دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب صفحه 26 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی صفحه 26 لطفا کانال را دنبال کنید تا فرصت اموزش بیشتر ایجاد شود

ببینید

جواب صفحه 26 ریاضی سوم دبستان

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38744872', uid: 'X fw5', i le: 'مرور فصل اول ریاضی سوم ابتدایی', use ame: 'Ms.ka ga ', use id: '12068626', visi _c : '2 هزار', se de _ ame: 'دبستان شهید کمیل فرزانگان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38744872-4261__5287.jpg', du a io : '3:16', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '27 مهر 1400', li k: '/v/X fw5', cha elId: '12068626', cha elUse ame: 'Ms.ka ga ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دبستان شهید کمیل فرزانگان', }; 3:16 ویدیو بعدی مرور فصل اول ریاضی سوم ابتدایی از کانال دبستان شهید کمیل فرزانگان نرو بعدی 9:36 ریاضی ششم ابتدایی حرف آخر از کانال حرف آخر 12:24 ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول -ساعت در بعدازظهر - تدریس صفحه 16 تا 18-قسمت اول از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 49:57 مرور فصل یک ریاضی چهارم ابتدایی از کانال زهرا چشیده آموزگار دوره دوم دبستان 2:44 تدریس صفحه ۲۶ ریاضی اول ابتدایی، کار با شابلون از کانال کلاس اولی ها 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران 9:36 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 26 از کانال کلاس سومی ها 6:02 ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم صفحه 26 از کانال محمد آهنگرداودی 7:58 ریاضی پایه سوم ابتدایی. صفحه ۲۶ از کانال جامدادی پایه سوم 6:32 تدریس صفحه ۲۶ ریاضی دوم ابتدایی از کانال Fa emeh.ghasemi25 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} هدایتی _ دبستان آصف دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25901291-3654-b.jpg"," esumeUID":"zT3ED","du a io ":371,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =371&ca ego ies=educa io al&use id=6903955& cha el=6903955&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 26 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0627\u0635\u0641 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 12&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =371&ca ego ies=educa io al&use id=6903955& cha el=6903955&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 26 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0627\u0635\u0641 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 12&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6903955&cha el_use ame=hedaya i_3&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 26 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0627\u0635\u0641 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 12","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/zT3ED\/f\/zT3ED.m3u8?k=328d2"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25901291_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=159319, RESOLUTION=660x360","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=61508, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=77213, RESOLUTION=440x240","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=174078, RESOLUTION=880x480","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b57297bf9a74d6bfdc5eda5e2f8ecf3525901291-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQzZjQ5YzZhZjI0YjI2NzBmY2NhZGYyYmNlNDE4MWUzIiwiZXhwIjoxNjM0OTkzODgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mZmeK6cHMcAHVkeYuXIOUqY8zXiU E5GN0GVkEXPukk"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _893123", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی سوم ابتدایی صفحه 26 19,851 هدایتی _ دبستان آصف 234 دنبال‌ کننده 19,851 بازدید 295 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن ریاضی سوم ابتدایی صفحه 26 لطفا کانال را دنبال کنید تا فرصت اموزش بیشتر ایجاد شود 1 سال پیش آموزشی # ریاضی سوم ابتدایی # صفحه 26 ریاضی سوم ابتدایی # دبستان دولتی اصف منطقه 12 # safeh bis oshish iyazi sevom eb edayi هدایتی _ دبستان آصف 234 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:16 مرور فصل اول ریاضی سوم ابتدایی دبستان شهید کمیل فرزانگان 2 هزار بازدید 3 روز پیش 9:36 ریاضی ششم ابتدایی حرف آخر حرف آخر 1.4 هزار بازدید 6 روز پیش 12:24 ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول -ساعت در بعدازظهر - تدریس صفحه 16 تا 18-قسمت اول مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 660 بازدید 6 روز پیش 49:57 مرور فصل یک ریاضی چهارم ابتدایی زهرا چشیده آموزگار دوره دوم دبستان 145 بازدید 1 روز پیش 2:44 تدریس صفحه ۲۶ ریاضی اول ابتدایی، کار با شابلون کلاس اولی ها 358 بازدید 5 روز پیش 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 20.4 هزار بازدید 1 هفته پیش 9:36 آموزش ریاضی سوم ابتدایی صفحه 26 کلاس سومی ها 142 بازدید 1 ماه پیش 6:02 ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم صفحه 26 محمد آهنگرداودی 196 بازدید 11 ماه پیش 7:58 ریاضی پایه سوم ابتدایی. صفحه ۲۶ جامدادی پایه سوم 4.9 هزار بازدید 11 ماه پیش 6:32 تدریس صفحه ۲۶ ریاضی دوم ابتدایی Fa emeh.ghasemi25 290 بازدید 11 ماه پیش

جواب حل مسئله صفحه ۲۶ و ۲۷ ریاضی سوم ❤️ [ گام به گام + پاسخ کامل و درست ]

جواب حل مسئله صفحه 26 و 27 ریاضی سوم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید.  این جواب ها توسط معلمین عزیز تهیه شده اند. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی سوم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم.  سوال ها و جواب ها       چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی سوم  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید. پیشنهادی : جواب بشمار و بگو صفحه 28 ریاضی سوم اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد. پیشنهادی : جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی سوم از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید.  بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد.  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

آخرین مطالب