دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی چند جمله دارد

عبارت: «گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی» چند جمله است؟

جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی چند جمله دارد

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی چند جمله دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.هشتمجمله و تشخیص آنجملهما برای ارتباط با خود و دیگران نیازمندیم که حرف بزنیم ، بنویسیم و درد دل کنیم. سخن ما پر از جمله هایی است که یا به تنهایی یا به هم پیوسته ، حرف دل و خواسته ما می رساند. در واقع ، جمله از یک یا چند کلمه یا واژه درست شده است:آفرین ( یک جمله یک کلمه ای)       آخ ( یک جمله یک کلمه ای )      سعید=( ای سعید ) ( یک جمله یک کلمه ای)گاهی یک جمله از چند واژه درست می شود بهار می آید.            سعید کتاب می خواند.            بیست، نمره ای دل چسب برای دانش آموزان ممتاز است.به متن یا عبارت زیر توجّه کنید:« رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان، بسیار مهم است. چون شخصیّت ما را شکل می دهد. دوستی خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد در دلش مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد. دوست خوب کیمیا است ».این نوشته از این قسمت ها درست شده است:1- رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان، بسیار مهم است. 2- چون شخصیّت ما را شکل می دهد. دوستی خوب است 3- که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد 4- در دلش مهربانی موج بزند 5- و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد. 6- دوست خوب کیمیا است.هر کدام از این جمله ها نیز از قسمت هایی به نام « واژه » ساخته شده است:   دوست خوب کیمیا است =  دوست+ - + خوب + کیمیا + استاین جمله از چند واژه ساخته شده است که پیام « خوب بودن و باارزش بودن دوست » را به ما می رساند.حالا به عبارت زیر توجّه کنید: « پدر را گفتم : از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.   گفت : جان پدر، تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق افتی. »در عباراتی چنان که به دلیل ساختار کهنگی زبان و یا به دلیل ادبی بودن یا تظم و شعر که نظم جمله را بر هم می خورد در این مواقع باید عبارت را بازگردانی نمود:« به پدر گفتم: از این ها یکی بیدار نمی شود که دو رکعت نماز به جا آورد. چنان غافلانه خوابیده اند که مثل این که نخوابیده اند بلکه مرده اند.   گفت : جان پدر، تو نیز اگر می بخوابی، بهتر است  از آن که غیبت کنی. »تعداد جمله ها:1-  به پدر گفتم 2- از این ها یکی بیدار نمی شود3- که دو رکعت نماز به جا آورد.4- چنان غافلانه خوابیده اند 5- که مثل این که نخوابیده اند 6- بلکه مرده اند.7- گفت : 8- جان پدر، 9- تو نیز اگر می بخوابی، 10- بهتر است  11- از آن که غیبت کنی.اگر در این جمله ها دقّت کنید، می بینید که برخی از جمله ها فعل ندارند، پس در شمارش تعداد جمله ها مقوله ای دیگر نیز وجود دارد:1- گاهی برخی از اجزای جمله به خصوص فعل به قرینه حذف می شود.     هوا سرد بود و دل من گرم (بود)     سعید پرسید کجایی؟ گفتم : مدرسه. ( هستم)     از او پرسیدم آیا برای امتحان آماده ای ؟ گفت بلی ( برای امتحان آماده ام. )2- منادا ، شبه جمله، اصوات هم جمله اند:    خدایا ، به به، آفرین ، اوف، سلام3- جمله های بی فعل یا استثنایی:       شب خوش.                صبح به خیر.                  توقّف ممنوع.              علم یعنی دانایی.به بحث « شبه جمله، منادا و ... » جداگانه خواهم پرداخت.به ابیات زیر توجّه کنید:  « تا توانی پیش کس مگشای راز     بر کسی این در مکن زنهار بازگورخانه ای راز تو چون دل شود     آن مرادت زودتر حاصل شوددانه ها چون در زمین پنهان شود     سر آن سرسبزی بستان شودگفت پیغمبر که هر که سر نهفت    زود گردد با مراد خویش جفت »پس ابتدا بازگردانی :تا می توانی پیش کسی راز را آشکار نکن زنهار، برکسی در راز را باز نکن.( 4 جمله، زنهار شبه جمله)چون دل گورخانه راز تو شود آن مراد و هدفت زودتر حاصل می شود.( 2 جمله) دانه ها چون در زمین پنهان شود سر آن (باعث) سرسبزی بستان می شود.( 2 جمله)پیغمبر گفت: هر که سرش را پنهان کرد زود با هدفش جفت می شود. ( 3 جمله)    منبع مطلب : hash oom2.blog.i مدیر محترم سایت hash oom2.blog.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی!!!...در ایام طفولیت متعبد بودم و سحر خیز، یاد دارم شبی در خدمت پدر (رحمت الله علیه) نشسته بودم و همه شب بیدار بوده و قرآن می خواندیم  به عبادت می گذراندیم و طایفه ای گرد ما خوابیده بودند.به پدرم گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد دو گانه ای بگذارد!چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند… که مرده اند! گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی  به از آن که در پوستین خلق افتی!یعنی …اگر توهم می خوابیدی بهتر از این بود که غیبت این خلق کردی.منبع: تلخیصی از گلستان سعدی/حکایت شماره7منبع مطلب : baziga a -haghighi.kowsa blog.i مدیر محترم سایت baziga a -haghighi.kowsa blog.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.تیزهوشانهر جمله دو بخش دارد به نام ( نهاد و گزاره ). نهاد یعنی کننده ی کاریا بهتر است بگوییم کسی (کسانی) یا چیزی ( چیز هایی) که کار را انجام میدهد.به بقیه جمله هم گزاره میگوییم.                                     ....................حال چگونه میتوانیم نهاد را پیدا کینم؟نهاد را با پرسیدن (چی کسی) و (چه چیزی) از فعل پیدا میکنیم.مثال: 1.فصل تابستان فرا رسیده است.چی چیزی فرا رسیده است؟( فصل تابستان). (فصل تابستان) نهادجمله است و (فرا رسیده است ) گزاره جمله است.                                       ...................2.محمد برای دیدن دوستش به شیراز امده است.چه کسی امده است؟ (محمد). (محمد) نهاد است و (برای دیدن دوستش به شیراز امده است) گزاره جمله است.                                     ....................نکته1: نهاد ممکن است بیشتر از یک کلمه باشد.مثال:1.بچه های زرنگ کلاس پنجم مدرسه دکترحسابی امدند.در جمله بالا (های زرنگ کلاس پنجم مدرسه دکتر حسابی) نهاد و (امدند) گزاره است.                                    ....................نکته2:در بعضی جمله ها نهاد پنهان است.مثال:1.علی را بیاور.کامل این جمله این است: (مثلا (محمد) علی را بیاور.چه کسی علی را بیاورد؟ محمد. اما محمد در جمله نیست. پس نهاد غایب است........................................................................................حرف اضافه چیست؟حرف اضافه به کلمه ای گفته میشود که در جمله معنی دار هستولی وقتی ان را از جمله بیرون می اوریم بی معنی میشود.مثال:1.محمد به خانه ی خود رسید.کلمه (به) در داخل جمله معنی دارد ولی در بیرون جمله بدون معنی.2. موش از گربه میترسد.کلمه (از)در داخل جمله معنی دارد ولی در بیرون جمله بدون معنی. ..........................................................................................                                                       متمم چیست؟کلمه ای که بعد از حرف اضافه میاید.مثال:1.محمد از ریاضی خوشش می اید.حرف (از) حرف اضافه است و کلمه بعد از ان (ریاضی) متمم است.البته حرف ربط کلمه ی بعد ان متمم نیست.مثال:محمد امد تا علی را ببیند.حرف (تا) چون حرف ربط است کلمه بعدش متمم نیست . ....................................................................................تجزیه و تحلیل بیت اول شعر یاد توای نام تو بهترین سر اغاز                           بی نام تو نامه کی کنم باز                          .....مرتب کردن بیت.....ای کسی(خدایی) که نام تو بهترین سراغاز است.بی نام تو چه وقتی نامه (نوشته) را باز کنم (بخوانم).مصراع اول : ای(حرف ندا) - تو(ضمیر) - نام تو (ترکیب اضافی) - نام(متمم) که(حرف اضافه) - خدایی(نهاد پنهان) - است(فعل پنهان) بهترین سراغاز(مسند)---------------------------------                              مصراع دوم : بی(حرف اضافه) - نام(متمم) - نامه(مفعول) - کنم(فعل) نام تو (ترکیب اضافی) باز(مسند)---------------------------------نوع جمله اول : عاطفینوع جمله دوم : خبرینوع حمله سوم : پرسشی --------------------------------                             ...معانی...سراغاز: شروع.اول.نام : اسم.جیزی که روی هم مینهند.     باز : در این شعر به معنی گشودن---------------------------------         حکایت اندرز پدر                                       با تشکر ماهان ملک زادهمنبع مطلب : izhoosha i .blogfa.comمدیر محترم سایت izhoosha i .blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

نرگس 9 ماه قبل  0  این متن ۵ تا جمله داره و ادامه این متن این است به از این که در پوستین خلق افتی و فعل اینجا افتی است پاسخ

اقذ ت غدو 10 ماه قبل  0  ۵۵۵ تا دارد پاسخ

مهدی 1 سال قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

3 پاسخ ادمین

آخرین مطالب