دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

به مخلوط یکنواخت چه میگویند

به مخلوط های یکنواخت چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

به مخلوط یکنواخت چه میگویند

به مخلوط های یکنواخت چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.بخش 5 - مخلوط ها علوم چهارممخلوط چگونه تشکیل می شود؟وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.مخلوط های یکنواخت (محلول): وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.ماده حل شونده و ماده حلال:اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.پرسش های بخش 5 1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟روغن در آبنفت و آبنمک و آبنشاسته و آب2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟آب و روغن زیتونآب و آبلیموآب و نشاستهآب و اکسیژن3- آب داغ چه نوع محلولی است؟جامد در مایعمایع در مایعجامد در جامدگاز در مایع4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟جوشانیدناز صافی رد کردنبی حرکت در جایی قرار دادنباهم زدن5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟حلالحل شوندهمخلوطمحلول  پرسش های تشریحی:1- مخلوط چیست؟ وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟ خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟ حلال  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟ در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟ شکر و عدس، نخود و لوبیا  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟ شن و آب  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟ مخلوط است.   8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟ نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.   9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟ به طور یکنواخت پراکنده می شوند.  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟ خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.  11- چرا در هوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟ زیرا همگی گاز هستند.منبع مطلب : kh-effa p.blogfa.comمدیر محترم سایت kh-effa p.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.علوم ابتدایی درس علوم تجربی چهارم ابتداییبخش 5 مخلوط هامخلوط چگونه تشکیل  می شود؟: وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.در مخلوط  ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.مخلوط های یکنواخت (محلول): وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.ماده حل شونده و ماده حلال:اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب  حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است. در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.پرسش های بخش 5 پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟روغن در آب  نفت و آب    نمک و آب    نشاسته و آب 2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟آب و روغن زیتون  آب و آبلیمو   آب و نشاسته  آب و اکسیژن 3- آب داغ چه نوع محلولی است؟جامد در مایع  مایع در مایع جامد در جامد گاز در مایع   4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟جوشانیدن  از صافی رد کردن  بی حرکت در جایی قرار دادن  با  هم زدن 5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟حلال  حل شونده    مخلوط    محلول  پرسش های تشریحی: به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:1- مخلوط چیست؟وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟حلال4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟شکر و عدس، نخود و لوبیا6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟شن و آب7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟مخلوط است.8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟به طور یکنواخت پراکنده می شوند.10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.11- چرا در هوا هیچیک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟ زیرا همگی گاز هستند.منبع مطلب : meh a 1376.blogsky.comمدیر محترم سایت meh a 1376.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

ناشناس 3 روز قبل  -1  یدسلام پاسخ

ماهان 4 روز قبل  -1  گور پدرتون پاسخ

نرگس محمدی 5 روز قبل  0  یکنواخت پاسخ

نرگس محمدی 5 روز قبل  0  یکنواخت پاسخ

آناهیتا 9 روز قبل  0  عزیزم سوال گفته که به مخاوط ها یکنواخت جای خالی می گویند پاسخ

معصومه 5 ماه قبل  1  غول حرف خوبی زدی پاسخ

نازنین امینی 6 ماه قبل  2  به محلول یکنواخت چه می گویند پاسخ

کوثر 8 ماه قبل  -1  به مخلوط یکنواخت چه میگویند پاسخ

غول 10 ماه قبل  0  سلام من اومدم به شما فحش بدم.سلام ای گاو پاسخ  0  نازنین امینی 6 ماه قبل تو غلت کردی

مهدی 12 ماه قبل  1  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

11 پاسخ ادمین

بخش 5 - مخلوط ها علوم چهارم

سوالات علوم چهارم ابتدایی بخش 5 مخلوط چگونه تشكيل مي شود؟وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگي جامد، مايع و يا گاز باشند، يا يكي از مواد جامد و ديگري مايع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست مي كنند.هواي اطراف ما كه گازي شكل است مخلوطي از گازهاي مختلف است. بسياري از خوراكي ها نيز به صورت مخلوط مصرف مي شوند.در يك مخلوط، هر ماده تمام خاصيت هاي خود را حفظ مي كند.مخلوط هاي يكنواخت (محلول): وقتي يك حبه قند را در آب مي اندازيد، ذره هاي قند از هم جدا مي شوند و در بين ذره هاي آب قرار مي گيرند و مخلوط يكنواخت درست مي كنند. در نتيجه قند در آب حل مي شود. به اين نوع مخلوط، محلول مي گوئيم.ماده حل شونده و ماده حلال:اگر يك قاشق شكر را در آب بريزيد و هم بزنيد، شكر در آب حل مي شود. در اين محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده يا حلال مي گويند. محلول شكر در آب يك محلول جامد در مايع و محلول الكل در آب محلول مايع در مايع است.در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمي شود. پرسش هاي بخش 5 1- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟روغن در آبنفت و آبنمك و آبنشاسته و آب2- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟آب و روغن زيتونآب و آبليموآب و نشاستهآب و اكسيژن3- آب داغ چه نوع محلولي است؟جامد در مايعمايع در مايعجامد در جامدگاز در مايع4- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول است يا نه چيست؟جوشانيدناز صافي رد كردنبي حركت در جايي قرار دادنباهم زدن5- در ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم در اين محلول به شير چه مي گويند؟حلالحل شوندهمخلوطمحلول  پرسش هاي تشريحي:1- مخلوط چيست؟ وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم به راحتي آنها را جدا كنيم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.  2- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع در مايع بدانيم؟ چرا؟ خير، زيرا اين دو مايع در يكديگر حل نمي شوند و مايع در مايع يك نوع محلول است.  3- به ماده اي كه مواد ديگر را در خود حل مي كند چه مي گويند؟ حلال  4- چگونه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلوط هستند يا محلول؟ در صورتي كه دو مايع به طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع در مايع ديگر به صورت معلق ديده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدريج از هم جدا مي شوند.  5- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟ شكر و عدس، نخود و لوبيا  6- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟ شن و آب  7- هوا يك مخلوط است يا تركيب؟ مخلوط است.   8- در يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟ نه، زيرا ذره هاي قند به آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي به دست آمده يعني قند در آب حل شده.   9- در محلول مواد چگونه پراكنده مي شوند؟ به طور يكنواخت پراكنده مي شوند.  10- آيا در محلول همه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟ خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.  11- چرا در هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟ زيرا همگي گاز هستند.

+ نوشته شده در پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت ۷:۲۹ ب.ظ توسط پایه چهارم دبستان شاهد شهید رستمی  | 

آخرین مطالب