دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

تخصص گرایی بیشتر از مزایای کدام کسب و کار است

جزوه درس دوم اقتصاد دهم آموزش و توضیح و تکرار سوالات مهم در اقتصاد دهم . مناسب برای دبیران و دانش آموزان همراه با پاسخ تشریحی

تخصص گرایی بیشتر از مزایای کدام کسب و کار است

جزوه درس دوم اقتصاد دهماقتصاد جامع کنکور مشاوران، اقتصاد مشاوران آموزش، انواع شرکت ها، بورس، جزوه درس دوم اقتصاد دهم، سهام، سوالات درس دوم اقتصاد، شرکت، شرکت های سهامی خاص، شرکت های سهامی عام، کار تیمی و گروهی، کسب و کار، مزایای کسب و کارجزوه درس دوم اقتصاد دهماقتصاد دهم     چاپ ۹۹                                           انتخاب نوع کسب و کارکار تیمی و گروهی: روش مشخصی از کار کردن است که تلاش می کند از مجموع توانمندی ها، مهارت ها و انرژی افراد، بیشترین استفاده را داشته باشد.انواع روش های شروع کسب و کار از منظر سازمان تولید عبارتند از: کسب و کار شخصی- شراکتی- شرکتی- تعاونی– مؤسسات غیر انتفاعی و خیریهتعریف کسب و کار: مدلی از فعالیت است که در آن تولید و خرید کالاها وخدمات با هدف فروش و کسب سود انجام می گیرد. یا به عبارت دیگر هر فعالیتی که منجر به فروش و افزایش سود منجر شود. کسب و کار شخصی: کسب و کاری که متعلق به یک شخص باشد. کسب و کار شراکتی: کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد که شریک نامیده می شود. و هر کدام هم متناسب با سهمشان در سود کسب و کار سهیم هستند. سهام: سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارنده آن ، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک است. شرکت های سهامی عام: شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به عبارت دیگر شرکت هایی که سهام آنها در دست عموم مردم است.نکته: فقط شرکت های سهامی عام در بورس پذیرفته می شوند.شرکت های سهامی خاص: شرکت هایی که تمام سرمایه آن در زمان تأسیس توسط مؤسسین تأمین می شود و سهام این شرکت ها در اختیار عموم نیست. و تعداد محدودی از افراد دارای سهام این شرکت ها هستند. کسب و کار تعاونی: این نوع کسب و کار با هدف تأمین نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند.نکته: در تعاونی ها هر فرد صرف نظر از اینکه چه قدر از سرمایه تعاونی را تأمین کرده فقط یک رأی دارد. اما توزیع سود به نسبت سرمایه افراد می باشد.کسب و کار مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه: یکی از انواع شرکت ها است که برای انجام مأموریتی غیر سودآور ، یعنی با هدفی غیر تجاری شکل گرفته است.سوالات درس دوم اقتصاد• کار تیمی و گروهی را توضیح دهید. روش مشخصی از کار کردن است که تلاش می کند از مجموع توانمندی ها، مهارت ها و انرژی افراد، بیشترین استفاده را داشته باشد. به زبان ساده تر کار تیمی یعنی همکاری چند جانبه از سوی اعضای سازمان برای رسیدن به یک هدف مشخص.IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت .pos ImageU l , .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { heigh : 130px; posi io : ela ive; } .IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت:hove , .IRPP_یاقوت:visi ed , .IRPP_یاقوت:ac ive { bo de :0!impo a ; } .IRPP_یاقوت .clea fix:af e { co e : ""; display: able; clea : bo h; } .IRPP_یاقوت { display: block; a si io : backg ou d-colo 250ms; webki - a si io : backg ou d-colo 250ms; wid h: 100%; opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #2C3E50; box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -webki -box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); } .IRPP_یاقوت:ac ive , .IRPP_یاقوت:hove { opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #34495E; } .IRPP_یاقوت .pos ImageU l { backg ou d-posi io : ce e ; backg ou d-size: cove ; floa : igh ; ma gi : 0; paddi g: 0; wid h: 31.59%; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { floa : lef ; wid h: 65.65%; paddi g:0; ma gi :0; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex { display: able; heigh : 130px; igh : 0; op: 0; paddi g:0; ma gi :0;floa : lef ;wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .IRPP_یاقوت-co e { display: able-cell; ma gi : 0; paddi g: 0 0px 0 74px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .c aTex { bo de -bo om: 0 solid #fff; colo : #3498DB; fo -size: 13px; fo -weigh : bold; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .pos Ti le { colo : #ECF0F1; fo -size: 16px; fo -weigh : 600; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d: u l(h ps://moshave a book.i /wp-co e /plugi s/i elly- ela ed-pos s-p o/asse s/images/ ex -a ow.p g) o- epea ; display: i li e-block; heigh : 130px; wid h: 54px; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d-colo : i he i ; ma gi -lef : 10px; posi io : absolu e; lef : 0; op: 0; } .IRPP_یاقوت:af e { co e : ""; display: block; clea : bo h; }داغ ترین مطلب!درس نهم فلسفه یازدهم علوم انسانی• قبل از شکل گیری یک کسب و کار جدید، کارفرما به چه چیزی فکر می کند؟کارفرما به این فکر میکند که به تنهایی دست به اقدام بزند یا با فرد دیگری شراکت کند یا حتی کار جدید را عام المنفعه انجام دهد.• انواع روش های شروع کسب و کار از منظر سازمان تولید را نام ببرید.کسب و کار شخصی-شراکتی- شرکتی- تعاونی – مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه• در ایران اکثر کسب و کارها به چه عنوانی مشغول فعالیت می باشند؟اکثر آنها به صورت کسب و کار شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول فعالیت می باشند.• کسب و کار شخصی چه نوع کسب و کاری است؟کسب و کاری که متعلق به یک شخص باشد. و بیشتر آنها کوچک مقیاس می باشند و در همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه خدمات حضور دارند.جزوه درس دوم اقتصاد دهم• امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به چه شکلی می باشند؟به شکل کسب و کار شخصی هستند.• چند نمونه از کسب و کارهای شخصی را بیان کنید؟تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معاملات ملکی، کشاورزان، هنرمندان و صنعت گران خرد و حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی ، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری کسب و کارهای شخصی می باشند.• مزایای کسب و کار شخصی را بنویسید؟راه اندازی آن آسان و هزینه های آن نسبتاً اندک- تصمیم گیری در مورد بازاریابی و تغییر شرایط بازار راحت و آزادی عمل بیشتر است( در سود و منفعت مالکیت کامل وجود دارد) فقط یک بار مالیات بر درآمد داده می شود.• معایب کسب و کار شخصی را بنویسید.تمام مسئولیت ها بر دوش خود فرد است- تأمین اعتبار مالی بسیار مشکل است – مسئولیت نامحدود دربرابر بدهی ها و دعاوی• شراکت چه نوع کسب و کاری است؟ کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد که شریک نامیده می شوند. و هر کدام هم متناسب با سهمشان در سود کسب و کار سهیم هستند.• کسب و کارهای شخصی بیشتر مشابه چه نوع کسب و کارهایی می باشند؟ مثال بزنید.کسب و کارهای شراکتی کوچک مانند برخی مغازه ها و رستوران ها و پیمان کاران• چرا در کسب و کارهای شراکت به نگارش قرارداد بین افراد توصیه می شود؟برای روشن شدن حقوق و تکالیف شرکا به نگارش این قرارداد توصیه می شود..IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت .pos ImageU l , .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { heigh : 130px; posi io : ela ive; } .IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت:hove , .IRPP_یاقوت:visi ed , .IRPP_یاقوت:ac ive { bo de :0!impo a ; } .IRPP_یاقوت .clea fix:af e { co e : ""; display: able; clea : bo h; } .IRPP_یاقوت { display: block; a si io : backg ou d-colo 250ms; webki - a si io : backg ou d-colo 250ms; wid h: 100%; opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #2C3E50; box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -webki -box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); } .IRPP_یاقوت:ac ive , .IRPP_یاقوت:hove { opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #34495E; } .IRPP_یاقوت .pos ImageU l { backg ou d-posi io : ce e ; backg ou d-size: cove ; floa : igh ; ma gi : 0; paddi g: 0; wid h: 31.59%; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { floa : lef ; wid h: 65.65%; paddi g:0; ma gi :0; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex { display: able; heigh : 130px; igh : 0; op: 0; paddi g:0; ma gi :0;floa : lef ;wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .IRPP_یاقوت-co e { display: able-cell; ma gi : 0; paddi g: 0 0px 0 74px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .c aTex { bo de -bo om: 0 solid #fff; colo : #3498DB; fo -size: 13px; fo -weigh : bold; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .pos Ti le { colo : #ECF0F1; fo -size: 16px; fo -weigh : 600; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d: u l(h ps://moshave a book.i /wp-co e /plugi s/i elly- ela ed-pos s-p o/asse s/images/ ex -a ow.p g) o- epea ; display: i li e-block; heigh : 130px; wid h: 54px; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d-colo : i he i ; ma gi -lef : 10px; posi io : absolu e; lef : 0; op: 0; } .IRPP_یاقوت:af e { co e : ""; display: block; clea : bo h; }داغ ترین مطلب!رتبه‌ساز کنکور انسانی ۱۴۰۰• مزایای کسب و کار شراکتی را بنویسد.راه اندازی آن نسبتاً آسان است – دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر – تقسیم بار مسئولیت• معایب کسب و کار شراکتی را بنویسید؟افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با -وکیل- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- به دلیل توافق با شرکا تصمیم گیری سخت تر و آزادی عمل محدود تر است.• پیچیده ترین نوع کسب و کار چه نام دارد؟ کسب و کار شرکتی• کسب و کار شرکت چه نوع کسب و کاری است توضیح دهید؟ شرکت، کسب و کاری است که خودش هویت قانونی دارد به این معنا که قانون با یک شرکت مانند یک فرد و یا انسان رفتار می کند و شرکت دارای حقوق و تعهدات خاصی است. دقیقاً همانند آنچه که انسان ها انجام می دهند.• در کسب و کارهای شرکتی دارایی هر شرکت چگونه تقسیم می شود؟دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت، سهام دار آن شرکت می باشد که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است.جزوه درس دوم اقتصاد دهم• سهام چیست؟ مثال بزنید.سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارنده آن ، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک است. مثلاً اگر دارایی شرکتی به صد هزار سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که ده هزار سهم آن را خریداری می کند، مالک ده در صد شرکت است• انواع شرکت ها را نام ببرید.شرکت سهامی عام- شرکت سهامی خاص- شرکت های تعاونی- مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه• ایجاد کدام نوع کسب و کار پر هزینه ترین نوع کسب و کار است چرا؟ایجاد یک شرکت به ویژه یک شرکت سهامی. زیرا از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند.•چرا برای تشکیل شرکت به وکیل نیاز می باشد؟زیرا اطلاعات لازم را برای تکمیل اساسنامه شرکت و سایر اسناد مورد نیاز را در اختیار مؤسسین قرار دهد.• در اساسنامه شرکت چه مواردی مطرح می شود؟شرکت برای چه کسب و کاری تشکیل شده است، سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود ، شرکت چگونه سرمایه اولیه خود را تأمین می کند، چگونه سود و زیان تقسیم می شود و شرکت چگونه منحل می شود و …..IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت .pos ImageU l , .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { heigh : 130px; posi io : ela ive; } .IRPP_یاقوت , .IRPP_یاقوت:hove , .IRPP_یاقوت:visi ed , .IRPP_یاقوت:ac ive { bo de :0!impo a ; } .IRPP_یاقوت .clea fix:af e { co e : ""; display: able; clea : bo h; } .IRPP_یاقوت { display: block; a si io : backg ou d-colo 250ms; webki - a si io : backg ou d-colo 250ms; wid h: 100%; opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #2C3E50; box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); -webki -box-shadow: 0 1px 2px gba(0, 0, 0, 0.17); } .IRPP_یاقوت:ac ive , .IRPP_یاقوت:hove { opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #34495E; } .IRPP_یاقوت .pos ImageU l { backg ou d-posi io : ce e ; backg ou d-size: cove ; floa : igh ; ma gi : 0; paddi g: 0; wid h: 31.59%; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex -a ea { floa : lef ; wid h: 65.65%; paddi g:0; ma gi :0; } .IRPP_یاقوت .ce e ed- ex { display: able; heigh : 130px; igh : 0; op: 0; paddi g:0; ma gi :0;floa : lef ;wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .IRPP_یاقوت-co e { display: able-cell; ma gi : 0; paddi g: 0 0px 0 74px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 100%; } .IRPP_یاقوت .c aTex { bo de -bo om: 0 solid #fff; colo : #3498DB; fo -size: 13px; fo -weigh : bold; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .pos Ti le { colo : #ECF0F1; fo -size: 16px; fo -weigh : 600; ma gi : 0; paddi g: 0; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d: u l(h ps://moshave a book.i /wp-co e /plugi s/i elly- ela ed-pos s-p o/asse s/images/ ex -a ow.p g) o- epea ; display: i li e-block; heigh : 130px; wid h: 54px; } .IRPP_یاقوت .c aBu o { backg ou d-colo : i he i ; ma gi -lef : 10px; posi io : absolu e; lef : 0; op: 0; } .IRPP_یاقوت:af e { co e : ""; display: block; clea : bo h; }داغ ترین مطلب!جزوه درس 3 اقتصاد دهمجزوه درس دوم اقتصاد دهم•مزایای ایجاد یک شرکت را بنویسید؟ضرر و بدهی سهام داران محدود به مقدار سهام آنهاست . امکان افزایش سرمایه و سهام آنها. امکان رقابت بالا با شرکت های دیگر، تخصص گرایی بیشتر و جذب افراد توانمند•معایب ایجاد یک شرکت را بنویسید؟هزینه های راه اندازی آن بالاست- تصمیم گیری در آن سخت است- پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت افراد- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام- مالیات بر سود شرکت علاوهبر مالیات بر درآمد- قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر•شرکت های تعاونی چه نوع کسب و کاری می باشند؟این نوع کسب و کار با هدف تأمین نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند.• نحوه اداره شرکت تعاونی و توزیع سود آن به چه شکلی است؟در تعاونی ها هر فرد صرف نظر از اینکه چه مقدار از سرمایه تعاونی را تأمین کرده فقط یک رأی دارد. اما توزیع سود به نسبت سرمایه افراد می باشد.•مؤسسه غیر انتفاعی و خیریه چگونه نهادی است؟نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی غیرسودآور، یعنی با هدفی غیر تجاری شکل گرفته است.•اغلب مأموریت های مؤسسات غیر انتفاعی در چه زمینه هایی است؟این مأموریت ها اغلب زمینه های انسانی و اجتماعی دارند مانند امور خیریه، آموزش، توسعه علمی و دینی، بهداشت و سلامت. و محدوده عمل آنها گاهی محلی ، گاهی ملی و حتی جهانی می باشد.————————————————————————————————————————————————————————————پیچیده ترین نوع کسب و کار چه نام دارد؟ در درس دوم اقتصاد دهم جدیدالتالیف به این سوال پاسخ داده شد اینجا کامل بخوانیدپر هزینه ترین نوع کسب و کار چیست؟ایجاد یک شرکت …. کامل را اینجا بخوانیدتخصص گرایی از مزایای کدام کسب و کار است؟ ثبت شرکت. ضرر و بدهی سهام داران محدود به مقدار سهام آنهاست امکان افزایش سرمایه و سهام آنها. امکان رقابت بالا با شرکت های دیگر، تخصص گرایی بیشتر و جذب افراد توانمند …….. کامل را اینجا بخوانیدسهام چیست؟ سهام یک سند مالکیت است اگر دارایی شرکتی به صد هزار سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که ده هزار سهم آن را خریداری می کند، مالک ده در صد شرکت است. کامل را اینجا بخوانید میانگین امتیازات ۵ از ۵

نمونه سوال محتوای آموزشی پرسش و پاسخ آزمون آنلاین درسنامه آموزشی مدرسه یاب معلم خصوصی

درحال دریافت اطلاعات ... {{ i le }} {{ sub i le }} آخرین ویرایش {{ up_da e_jalali }} گزارش خطا اقتصاد فصل 1: اصول انتخاب در کسب و کار درس 1: کسب و کار و کارآفرینی درس 2: انتخاب نوع کسب و کار درس 3: اصول انتخاب درست درس 4: مرز امکانات تولید فصل 2: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟ درس 7: تجارت بین الملل فصل 3: اقتصاد رشد و پیشرفت درس 8: رکود، بیکاری و فقر درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید درس 10: مقاوم سازی اقتصاد درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی فصل 4: اقتصاد در خانواده درس 12: بودجه بندی درس 13: تصمیم گیری در مخارج درس 14: پس انداز و سرمایه گذاری $(fu c io () { app.da s(1482); $('#da sT ee').js ee({ "co e" : { // co e op io s go he e " hemes" : { "do s" : false, // o co ec i g do s be wee do s "ellipsis" : ue } } }); // ge da s id $(docume ).o ('click',".da s_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app.da s(id); }) // ge opic id $(docume ).o ('click',". opic_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app. opic(id); }) // cha ge ee i em eve $('#da sT ee').o ("cha ged.js ee", fu c io (e, da a) { // co sole.log("The selec ed odes a e:"); // ale (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]. ex ); // p i _ (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]); // app. opic(5) }); }); ویدیو دوره کامل آموزشی، اقتصاد دهم دوره دوم متوسطه- نظری مدرس: majid ayej مدت دوره: 5 ساعت (8 فایل) آلبوم بانک تست های آزمون آنلاین، اقتصاد دهم دوره دوم متوسطه- نظری تعداد تست: 505 سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار مخصوص معلمان

نمونه سوالات مرتبط آزمون آنلاین 15 تست آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | فصل 2: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد… تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 15 تست آزمون درس 1 تا 6 کتاب اقتصاد دهم انسانی تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 15 تست آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | درس 1 تا 3 تیم مدیریت گاما 4 صفحه سوالات آزمون غیرحضوری نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان محمدامین کرج | خرداد 1400 اردوان مختاری 6 صفحه سوالات امتحان اقتصاد دهم | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی پارسا کاظم پور 10 صفحه سوالات تستی اقتصاد دهم دبیرستان | درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ علی قلیخانی 3 صفحه آزمونک اقتصاد دهم دبیرستان شهید حکمت | درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید علی قلیخانی 3 صفحه آزمون نوبت اول اقتصاد دهم | دی 1399 جبار قاسمی 47 صفحه مجموعه سوالات درس به درس اقتصاد دهم | درس 1 تا 14 حمید قراگوزلو 4 صفحه نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول اقتصاد دهم | دی 1399 majid ayej 25 صفحه مجموعه سوالات تستی اقتصاد دهم | درس 1 تا 14 محمد پورکار 4 صفحه آزمونک اقتصاد دهم دبیرستان شهید حکمت | درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی علی قلیخانی 3 صفحه امتحان مستمر اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا | درس 1 و 2 زینب صادقیان $('.mai -ca ousel').flicki y({ // op io s cellAlig : ' igh ', co ai : ue, igh ToLef : ue, w apA ou d: false, pageDo s: false, cellSelec o : '.ca ousel-cell', au oPlay: false, pe ce Posi io : false }); محتواهای آموزشی مرتبط     فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ... دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان پاورپوینت قواعد عربی (1) دهم | درس 1: فعل ماضی، مضارع، امر و نهی پاورپوینت علوم و فنون ادبی (1) دهم رشته انسانی | درس 6: سجع و انواع آن موارد بیشتر ارسال فایل پرسش و پاسخ های مرتبط    سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ... جواب کارگاه متن پژوهش درس 3رابزارید همه جا رو گشتم اما پیدا نکردم دوره ی رنسانس چه دوره ای هست؟ چگونه میتوانم جواب سوالهای اقتصاد پایه دهم را بدست اورم. ایا گام به گام یا کتاب خاصی دارد؟ موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط درسنامه آموزشی جامعه شناسی (1) کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 13: هویت ایرانی درسنامه آموزشی علوم و فنون ادبی (1) کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 17: جناس و انواع آن درسنامه آموزشی اقتصاد کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش اول- فصل ۳: بازار موارد بیشتر آزمون های آنلاین مرتبط آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | فصل 2: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد (درس 5 تا 7) آزمون درس 1 تا 6 کتاب اقتصاد دهم انسانی آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | درس 1 تا 3 موارد بیشتر

آخرین مطالب