دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جادو رو اضافه کن فصل 2 قسمت 11

کلی در تلاش برای حل معمای چاک، طلسم کشف اسرار را بوجود می آورد. البته این طلسم سوال های بیشتری را برای کلی ایجاد می کند و...

ببینید

جادو رو اضافه کن فصل 2 قسمت 11

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '37859718', uid: 'kdASY', i le: 'جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۲ : تاریخ را اضافه کنید', use ame: 'm shah ouz', use id: '436161', visi _c : '5.3 هزار', se de _ ame: 'شهروز', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37859718-5415__2883.jpg', du a io : '21:21', sda e: '2 ماه پیش', da e_exac : '31 شهریور 1400', li k: '/v/kdASY/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88_%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%DA%A9%D9%86_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B1%DB%B2_%3A', cha elId: '436161', cha elUse ame: 'm shah ouz', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شهروز' }; va ex Video = { id: '37512436', uid: 'dJZOU', i le: 'جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۴ : مامان رو اضافه کن', use ame: 'm shah ouz', use id: '436161', visi _c : '6.3 هزار', se de _ ame: 'شهروز', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37512436-1064__5312.jpg', du a io : '22:55', sda e: '2 ماه پیش', da e_exac : '21 شهریور 1400', li k: '/v/dJZOU/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88_%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%DA%A9%D9%86_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B1%DB%B2_%3A', cha elId: '436161', cha elUse ame: 'm shah ouz', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شهروز', }; 22:55 ویدیو بعدی جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۴ : مامان رو اضافه کن از کانال شهروز نرو بعدی 26:44 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱ : هالووین را اضافه کن از کانال شهروز 23:29 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۸ : عضلات را اضافه کنید از کانال شهروز 25:11 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۹ : فقط آتش را اضافه کنید از کانال شهروز 23:17 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۵ : زعفران را اضافه کنید از کانال شهروز 23:43 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۴ : فقط 1965 را اضافه کنید از کانال شهروز 24:09 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۲ : مغز اضافه کنید از کانال شهروز 22:45 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۳ : چاک را اضافه کنید از کانال شهروز 25:19 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۰ : خاطرات را اضافه کنید از کانال شهروز 23:01 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۶ : روزهای تولد رو اضافه کن از کانال شهروز fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} شهروز دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37859588-5797-b.jpg"," esumeUID":"Ihecl","du a io ":1520,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1520&ca ego ies=film&use id=436161& cha el=436161&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0631\u0627\u0631&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648 \u0631\u0648 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1520&ca ego ies=film&use id=436161& cha el=436161&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0631\u0627\u0631&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648 \u0631\u0648 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=436161&cha el_use ame=m shah ouz&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0631\u0627\u0631&keywo ds=\u0627\u0636\u0627\u0641\u0647&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648 \u0631\u0648 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/Ihecl\/f\/Ihecl.m3u8?k=355bf"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37859588_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=376193, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=116187, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=188201, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=572133, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1154072, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=2263362, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/70fd6e604fc697921149501eddd1e95137859588-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMzYTRhYmJhYWQ5YzI2NGU4MDRhOGE3N2RlNjgzZDkxIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NzAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BUf8c24vg446Msz0qahgTVFO9qv3K4aq5QoyW2Rc31g"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _454338", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۱ : اسرار را اضافه کنید 5,863 شهروز 38.4 هزار دنبال‌ کننده 5,863 بازدید 126 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن کلی در تلاش برای حل معمای چاک، طلسم کشف اسرار را بوجود می آورد. البته این طلسم سوال های بیشتری را برای کلی ایجاد می کند و... 2 ماه پیش فیلم # جادو رو اضافه کن # سریال # سریال خارجی # دوبله فارسی شهروز 38.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن سریال جادو رو اضافه کن شهروز 21/24 ذخیره لیست پخش 1 25:04 سریال جادو رو اضافه کن Jus Add Magic ۲۰۱۵ دوبله فارسی شهروز 2 24:09 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۲ : مغز اضافه کنید شهروز 3 21:30 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۳ : سگ اضافه کنید شهروز 4 22:55 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۴ : مامان رو اضافه کن شهروز 5 25:44 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۵ : جیک را اضافه کنید شهروز 6 23:01 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۶ : روزهای تولد رو اضافه کن شهروز 7 21:20 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۷ : مامان پی را اضافه کنید شهروز 8 26:17 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۸ : بهترین ها را اضافه کنید شهروز 9 23:20 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۹ : انجام بیش از حد را اضافه کنید شهروز 10 25:19 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۰ : خاطرات را اضافه کنید شهروز 11 24:31 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۱ : چادر زدن شهروز 12 21:22 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۲ شهروز 13 18:32 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۳ شهروز 14 26:44 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱ : هالووین را اضافه کن شهروز 15 22:23 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۲ : تابستان را اضافه کنید شهروز 16 22:45 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۳ : چاک را اضافه کنید شهروز 17 23:43 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۴ : فقط 1965 را اضافه کنید شهروز 18 23:17 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۵ : زعفران را اضافه کنید شهروز 19 21:07 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۶ : رفع مشکلات را اضافه کنید شهروز 20 16:24 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۷ : فقط 8529 را اضافه کنید شهروز 21 23:29 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۸ : عضلات را اضافه کنید شهروز 22 25:11 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۹ : فقط آتش را اضافه کنید شهروز 23 21:45 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۰ : مداخله را اضافه کنید شهروز 25:20 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۱ : اسرار را اضافه کنید شهروز 25 21:21 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۲ : تاریخ را اضافه کنید شهروز 26 23:36 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱۳ : رز را اضافه کنید شهروز ویدیوهای مشابه پخش خودکار 22:55 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۴ : مامان رو اضافه کن شهروز 6.3 هزار بازدید 2 ماه پیش 26:44 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۱ : هالووین را اضافه کن شهروز 9.3 هزار بازدید 2 ماه پیش 23:29 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۸ : عضلات را اضافه کنید شهروز 6.3 هزار بازدید 2 ماه پیش 25:11 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۹ : فقط آتش را اضافه کنید شهروز 6.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 23:17 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۵ : زعفران را اضافه کنید شهروز 6.7 هزار بازدید 2 ماه پیش 23:43 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۴ : فقط 1965 را اضافه کنید شهروز 7.5 هزار بازدید 2 ماه پیش 24:09 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۲ : مغز اضافه کنید شهروز 8.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 22:45 جادو رو اضافه کن - فصل ۲ قسمت ۳ : چاک را اضافه کنید شهروز 9 هزار بازدید 2 ماه پیش 25:19 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۱۰ : خاطرات را اضافه کنید شهروز 4.9 هزار بازدید 2 ماه پیش 23:01 جادو رو اضافه کن - فصل ۱ قسمت ۶ : روزهای تولد رو اضافه کن شهروز 5.9 هزار بازدید 2 ماه پیش

تماشای بهترین فیلم‌ها و سریال‌های روز

توضیحات صفحه ویدیوی بازار از ۳۰ آبان ماه در دسترس نخواهد بود. بهترین فیلم و سریال‌ها را می‌توانید با نصب برنامه‌های زیر تماشا کنید: فیلیمو - تماشای فیلم و سریال سرگرمی نماوا - تماشای آنلاین فیلم و سریال سرگرمی تلوبیون: پخش زنده و آرشیو تلویزیون سرگرمی فیلم‌نت - تماشای فیلم و سریال سرگرمی گپ فیلم - دانلود فیلم و سریال سرگرمی فیلما - فیلم، سریال، تئاتر، انیمیشن سرگرمی

آخرین مطالب