دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جمع مذکر سالم چیست

پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هفتم رشته درس عربی

جمع مذکر سالم چیست

تشخیص جمع سالم و مکسر و تشخیص مذکر سالم و مونث سالم

   مهسا مهیا   17 دی 21:11 1 پرسش 2 پاسخ 29 امتیاز عربی هفتم دوره اول متوسطه مونث مذکر جمع سالم و مکسر و مذکر سالم و مونث سالم را چطوري تشخیص بدهیم 11 گزارش اشتراک گذاری

انواع جمع سالم:(جمع مذکر سالم+جمع مونث سالم)

                                        انواع جمع سالم و نشانه های آن در عربی جمع سالم از نظر جنس یعنی { مذکر ومونث } بودن به دو دسته تقسیم می شود. )- جمع مذکر سالم.         )- جمع مونث سالم. )- جمع مذکر سالم: جمعی است که از اضافه کردن ( ونَ – ینَ ) فتحه دار فقط به آخر اسم های ( مفرد مذکر عاقل ) = ( انسان ) ساخته می شود. یعنی تنها از( اسم ها ، صفت ها ، شغل های انسانی) ساخته می شود. مانند: مُعَلِّم مُعَلِّمونَ ، مُعَلِّمینَ .              صَیّاد صَیّادونَ ، صَیّادینَ . * بنابراین جمع کلمات زیر غلط است زیراکه مفرد آن ( عاقل ) نیست .  * کتاب کتابونَ ، کتابینَ.     * قلم قلَمونَ ، قلَمینَ . و اگر هم بخواهید به راحتی می توانید اسم جمع مذکر را به اسم مفرد تبدیل کنید . روش کار این است که علامت های ( ونَ ، ینَ ) فتحه دار را از آخر اسم بردارید . *مُعَلِّمونَمُعَلِّم .     * طالِبونَ طالِب .     * صَیّادینَ صَیّاد . )- جمع مونث سالم: جمعی است که با اضافه کردن ( ات ) به آخر اسم مفرد مونث (البته معمولاً مونث = زیرا گاهی جمع مونث سالم از اسم های که مفرد مونث نیستند هم ساخته می شود) عاقل وغیر عاقل ساخته می شود.مانند: * مُعَلِّمَةمُعَلِّمات .    * کَلِمةکَلِمات .  * اجْتِماعاجْتِماعات . برخلاف جمع مذکر سالم که فقط از اسم مفرد مذکر عاقل ساخته می شُد. هرگاه در آخر اسم مفرد علامت ( ة ) تانیث باشد به هنگام جمع بستن ( ة ) تانیث را                     برمی داریم.مانند *مُسلِمةمُسلِم مُسلِمات .           *لاعِبة لاعِبلاعِبات . واگر خواسته باشیم مفرد جمع مونث سالم را بدست آوریم، باید ابتداء علامت ( ات ) را برداشته وسپس در بیشتر موارد( ة ) تانیث را به مفرد کلمه اضافه کنیم. چون جمع مونث سالم از مفرد مونث ساخته شده است. * مُسلِمات مُسلِممُسلِمة.           * لاعِباتلاعِب لاعِبة. دانستیم که ( ات ) نشانه جمع مونث سالم است، اما برخی کلمات هستند که به ( ات ) ختم شده اند درحالی که جمع مونث سالم نیستند. راه تشخیص اسم های جمع مونث سالم به این شکل است که اگر ( ات ) را از آخر کلمه برداریم، مفرد کلمه بدست آید(معمولاً بعد از اضافه کردن ( ة ) به آخر آن ) ، آن کلمه جمع مونث سالم است ، و اگر مفرد کلمه به دست نیاید احتمالاً جمع مُکسَّر می باشد.مانند:  *مومناتمومنة.     *آیات آیة.    * اطلاعات اطلاع .  (پس این جمع ها ،جمع مونث هستند زیرا با حذف ( ات ) مفرد کلمه بدست می آید) اماکلمات زیر جمع مونث سالم نیستند زیرا با حذف( ات )مفرد کلمه بدست نمی آید. *ابیات   *اصوات و... چنانچه می دانید مفرد( ابیات )کلمه ( بیت )، ومفرد (اصوات) کلمه (صوت ) است. اگر دقت کنید در ترجمه اسم های که به آخر آنها یکی ازعلامت های جمع مذکر ومونث مانند (ونَ ، ینَ )  فتحه دار یا (اتُ ، اتِ ) مرفوع ومکسور آمده ، فرقی نیست.مثلاً الْطالبونَ و الْطالبینَ هر دو به معنی (دانش آموزان پسر) است و الْطالباتُ و الْطالباتِ هر دو به معنی ( دانش آموزان دختر) است!!! پس چرا دو علامت؟ آیا این دو علامت با هم فرقی دارند؟ کجا باید ( ونَ ) و کجا باید ( ینَ ) را بکار بُرد؟ کجا باید (اتُ ) مرفوع و کجا باید ( اتِ ) مکسور را بکار بُرد؟ آیا این دو علامت با هم فرقی دارند؟ جواب سوالات بالا را در صفحه سوم این درس دنبال کنید. و یا در اینجا کلیک نمائید.      

۹۶/۰۱/۳۱ ۰ ۰ فرشید رخشایی

آخرین مطالب