دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

تاج و تخت فصل اول

سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 1 لطفا ما رو (دنبال کنید) حتما (دنبال می شوید) ممنون

ببینید

تاج و تخت فصل اول

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '22556795', uid: 'byAEl', i le: 'سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 5', use ame: 'movies.mg', use id: '5893521', visi _c : '86.8 هزار', se de _ ame: 'ام جی موویز', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /22556795-5406__2259.jpg', du a io : '46:03', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '06 خرداد 1399', li k: '/v/byAEl/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%88_%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5', cha elId: '5893521', cha elUse ame: 'movies.mg', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ام جی موویز' }; va ex Video = { id: '35274355', uid: 'f m1j', i le: 'بررسی پایان سریال بازی تاج و تخت (گیم اف ترونز)', use ame: 'ma i a_movie', use id: '6079114', visi _c : '2 هزار', se de _ ame: 'ma i a_acke ma ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35274355-4021__2481.jpg', du a io : '8:43', sda e: '4 ماه پیش', da e_exac : '19 تیر 1400', li k: '/v/f m1j/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%88_%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5', cha elId: '6079114', cha elUse ame: 'ma i a_movie', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ma i a_acke ma ', }; 8:43 ویدیو بعدی بررسی پایان سریال بازی تاج و تخت (گیم اف ترونز) از کانال ma i a_acke ma نرو بعدی 0:49 سریال بازی تاج و تخت از کانال علیرضا امامیان 11:30 بازی تاج و تخت 8 : ده پیش بینی مرگ در بازی تاج و تخت از کانال کلیپ خانه 0:29 میکس بازی تاج و تخت از کانال Immo al 0:28 #لیدی باگ_کویین بی_ریناروژ_ریوکو از کانال Ad ya a 0:30 بویه الفارگ اعیون اترید دمعه عباس سحاگی از کانال الفنان عباس ابومسلم سحاگی 0:22 یه قلب شکسته:) از کانال مودی:):( 0:12 سلطان جاده از کانال shaya 0:58 عاشقانه از کانال عاشقانه 0:13 کلیپ ازبتمن شخصیت کمیک های بتمن نفرین شده پارت۲ از کانال u_12584896 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ام جی موویز دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22553730-9549-b.jpg"," esumeUID":"6Kfz4","du a io ":2720,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2720&ca ego ies=film&use id=5893521& cha el=5893521&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062a\u0627\u062c&keywo ds=\u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0627\u062c \u0648 \u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 game of h o es&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2720&ca ego ies=film&use id=5893521& cha el=5893521&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062a\u0627\u062c&keywo ds=\u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0627\u062c \u0648 \u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 game of h o es&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=5893521&cha el_use ame=movies.mg&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062a\u0627\u062c&keywo ds=\u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0627\u062c \u0648 \u062a\u062e\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u06af\u06cc\u0645 \u0622\u0641 \u062a\u0631\u0648\u0646\u0632&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 game of h o es","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/6Kfz4\/f\/6Kfz4.m3u8?k=f430c"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22553730_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=427576, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=120810, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=210830, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=634403, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1201812, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8609ea030c772d4fa23feee4e7832d1222553730-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEzZDdmYjk3NWQ0NTUwZDI5NjVmZWI4ZDBkODg5NTEzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sANQ 4 xYxgc7VM1FDLj6-C5CKH6JUQs4bBjp2g_63M"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _661447", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 1 207,018 ام جی موویز 6 هزار دنبال‌ کننده 207,018 بازدید 2,515 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 1 لطفا ما رو (دنبال کنید) حتما (دنبال می شوید) ممنون 1 سال پیش فیلم # بازی تاج و تخت # دوبله فارسی سریال بازی # گیم آف ترونز # سریال گیم آف ترونز # سریال game of h o es ام جی موویز 6 هزار دنبال کننده دنبال کردن امیر عباس 1 ماه پیش سلام ام جی موویز سلام عزیزم گزارش تخلف fa emeh313a 4 ماه پیش مرسییی و چه خوبه که سانسور شده ام جی موویز خواهش میکنم بله گزارش تخلف u_10698229 6 ماه پیش سلام ممنون ام جی موویز سلام ممنون میشم فیلم های ما رو بازنشر بدید :) گزارش تخلف mohammad. ava sala 7 ماه پیش بدون سانسوره ام جی موویز سانسور شده گزارش تخلف سریال بازی تاج و تخت فصل 1 ام جی موویز 4/1 ذخیره لیست پخش 45:20 سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 1 ام جی موویز 2 46:03 سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 5 ام جی موویز 3 50:06 سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 9 ام جی موویز 4 42:42 سریال بازی تاج و تخت فصل 1 قسمت 10 قسمت آخر فصل 1 ام جی موویز مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:43 بررسی پایان سریال بازی تاج و تخت (گیم اف ترونز) ma i a_acke ma 2 هزار بازدید 4 ماه پیش 0:49 سریال بازی تاج و تخت علیرضا امامیان 2.8 هزار بازدید 2 ماه پیش 11:30 بازی تاج و تخت 8 : ده پیش بینی مرگ در بازی تاج و تخت کلیپ خانه 6.5 هزار بازدید 2 سال پیش 0:29 میکس بازی تاج و تخت Immo al 2.6 هزار بازدید 6 ماه پیش 0:28 #لیدی باگ_کویین بی_ریناروژ_ریوکو Ad ya a 432 بازدید 5 ساعت پیش 0:30 بویه الفارگ اعیون اترید دمعه عباس سحاگی الفنان عباس ابومسلم سحاگی 374 بازدید 5 ساعت پیش 0:22 یه قلب شکسته:) مودی:):( 812 بازدید 5 ساعت پیش 0:12 سلطان جاده shaya 138 بازدید 5 ساعت پیش 0:58 عاشقانه عاشقانه 1.3 هزار بازدید 5 ساعت پیش 0:13 کلیپ ازبتمن شخصیت کمیک های بتمن نفرین شده پارت۲ u_12584896 56 بازدید 5 ساعت پیش

بازی تاج‌وتخت فصل ۱فصل ۱جلد دی‌وی‌دی منطقه ۱کشور اصلیایالات متحدهشم. قسمت‌ها۱۰پخششبکه اصلیHBOنخستین پخش۱۷ آوریل ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-04-۱۷) –۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-06-۱۹)گاه‌نگاری فصلپسین →فصل ۲ فهرست قسمت‌های بازی تاج‌وتخت فصل اول مجموعه تلویزیونی بازی تاج‌وتخت از تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ پخش آن آغاز شد و در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ پایان یافت. این فصل شامل ۱۰ قسمت بود که هر کدام در حدود ۵۵ دقیقه بودند. این فصل برگرفته از رمان بازی تاج‌وتخت، اولین کتاب از سری رمان‌های ترانه یخ و آتش اثر جرج آر. آر. مارتین می‌باشد. داستان آن در جهانی خیالی، در قاره‌ای با نام وستروس و قاره‌ای دیگر در شرق با نام ایسوس اتفاق می‌افتد. در این داستان خاندان استارک به رهبری لرد ادارد استارک (شان بین) پی به نقشه‌ای علیه شاه رابرت براتیون می‌برد که موجب مرگ مشکوک مشاور او جان آرین شده‌است. محتویات ۱ داستان ۱.۱ مکان‌ها ۲ تولید ۲.۱ انتخاب بازیگر ۲.۲ فیلم برداری ۳ قسمت‌ها ۴ بازخورد ۴.۱ بازخورد منتقدین ۴.۲ بینندگان ۴.۳ جوایز و نامزدی‌ها ۵ منابع ۶ پیوند به بیرون داستان این سریال تلویزیونی، چندین خط داستانی مطرح‌شده در کتاب‌های ترانه یخ و آتش را دنبال می‌کند. جرج آر. آر. مارتین در مورد فیلم‌نامه قسمت آزمایشی سریال می‌گوید که بسیار به متن رمان وفادار است. سریال از آنجایی شروع می‌شود که شاه رابرت براتیون (مارک ادی) از لرد ادارد «ند» استارک (شان بین) درخواست می‌کند تا مشاورش شود. ند و همسرش کتلین (میشل فرلی) نامه‌ای از خواهر کتلین، لیسا (کتی دیکی) دریافت می‌کنند که در آن او خانواده لنیستر (که از آن‌ها سرسی لنیستر همسر رابرت و ملکه می‌باشد) را عامل قتل مشاور قبلی می‌داند. ند باید به جنوب سفر کند تا پادشاه را در امر پیدا کردن قاتل جان آرین (جان استندینگ) یاری کند، در حالی که باید از خانواده خودش نیز در مقابل لنیسترها محافظت نماید. زمانی که او در حال مکاشفه دربارهٔ قتل جان آرین است، به رازهای سیاهی در مورد لنیسترها پی می‌برد که خود جان آرین به خاطر دانستن و تلاش برای افشای آن‌ها، کشته شده‌است. همزمان، در قاره‌ای دیگر در شرق وستروس به نام ایسوس، ویسریس تارگرین (هری لوید) پسر شاه مخلوع و تبعید شده، خودش را هنوز پادشاه به حق وستروس می‌داند. او خواهرش، دنریس تارگرین (امیلیا کلارک) را مجبور به ازدواج با کال دروگو (جیسون موموآ) پادشاه قبیله دوتراکی‌ها می‌کند تا با ارتش آن‌ها به وستروس یورش برده و پادشاهی هفت اقلیم را به دست آورد. اما عشق به وجود آمده بین دنریس و کال و اختیارات جدید او به عنوان کالیسی دوتراکی‌ها (ملکه دوتراکی‌ها) نقشه‌های ویسریس را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. ٔدر آن‌سوی دیوار، پسر حرامزادهٔ ند استارک یعنی جان اسنو به نگهبانان شب می‌پیوندد. نگهبانان شب گروهی از سربازان هستند که قسم خورده‌اند تا از دیواری که هفت اقلیم را از آن سوی مجهول و خطرناک دیوار جدا می‌کند، دفاع کنند. اما موجوداتی که به باور بسیاری، مدت‌هاست از بین رفته‌اند، امنیت وستروس را تهدید می‌کنند. مکان‌ها قس. ۱ قس. ۲ قس. ۳ قس. ۴ قس. ۵ قس. ۶ قس. ۷ قس. ۸ قس. ۹ قس. ۱۰ مجموع سرزمین پادشاهی ۹ وینترفل ۹ وائس دوتراک ۸ دیوار ۷ ریورران ۴ آیری ۳ کاروان‌سراها در جاده ۲ آن‌سوی دیوار ۱ پنتوس ۱ دوقلوها ۱ تولید دیوید بنیاف و دی. بی. وایس از نویسندگان و تهیه‌کنندگان اصلی این فصل بودند. آن‌ها ۸ اپیزود از این فصل را نوشته‌اند. ۲ اپیزود دیگر توسط برایان کاگمن و نویسنده رمان ترانه یخ و آتش، جورج آر.آر. مارتین نوشته شده‌است. قسمت آزمایشی اولیه را تیم مک‌کارتی کارگردانی کرد، اما بیشتر صحنه‌ها بعداً توسط تیم ون پتن دوباره ضبط شد، وی همچنین قسمت دوم را نیز کارگردانی کرد. با این حال، از مک‌کارتی در اپیزود اول با عنوان تهیه‌کننده اجرایی یاد می‌شود. برایان کرک و دنیل میناهان هر کدام سه قسمت را کارگردانی کردند و آلن تیلور نیز دو قسمت پایانی را کارگردانی کرد. پیش از این، بنیاف و وایس در دنیای سینما کار می‌کردند و هیچ‌کدام تجربه ساخت سریال نداشتند. برای همین مدت زمان برخی از قسمت‌های فصل اول، از مدت زمان مورد انتظار اچ‌بی‌او، ۱۰ دقیقه کمتر بود. به همین خاطر، آن‌ها طی دوهفته ۱۰۰ صفحه فیلم‌نامه جدید نوشتند. با توجه به بودجه کم برای فیلم‌برداری، صحنه‌های جدید طوری طراحی شدند که هزینه پایینی داشته باشند. بنیاف و وایس اشاره کردند که بسیاری از صحنه‌های محبوب آن‌ها در این فصل، در واقع بدون دلیل و بالاجبار ایجاد شده‌اند، از جمله سکانس بحث بین رابرت و سرسی دربارهٔ ازدواجشان.[۵] انتخاب بازیگر در ۵ مه ۲۰۰۹، اعلام شد که پیتر دینکلیج برای بازی در نقش تیریون لنیستر و تیم مک‌کارتی برای کارگردانی قسمت آزمایشی قرارداد امضا کرده‌اند.[۶] در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹، نام چندین بازیگر دیگر نیز اعلام شد، از جمله شان بین در نقش لرد ادارد استارک.[۷] دیگر بازیگران انتخاب شده برای بازی در قسمت آزمایشی کیت هرینگتون در نقش جان اسنو، جک گلیسون در نقش جافری براتیون، هری لوید در نقش ویسریس تارگرین و مارک ادی در نقش رابرت بارتیون.[۷][۸] در اوایل اوت ۲۰۰۹، اعلام شد که جنیفر اهل در نقش کتلین استارک بازی خواهد کرد.[۹] در ۲۰ اوت، نام بازیگران جدیدی اعلام شد. نیکولای کاستر-والدو در نقش جیمی لنیستر و تمزین مرکنت در نقش دنریس تارگرین به همراه ریچارد مدن در نقش راب استارک، ایان گلن در نقش سر جوراه مورمنت، آلفی آلن در نقش تئون گریجوی، سوفی ترنر در نقش سانسا استارک و میسی ویلیامز در نقش آریا استارک.[۱۰] در ۱ سپتامبر، لینا هیدی، بازیگر نقش سرسی لنیستر انتخاب شد.[۱۱] در ۲۳ سپتامبر، مارتین تأیید کرد که روری مک‌کین در نقش سندور کلیگان بازی خواهد کرد.[۱۲] بازی ایزاک همپستد رایت در نقش برن استارک در ۱۴ اکتبر اعلام شد و سه روز بعد بازی جیسون موموآ در نقش کال دروگو اعلام شد.[۱۳] بعد از فیلمبرداری قسمت آزمایشی و تأیید سریال توسط شبکه، اعلام شد که میشل فرلی جانشین اهل در نقش کتلین استارک می‌شود.[۱۴] بعد از آن همچنین اعلام شد که امیلیا کلارک در نقش دنریس تارگرین بازی خواهد کرد.[۱۵][۱۶] فیلم برداری فیلم‌برداری‌های اولیه فصل اول مجموعه در تاریخ ۲۶ ژوئیه سال ۲۰۱۰ آغاز شد.[۱۷] مکان اصلی فیلم‌برداری پینت‌هال استدیوز در شهر بلفاست در شمال ایرلند بود.[۱۸] صحنه‌های فضای بیرونی نیز در شمال ایرلند در تپه‌های شنی کوه‌های مورن (به‌عنوان وائس دوتراک)، کسل وارد (به‌عنوان وینترفل)، زمین‌های اطراف سینت‌فیلد (به‌عنوان جنگل گادزوود در وینترفل)، پارک جنگلی تولی‌مور (برای صحنه‌های بیرونی)، کارن‌کسل (صحنهٔ اعدام)، معدن سنگ ماگ‌هرامورن (به‌عنوان کسل بلک) و قلعهٔ شین (به‌عنوان زمین‌های مسابقه) فیلم‌برداری شدند.[۱۹] از قلعهٔ دون در استیرلینگ اسکاتلند در قسمت آزمایشی اصلی برای نمای بیرونی و داخلی وینترفل استفاده شد.[۲۰] تهیه‌کنندگان در ابتدا تصمیم گرفتند تا تمامی مجموعه را در اسکاتلند فیلم‌برداری کنند، اما کم‌کم شمال ایرلند را به دلیل فضای کافی برای استدیو ترجیح دادند.[۲۱] فیلم‌برداری قسمت‌هایی که در فصل اول در جنوب اتفاق می‌افتادند پس از جابه‌جایی از کشور مراکش در قسمت آزمایشی، در کشور مالت انجام شد.[۱۷] شهر ایمدینا برای برداشت صحنه‌های کینگز لندینگ انتخاب شد. همچنین فیلم‌برداری در قلعهٔ مانوئل (برای سپت بیلور)، جزیره غودش (برای سرزمین‌های دوتراکی‌ها)، قصر سن‌آنتون، قلعه ریکاسولی، قلعه سنت‌آنجلو و صومعه سنت‌دومنیک (همهٔ این مکان‌ها برای صحنه‌های داخل رد کیپ) نیز صورت گرفت.[۱۹] قسمت‌ها .mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}نوشتار(های) وابسته: فهرست قسمت‌های بازی تاج‌وتخت شمارهکلشماره درفصلعنوانکارگرداننویسندهتاریخ پخش اصلیتعداد بینندگان در ایالات متحدهٔ آمریکا(میلیون)۱۱«زمستان در راه است»تیم وان پاتندیوید بنیاف و دی. بی. وایس۱۷ آوریل ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-04-۱۷)۲٫۲۲[۲۲] ۲۲«جاده شاهی»تیم ون پتندیوید بنیاف و دی.بی. وایس۲۴ آوریل ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-04-۲۴)۲٫۲۰[۲۳] ۳۳«لرد اسنو»برایان کرکدیوید بنیاف و دی.بی. وایس۱ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۰۱)۲٫۴۴[۲۴] ۴۴«چلاق‌ها، حرامزاده‌ها و چیزهای خراب»برایان کرکبریان کاگمن۸ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۰۸)۲٫۴۵[۲۵] ۵۵«گرگ و شیر»برایان کرکدیوید بنیاف و دی.بی. وایس۱۵ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۱۵)۲٫۵۸[۲۶] ۶۶«یک تاج طلایی»دانیل میناهانداستان : دیوید بنیاف و دی.بی. وایس نمایشنامۀ تلویزیونی : جین اسپنسن و دیوید بنیاف و دی.بی. وایس۲۲ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۲۲)۲٫۴۴[۲۷] ۷۷«یا می‌بری یا می‌میری»دانیل میناهاندیوید بنیاف و دی.بی. وایس۲۹ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۲۹)۲٫۴۰[۲۸] ۸۸«نوک تیز»دانیل میناهانجرج آر. آر. مارتین۵ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-06-۰۵)۲٫۷۲[۲۹] ۹۹«بیلور»آلن تیلوردیوید بنیاف و دی.بی. وایس۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-06-۱۲)۲٫۶۶[۳۰] ۱۰۱۰«آتش و خون»آلن تیلوردیوید بنیاف و دی.بی. وایس۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-06-۱۹)۳٫۰۴[۳۱] بازخورد بازخورد منتقدین بیشترین رسانه‌ها اعلام کرده بودند که انتظارات از این مجموعه بسیار بالاست. همچنین یک گروه هواداری تشکیل شده بود که پیشرفت سریال را با دقت بررسی می‌کرد.[۳۲][۳۳] تا آوریل ۲۰۱۱، بیشتر رسانه‌ها این سریال را جز مواردی قرار داده بودند که در سال ۲۰۱۱ باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.[۳۴][۳۵] نمره فصل اول در وبگاه متاکریتیک ۷۹ از ۱۰۰ است که حاکی از «تحسین عمومی» است.[۳۶] بینندگان بازی تاج‌وتخت: بینندگان بر اساس قسمت (به میلیون نفر) [پانویس ۱] فصل:    ۱ (۲۰۱۱)    ۲ (۲۰۱۲)    ۳ ( ۲۰۱۳)    ۴ (۲۰۱۴)    ۵ (۲۰۱۴)    ۶ (۲۰۱۵)    ۷ (۲۰۱۷)    ۸ (۲۰۱۹) ق. ۱ ق. ۲ ق. ۳ ق. ۴ ق. ۵ ق. ۶ ق. ۷ ق. ۸ ق. ۹ ق. ۱۰ فصل ۱ ۲٫۲۲ ۲٫۲۰ ۲٫۴۴ ۲٫۴۵ ۲٫۵۸ ۲٫۴۴ ۲٫۴۰ ۲٫۷۲ ۲٫۶۶ ۳٫۰۴ فصل ۲ ۳٫۸۶ ۳٫۷۶ ۳٫۷۷ ۳٫۶۵ ۳٫۹۰ ۳٫۸۸ ۳٫۶۹ ۳٫۸۶ ۳٫۳۸ ۴٫۲۰ فصل ۳ ۴٫۳۷ ۴٫۲۷ ۴٫۷۲ ۴٫۸۷ ۵٫۳۵ ۵٫۵۰ ۴٫۸۴ ۵٫۱۳ ۵٫۲۲ ۵٫۳۹ فصل ۴ ۶٫۶۴ ۶٫۳۱ ۶٫۵۹ ۶٫۹۵ ۷٫۱۶ ۶٫۴۰ ۷٫۲۰ ۷٫۱۷ ۶٫۹۵ ۷٫۱۰ فصل ۵ ۸٫۰۰ ۶٫۸۱ ۶٫۷۱ ۶٫۸۲ ۶٫۵۶ ۶٫۲۴ ۵٫۴۰ ۷٫۰۱ ۷٫۱۴ ۸٫۱۱ فصل ۶ ۷٫۹۴ ۷٫۲۹ ۷٫۲۸ ۷٫۸۲ ۷٫۸۹ ۶٫۷۱ ۷٫۸۰ ۷٫۶۰ ۷٫۶۶ ۸٫۸۹ فصل ۷ ۱۰٫۱۱ ۹٫۲۷ ۹٫۲۵ ۱۰٫۱۷ ۱۰٫۷۲ ۱۰٫۲۴ ۱۲٫۰۷ - فصل ۸ ۱۱٫۷۶ ۱۰٫۲۹ ۱۲٫۰۲ ۱۱٫۸۰ ۱۲٫۴۸ ۱۳٫۶۰ - ↑ تعداد بینندگان زنده اولین پخش هر قسمت براساس اعلام رتبه‌بندی نیلسن جوایز و نامزدی‌ها مقالهٔ اصلی: فهرست جوایز و نامزدی‌های بازی تاج‌وتخت فصل اول بازی تاج و تخت، نامزد دریافت ۱۳ جایزه امی شد؛ که از این بین جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای پیتر دینکلیج و بهترین تیتراژ را ازآن خود کرد.[۳۷] دینکلیج همچنین جوایز گولدن گلوب، اسکریم و ستلایت برای بهترین بازیگر نقش اول مرد را نیز برد. منابع ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Lambe , David (Decembe 5, 2011). "Game of Th o es – HBO's Official P ess Release wi h Full De ails of 'The Comple e 1s Seaso ' o DVD, Blu- ay". TV Shows o DVD. A chived f om he o igi al o 1 Sep embe 2016. Re ieved Feb ua y 3, 2012..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ "Game of Th o es – Seaso 1 (DVD)". Amazo UK. Re ieved Feb ua y 3, 2012, 2011. Check da e values i : |accessda e= (help) ↑ "Game of Th o es: Seaso 1". Ezy DVD. A chived f om he o igi al o 10 Ja ua y 2012. Re ieved Feb ua y 3, 2012. ↑ "Game of Th o es – Seaso 1 (Blu- ay) (Regio F ee)". Amazo UK. Re ieved Feb ua y 3, 2012. ↑ Flemi g J . , Mike (Ju e 28, 2013). "Emmy Q&A Wi h 'Game Of Th o es' David Be ioff A d D.B. Weiss". Deadli e Hollywood. Re ieved Ju e 29, 2013. ↑ A d eeva, Nellie (May 5, 2009). "Two will play HBO's 'Game'". The Hollywood Repo e . A chived f om he o igi al o 9 May 2009. Re ieved May 12, 2009. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ Ki , Bo ys; A d eeva, Nellie (July 19, 2009). "Sea Bea asce ds o "Game of Th o es"". Reu e s. A chived f om he o igi al o 6 Novembe 2015. Re ieved July 20, 2009.نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (li k) ↑ Ma i , Geo ge R.R. (July 19, 2009). "A Cas i g We Will Go". No A Blog. LiveJou al. Re ieved July 20, 2009. ↑ A d eeva, Nellie (Augus 3, 2009). "T io of ac esses cas i TV p ojec s". The Hollywood Repo e . A chived f om he o igi al o 27 Sep embe 2015. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Hibbe d, James (Augus 20, 2009). "HBO appoi s subjec s o 'Th o es'". The Hollywood Repo e . Re ieved Augus 20, 2009. ↑ Rya , Mau ee (Sep embe 1, 2009). "Royal HBO ole filled by 'Te mi a o : Sa ah Co o ' ac ess". Chicago T ibu e. Re ieved Sep embe 1, 2009. ↑ Ma i , Geo ge R.R. (Sep embe 26, 2009). "As Sa do Clega e, he Hou d..." No A Blog. LiveJou al. Re ieved Sep embe 26, 2009. ↑ Rya , Mau ee (Oc obe 13, 2009). "The 'Games' afoo : HBO's 'Game of Th o es' gea s up". Chicago T ibu e. Re ieved Ja ua y 13, 2009. ↑ Sepi wall, Ala (Ma ch 19, 2010). "'Game of Th o es' ecas i g: Ehle ou , Fai ley i ". Hi Fix. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Rya , Mau ee (May 21, 2010). "Exclusive: 'Game of Th o es' ecas s oble ole". Chicago T ibu e. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Ma i , Geo ge R.R. (May 21, 2010). "A New Dae e ys". No A Blog. LiveJou al. A chived f om he o igi al o 21 Augus 2016. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ Ma i , Geo ge R. R. (July 16, 2010). "F om HBO". No a Blog. LiveJou al. A chived f om he o igi al o 7 Ma ch 2016. Re ieved Ma ch 14, 2013. ↑ HBO o film TV pilo i Belfas , No he I ela d, No he I ela d Execu ive, Ap il 21, 2009, e ieved Ju 18, 2014 ↑ ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ Robe s, Josh (Ap il 1, 2012). "Whe e HBO's hi 'Game of Th o es' was filmed". USA Today. Re ieved Ma ch 8, 2013. ↑ Medieval keep becomes film se , BBC News, Oc obe 23, 2009, e ieved Ju 18, 2014 ↑ Mille , Phil (Ju e 17, 2013), "Bea e i Game of Th o es: why Sco la d los £160m cha ce o hos TV se ies", He ald Sco la d, e ieved Ju 18, 2014 ↑ Seidma , Robe (Ap il 19, 2011). "Su day Cable Ra i gs: NBA, 'S o age Wa s,' 'Ax Me ,' 'Khloe & Lama ' + 'The Killi g,' 'B eakou Ki gs,' 'Sam Axe,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved Ap il 20, 2011. ↑ Go ma , Bill (Ap il 26, 2011). "Su day Cable Ra i gs: NBA, 'Khloe & Lama ,' 'The Killi g,' 'B eakou Ki gs,' 'Housewives,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved Ap il 27, 2011. ↑ Seidma , Robe (May 3, 2011). "Su day Cable Ra i gs: Mo e 'Dea h of Bi Lade ' Ra i gs; 'Khloe & Lama ,' 'Law & O de : CI,' 'I Plai Sigh ,' 'A my Wives,' 'Housewives,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved May 4, 2011. ↑ Go ma , Bill (May 10, 2011). "Su day Cable Ra i gs: Bulls/Hawks Tops + 'Law & O de : CI,' 'I Plai Sigh ,' 'A my Wives,' 'Housewives,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved May 10, 2011. ↑ Seidma , Robe (May 18, 2011). "Su day Cable Ra i gs: Hea /Bulls Slam Du ks + 'Law & O de : CI,' 'I Plai Sigh ,' 'A my Wives,' 'Housewives,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o May 13, 2016. Re ieved May 18, 2011. ↑ Go ma , Bill (May 24, 2011). "Su day Cable Ra i gs: Hea /Bulls Sco es Big + 'Law & O de : CI,' 'I Plai Sigh ,' 'A my Wives,' 'Housewives,' 'Game of Th o es' & Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved May 25, 2011. ↑ Go ma , Bill (Ju e 1, 2011). "Su day Cable Ra i gs: 'My Big Fa Gypsy Weddi g,' 'Game of Th o es,' 'The Killi g' & Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o May 13, 2016. Re ieved Ju e 1, 2011. ↑ Go ma , Bill (Ju e 7, 2011). "Su day Cable Ra i gs: 'MTV Movie Awa ds' Leads Nigh , 'Game of Th o es' Se ies High, 'Real Housewives,' 'ABDC' & Lo s Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved Ju e 8, 2011. ↑ Go ma , Bill (Ju e 14, 2011). "Su day Cable Ra i gs: 'Game of Th o es', 'Real Housewives,' 'Ka dashia s,' 'I Plai Sigh ,' 'A my Wives' & Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved Ju e 14, 2011. ↑ Seidma , Robe (Ju e 21, 2011). "Su day Cable Ra i gs: 'Falli g Skies,' 'Game of Th o es', 'The Killi g,' 'I Plai Sigh ,' 'Law & O de : CI,' 'The Glades' a d Much Mo e". TV by he Numbe s. A chived f om he o igi al o Augus 17, 2016. Re ieved Ju e 22, 2011. ↑ G ego y, Ma hilda (July 23, 2010). "Is A Game of Th o es he mos eage ly a icipa ed TV show eve ?". The Gua dia . Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Coli s, Sco (Augus 8, 2010). "Wi h 'Game of Th o es,' HBO is playi g fo a o he 'T ue Blood'". Los A geles Times. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Tucke , Ke (Ja ua y 1, 2011). "10 TV Eve s o Look Fo wa d o i 2011". E e ai me Weekly. Re ieved Feb ua y 24, 2013. ↑ Po iewozik, James (Decembe 30, 2010). "Vaca io Robo-Pos : TV o Look Fo wa d o i 2011". TIME. Re ieved Ja ua y 6, 2011. ↑ "Game of Th o es – Seaso 1 Reviews, Ra i gs, C edi s, a d Mo e a Me ac i ic". Me ac i ic. Re ieved Ma ch 5, 2012. ↑ "Game Of Th o es". Emmys.com. Re ieved Feb ua y 24, 2013. پیوند به بیرون وبگاه رسمی Game of Th o es – فهرست قسمت‌ها در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوترانه یخ و آتش اثر جرج آر. آر. مارتین بازی تاج‌وتخت (۱۹۹۶) نبرد پادشاهان (۱۹۹۸) طوفان شمشیرها (۲۰۰۰) ضیافتی برای کلاغ‌ها (۲۰۰۵) رقصی با اژدهایان (۲۰۱۱) بادهای زمستان (آینده) رؤیای بهار (آینده) رسانه‌هاکتاب‌ها ماجراهای دانک و اگ (۱۹۹۸–۲۰۱۰) شاهزاده‌خانم و ملکه (۲۰۱۳) شاهزاده سرکش (۲۰۱۴) دنیای یخ و آتش (۲۰۱۴) پسران اژدها (۲۰۱۷) آتش و خون (۲۰۱۸) مجموعه تلویزیونی قسمت‌ها فصل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ جوایز شخصیت‌ها موسیقی تیتراژ سکانس آفازین بازی تاج‌و تخت بعد از تاج‌وتخت Th o ecas بازی‌های​ ویدئویی بازی تاج‌وتخت: پیدایش بازی تاج‌وتخت (۲۰۱۲) بازی تاج‌وتخت صعود بازی تاج‌وتخت (۲۰۱۴) پادشاهی‌ها: بازی تاج‌وتخت بازی تاج‌وتخت: هفت اقلیم دیگر​ بازی‌ها دنیای یخ و آتش (۲۰۱۴) آتش و خون (۲۰۱۸) بازی تخته‌ای بازی کارتی نسخهٔ دوم بازی نقش‌آفرینی تاج‌و‌تخت بازی نقش‌آفرینی ترانهٔ یخ و آتش کمیک‌ها کمیک بازی تاج‌و‌تخت شخصیت‌ها پیتر بیلیش جافری براتیون میرسلا براتیون رنلی براتیون رابرت براتیون استنیس براتیون تامن براتیون رمزی بولتون روس بولتون بران گرگور کلگین سندور کلگین کال دروگو گندری تورموند جاینتسبین گیلی تیان گریجوی هودور سرسی لنیستر جیمی لنیستر تیریون لنیستر تایوین لنیستر اوبرین مارتل ملیساندر میساندی جورا مورمنت داریو ناهاریس نایت کینگ الاریا سند داوس سی‌ورث جان اسنو گنجشک اعظم آریا استارک برن استارک کتلین استارک ند استارک ریکن استارک راب استارک سانسا استارک دنریس تارگرین ویسریس تارگرین سمول تارلی برین تارث مارجری تایرل اولنا تایرل واریس ایگریت دنیا زبان دوتراکی تخت آهنین زبان والریایی وایت واکرها متفرقه طرفداران تم‌ها Book Ca ego y Ou li e برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=بازی_تاج‌وتخت_(فصل_۱)&oldid=33630393» رده‌ها: ترانه یخ و آتشمجموعه جعبه ناوبری‌های رمانبازی تاج‌وتختفصل‌های تلویزیونی ۲۰۱۱ (میلادی)فصل‌های تلویزیونی آمریکایی ۲۰۱۱ (میلادی)رده‌های پنهان: صفحاتی که از گاه‌شمار استفاده می‌کنندصفحه‌های دارای آرگومان تکراری در فراخوانی الگوخطاهای یادکرد: تاریخنگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگانمقاله‌های جعبه اطلاعات فصل تلویزیون که از پارامتر نام فصل استفاده‌می‌کنندصفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات فصل تلویزیون با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنندPages usi g i fobox elevisio wi h o s a da d da esTelevisio a icles wi h i co ec ami g s yleوبگاه رسمی متفاوت در ویکی‌داده و ویکی‌پدیا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب