حمیدی، ناصر کارکردهای جذب و تامین منابع انسانی در دانشگاهها در گذار از دانشگاههای نسل چهارم بر اساس روش متاسنتز [(مقالات آماده انتشار)] حمیدیان، محسن قیمت گذاری دارایی ها با بکار گیری متغیرهای رفتاری :رویکرد فاما -مکبث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 547-564] حمیدی زاده، علی تأثیر برندسازی کارکنان بر سهم بازار بر مبنای ارزش‌های فردی و سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 505-527] خ خاشعی، وحید شراکت راهبردی بین المللی در صنعت لوازم خانگی ایران: مدلی برای ریسک های ادراک شده توسط شرکای خارجی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 677-701] خاکزار بفروئی، مرتضی مدل بهینة انتخاب پورتفولیوی پاسخ‌های ریسک پروژه (مطالعة موردی: پژوهشگاه صنعت نفت) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 741-765] خالد، فیزا عوامل انگیزشی کارآفرینی: مطالعه فرهنگی کشورهای اروپای شمالی و منطقه دانوب [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 593-627] خالد، نور رحیمی جایگاه یابی محصول به عنوان تعدیلگر قصد خرید لوازم آرایشی حلال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-60] خان، عمران جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی: نقش میانجی جهت گیری یادگیری [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 673-703] خان، محمد اخترالزمان حمایت اجتماعی درک شده و تعادل کار-زندگی در یک کشور در حال توسعه: اثر تعدیلگرانه سیاست های کار-زندگی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 733-761] خانی، ناصر کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 743-767] خانی، ناصر مدل مفهومی کند ذهنی سازمانی با رویکرد ترکیبی (تحلیل داده بنیاد و مدلسازی ساختاری تفسیری) [(مقالات آماده انتشار)] خانی پور، حمید حمایت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری سازمانی، سیاست‌های سازمانی و ادراک از جایگاه اجتماعی در اعضای هیات علمی: اثرات واسطه‌ای سبک‌های جایگاه طلبی اجتماعی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 623-644] خانزادی، مصطفی تعیین دورة بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از منطق فازی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 437-456] خانمحمدی، احسان به‌کارگیری تکنیک‏ حداقل مجذورات لگاریتمی فازی مبتنی‌بر AHP و تکنیک سیستم نسبی فازی به منظور تدوین و الویت‏بندی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 149-174] خانمرادی، سعید رسانه و مشارکت ورزشی با تأکید بر عوامل اقتصادی-اجتماعی: یک مدل اقتصادسنجی با رویکرد معادلات همزمان [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 565-583] خائف الهی، احمدعلی نظریه جذب-گزینش-فرسایش در سازمان دولتی: تأثیر صفات شخصیتی بر مالکیت روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 323-349] خدابنده لو، روح الله تحلیل کتابخانه ای استراتژی باز: مفهومی جدید در حوزه ی مدیریت استراتژیک [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 363-377] خدادادی، مریم دو روش برای محاسبة بازده به مقیاس زیست‌محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 499-526] خداداد حسینی، سیدحمید تبیین و آزمون الگوی بومی موفقیت مجتمع‌های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع‌های تجاری در شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 259-282] خداداد حسینی، سید حمید طراحی مدل عملکرد صادراتی شرکت بر اساس گرایش‌های سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 265-285] خدامی پور، احمد تجزیه و تحلیل اثرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و مدیریت اقلام تعهدی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-21] خدامرادی، سعید الزامات ساختاری مناسب برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی:مطالعه موردی دانشگاه شاهد [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 287-304] خدیور، آمنه تجزیه و تحلیل بیبلیومتریک کلان داده و پتانسیل آن برای ایجاد و اخذ ارزش [(مقالات آماده انتشار)] خرازی، حسن کاربردهای گراف‌های -فاصلة متوازن در مدیریت توزیع و مکان‌یابی بهینة مراکز پشتیبانی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 783-793] خیراندیش، مهدی تعیین عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی (مطالعة موردی: صنایع خودروسازی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 181-201] خطائی، علیرضا یک مدل تصمیم آرایش سلولی و انتخاب تامین کننده در سیستم های تولید سلولی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 113-145] خنیفر، حسین تحلیل روابط متقابل میان عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی مبتنی بر رویکرد دیمتل خاکستری (مطالعه موردی: صنایع غذائی ایران) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 601-628] خواجه پور، هومن آیا جذب سرمایه الگوهای معناداری در شرکت های نوپا دارد؟ بررسی شرکت های فناوری مالی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 763-790] خورشید، امبیرین عوامل انگیزشی کارآفرینی: مطالعه فرهنگی کشورهای اروپای شمالی و منطقه دانوب [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 593-627] د دادخواه، مهدی راهنمایی‌های کلی برای انتخاب مجلات قانون‌مند در دنیای آکادمیک [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 529-538] دامغانیان، حسین رفتارهای صلاح‌دیدی در محل کار: تاثیر رضایت ارتباطی بر انحراف در محل کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای حساسیت به عدالت [(مقالات آماده انتشار)] دانایی، ابوالفضل پیشران‌های کلیدی نوآوری در صنعت هتلداری: شواهدی از یک کشور در حال توسعه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 599-625] دانایی، حبیب‌اله عوامل مؤثر بر تجارت اجتماعی، بررسی نقش میانجی ریسک درک‌شده (مطالعة موردی: کاربران رسانه‌های اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-90] دانایی فرد، حسن نظریه جذب-گزینش-فرسایش در سازمان دولتی: تأثیر صفات شخصیتی بر مالکیت روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 323-349] دانایی فرد، حسن چگونه سرمایه های انسانی بخش دولتی بر رفاه ملی تاثیر می گذارد؟ [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 469-486] دانش شهرکی، سعید ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زباله‌های خطرناک با در نظرگرفتن معیارهای اجتماعی و محیط‌زیستی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 831-865] دانش عسگری، سمیه انتخاب شاخص‌های مناسب با تلفیق رویکردهای کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های سه مرحله‌ای [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 527-550] دانشمندمهر، مریم بهینه سازی دوفازی مبتنی بر شبیه سازی سیستم حمل و نقل در معدن روباز [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 705-732] دیب، سوجیت ادراک پویا از ریسک در تصمیم‌گیریهای سرمایه گذاری‌ توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 407-424] دیدار، حمزه تنوع‌سازی پورتفوی بین‌المللی در سطح صنایع کشورهای جنوب‌شرق آسیا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-112] دیدار، حمزه افشای اختیاری و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 185-208] دیدار، حمزه تاثیر انحراف از سطح مطلوب وجه نقد بر مشکلات گزینش نادرست و خطر اخلاقی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 69-90] دیدار، حمزه تأثیر پیش‌بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت در دوره کاهش فروش با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 509-525] درخشان، عبدالناصر فعالیت های توسعه تامین کننده و عملکرد بنگاههای خریدار: یک مطالعه تجربی در بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 405-424] درستکار احمدی، ناهید استراتژی نوآوری، تنوع و توسعه عملکرد: مطالعه تجربی در صنعت ساختمان و مسکن ایران [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 31-60] دعایی، میثم تنوع شرکتی و کارایی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس مالزی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 523-544] دیکسون، جف رسانه و مشارکت ورزشی با تأکید بر عوامل اقتصادی-اجتماعی: یک مدل اقتصادسنجی با رویکرد معادلات همزمان [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 565-583] دلاوری، رضا بررسی موانع اجرایی منطقی نمودن اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بررسی موانع اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان قم) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 111-133] دلخواه، جلیل نظریه جذب-گزینش-فرسایش در سازمان دولتی: تأثیر صفات شخصیتی بر مالکیت روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 323-349] دنیز کوکسال، جان تعیین شاخص های شکست مالی با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و تحلیل رگرسیون لجستیک در شاخص بورس بیست 100 [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-187] دهقانی صدرآبادی، محمد حسین زنجیره تأمین تاب آور تحت ریسک: یک رویکرد مبتنی بر شبکه و ساختار [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 735-760] دهقان قهفرخی، امین مدل سازی عوامل نهادی موثر در بهره برداری از فرصت های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی با رویکردی تفسیری - ساختاری [(مقالات آماده انتشار)] دهقان نیری، محمود تحلیل چند معیاره غیرخطی رضایت(N-MUSA): رویکرد واکاوی ترجیحات به رضایت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-22] دوستی، مرتضی طراحی برند شخصی مربیان ورزش ایرانی [(مقالات آماده انتشار)] ر راعی، رضا مفهوم‌سازی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت جهت پیاده‌سازی سیستم بانکداری اسلامی در بخش بانکداری ایران: به‌کارگیری رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 421-452] راعی، رضا ارائة مدل ترکیبی برآورد احتمال نکول مشتریان حقوقی بانک‌ها [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 651-673] ربانی، مسعود ارائه مدل ریاضی تشکیل سلول با در نظرگیری موجودی و پس‌افت از طریق الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 819-852] ربانی، مسعود ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زباله‌های خطرناک با در نظرگرفتن معیارهای اجتماعی و محیط‌زیستی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 831-865] ربانی، مسعود مدل شبیه سازی – بهینه سازی برای توازن ظرفیت در محیط های تولیدی ساخت بر مبنای انبارش/ ساخت بر مبنای سفارش [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 235-253] ربانی، مسعود ارائه یک قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و فروش [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 221-244] ربانی، مسعود حل مسئله تبلیغات مشارکتی دو دوره‏ای با برنامه‏ریزی پویا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 141-161] ربانی، مسعود ارائه یک مدل مکان‌یابی- موجودی ‌-قیمت‌گذاری ‌برای ‌شبکه ‌زنجیره‌ تامین ‌مواد ‌فسادپذیر با در نظر گرفتن امکان‌ بروز حوادث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 487-507] ربانی، مسعود [(مقالات آماده انتشار)] رجایی، رضا انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 151-173] رجایی، رضا شناسایی مهمترین عوامل در پیش‌بینی ورشکستگی و طبقه‌بندی اعتباری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 817-834] رجائی هرندی، سعیده بررسی تأثیر اخبار فارسی بر بازدهی سهام با استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 799-816] رجبی پورمیبدی، علیرضا بسط چارچوبی برای مطالعه و بررسی انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-61] رحیمی، ایمان ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] رحمان، سهیدار رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده رهبری تحول‌گرا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 147-183] رحیمیان، حمید اثر توانایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در رابطة بین کارکردهای منابع انسانی و کیفیت خدمات [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-25] رحمان سرشت، حسین شراکت راهبردی بین المللی در صنعت لوازم خانگی ایران: مدلی برای ریسک های ادراک شده توسط شرکای خارجی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 677-701] رحمتی، محمد بررسی موانع اجرایی منطقی نمودن اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بررسی موانع اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان قم) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 111-133] رحمتی، محمدحسین بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در بخش عمومی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 305-327] رحمتی، محمد حسین تحلیل روابط متقابل میان عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی مبتنی بر رویکرد دیمتل خاکستری (مطالعه موردی: صنایع غذائی ایران) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 601-628] رحیم نیا، فریبرز کشف نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان با استفاده از رویکرد کیفی در سازمان‌های بزرگ شهر مشهد [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 397-419] رحیم نیا، فریبرز برداشت دوگانه از عوامل مؤثر بر نگه‌داشت افراد با استعداد: راهبرد پدیدارنگاری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 675-706] رحیم نیا، فریبرز نظریه‌های ضمنی رهبری: مطالعه‌ای کیفی در سازمانی ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-29] رحیم نیا، فریبرز بررسی تاثیر مدیریت تنوع بر رفتار نوآورانه از طریق تاثیر بر دلبستگی کارکنان و تعهد عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 649-667] رخشان، فاطمه نقش ترکیبی اخلاق نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعب بانک در تحلیل بهره‌وری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 245-262] ریزانه، جلال طراحی مدل برندسازی شخصی کارکنان با تأکید بر آموزش‌های سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 699-720] رسائی، حسن یکپارچه سازی تصمیمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و کنترل فرایند در یک سیستم تولید سری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 379-405] رسائی، حسن مدل سازی و تحلیل تخفیف تدریجی در هزینه های حمل و نقل برای مسئله توام تعیین اندازه انباشه اقتصادی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 23-49] رستمی مال خلیفه، محسن تعیین ناحیه و شعاع دقیق پایداری توسط ابرصفحه های کارا [(مقالات آماده انتشار)] رشیدی، محسن بررسی خوش‌بینی مدیران برمبنای عدم اطمینان محیطی و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 61-86] رضا، بشارت ارتباط بین مربیگری مدیریتی و کج رفتاری در محل کار: نقش میانجی پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 467-494] رضایی، آمنه ارزیابی کارایی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور و رتبه‌بندی آن‌ها: روش تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (DEA/AHP) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 729-750] رضایی، سعید ارتباط بین ادراک از صدای کارمند و خلاقیت کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 175-191] رضایی، عباس سنجش کیفیت خدمات دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران با استفاده از مدل سروکوآل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 99-116] رضایی دولت آبادی، حسین تحلیل نقش تعدیل گری نوع برند در رابطه بین اعتبار تاییدکننده با تناسب تاییدکننده و ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [(مقالات آماده انتشار)] رضائی، آیدا [(مقالات آماده انتشار)] رضائی، محمد مطالعه ارتقای ارزش طول عمر مشتریان همه کاناله با استفاده از داده کاوی قواعد انجمنی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی ایران) [(مقالات آماده انتشار)] رضائی پیته نوئی، یاسر تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 577-608] رضوی، حمید رضا آیا مدیریت استرس با بهره‌وری کارکنان ارتباطی دارد؟ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-19] رضوی، سیدمحمدهادی بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد رقابتی بنگاه‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 855-882] رضوی، سید مصطفی شناسایی و ارزیابی تصمیمات استراتژیک در صنعت گاز با استفاده از روش DEMATEL [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 49-65] رعدی افسوران، نقی حرکت از یک مدل ملی به سمت یک مدل استانی برای توانمندسازی مدیران در بخش عمومی: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 629-655] رعنایی کردشولی، حبیب‌الله بررسی پاسخ سبز مصرف‌کنندگان به رفتار محیط زیست دوستانة شرکت‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 315-334] رعنایی کردشولی، حبیب‌الله بررسی رفتارهای فرااجتماعی مشتریان در پاسخ به کیفیت خدمات شرکت‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-41] رمضانی، یوسف [(مقالات آماده انتشار)] رمضانپور نرگسی، قاسم بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد رقابتی بنگاه‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 855-882] رنجبریان، بهرام بررسی تجربی فاصلة روانی ادراک‌شدة گردشگران ایران از مقصد گردشگری [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 351-372] رنجبریان، بهرام عوامل موثر بر رفتار جستجوی اطلاعات جهت خرید یک بسته سفر خارجی: یک تحلیل تماتیک [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 463-486] رنجبریان، بهرام ریسک ادارک شده ازایران به عنوان یک مقصد گردشگری (یک رویکرد ترکیبی) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 45-67] رنجبریان، بهرام شناسایی عوامل زمینه‌ساز سردرگمی مصرف‌کننده در خرید بسته سفر خارجی در شهر اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 527-564] رنجبریان، بهرام رفاه مصرف‌کننده در صنعت بانکداری: مفهوم‌سازی و پیشینه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 835-855] روت، هیمنشو. ب. فصلی بودن در گردشگری و پیش بینی ورود گردشگران خارجی در هندوستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 629-658] روستا، احمد مطالعه پدیدارشناختی ضدّ ارزش مشتری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 367-390] روستا، علیرضا تحلیل تأثیر جهت گیری های صادراتی بر عملکرد صادرات از طریق نوآوری و بین المللی سازی: مدل میانجیگری-تعدیلگری [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 761-776] روشندل، معصومه رابطة بین ریسک نقدشوندگی سهام و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 503-521] روغنیان، عماد استفاده از FMEA و منطق فازی در مدیریت ریسک پروژه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 373-395] رئیسی فر، کامیار سرمایه‌ی روان‌شناختی شغلی: نقش دلبستگی (مورد مطالعه: بیمارستان کودکان تهران) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 95-115] رئیسی وانانی، ایمان سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی چندگانه برای پیش بینی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 587-621] ز زارع، حمید رفتارهای شهروندی سازمانی و بررسی رابطه آن با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان‌های دولتی استان قم [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 79-96] زارع، حمید شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه‌گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-66] زارع، حمید تعیین عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی (مطالعة موردی: صنایع خودروسازی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 181-201] زارعی، عظیم نوع شناسی استراتژی‌های هک رشد در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 331-346] زارعی، فاطمه قابلیت مقایسه حسابداری، نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)] زارعی، مصطفی مسئلة بهینه‌سازی تابع چند هدفه با ملاحظة محدودیت منابع با استفاده از موازنة زمان-هزینه در زمان‌بندی پروژه [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 653-685] زارع حقیقی، حبیبه دو روش برای محاسبة بازده به مقیاس زیست‌محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 499-526] زارعی متین، حسن آیا مدیریت استرس با بهره‌وری کارکنان ارتباطی دارد؟ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-19] زارعی متین، حسن مدیریت سایبرلوفینگ (گشت زنی اینترنتی) در سازمان‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 335-349] زارعی‌متین، حسن آیا متغیرهای جمعیت‏شناختی رابطه‏ی میان تحلیل‏رفتگی شغلی و پیامدهای آن‏را تعدیل می‏کند؟ [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-62] زارع مهرجردی، یحیی یکپارچه سازی تصمیمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و کنترل فرایند در یک سیستم تولید سری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 379-405] زردشتیان، شیرین رسانه و مشارکت ورزشی با تأکید بر عوامل اقتصادی-اجتماعی: یک مدل اقتصادسنجی با رویکرد معادلات همزمان [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 565-583] زمان، خالد بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] زمان، خالد نقد و بررسی ادبیات جبران خدمات و مفهوم آن برای نیروی کار مهاجر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 203-221] زندیه، مصطفی الگوریتم ممتیک بر پایة مسیرهای تصادفی در یک مدل انعطاف‌پذیر و یکپارچة رو به جلو/ بازگشتی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 287-313] زندیه، مصطفی برنامه ریزی فرایند و زمان بندی فعال یکپارچه در زنجیره تامین- رویکرد معماری قابل یادگیری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 307-333] زینلی، حدیث مقایسه قدرت پیشبینی کنندگی مدلهای ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی، در پیش بینی قیمت قراردادهای سواپ نکول اعتباری با مدل مرتون [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-93] زینلی، حدیث تاثیر نسبت پوشش بهره ی شرکتی برمدلهای ساختاری و کاهشی جهت پیش بینی قیمت مشتقه های اعتباری [(مقالات آماده انتشار)] زینوند لرستانی، حنظله بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان: از دیدگاه هویت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 153-178] زوانگ، یی فی بررسی تأثیر تجربی مراحلABC بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 175-205] ژ ژنگ، جیانگو تحلیل مقایسه ای برای آمادگی جهت برون سپاری فناوری اطلاعات در جوامع افریقای شرقی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 243-264] س ساحلی زادگان، فروزان اندازه‌گیری عملکرد راهبردی کارکنان بر اساس کارایی و اثربخشی پروژه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 207-236] سادات، میرمحمود به‌کارگیری تکنیک‏ حداقل مجذورات لگاریتمی فازی مبتنی‌بر AHP و تکنیک سیستم نسبی فازی به منظور تدوین و الویت‏بندی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 149-174] سادات خشوعی، مهدیه هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی‌های ضروری برای مدیران قرن 21 [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 131-152] سادات رسول، سیدمهدی معرفی کارت امتیاز اعتبارسنجی مرحله ایی ترکیبی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و خوشه بندی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-111] سادات رسول، سید مهدی بررسی تأثیر متغیرهای منتخب توسعة پایدار بر تخصیص منابع: موردکاوی صندوق توسعة ملی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 453-477] سادات رسول، سید مهدی آیا جذب سرمایه الگوهای معناداری در شرکت های نوپا دارد؟ بررسی شرکت های فناوری مالی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 763-790] سیادت، سید علی طراحی مدل برندسازی شخصی کارکنان با تأکید بر آموزش‌های سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 699-720] سارنج، علیرضا شناسایی مهمترین عوامل در پیش‌بینی ورشکستگی و طبقه‌بندی اعتباری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 817-834] سیاه آجی، رِزقون حلال تاثیر سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر بهره وری نیروی کار در اندونزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-164] سبزیان، حسین مروری بر مفاهیم مدلسازی عامل محور و برخی از کاربردهای آن در علم مدیریت [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 659-692] سبزیان پاپی، حسین طراحی مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد) [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 88-113] سبک رو، مهدی مروری بر ادبیات سیستماتیک آوای سازمانی [(مقالات آماده انتشار)] سپاسی، سحر مقایسه اثر ارزش برند بر سودآوری شرکت های در صنایع B2B و B2C: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-147] سپهوند، رضا تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان: بررسی نقش تعدیلگری اشتیاق شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 437-468] ستیا وان، چاندرا عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سهام شریعت در اندونزی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 481-508] سجادی، سیدمجتبی ارایه مدل بهینه‌سازی مبتنی بر‌شبیه‌سازی جهت مدیریت و زمان‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 883-904] سجادی، سید مجتبی ارایه مدل تصمیم گیری کارآفرینانه در ایجاد کسب و کار‎:‎‏ مورد مطالعه، کسب و ‏کارهای الکترونیکی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-44] سخت کارمدّلل، لیلا برآورد قیمت سهام بازار انرژی شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ: مقایسة مدل‌های خطی و غیرخطی رژیم سوئیچینگ مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 715-728] سخدری، کمال ارایه مدل تصمیم گیری کارآفرینانه در ایجاد کسب و کار‎:‎‏ مورد مطالعه، کسب و ‏کارهای الکترونیکی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-44] سید، جواد بررسی تاثیر مدیریت تنوع بر رفتار نوآورانه از طریق تاثیر بر دلبستگی کارکنان و تعهد عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 649-667] سید، علی رضا نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و تسهیم دانش [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 565-586] سیدجوادین، سیدرضا مفهوم‌سازی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت جهت پیاده‌سازی سیستم بانکداری اسلامی در بخش بانکداری ایران: به‌کارگیری رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 421-452] سیدحسینی، سید محمد طراحی هم‌زمان شبکة زنجیرة تأمین رقابتی نامتمرکز تحت بازی چند قطبی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 409-434] سید حسینی، سید محمد طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی پویا تحت تابع تقاضای وابسته به قیمت و تابع مطلوبیت هاف [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 271-305] سیدکلالی، نادر آیا متغیرهای جمعیت‏شناختی رابطه‏ی میان تحلیل‏رفتگی شغلی و پیامدهای آن‏را تعدیل می‏کند؟ [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-62] سرداری، احمد طراحی مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد) [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 88-113] سرور، کومال پیشرفت سریع: چگونه می‌توان در محیط کار مدرن به بالندگی دست یافت؟ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 783-818] سعیدا اردکانی، سعید ارائه مدل جامع برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تکنیک‌های FAHP-FVIKOR بر مبنای کارت امتیازی متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 81-104] سعدآبادی، علی اصغر به‌کارگیری تکنیک‏ حداقل مجذورات لگاریتمی فازی مبتنی‌بر AHP و تکنیک سیستم نسبی فازی به منظور تدوین و الویت‏بندی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 149-174] سعیدی کوشا، مهدی ارائة مدل ترکیبی برآورد احتمال نکول مشتریان حقوقی بانک‌ها [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 651-673] سیفی، عباس تحلیل زنجیره تامین دوکاناله با یک خرده فروش قدرتمند و با لحاظ ترجیحات مشتری در [انتخاب] کانال: الگوریتم حل آلفا- انشعاب و تحدید [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 559-591] سلاطی، صبا دورة تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 641-666] سلجوک، اونور تحلیل تطبیقی دیدگاه های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری پایدار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 585-607] سلطانی، رویا ارائه یک مدل پویایی سیستم به جهت بررسی زمان، هزینه و رضایتمندی مشتری در کانال های توزیع om i-cha el (با مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 291-310] سلطانی، مرتضی مدلی میان سطحی از پیشایندهای تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 383-405] سلطانی، مرتضی قصد هم‌آفرینی محصول؛ ارائه ی مدلی از پیشایندها و تأثیرآن بر نگرش نسبت به محصول (پژوهشی در شرکت شاتل) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 143-174] سلطانی، میلاد طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با به‌کارگیری متغیرهای حسابداری، بازار و اقتصاد کلان (مطالعة موردی: بروس اوراق بهادار [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 125-147] سلیم، امبرین بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] سلیم، شاهزاده سایما کیفیت خدمات و رضایت دانشجو: نقش میانجی فرهنگ، شهرت و قیمت در دانشگاه در بخش آموزش پاکستان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 237-258] سلیمی، احسان قابلیت مقایسه حسابداری، نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)] سلیمانی، مریم عوامل مؤثر بر تجارت اجتماعی، بررسی نقش میانجی ریسک درک‌شده (مطالعة موردی: کاربران رسانه‌های اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-90] سلیمی‌فرد، خداکرم کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی شرکت‌های خدمات مخابرات اروپا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-25] سمیعی، روح اله همبست پذیرش: داستان بخش خصوصی [(مقالات آماده انتشار)] سمیعی، سعید بررسی رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی استان قم) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 117-143] سینق، رانجیت آزمون شکل ضعیف فرضیة بازار کارا در شاخص‌های سهام کارای کربن همراه با شاخص‌های معیار در کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 627-650] سینق، ران جیت ادراک پویا از ریسک در تصمیم‌گیریهای سرمایه گذاری‌ توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 407-424] سینک، رنجیت درک مالیات دهندگان ازاظهارنامه مالیاتی و ارزیابی مالیات بر ارزش افزوده [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 31-47] سینها، آبهی جیت عوامل تعیین کننده سواد مالی و استفاده از خدمات مالی: یک مطالعه تجربی در میان کارگران بخش غیرسازمان یافته در سناریوی هند [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 657-675] سهرابی، بابک ارزیابی سیستم های پیشنهاددهنده با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 589-605] سهرابی، بابک سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی چندگانه برای پیش بینی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 587-621] سولانگ، زنیده اثرات عدم قطعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی در نیجریه: یک روش نامقارن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 383-399] ش شازایی ابیانه، سروش سویه تیره رابطه برند و مصرف‌کننده: آیا خودتجانسی ایده‌آل، دلبستگی به برند و خصایص شخصیتی بر رفتارهای منفی مصرف‌کنندگان تأثرگذارند؟ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 289-315] شاکر اردکانی، محمد مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 407-432] شامی زنجانی، مهدی ارائه چارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 669-680] شاه، سید فدا حسین نقد و بررسی ادبیات جبران خدمات و مفهوم آن برای نیروی کار مهاجر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 203-221] شاه، سیدمیرمحمد عجین‌شدگی دانشجویان دکتری: بررسی نقش حمایتی اساتید راهنما و سرمایة روان‌شناختی در مدل میانجیگری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 283-306] شاه، نجیب الل تحلیل تجربی اثر رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش بر ارزش برند بنگاه های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 165-196] شاهی، سهراب کارایی مدیریت موجودی کالا و درماندگی مالی – نقش تعاملی سویه‌های رفتاری مدیریت [(مقالات آماده انتشار)] شاهی، طاهره عوامل رفتاری موثر بر مدیریت استعداد : تکنیک فرا ترکیب [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-137] شاهبندرزاده، حمید کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی شرکت‌های خدمات مخابرات اروپا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-25] شاهبندرزاده، حمید معرفی پیشران های استراتژیک ایده های نوآور درکسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه های مختلف فناورانه با استفاده از نقشه شناختی فازی [(مقالات آماده انتشار)] شاه علم، سید تحلیل تجربی اثر رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش بر ارزش برند بنگاه های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 165-196] شائمی، علی مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 407-432] شجاع، علی منافع لوگوی برند: آیا شواهدی مبنی بر تأثیر آن در بخش تحصیلات عالی وجود دارد؟ [(مقالات آماده انتشار)] شجاعی، پیام ارزیابی کارایی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور و رتبه‌بندی آن‌ها: روش تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (DEA/AHP) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 729-750] شجاعی، سامره همبست پذیرش: داستان بخش خصوصی [(مقالات آماده انتشار)] شیخ، علیرضا مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی: مطالعه‌ای در وزارتخانه‌های ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 667-695] شیخ، محمد جواد مروری بر مفاهیم مدلسازی عامل محور و برخی از کاربردهای آن در علم مدیریت [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 659-692] شیخی زاده، مرتضی انتخاب پورتفولیو بر اساس الگوی مارکویتز تحت محدودیت کاردینال با بکارگیری الگوریتم بازتولید غیرجنسی [(مقالات آماده انتشار)] شیخ محمدی، مجید مدلسازی و تحلیل یک مناقشه پیچیده دنیای واقعی با استفاده از مدل گراف برای رفع مخاصمه [(مقالات آماده انتشار)] شیرازی، علی بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان: از دیدگاه هویت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 153-178] شرف، عادل ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] شریفی، سعید تجزیه و تحلیل و ارائه مدلی برای مدیریت غیبت در اداره امور مالیاتی ایران با استفاده از رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)] شریفی راد، محمدصادق چه کسی در ایران یک رهبر سازمانی ایده آل است؟ بررسی محتوا، ساختار و نتایج نظریه های ضمنی رهبری ایرانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 107-140] شریفی راد، محمد صادق نظریه‌های ضمنی رهبری: مطالعه‌ای کیفی در سازمانی ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-29] شریفی راد، محمد صادق نظریه های ضمنی رهبری و رفتارهای تغییر: نقش میانجی گر تبادل رهبر_عضو [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 715-741] شعبانی، عاطفه نوع شناسی استراتژی‌های هک رشد در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 331-346] شعله کار، شیما تأثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 113-142] شفیعی، حسین آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟ [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 451-479] شفیعا، محمدعلی مروری بر مفاهیم مدلسازی عامل محور و برخی از کاربردهای آن در علم مدیریت [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 659-692] شکاری، فاطمه مدل‏سازی رابطه حس مکان، سرمایه اجتماعی و حمایت از گردشگری [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 547-572] شکاری، فاطمه تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر نیت سفر در دوران پاندمی کوید-19 [(مقالات آماده انتشار)] شکرچی زاده، احمدرضا کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 743-767] شکرچی زاده، زهرا عوامل موثر بر رفتار جستجوی اطلاعات جهت خرید یک بسته سفر خارجی: یک تحلیل تماتیک [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 463-486] شهابی، سید محمد دید منطقی در نوآوری تولید محصول: بررسی انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 9-29] شهابی، سیدمحمدرضا فراتر از مدل‌های قیف و آتش‌بازی: بالون شیاردار مدلی جدید برای نوآوری سازمان‌ها در عمل [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 67-93] شهابی، سیدمحمد رضا تحول از طریق تأمل: میراث دونالد شون برای علم مدیریت در زمان عدم قطعیت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 579-597] شهانقی، کامران Selec i g he Mos Eco omic P ojec u de U ce ai y Usi g Boo s ap Tech ique a d Fuzzy Simula io [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-24] شهانقی، کامران بررسی تأثیر متغیرهای منتخب توسعة پایدار بر تخصیص منابع: موردکاوی صندوق توسعة ملی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 453-477] شهبازی، صادق ارایه مدل بهینه‌سازی مبتنی بر‌شبیه‌سازی جهت مدیریت و زمان‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 883-904] شهبازی، میثم چالشهای کلیدی استارت آپهای کلان داده : یک مطالعه اکتشافی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 273-289] شهرابی فراهانی، دانیال [(مقالات آماده انتشار)] شیهزاد، خرم بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] شهسواری، معصومه مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود مرتبط با سطح ورشکستگی (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 77-99] شهوازیان، سلاله برداشت دوگانه از عوامل مؤثر بر نگه‌داشت افراد با استعداد: راهبرد پدیدارنگاری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 675-706] شوشتریان، زکیه تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد نیروی کار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 27-43] شوقی، بهزاد تأثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 113-142] ص صادقی، حجت الله خوشه بندی سلسله مراتبی مرتبه دوم رمزارزها [(مقالات آماده انتشار)] صادقی، حجت اله بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 425-450] صادقی، مریم ارزیابی کارایی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور و رتبه‌بندی آن‌ها: روش تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (DEA/AHP) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 729-750] صادقی آرانی، زهرا تاب‌آوری کسب و کارهای ورزشی در بحران کووید19: رویکرد کیفی دلفی [(مقالات آماده انتشار)] صادقی مقدم، محمدرضا انتخاب پورتفولیو بر اساس الگوی مارکویتز تحت محدودیت کاردینال با بکارگیری الگوریتم بازتولید غیرجنسی [(مقالات آماده انتشار)] صادق وزیری، فراز سویه تیره رابطه برند و مصرف‌کننده: آیا خودتجانسی ایده‌آل، دلبستگی به برند و خصایص شخصیتی بر رفتارهای منفی مصرف‌کنندگان تأثرگذارند؟ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 289-315] صادق وزیری، فراز منافع لوگوی برند: آیا شواهدی مبنی بر تأثیر آن در بخش تحصیلات عالی وجود دارد؟ [(مقالات آماده انتشار)] صالحی، مهدی ارتباط بین سرمایة فکری با ارزش افزودة اقتصادی و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 259-283] صالحی، مهدی بررسی اثر عوامل شرکتی بر روی سنگرگیری مدیریت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 245-272] صامتی، مجید تجارت درون صنعت ایران براساس مدل برخورداری از عامل شومپیتری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 209-243] صحت، سعید سرمایه روان‌شناختی مثبت: نقش اخلاق کار اسلامی در سازمان‌های دولتی تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 545-566] صحرائی، رضوان چگونه شاخص های روانشناختی-اجتماعی نسل هزاره را به سوی قصد ترک شغل خود سوق می دهد: بررسی تفاوتهای نسلی در سازمانهای ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 681-698] صراف، فاطمه قیمت گذاری دارایی ها با بکار گیری متغیرهای رفتاری :رویکرد فاما -مکبث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 547-564] صفا، مژگان مدلسازی و پیش بینی P/E شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین ترکیب الگوریتم هارمونی سرچ و شبکه عصبی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 769-793] صفایی قادیکلایی، عبدالحمید به‌سوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی زنجیرة تأمین: تحلیل عدم قطعیت با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی فازی در شرکت فرمینگ پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 335-364] صفری، حسین به‌کارگیری تکنیک‏ حداقل مجذورات لگاریتمی فازی مبتنی‌بر AHP و تکنیک سیستم نسبی فازی به منظور تدوین و الویت‏بندی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 149-174] صفری، حسین مدل‌سازی خدمات حمل‌ونقل دربه‌در مرسولات در ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 883-906] صفری، سعید طراحی مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد) [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 88-113] صفری، محمد مفهوم‌سازی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت جهت پیاده‌سازی سیستم بانکداری اسلامی در بخش بانکداری ایران: به‌کارگیری رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 421-452] صفری کهره، زهرا تجزیه و تحلیل تجربی جهت طراحی ارتقای ارزش درازمدت مشتری بر مبنای وفاداری مشتریان: شواهدی از بخش بانکداری ایران [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-167] صفری کهره، محمد تجزیه و تحلیل تجربی جهت طراحی ارتقای ارزش درازمدت مشتری بر مبنای وفاداری مشتریان: شواهدی از بخش بانکداری ایران [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-167] صمدی، سعید بررسی عوامل موثر بر نیت خرید مصرف کنندگان صنایع غذایی با تاکید بر نقش تجربه برند [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 243-263] صنایعی، علی تأثیر توانایی‌های تاکتیکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌ها: رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 73-96] صنایعی، علی مطالعه ارتقای ارزش طول عمر مشتریان همه کاناله با استفاده از داده کاوی قواعد انجمنی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی ایران) [(مقالات آماده انتشار)] صوابیه، شیوا بررسی جامع مطالعات بین المللی در حوزه بازارگرایی و ارائه مدل کاربردی [(مقالات آماده انتشار)] صوفی فرد، رحمان مدل بهینة انتخاب پورتفولیوی پاسخ‌های ریسک پروژه (مطالعة موردی: پژوهشگاه صنعت نفت) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 741-765] ض ضیائی بیده، علیرضا ارائه مدل اندازه‌ گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات تلفن همراه [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 7-29] ط طالبی، کامبیز شناسایی شاخص های مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کارآفرینان موفق شرکت های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 441-465] طالب لو، فرید بهینه‌سازی مدل کنترل موجودی تورمی تحت شرایط احتمالی با رویکرد تقریب سیمپسون : بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 203-220] طاهری، سید محمدرضا ارایه یک الگوریتم ژنتیک توسعه یافته به منظور حل مساله زمانبندی در زنجیره تامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 281-306] طاهری باویل علیائی، مهیار ارائه مدل ریاضی تشکیل سلول با در نظرگیری موجودی و پس‌افت از طریق الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 819-852] طریقیان، اسرا تأثیر انواع بوروکراسی بر عجین‌شدن کارکنان با کار و سازمان: مطالعه‌ای در چهار دانشگاه برتر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 829-853] طلوع، مهدی ارزیابی سیستم های پیشنهاددهنده با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 589-605] طولابی، زینب بررسی عوامل موثر بر نیت خرید مصرف کنندگان صنایع غذایی با تاکید بر نقش تجربه برند [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 243-263] ع عارف، محمد بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] عاملی، فاطمه تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد نیروی کار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 27-43] عباسی، ابراهیم بررسی هم‌حرکتی بازده در میان صنایع بورس اوراق بهادار تهران، رویکرد همبستگی موجکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 539-558] عباسی، عنایت قابلیت‌های یادگیری سازمانی: شواهدی از نظام آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 117-138] عباسیان، عزت الله [(مقالات آماده انتشار)] عباسی شورشجانی، روح اله حل مدل DEA / AR تعمیم یافته با داده های فازی و کاربرد آن در ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 365-381] عباسقلی پور، محسن مطالعة تجربی هماهنگی بین سازمانی (مورد مشاهده: سازمان های مرتبط با کار و اشتغال در ایران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 285-304] عباسقلی‌پور، محسن تبیین رابطه بین ویژگی‌های زندگینامه‌ای و روحیه کارآفرینی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 63-78] عباس نژاد، طیبه اندازه‌گیری عملکرد راهبردی کارکنان بر اساس کارایی و اثربخشی پروژه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 207-236] عبدی، سهراب افشای اختیاری و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 185-208] عبید، غلام پیشرفت سریع: چگونه می‌توان در محیط کار مدرن به بالندگی دست یافت؟ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 783-818] عبید، غلام گرایش ارزشی نسبت به کار: مقدمات، نتایج، و سازوکار [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 413-439] عبدالرحمن، آیسیه نقش تنظیم گری در بانکداری از منظر ریسک نقدینگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 391-412] عبدالعزیز ابویه، لاوال موقعیت شرکت‌های حامی کارآفرینی در ایالت لاگوس نیجریه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 853-881] عبداللهی، سیده معصومه شناسایی عوامل زمینه‌ساز سردرگمی مصرف‌کننده در خرید بسته سفر خارجی در شهر اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 527-564] عبدالله زاده، زهرا بررسی ارتباط میان نوع بازیگر و سبک‌های یادگیری در طراحی بازی‌پردازی (گیمیفیکیشن) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 573-600] عبدالوند، ندا سطح فعالیت به‌ منزلة واسط بین نگه‌داشت مشتری و ارزش عمر مشتری [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 567-587] عبدالوند، ندا بررسی تأثیر اخبار فارسی بر بازدهی سهام با استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 799-816] عبدالوند، ندا مشارکت در جمع سپاری فعالیت های بازاریابی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)] عبدیان، صبا تجزیه و تحلیل بیبلیومتریک کلان داده و پتانسیل آن برای ایجاد و اخذ ارزش [(مقالات آماده انتشار)] عبدلی، محمدرضا بررسی تاثیر قابلیت‌های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی: آزمون رویکرد منبع محور [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 527-545] عبقری، رامین بررسی جامع مطالعات بین المللی در حوزه بازارگرایی و ارائه مدل کاربردی [(مقالات آماده انتشار)] عثمان، ابو راشد نقش میانجی تعیین سطح در کیفیت خدمات آموزشی: از دیدگاه دانشجویان بین المللی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 531-558] عثمان، لقمان حکیم نقش گروه های غیررسمی در اثرگذاری شهرت سازمانی: یک تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 263-288] عثمان، نور اسما عواطف کارآفرینانه مربوط به رفتار فرایند استارتاپ در میان دانشجویان دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 721-733] عرب جزی، نسیم تعیین ناحیه و شعاع دقیق پایداری توسط ابرصفحه های کارا [(مقالات آماده انتشار)] عریضی، حمیدرضا هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی‌های ضروری برای مدیران قرن 21 [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 131-152] عزیری، نور آزریانی تاثیر سرمایه گذاری چین در مالزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 51-68] عزیزی، زهرا بررسی تأثیر اخبار فارسی بر بازدهی سهام با استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 799-816] عزیزی، شهریار شناسایی شاخص‌های کیفیت خدمات توزیع فیزیکی از دید خرده‌فروشان ایرانی با رویکردی ترکیبی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 121-150] عزیزی، فاطمه توسعة مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از FMEA و تحلیل پوششی داده ها [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 343-363] عزیزی، فاطمه مدل‏سازی رابطه حس مکان، سرمایه اجتماعی و حمایت از گردشگری [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 547-572] عزیزی، فاطمه تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر نیت سفر در دوران پاندمی کوید-19 [(مقالات آماده انتشار)] عزوزی، محمد هوش هیجانی مدیرعامل شرکت و بازده هیئت مدیره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 115-144] عیسی، فیلزا ام دی توانمندسازی زنان از طریق کارآفرینی زنان: مقایسه بین زنان کارآفرین و زنان خانه دار در پاکستان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 347-363] عیسا، چی روحانا بررسی تأثیر تجربی مراحلABC بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 175-205] عسکری متین، سجاد معنویت و خداباوری در سازمان؛ ویژگی مدیریت خداباور [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 61-79] عسگرنژاد نوری، باقر تأثیر توانایی‌های تاکتیکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌ها: رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 73-96] عسگرنژاد نوری، باقر طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با به‌کارگیری متغیرهای حسابداری، بازار و اقتصاد کلان (مطالعة موردی: بروس اوراق بهادار [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 125-147] عطار، هومن دید منطقی در نوآوری تولید محصول: بررسی انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 9-29] عطار، هومن فراتر از مدل‌های قیف و آتش‌بازی: بالون شیاردار مدلی جدید برای نوآوری سازمان‌ها در عمل [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 67-93] عطار، هومن تحول از طریق تأمل: میراث دونالد شون برای علم مدیریت در زمان عدم قطعیت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 579-597] عطائی، محمد کارکردهای جذب و تامین منابع انسانی در دانشگاهها در گذار از دانشگاههای نسل چهارم بر اساس روش متاسنتز [(مقالات آماده انتشار)] عظیمی، فاطمه توسعه‌ای بر تحلیل‌های مدیریت ارزش کسب‌شده برای مدیریت پروژه‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-75] عظیمی، لطیف آیا مدیریت استرس با بهره‌وری کارکنان ارتباطی دارد؟ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-19] علی، کلثوم بنت حمایت اجتماعی درک شده و تعادل کار-زندگی در یک کشور در حال توسعه: اثر تعدیلگرانه سیاست های کار-زندگی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 733-761] علائی، سعید حل مسئله تبلیغات مشارکتی دو دوره‏ای با برنامه‏ریزی پویا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 141-161] علائیان، مهدی کاربردهای گراف‌های -فاصلة متوازن در مدیریت توزیع و مکان‌یابی بهینة مراکز پشتیبانی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 783-793] علیپور، مجید تعیین دورة بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از منطق فازی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 437-456] علی دوست قهفرخی، ابراهیم تاب‌آوری کسب و کارهای ورزشی در بحران کووید19: رویکرد کیفی دلفی [(مقالات آماده انتشار)] علیرضایی، محمد رضا نقش ترکیبی اخلاق نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعب بانک در تحلیل بهره‌وری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 245-262] علیزاده زوارم، علی رویکردی جدید برای خوشه‌بندی مشتریان با یکپارچه‌سازی مدل LRFM و سیستم استنتاج فازی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 351-378] علی سلطانی، نگین یک چارچوب ریاضی منحصر به فرد برای بهینه‌‌سازی رضایت بیمار در بخش‌های اورژانس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 255-279] علی شاه، عاطف بهره‌وری مجامع علمی در پاکستان: چشم‌انداز مراکز آموزش عالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46] علی مددی، علی بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در بخش عمومی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 305-327] علی نژاد، سعید تاثیر میانجی ساختار مشترک و شدت رقابت بر ارتباط بین مدیریت فرآیند و عملکرد سازمانها [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 149-174] علوی، سید بابک عوامل موثر بر رهبری اشتراکی در تیم هیات مدیره [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 751-781] علوی دوست، محمد حسین ارائه یک چارچوب مفهومی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی برمبنای ارزش دوره عمر مشتری - مطالعه موردی صنعت ارتباطات سیار [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 437-462] عمر، زوهارا اثر توانایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در رابطة بین کارکردهای منابع انسانی و کیفیت خدمات [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-25] عمر، نور آسیه تحلیل تجربی اثر رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش بر ارزش برند بنگاه های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 165-196] عمرانی، وحیدعلی عجین‌شدگی دانشجویان دکتری: بررسی نقش حمایتی اساتید راهنما و سرمایة روان‌شناختی در مدل میانجیگری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 283-306] عنایتی، ترانه سنجش کیفیت خدمات دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران با استفاده از مدل سروکوآل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 99-116] عنایتی، غلامرضا ارتباط بین سرمایة فکری با ارزش افزودة اقتصادی و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 259-283] عیوق، اشکان برنامه ریزی فرایند و زمان بندی فعال یکپارچه در زنجیره تامین- رویکرد معماری قابل یادگیری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 307-333] غ غزالی، ظهیرالدین بررسی نقش تعدیلگری ویژگی‌های خاص کشوری بر رابطه بین پرداخت‌های مدیران و نیز عملکرد شرکت در بازارهای آسیایی با استفاده از رویکرد متاآنالیز [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-69] غفاری حدیقه، علیرضا قیمت گذاری اوراق فاجعه آمیز در محیط نایقین [(مقالات آماده انتشار)] غفوری، مهدی مطالعه پدیدارشناختی ضدّ ارزش مشتری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 367-390] غفوریان یاورپناه، هادی ورودی‌ها و خروجی‌ها در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 175-188] غلامیان، محمدرضا بررسی تأثیر متغیرهای منتخب توسعة پایدار بر تخصیص منابع: موردکاوی صندوق توسعة ملی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 453-477] غیور، فرزاد کارایی مدیریت موجودی کالا و درماندگی مالی – نقش تعاملی سویه‌های رفتاری مدیریت [(مقالات آماده انتشار)] ف فاخری کوزه کنان، سمیرا مدیریت سایبرلوفینگ (گشت زنی اینترنتی) در سازمان‌ها [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 335-349] فاروق، ابراهیم سامبو اثرات عدم قطعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی در نیجریه: یک روش نامقارن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 383-399] فاطیما، ماهام عوامل انگیزشی کارآفرینی: مطالعه فرهنگی کشورهای اروپای شمالی و منطقه دانوب [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 593-627] فاطمی قمی، سیدمحمدتقی ادغام بازگشت سرمایه موجودی در تصمیمات توام قیمت‌گذاری متمایز و تعیین اندازه انباشته: یک رویکرد برنامه ریزی محدودیت شانسی فازی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 929-959] فتاحی، شهرام رسانه و مشارکت ورزشی با تأکید بر عوامل اقتصادی-اجتماعی: یک مدل اقتصادسنجی با رویکرد معادلات همزمان [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 565-583] فتحی، الهام حمایت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری سازمانی، سیاست‌های سازمانی و ادراک از جایگاه اجتماعی در اعضای هیات علمی: اثرات واسطه‌ای سبک‌های جایگاه طلبی اجتماعی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 623-644] فتحی، زاد اله آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟ [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 451-479] فتحی، سعید تأثیر توانایی‌های تاکتیکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌ها: رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 73-96] فتحی، سعید مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 407-432] فتحی، محمدرضا ارائه یک روش ترکیبی نوین براساس آنتروپی شانون فازی و کپراس فازی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 333-358] فخاری، حسین تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 577-608] فخارمنش، سینا خرید کالاهای خارجی: نقش تصویر برند، قومیت گرایی و خصومت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 145-160] فیدا، بشیر تأمین مالی اسلامی طرح‌ها در پاکستان، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 47-71] فدائی نژاد، محمد ارائة مدل ترکیبی برآورد احتمال نکول مشتریان حقوقی بانک‌ها [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 651-673] فراحی، محمد مهدی نظریه‌های ضمنی رهبری: مطالعه‌ای کیفی در سازمانی ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-29] فرخ، مجتبی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فلزات اساسی ایرانی با کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 359-382] فرخی اصل، حامد ارائه مدل ریاضی تشکیل سلول با در نظرگیری موجودی و پس‌افت از طریق الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 819-852] فرخی اصل، حامد ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زباله‌های خطرناک با در نظرگرفتن معیارهای اجتماعی و محیط‌زیستی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 831-865] فرخ سرشت، بهزاد عوامل رفتاری موثر بر مدیریت استعداد : تکنیک فرا ترکیب [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-137] فردریک دبلیو تی لیم، استنلی ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زباله‌های خطرناک با در نظرگرفتن معیارهای اجتماعی و محیط‌زیستی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 831-865] فردوسی پور، لی لی رابطة انگیزة خدمت عمومی (PSM)، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در کارکنان سازمان‌های دولتی تاجیکستانن [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-20] فرزانه حسن زاده، ژاله رابطة تبادلی رهبر- اعضا، درگیری خلاقانه در کار: اهمیت به اشتراک گذاری دانش [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 391-412] فرزانه خلق آباد، حمیدرضا یک چارچوب ریاضی منحصر به فرد برای بهینه‌‌سازی رضایت بیمار در بخش‌های اورژانس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 255-279] فرشادفر، زینب هماهنگی فعالیت‌ تحقیق و توسعه، قیمت‌گذاری و تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تامین سبز با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 317-344] فروزنده شهرکی، پریسا قصد هم‌آفرینی محصول؛ ارائه ی مدلی از پیشایندها و تأثیرآن بر نگرش نسبت به محصول (پژوهشی در شرکت شاتل) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 143-174] فروغی، علی اصغر حل مدل DEA / AR تعمیم یافته با داده های فازی و کاربرد آن در ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 365-381] فیض، داود نوع شناسی استراتژی‌های هک رشد در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 331-346] فیضی، سمیرا مدل اندازه‌گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری ورزشی: شواهدی تجربی از کنفرانس‌های ورزشی به منزلة رویداد گردشگری ورزشی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 607-629] فضلی، صفر مدل پیش بینی کارایی بانک براساس شاخص های بانکداری نوین با استفاده از رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی پویا و الگوریتم های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)] فضل الله تبار، حامد برنامه ریزی پویای مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم برای یافتن بازارهای بهینه با استفاده از شبکه های عصبی و قیمت گذاری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 87-106] فقیه عبدالهی، حسن معرفی پیشران های استراتژیک ایده های نوآور درکسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه های مختلف فناورانه با استفاده از نقشه شناختی فازی [(مقالات آماده انتشار)] فلاح پور، سعید ارائة مدل ترکیبی برآورد احتمال نکول مشتریان حقوقی بانک‌ها [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 651-673] فلاح پور، علیرضا ارائه یک مدل هوشمند جهت انتخاب تامینکننده مناسب بر اساس ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و SVM [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 209-241] فلاح نژاد، محمد صابر یکپارچه سازی تصمیمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و کنترل فرایند در یک سیستم تولید سری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 379-405] فهیمی، کاوه طراحی هم‌زمان شبکة زنجیرة تأمین رقابتی نامتمرکز تحت بازی چند قطبی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 409-434] فهیمی، کاوه طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی پویا تحت تابع تقاضای وابسته به قیمت و تابع مطلوبیت هاف [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 271-305] ق قاید، محمد بررسی مدیریت فرهنگی پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 193-215] قارداشی، فاطمه مدل مفهومی قابلیت نوآوری در مراکز تحقیقی صنعتی و دانشگاهی: مرور نظام‌مند [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 609-640] قاسم، احمد صبری تحلیل تجربی اثر رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش بر ارزش برند بنگاه های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 165-196] قاسمی، احمدرضا شناسایی مهمترین عوامل در پیش‌بینی ورشکستگی و طبقه‌بندی اعتباری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 817-834] قاسمی، وحید عوامل موثر بر رفتار جستجوی اطلاعات جهت خرید یک بسته سفر خارجی: یک تحلیل تماتیک [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 463-486] قاسمپور گنجی، سیده فاطمه بررسی تاثیر مدیریت تنوع بر رفتار نوآورانه از طریق تاثیر بر دلبستگی کارکنان و تعهد عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 649-667] قاسمپور گنجی، سیده فاطمه تأثیر توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی و جو اخلاقی بر قصد ترک شغل: نقش میانجیگری رضایت شغلی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 311-329] قاسمی یقین، رضا ادغام بازگشت سرمایه موجودی در تصمیمات توام قیمت‌گذاری متمایز و تعیین اندازه انباشته: یک رویکرد برنامه ریزی محدودیت شانسی فازی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 929-959] قالیباف اصل، حسن بررسی تأثیر اخبار فارسی بر بازدهی سهام با استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 799-816] قانع کنفی، آرمین روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 379-404] قانع کنفی، آرمین بهینه سازی دوفازی مبتنی بر شبیه سازی سیستم حمل و نقل در معدن روباز [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 705-732] قانع کنفی، آرمین برآورد نرخ‌های حاشیه‌ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله‌ای با عوامل نامطلوب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 419-436] قیتانی، البرز تجزیه و تحلیل و ارائه مدلی برای مدیریت غیبت در اداره امور مالیاتی ایران با استفاده از رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)] قیدر، یاسمن ارائه چارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 669-680] قدک فروشان، مریم بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 425-450] قدوسی، محمد Selec i g he Mos Eco omic P ojec u de U ce ai y Usi g Boo s ap Tech ique a d Fuzzy Simula io [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-24] قریشی، شاهزاده فهد انتخاب موضوع حمایتی درست از طبقة درست: آیا نقش طبقة کالا در یکپارچگی موضوع حمایتی و برند مطرح است؟ (مورد: دانشجویان دانشگاه‌‌های شانگهای) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 365-383] قلی پور، آرین ارائه مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 217-241] قلی پور، رحمت الله انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 151-173] قلی پور، رحمت الله ارزیابی پیامدهای ادراکی دوره های آزاد انبوه برخط(MOOCs)و تاثیر آنها بر اثربخشی یادگیری [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 495-525] قمی اویلی، مرتضی الگوریتم ممتیک بر پایة مسیرهای تصادفی در یک مدل انعطاف‌پذیر و یکپارچة رو به جلو/ بازگشتی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 287-313] قنبرزاده میاندهی، رضا خرید کالاهای خارجی: نقش تصویر برند، قومیت گرایی و خصومت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 145-160] قنبری قلعه رودخانی، فضه رفتارهای صلاح‌دیدی در محل کار: تاثیر رضایت ارتباطی بر انحراف در محل کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای حساسیت به عدالت [(مقالات آماده انتشار)] قنواتی، مهدی بررسی تأثیر فرهنگ شرکت و گرایش بازار بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط صنعتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 413-436] ک کیایی، حمید هدف ثانویه بی طرف جدید بر مبنای ارزیابی واحد تصمیم گیرنده ایده آل در کارایی متقاطع [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 509-530] کارآکاس، هاتیس تحلیل تطبیقی دیدگاه های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری پایدار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 585-607] کاظمی، عالیه [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 101-123] کاظمی، علی تأثیر توانایی‌های تاکتیکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌ها: رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 73-96] کاظمی، علی شناسایی عوامل زمینه‌ساز سردرگمی مصرف‌کننده در خرید بسته سفر خارجی در شهر اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 527-564] کاظمی، علی تحلیل تأثیر جهت گیری های صادراتی بر عملکرد صادرات از طریق نوآوری و بین المللی سازی: مدل میانجیگری-تعدیلگری [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 761-776] کاظمی، معصومه بررسی رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی استان قم) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 117-143] کاظمی، مهدی عوامل موثر بر رهبری اشتراکی در تیم هیات مدیره [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 751-781] کاظمی، نیما ارائه یک مدل هوشمند جهت انتخاب تامینکننده مناسب بر اساس ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و SVM [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 209-241] کانیلا واتی، نی پوتا عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سهام شریعت در اندونزی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 481-508] کرای، عبدالله رفتارهای انتقامجویانه به سبک دانشگاهی: مطالعه کیفی انتقامجویی دانشگاهیان [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 345-366] کردرستمی، سهراب روشی برای حل مشکل نشدنی بودن ابرکارایی به کمک داده های مجازی با مقادیر میانگین [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 905-916] کردرستمی، سهراب روشی جدید برای ارزیابی شاخص امنیت جاده ای: مطالعه موردی- جاده های استان آذربایجان شرقی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 213-233] کردرستمی، سهراب برآورد نرخ‌های حاشیه‌ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله‌ای با عوامل نامطلوب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 419-436] کردنائیج، اسدالله طراحی مدل عملکرد صادراتی شرکت بر اساس گرایش‌های سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 265-285] کردنائیج، اسداله تبیین و آزمون الگوی بومی موفقیت مجتمع‌های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع‌های تجاری در شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 259-282] کرمی، اژدر تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری خدماتی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24] کرمی، غلامرضا دورة تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 641-666] کرمی، محسن تعیین عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی (مطالعة موردی: صنایع خودروسازی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 181-201] کریمی، سمانه مدل مفهومی کند ذهنی سازمانی با رویکرد ترکیبی (تحلیل داده بنیاد و مدلسازی ساختاری تفسیری) [(مقالات آماده انتشار)] کریمی اصل، زهرا شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه‌گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 41-66] کریمیان، طاهره دورة تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 641-666] کریم خانی، مهرداد شناسایی و ربته‌بندی عوامل موثر بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منظر سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)] کریمی قرطمانی، سمانه کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 743-767] کریمی مزیدی، احمدرضا بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان: از دیدگاه هویت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 153-178] کریمی مزیدی، احمدرضا اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت؛ تمرکز بر زنجیرة کارمند- مشتری- سود [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 95-120] کریمی مزیدی، احمدرضا رویکردی جدید برای خوشه‌بندی مشتریان با یکپارچه‌سازی مدل LRFM و سیستم استنتاج فازی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 351-378] کشتی دار، محمد مدل سازی عوامل نهادی موثر در بهره برداری از فرصت های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی با رویکردی تفسیری - ساختاری [(مقالات آماده انتشار)] کفّاش‌پور، آذر بسط چارچوبی برای مطالعه و بررسی انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-61] کک وای هین، کوین تاثیر سرمایه گذاری چین در مالزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 51-68] کمیلی، منیژه مدلسازی و تحلیل یک مناقشه پیچیده دنیای واقعی با استفاده از مدل گراف برای رفع مخاصمه [(مقالات آماده انتشار)] کنعانی، فاطمه چالشهای کلیدی استارت آپهای کلان داده : یک مطالعه اکتشافی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 273-289] کهینده، اوباسان بررسی سندرم سقف شیشه‌ای و ارتقای شغلی زنان در صنعت ساخت و ساز نیجریه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 77-97] کوثر، شهزاد تاثیر تروریسم، سیستم سیاسی و نوسانات نرخ ارز در نوسانات بازار سهام [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 519-546] کوچ، اوکتای رفتارهای انتقامجویانه به سبک دانشگاهی: مطالعه کیفی انتقامجویی دانشگاهیان [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 345-366] کوشواها، نارندرا ناث آزمون شکل ضعیف فرضیة بازار کارا در شاخص‌های سهام کارای کربن همراه با شاخص‌های معیار در کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 627-650] کوش واها، گیانشوار سیک عوامل مؤثر بر بینش جویندگان جوان کارآفرین بر کارآفرینی پایدار [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 435-466] کومار سینها، سومش بررسی نقش معتدل گر جنسیت بر رابطه میان مزایای فعالیتهای پیشبردی فروش و درک مشتری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 795-830] کومار شارما، ناگندرا عوامل مؤثر بر بینش جویندگان جوان کارآفرین بر کارآفرینی پایدار [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 435-466] گ گلی، فاطمه قیمت گذاری پویا: با رویکرد کتاب سنجی [(مقالات آماده انتشار)] گل محمدی، امیرمحمد مدل سازی و تحلیل تخفیف تدریجی در هزینه های حمل و نقل برای مسئله توام تعیین اندازه انباشه اقتصادی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 23-49] گل محمدی، مجتبی قابلیت مقایسه حسابداری، نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)] گنجعلی، اسداله ارتباط بین ادراک از صدای کارمند و خلاقیت کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 175-191] گویی، سان مینگ روش جدید فاکتور آنتروپی با کاربرد در هزینه‌های کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط در شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 479-501] گوپتا، آریندام عوامل تعیین کننده سواد مالی و استفاده از خدمات مالی: یک مطالعه تجربی در میان کارگران بخش غیرسازمان یافته در سناریوی هند [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 657-675] گوپتا، پرادیپ تاثیر بازخرید سهام بر ارزش شرکت: شواهد تجربی از هند [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 425-436] گوو، یان روش جدید فاکتور آنتروپی با کاربرد در هزینه‌های کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط در شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 479-501] ل لی، شن انتخاب موضوع حمایتی درست از طبقة درست: آیا نقش طبقة کالا در یکپارچگی موضوع حمایتی و برند مطرح است؟ (مورد: دانشجویان دانشگاه‌‌های شانگهای) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 365-383] لی، لای سون ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] لاجوردی، سمانه درک آگاهی‌های محیطی از طریق بازاریابی سبز: به‌کارگیری روش کیو در مطالعه تجربی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 609-628] لاری دشت بیاض، محمود بررسی اثر عوامل شرکتی بر روی سنگرگیری مدیریت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 245-272] لاهوتیان، علی تحلیل روابط متقابل میان عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی مبتنی بر رویکرد دیمتل خاکستری (مطالعه موردی: صنایع غذائی ایران) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 601-628] لیپسا، ان.ام. آزمون شکل ضعیف فرضیة بازار کارا در شاخص‌های سهام کارای کربن همراه با شاخص‌های معیار در کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 627-650] لطیفی، میثم اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت؛ تمرکز بر زنجیرة کارمند- مشتری- سود [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 95-120] لطیفی، میثم بررسی تأثیر ویژگی ها ی کسب و کار خانوادگی بر برنامه ریزی جانشین پرور (مطالعة موردی: شهرک ها ی صنعتی استان تهران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 243-257] لگزیان، محمد کشف نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان با استفاده از رویکرد کیفی در سازمان‌های بزرگ شهر مشهد [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 397-419] لگزیان، محمد بسط چارچوبی برای مطالعه و بررسی انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-61] لگزیان، محمد برداشت دوگانه از عوامل مؤثر بر نگه‌داشت افراد با استعداد: راهبرد پدیدارنگاری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 675-706] لُهماندر، پیتر یک تابع پویای عمومی برای ناحیه پایه درختان حاصل از یک تولید نظری برگرفته از معادله دیفرانسیل مستقل [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 917-928] لُهماندر، پیتر بهینه سازی مدیریت بازار – وابسته جنگلهایی با پوشش پیوسته [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 335-361] لوده، نور اسما مربوط‌بودن ارزش اطلاعات افشای حسابداری بین شرکت‌های بورسی نیجریه: پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 707-740] م مایتلو، قمرالدین نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و تسهیم دانش [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 565-586] مارتهاندان، گویندان فعالیت های توسعه تامین کننده و عملکرد بنگاههای خریدار: یک مطالعه تجربی در بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 405-424] مارتورانو، آنتونیو رهبری: تلاقی مطالعات سازمانی و علم اخلاق [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 767-782] ماریسا مالک، مارلین بررسی میدانی تأثیر رابطه بر رضایت کلی فرنچایز‌ها و قصد تداوم همکاری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 31-62] ماکویی، احمد طراحی هم‌زمان شبکة زنجیرة تأمین رقابتی نامتمرکز تحت بازی چند قطبی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 409-434] ماکویی، احمد طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی پویا تحت تابع تقاضای وابسته به قیمت و تابع مطلوبیت هاف [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 271-305] ماه آورپور، نسرین مشارکت در جمع سپاری فعالیت های بازاریابی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)] ماه بانویی، بهاره ارائه مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 217-241] مبینی، مهدی ارائه مدل ریاضی تشکیل سلول با در نظرگیری موجودی و پس‌افت از طریق الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 819-852] مجیبیان، فاطمه استفاده از FMEA و منطق فازی در مدیریت ریسک پروژه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 373-395] محبوبی، مرصع برآورد نرخ‌های حاشیه‌ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله‌ای با عوامل نامطلوب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 419-436] محتشمی، محمد بررسی اثر عوامل شرکتی بر روی سنگرگیری مدیریت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 245-272] محسنی، رضا برآورد قیمت سهام بازار انرژی شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ: مقایسة مدل‌های خطی و غیرخطی رژیم سوئیچینگ مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 715-728] محقر، علی ارائه یک چارچوب مفهومی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی برمبنای ارزش دوره عمر مشتری - مطالعه موردی صنعت ارتباطات سیار [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 437-462] محلوجی، هاشم رتبه‌بندی چندمعیارۀ سناریوهای اجرای عملیات ساخت با استفاده از رویکرد یکپارچة شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 801-827] محمدی، امیر هادی [(مقالات آماده انتشار)] محمدی، سمیه بررسی هم‌حرکتی بازده در میان صنایع بورس اوراق بهادار تهران، رویکرد همبستگی موجکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 539-558] محمدی، علی ارزیابی کارایی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور و رتبه‌بندی آن‌ها: روش تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (DEA/AHP) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 729-750] محمدی، گلشن ارایه مدل تصمیم گیری کارآفرینانه در ایجاد کسب و کار‎:‎‏ مورد مطالعه، کسب و ‏کارهای الکترونیکی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-44] محمدی بالانی، عبدالکریم مطالعات قابلیت فرآیند در فرآیندهای مونتاژ اتوماتیک انعطاف‌پذیر (مطالعه موردی: در یک شرکت خودروسازی) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-37] محمدزاده، زهرا کشف نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان با استفاده از رویکرد کیفی در سازمان‌های بزرگ شهر مشهد [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 397-419] محمدی کیا کله املشی، مهدیس تحول از طریق تأمل: میراث دونالد شون برای علم مدیریت در زمان عدم قطعیت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 579-597] محمدیون، محدثه همبست پذیرش: داستان بخش خصوصی [(مقالات آماده انتشار)] محمودی، جواد اندازه‌گیری عملکرد راهبردی کارکنان بر اساس کارایی و اثربخشی پروژه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 207-236] محمودزاده، سید مجتبی سرمایه روان‌شناختی مثبت: نقش اخلاق کار اسلامی در سازمان‌های دولتی تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 545-566] مخبر، مژده تآثیر رهبری تحول آفرین و مولفه های آن بر نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 221-241] مختاری، حسین بررسی تأثیر مشترک جهت‌گیری بازار و دوسوتوانی نوآوری در نوآوری خدمات شرکت های کوچک و متوسط [(مقالات آماده انتشار)] مختاری، قاسم انتخاب پاسخ ریسک‌های سبد پروژه با استفاده از شبکه‌های باور بیزین [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 197-219] مختارالدین، ثریا اکمر جایگاه یابی محصول به عنوان تعدیلگر قصد خرید لوازم آرایشی حلال [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-60] مدانلو، یاسمن سنجش کیفیت خدمات دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران با استفاده از مدل سروکوآل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 99-116] مدرس یزدی، محمد مدل‌سازی خدمات حمل‌ونقل دربه‌در مرسولات در ایران [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 883-906] مدهوشی، مهرداد به‌سوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی زنجیرة تأمین: تحلیل عدم قطعیت با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی فازی در شرکت فرمینگ پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 335-364] مرادی، اسماعیل برنامه ریزی فرایند و زمان بندی فعال یکپارچه در زنجیره تامین- رویکرد معماری قابل یادگیری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 307-333] مرادی، افسانه بررسی تأثیر مشترک جهت‌گیری بازار و دوسوتوانی نوآوری در نوآوری خدمات شرکت های کوچک و متوسط [(مقالات آماده انتشار)] مرادی، محمود استراتژی نوآوری، تنوع و توسعه عملکرد: مطالعه تجربی در صنعت ساختمان و مسکن ایران [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 31-60] مرادی دالینی، مرضیه رابطه بین روش های برنامه ریزی خطی چند هدفه و نحلیل سناریو پوششی داده ها بصورت نادقیق [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 23-36] مرادی مقدم، محسن رتبه‌بندی بلوغ فرایندهای کسب‌وکار به‌وسیلة تکنیک رمبرنت اصلاح‌شده با درنظرگرفتن ابعاد CMMI [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 559-578] مرتضوی، سعید کشف نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان با استفاده از رویکرد کیفی در سازمان‌های بزرگ شهر مشهد [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 397-419] مرتضوی، سعید بسط چارچوبی برای مطالعه و بررسی انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-61] مرتضوی، سعید برداشت دوگانه از عوامل مؤثر بر نگه‌داشت افراد با استعداد: راهبرد پدیدارنگاری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 675-706] مرتضوی، سعید نظریه‌های ضمنی رهبری: مطالعه‌ای کیفی در سازمانی ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-29] میرزایی، خلیل معرفی پیشران های استراتژیک ایده های نوآور درکسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه های مختلف فناورانه با استفاده از نقشه شناختی فازی [(مقالات آماده انتشار)] میرزازاده، ابوالفضل بهینه‌سازی مدل کنترل موجودی تورمی تحت شرایط احتمالی با رویکرد تقریب سیمپسون : بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 203-220] میرغفوری، سید حبیب اله توسعة مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از FMEA و تحلیل پوششی داده ها [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 343-363] مروی اونال، زینپ کلامی نامفهوم: آیا تناسب فرد- سازمان، نقشی در التزام کارکنان دارد؟ [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 157-179] مروتی شریف آبادی، علی ارائه مدل جامع برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تکنیک‌های FAHP-FVIKOR بر مبنای کارت امتیازی متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 81-104] مشبکی، اصغر طراحی مدل عملکرد صادراتی شرکت بر اساس گرایش‌های سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 265-285] مشتاق، ملیحه پیشرفت سریع: چگونه می‌توان در محیط کار مدرن به بالندگی دست یافت؟ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 783-818] میشرا، پ.ک. فصلی بودن در گردشگری و پیش بینی ورود گردشگران خارجی در هندوستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 629-658] مشکدانیان، فاطمه تحلیل کتابخانه ای استراتژی باز: مفهومی جدید در حوزه ی مدیریت استراتژیک [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 363-377] مصطفی، فیسل عوامل انگیزشی کارآفرینی: مطالعه فرهنگی کشورهای اروپای شمالی و منطقه دانوب [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 593-627] مصطفی، ویلیامزباباتنده موقعیت شرکت‌های حامی کارآفرینی در ایالت لاگوس نیجریه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 853-881] مصطفی زاده، وحید افشای اختیاری و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 185-208] مصلحی، فاطمه ارائه یک روش خوشه‌بندی ترکیبی بعنوان سیستمی کمکی در برچسب گذاری اتوماتیک برای تقسیم کارکنان سازمان به سطوح مختلف بهره‌وری و حفظ آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)] مطهری‌نژاد، فاطمه بررسی عوامل موثر بر نیت خرید مصرف کنندگان صنایع غذایی با تاکید بر نقش تجربه برند [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 243-263] معادی، مرجان شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 483-503] معادی، منصوره شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 483-503] معاذی، منصوره دو راهبرد برای حل مسئلة مرتب‌سازی در ردیف‌های موازی بر اساس الگوریتم‌‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 467-498] معین، محمدشهرام چالشهای کلیدی استارت آپهای کلان داده : یک مطالعه اکتشافی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 273-289] معینی، علی ارزیابی سیستم های پیشنهاددهنده با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 589-605] معنوی زاده، ندا مدل شبیه سازی – بهینه سازی برای توازن ظرفیت در محیط های تولیدی ساخت بر مبنای انبارش/ ساخت بر مبنای سفارش [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 235-253] معنوی زاده، ندا ارائه یک قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و فروش [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 221-244] معنوی زاده، ندا حل مسئله تبلیغات مشارکتی دو دوره‏ای با برنامه‏ریزی پویا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 141-161] معنوی زاده، ندا [(مقالات آماده انتشار)] مغدانی، رضا کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی شرکت‌های خدمات مخابرات اروپا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-25] مقدم، زهرا تأثیر پیش‌بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت در دوره کاهش فروش با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 509-525] مقیمی، سید محمد بررسی رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی استان قم) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 117-143] ملایی، رباب طراحی مدل برندسازی شخصی کارکنان با تأکید بر آموزش‌های سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 699-720] ملک¬اخلاق، اسماعیل استراتژی نوآوری، تنوع و توسعه عملکرد: مطالعه تجربی در صنعت ساختمان و مسکن ایران [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 31-60] ملکی مین باش رزگاه، مرتضی نوع شناسی استراتژی‌های هک رشد در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 331-346] منتظری، امیر مدل اندازه‌گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری ورزشی: شواهدی تجربی از کنفرانس‌های ورزشی به منزلة رویداد گردشگری ورزشی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 607-629] منصوری، طاها انتخاب پورتفولیو بر اساس الگوی مارکویتز تحت محدودیت کاردینال با بکارگیری الگوریتم بازتولید غیرجنسی [(مقالات آماده انتشار)] منصورفر، غلامرضا رویکرد اقتصادسنجی و بهینه‌سازی فرا ابتکاری برای تنوع‌سازی پورتفولیوی بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-75] منصورفر، غلامرضا بررسی هم‌حرکتی بازده در میان صنایع بورس اوراق بهادار تهران، رویکرد همبستگی موجکی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 539-558] منصورفر، غلامرضا تنوع‌سازی پورتفوی بین‌المللی در سطح صنایع کشورهای جنوب‌شرق آسیا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-112] منصورفر، غلامرضا تاثیر انحراف از سطح مطلوب وجه نقد بر مشکلات گزینش نادرست و خطر اخلاقی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 69-90] منصورفر، غلامرضا تأثیر پیش‌بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت در دوره کاهش فروش با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 509-525] مهتدی، اعظم بررسی پیشبینی پذیری اشکال مختلف بازده سهام در بازار سرمایه تهران: شواهدی مبتنی بر رگرسیونهای غلطان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 693-714] مهد امین، سیاجارول امنا نقش تنظیم گری در بانکداری از منظر ریسک نقدینگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 391-412] مهدی زاده، مهران استراتژی نوآوری، تنوع و توسعه عملکرد: مطالعه تجربی در صنعت ساختمان و مسکن ایران [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 31-60] مهدی‌زاده، رحیمه مدل اندازه‌گیری چند بعدی برای ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری ورزشی: شواهدی تجربی از کنفرانس‌های ورزشی به منزلة رویداد گردشگری ورزشی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 607-629] مُهد سوکانی، ناصر تاثیر سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر بهره وری نیروی کار در اندونزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-164] مهدوی، ایرج یک مدل تصمیم آرایش سلولی و انتخاب تامین کننده در سیستم های تولید سلولی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 113-145] مهرگان، محمّد شناسایی و ارزیابی تصمیمات استراتژیک در صنعت گاز با استفاده از روش DEMATEL [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 49-65] مهرگان، محمدرضا تحلیل چند معیاره غیرخطی رضایت(N-MUSA): رویکرد واکاوی ترجیحات به رضایت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-22] مهرگان، محمد رضا تجزیه و تحلیل رابطة دوسویة آمادگی فنی و نوآوری کشورها با لحاظ متغیر تعدیلگر GDP کشورها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 27-45] موسی، کامران کیفیت خدمات و رضایت دانشجو: نقش میانجی فرهنگ، شهرت و قیمت در دانشگاه در بخش آموزش پاکستان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 237-258] موسی‌خانی، سعید یک چارچوب ریاضی منحصر به فرد برای بهینه‌‌سازی رضایت بیمار در بخش‌های اورژانس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 255-279] موسوی، سید عباس تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان: تجربه‌ای در شعب بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 97-116] موسویان، سید علیرضا ارائه یک روش خوشه‌بندی ترکیبی بعنوان سیستمی کمکی در برچسب گذاری اتوماتیک برای تقسیم کارکنان سازمان به سطوح مختلف بهره‌وری و حفظ آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)] موسوی شیری، محمود رابطة بین ریسک نقدشوندگی سهام و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 503-521] مولانی، محمد ارائه یک مدل هوشمند جهت انتخاب تامینکننده مناسب بر اساس ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و SVM [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 209-241] مومنی، منصور بررسی پیشبینی پذیری اشکال مختلف بازده سهام در بازار سرمایه تهران: شواهدی مبتنی بر رگرسیونهای غلطان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 693-714] مومنی، منصور [(مقالات آماده انتشار)] ن نایب زاده، شهناز بررسی جامع مطالعات بین المللی در حوزه بازارگرایی و ارائه مدل کاربردی [(مقالات آماده انتشار)] ناصری، سید هادی بهبود روش وردگای برای مسایل برنامه ریزی خطی فازی با پارامترهای تصادفی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 71-89] ناصری، سید هادی هدف ثانویه بی طرف جدید بر مبنای ارزیابی واحد تصمیم گیرنده ایده آل در کارایی متقاطع [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 509-530] نالچیگر، سروش ارزیابی سیستم های پیشنهاددهنده با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 589-605] نامداریان، لیلا بررسی موانع تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی حوزه علوم انسانی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 487-518] نجفی، امیر توسعه‌ای بر تحلیل‌های مدیریت ارزش کسب‌شده برای مدیریت پروژه‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-75] نجفی، زهرا تجارت درون صنعت ایران براساس مدل برخورداری از عامل شومپیتری [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 209-243] نجمی، حسام الدین الگوریتم ممتیک بر پایة مسیرهای تصادفی در یک مدل انعطاف‌پذیر و یکپارچة رو به جلو/ بازگشتی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 287-313] نخعی، حبیب اله ارزش افزوده بازار و معیارهای سنتی حسابداری: کدام معیار بهترین پیشبینی کننده بازده سهام در شرکتهای مالزی است؟ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 433-455] ندوویم فورا، فیلبرت تحلیل مقایسه ای برای آمادگی جهت برون سپاری فناوری اطلاعات در جوامع افریقای شرقی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 243-264] نیری، سینا ارائه یک مدل هوشمند جهت انتخاب تامینکننده مناسب بر اساس ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و SVM [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 209-241] نصیری، سپیده دید منطقی در نوآوری تولید محصول: بررسی انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 9-29] نصیری، محمد قیمت گذاری دارایی ها با بکار گیری متغیرهای رفتاری :رویکرد فاما -مکبث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 547-564] نصراصفهانی، مهرناز تجزیه و تحلیل و ارائه مدلی برای مدیریت غیبت در اداره امور مالیاتی ایران با استفاده از رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)] نصر اصفهانی، علی مدل مفهومی کند ذهنی سازمانی با رویکرد ترکیبی (تحلیل داده بنیاد و مدلسازی ساختاری تفسیری) [(مقالات آماده انتشار)] نصر اصفهانی، مهدی تجزیه و تحلیل و ارائه مدلی برای مدیریت غیبت در اداره امور مالیاتی ایران با استفاده از رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)] نصراللهیان، پویا روشی برای حل مشکل نشدنی بودن ابرکارایی به کمک داده های مجازی با مقادیر میانگین [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 905-916] نصرالهی وسطی، سیمن عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی- خدماتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 385-408] نصیرزاده، فرناد تعیین دورة بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از منطق فازی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 437-456] نظری، حسام [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 101-123] نظیر، طهیرا نقد و بررسی ادبیات جبران خدمات و مفهوم آن برای نیروی کار مهاجر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 203-221] نظری شیرکوهی، سلمان یک چارچوب ریاضی منحصر به فرد برای بهینه‌‌سازی رضایت بیمار در بخش‌های اورژانس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 255-279] نعامی، عبدالله تحلیل تأثیر جهت گیری های صادراتی بر عملکرد صادرات از طریق نوآوری و بین المللی سازی: مدل میانجیگری-تعدیلگری [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 761-776] نعمتی، یاسر به‌سوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی زنجیرة تأمین: تحلیل عدم قطعیت با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی فازی در شرکت فرمینگ پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 335-364] نعمتی، یاسر ارائه یک چارچوب مفهومی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی برمبنای ارزش دوره عمر مشتری - مطالعه موردی صنعت ارتباطات سیار [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 437-462] نعیمی صدیق، علی بررسی موانع تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی حوزه علوم انسانی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 487-518] نقاش، آرش تحلیل نقش تعدیل گری نوع برند در رابطه بین اعتبار تاییدکننده با تناسب تاییدکننده و ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [(مقالات آماده انتشار)] نیک اقبال، پریسا [(مقالات آماده انتشار)] نیکخواه تکمه‌داش، یونس تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری خدماتی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24] نیک رفتار، طیبه تحلیل دیدگاه های مختلف در مورد جهت گیری استراتژیک در بانک توسعه صادرات: مطالعه موردی برمبنای روش کیو [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 265-286] نیکمرام، سحر بررسی تأثیر ویژگی ها ی کسب و کار خانوادگی بر برنامه ریزی جانشین پرور (مطالعة موردی: شهرک ها ی صنعتی استان تهران) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 243-257] نیک نشان، مهدی تجزیه و تحلیل رابطة دوسویة آمادگی فنی و نوآوری کشورها با لحاظ متغیر تعدیلگر GDP کشورها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 27-45] نمازی، محمد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا: نظریه، کاربردها و محدودیت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 457-482] نمازی، محمد بررسی تأثیر تجربی مراحلABC بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 175-205] نوبری، نیلوفر بررسی تأثیر مشترک جهت‌گیری بازار و دوسوتوانی نوآوری در نوآوری خدمات شرکت های کوچک و متوسط [(مقالات آماده انتشار)] نور، شایسته توانمندسازی زنان از طریق کارآفرینی زنان: مقایسه بین زنان کارآفرین و زنان خانه دار در پاکستان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 347-363] نور، لیلانه مهد توانمندسازی زنان از طریق کارآفرینی زنان: مقایسه بین زنان کارآفرین و زنان خانه دار در پاکستان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 347-363] نوری، ابوالقاسم هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی‌های ضروری برای مدیران قرن 21 [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 131-152] نورا، عباسعلی رابطه بین روش های برنامه ریزی خطی چند هدفه و نحلیل سناریو پوششی داده ها بصورت نادقیق [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 23-36] نورالامین، محمد پیش بینیهای شاخص شدت مشکل قمار: مطالعه بورس اوراق بهادار پاکستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 243-270] نوراله زاده، نوروز قیمت گذاری دارایی ها با بکار گیری متغیرهای رفتاری :رویکرد فاما -مکبث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 547-564] نورجان، ابرو تعیین شاخص های شکست مالی با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و تحلیل رگرسیون لجستیک در شاخص بورس بیست 100 [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-187] نورعین، صدف پیش بینیهای شاخص شدت مشکل قمار: مطالعه بورس اوراق بهادار پاکستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 243-270] نوری فرد، یدالله قیمت گذاری دارایی ها با بکار گیری متغیرهای رفتاری :رویکرد فاما -مکبث [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 547-564] نورهان، نیک اینتان ورودی‌ها و خروجی‌ها در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 175-188] و ورما، پریانکا بررسی نقش معتدل گر جنسیت بر رابطه میان مزایای فعالیتهای پیشبردی فروش و درک مشتری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 795-830] وفا آرانی، حامد ارائه یک قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و فروش [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 221-244] وکیلی، وریا قیمت گذاری اوراق فاجعه آمیز در محیط نایقین [(مقالات آماده انتشار)] وکیل باشی، امین تآثیر رهبری تحول آفرین و مولفه های آن بر نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 221-241] ولیان، حسن بررسی تاثیر قابلیت‌های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی: آزمون رویکرد منبع محور [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 527-545] ه هاشمی، سید حمید تجزیه و تحلیل رابطة دوسویة آمادگی فنی و نوآوری کشورها با لحاظ متغیر تعدیلگر GDP کشورها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 27-45] هاشمی، محمد حسین [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 101-123] هاشمی امین، آرزو سادات [(مقالات آماده انتشار)] هنرمندی، زهرا مقایسه اثر ارزش برند بر سودآوری شرکت های در صنایع B2B و B2C: یک مطالعه موردی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-147] هنگ تانگ، سای ارزیابی اثربخشی الگوریتم یکپارچه تجزیه بندرز و روش اپسیلون-محدودیت برای مساله موقعیت یابی چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 551-576] هویدا، رضا طراحی مدل برندسازی شخصی کارکنان با تأکید بر آموزش‌های سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 699-720] هولادار، محمد هریسار رحمان رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده رهبری تحول‌گرا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 147-183] ی یادگاری، احسان الگوریتم ممتیک بر پایة مسیرهای تصادفی در یک مدل انعطاف‌پذیر و یکپارچة رو به جلو/ بازگشتی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 287-313] یاسینی، علی عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی- خدماتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 385-408] یحیی، فرزان بررسی نقش تعدیلگری ویژگی‌های خاص کشوری بر رابطه بین پرداخت‌های مدیران و نیز عملکرد شرکت در بازارهای آسیایی با استفاده از رویکرد متاآنالیز [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-69] یدالهی فارسی، جهانگیر یک سنخ‏ شناسی از کارآفرینان فناوری مبتنی بر شایستگی ها بوسیله مرور نظام ‏مند ادبیات [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 191-211] یزدانشناس، مهدی طراحی الگوی مفهومی برای کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 365-390] یعقوبی، علی مدل پیش بینی کارایی بانک براساس شاخص های بانکداری نوین با استفاده از رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی پویا و الگوریتم های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)] یعقوبی، مریم مدل مفهومی قابلیت نوآوری در مراکز تحقیقی صنعتی و دانشگاهی: مرور نظام‌مند [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 609-640] یورک، رونالد جی. کاربردهای مدیریت منابع انسانی در جهان در حال توسعه: توان‌مندسازی کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 795-800] یوسف، اسحاق تاثیر سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر بهره وری نیروی کار در اندونزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-164] یوسفی، امیر سرمایة اجتماعی، سرمایة روان‌شناختی و نوآوری کسب‏و‏کار: نقش تعدیل‌گری فرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 307-333] یوسفی، رضا آیا جذب سرمایه الگوهای معناداری در شرکت های نوپا دارد؟ بررسی شرکت های فناوری مالی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 763-790] یوسف نژاد، هلیا مدل شبیه سازی – بهینه سازی برای توازن ظرفیت در محیط های تولیدی ساخت بر مبنای انبارش/ ساخت بر مبنای سفارش [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 235-253] یونگ، لی تنگ تاثیر سرمایه گذاری چین در مالزی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 51-68] عبارت مورد نظر شما با هیچ یک از موارد همخوانی ندارد

آخرین مطالب