دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
بهترین زمان خوردن قرص آتورواستاتین 20

بهترین زمان خوردن قرص آتورواستاتین 20

قرص چربی خون آتورواستاتین خانه » مقالات » بیماری قلبی و عروقی » قرص چربی خون آتورواستاتین دکتر نادر افشاری مهر 15, 1400 .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9b3f25b .eleme o -ale {backg ou d-colo :va ( --e-global-colo -5ca57cc );bo de -lef -wid h:0px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9b3f25b .eleme o -ale - i le{colo :va ( --e-global-colo -seco da y );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child){paddi g-bo om:calc(7px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:fi s -child){ma gi - op:calc(7px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em{ma gi - igh :calc(7px/2);ma gi -lef :calc(7px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems{ma gi - igh :calc(-7px/2);ma gi -lef :calc(-7px/2);}body. l .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e {lef :calc(-7px/2);}body: o (. l) .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e { igh :calc(-7px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {co e :"";bo de -colo :#ddd;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de - op-s yle:solid;bo de - op-wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -s yle:solid;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#08B9A2;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#08B9A2;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#121111;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#121111;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -9a1ec89{--e-ico -lis -ico -size:16px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -521bed4 .eleme o -ale {backg ou d-colo :va ( --e-global-colo -5d62d11 );bo de -lef -wid h:0px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -521bed4 .eleme o -ale - i le{colo :#564545;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child){paddi g-bo om:calc(18px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:fi s -child){ma gi - op:calc(18px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em{ma gi - igh :calc(18px/2);ma gi -lef :calc(18px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems{ma gi - igh :calc(-18px/2);ma gi -lef :calc(-18px/2);}body. l .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e {lef :calc(-18px/2);}body: o (. l) .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e { igh :calc(-18px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {co e :"";bo de -colo :#ddd;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de - op-s yle:solid;bo de - op-wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -s yle:solid;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#20A7A0;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#20A7A0;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#1E1C1C;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#1E1C1C;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -65fd5f0{--e-ico -lis -ico -size:15px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child){paddi g-bo om:calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:fi s -child){ma gi - op:calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em{ma gi - igh :calc(8px/2);ma gi -lef :calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems{ma gi - igh :calc(-8px/2);ma gi -lef :calc(-8px/2);}body. l .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e {lef :calc(-8px/2);}body: o (. l) .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e { igh :calc(-8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {co e :"";bo de -colo :#ddd;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de - op-s yle:solid;bo de - op-wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -s yle:solid;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#13BAAA;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#13BAAA;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico i{colo :#110F0F;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:#110F0F;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -a8b0653{--e-ico -lis -ico -size:15px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -d71a1f9 .eleme o -ale {backg ou d-colo :va ( --e-global-colo -5d62d11 );bo de -colo :va ( --e-global-colo -7481740 );bo de -lef -wid h:0px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -d71a1f9 .eleme o -ale - i le{colo :va ( --e-global-colo -7481740 );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child){paddi g-bo om:calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:fi s -child){ma gi - op:calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em{ma gi - igh :calc(8px/2);ma gi -lef :calc(8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems{ma gi - igh :calc(-8px/2);ma gi -lef :calc(-8px/2);}body. l .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e {lef :calc(-8px/2);}body: o (. l) .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em:af e { igh :calc(-8px/2);}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {co e :"";bo de -colo :#ddd;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems: o (.eleme o -i li e-i ems) .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de - op-s yle:solid;bo de - op-wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i ems.eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -s yle:solid;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -i li e-i ems .eleme o -ico -lis -i em: o (:las -child):af e {bo de -lef -wid h:1px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -ico i{colo :va ( --e-global-colo -p ima y );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:va ( --e-global-colo -p ima y );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico i{colo :va ( --e-global-colo -7481740 );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0 .eleme o -ico -lis -i em:hove .eleme o -ico -lis -ico svg{fill:va ( --e-global-colo -7481740 );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -7e0c0d0{--e-ico -lis -ico -size:14px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -b3b08eb .eleme o -ale {backg ou d-colo :va ( --e-global-colo -59eb1ba );bo de -lef -wid h:0px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -b3b08eb .eleme o -ale - i le{colo :va ( --e-global-colo -seco da y );}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -01903d5{colo :#657776;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -2aa19c8 .eleme o -c a__co e { ex -alig :ce e ;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -2aa19c8 .eleme o -c a__bg-w appe {mi -heigh :357px;}.eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -2aa19c8 .eleme o -c a .eleme o -c a__bg, .eleme o -2163 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -2aa19c8 .eleme o -c a .eleme o -c a__bg-ove lay{ a si io -du a io :1500ms;} قرص چربی خون آتورواستاتین متعلق به گروهی از داروها به نام استاتین‌ها است. اگر کلسترول خون شما بالا باشد، این قرص برای پایین آوردن آن تجویز می‌شود. همچنین از این دارو برای جلوگیری از بیماری های قلبی، مانند حملات مغزی و قلبی استفاده می‌شود. اگر سابقه خانوادگی بیماری قلبی یا بیماری مزمن مانند دیابت نوع 1 یا 2 و یا آرتریت روماتوئید دارید، ممکن است پزشک برای شما قرص آتورواستاتین با دوزهای 10 ،20 یا 40 تجویز کند. آتورواستاتین با نام تجاری لیپیتور نیز خوانده می‌شود. آتورواستاتین 20 لازم به ذکر است که قرص چربی خون آتورواستاتین 20 با قرص آتورواستاتین هیچ تفاوتی از لحاظ کاربرد ندارد. بهترین زمان مصرف قرص آتورواستاتین معمولا آتورواستاتین روزی یکبار استفاده می‌شود. این دارو به صورت قرص خوراکی و قرص جویدنی (برای کسانی که در بلع داروها مشکل دارند) در بازار موجود است. به شرطی که زمان روزانه آن مشخص باشد و تغییر نکند، می‌توانید هر زمانی که می‌خواهید آن را مصرف کنید.گاهش اوقات پزشکان مصرف آن را در عصر‌ها توصیه می‌کنند. به این دلیل که بدن شما بیشترین کلسترول را در شب می‌سازد. اگر مطمئن نیستید که چه زمانی داروی خود را مصرف کنید، با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید. این دارو معده را ناراحت نمی کند، بنابراین می‌توانید آن را با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. قرص آتورواستاتین را با یک لیوان آب کامل ببلعید. اگر قرص های جویدنی به شما داده شده است، می‌توانید آنها را بجوید یا با یک لیوان آب آن را کامل ببلعید. حتی اگر حس می‌کنید که خوب شده اید، به مصرف دارو ادامه دهید، زیرا از مزایای این دارو در سلامتی هم باید استفاده کنید. اکثر بیماران با کلسترول بالا هیچ علامتی ندارند. عوارض قرص آتورواستاتین این عوارض در بیش از 1 نفر از هر 100 نفر اتفاق می‌افتد و نسبتا شایع هستند. برخی از عوارض جانبی ممکن است بعد از چند روز اول بهبود یابد، زیرا بدن شما به دارو عادت می‌کند. به مصرف دارو ادامه دهید، اما اگر عوارض جانبی زیر شما را آزار می‌دهد یا از بین نمی‌رود با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید احساس بیماری (حالت تهوع) یا سوء هاضمه سردرد درد در کمر یا مفاصل شما خون دماغ شدن گلو درد علائم شبیه سرماخوردگی، مانند آبریزش بینی، انسداد بینی یا عطسه یبوست یا باد شکم اسهال دردهای عضلانی، حساسیت در لمس یا ضعف غیر قابل توضیح را بلافاصله به پزشک اطلاع دهید. کمتر از 1 نفر از هر 100 نفر ممکن است دچار کمی فراموشی شوند. اگر این عارضه جانبی شما را آزار می‌دهد با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. معمولاً پس از قطع مصرف دارو این عارضه از بین می‌رود. عوارض جانبی جدی آتورواستاتینعوارض جانبی جدی هنگام مصرف قرص آتورواستاتین نادر است و در کمتر از 1نفر از هر 1000 نفر اتفاق می‌افتد. اگر هر یک از علائم زیر در شما ایجاد شد مصرف را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید: درد عضلانی، حساسیت به لمس، ضعف یا گرفتگی عضلات. این علائم ممکن است نشانه هایی از تجزیه عضلات و آسیب کلیه باشد. زردی پوست یا زرد شدن سفیدی چشم و یا تغییر رنگ مدفوع به سفید یا سیاه. این علائم ممکن است نشانه ایی از مشکلات کبدی باشد. بثورات پوستی با لکه‌های قرمز و صورتی، به ویژه در کف دست‌ها یا کف پا درد شدید معده. این علائم ممکن است نشانه ای از اختلالات لوزالمعده باشد. سرفه، احساس تنگی نفس و کاهش وزن. این علائم ممکن است نشانه ای از بیماری ریه باشد. در موارد نادر، ممکن است یک واکنش آلرژیک جدی (آنافیلاکسی) به آتورواستاتین داشته باشید. آتورواستاتین کبد چرب پزشک به من اعلام کرده که من کبد چرب و کلسترول بالا دارم. وی همچنین اضافه کرد که کبد من کمی ملتهب است زیرا آزمایشات کبدی من به میزان کمی غیر طبیعی می باشد. او از من درخواست کرد تا لاغر شوم، ورزش کنم و لیپیتور مصرف کنم تا میزان کلسترول من کاهش پیدا کند. من در جایی مطالعه کرده ام که لیپیتور (اتورواستاتین) می تواند عوارض جانبی کبدی داشته باشد. آیا مصرف لیپیتور در فردی مانند من بی خطر است؟دوز کم استاتین های مانند آتورواستاتین (لیپیتور) در بیماران مبتلا به بیماری خفیف کبدی بی خطر می باشد (به عنوان مثال، بیماران با کبد چرب و آزمایش خون غیر طبیعی کبد به میزان کم مانند ALT و AST). از آنجا که علت کبد چرب بسیاری از افراد به دلیل چاقی می باشد، به همین دلیل باعث افزایش خفیفی در AST و ALT می شود. کاهش وزن اضافی به نرمال شدن تست های کبدی کمک می کند. با این وجود، اطلاعات کافی در مورد ایمنی استاتین ها در بیماران مبتلا به بیماری کبدی شدیدتر با افزایش متوسط یا شدید AST یا ALT در دسترس نمی باشد. همچنین نظارت بر سطح آنزیم های کبدی به طور دوره ای بسیار مهم می باشد زیرا در صورت غیر طبیعی بودن تست های کبدی، مصرف استاتین ها باید متوقف شود. مصرف اتورواستاتین در دوران بارداری و شیردهی آتورواستاتین در دوران بارداری یا شیردهی توصیه نمی شود، زیرا هیچ مدرک قطعی در مورد بی خطر بودن آن در دوران بارداری وجود ندارد. اگر می‌خواهید باردار شوید با پزشک خود صحبت کنید. بهتر است مصرف آن را حداقل 3 ماه قبل از تصمیم برای بارداری قطع کنید. اگر هنگام مصرف آتورواستاتین باردار شدید، مصرف دارو را متوقف کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.مشخص نیست که آتورواستاتین وارد شیر مادر می‌شود یا خیر، اما ممکن است برای کودک شما مشکل ایجاد کند. با پزشک خود درمورد آنچه که برای شما و کودک در هنگام شیردهی بهتر است صحبت کنید. ممکن است بتوان تا زمانی که شما به طور کامل شیردهی را متوقف کنید، شروع مجدد مصرف آتورواستاتین را به تاخیر انداخت. تداخلات دارویی قرص آتورواستاتین برخی از داروها بر روی نحوه عملکرد آتورواستاتین تأثیر می‌گذارند و می‌توانند خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهند. داروها عبارتند از: برخی از آنتی بیوتیک‌ها و ضد قارچ ها برخی از داروهای HIV برخی از داروهای هپاتیت C وارفارین سیکلوسپورین کلشی سین قرص های ضد بارداری وراپامیل، دیلتیازم، آملودیپین آمیودارون اگر شما آتورواستاتین مصرف می‌کنید و باید یکی از داروهای بالا را هم مصرف کنید، پزشک ممکن است:دوز کمتری را تجویز کند.داروی استاتین متفاوتی تجویز کند.توصیه کند که مصرف را برای مدتی قطع کنید.داروهای عنوان شده بالا تمامی داروهایی که با آتورواستاتین تداخل دارویی دارند نیستند. برای اطلاع از لیست کامل کاغذ داخل بسته دارویی را مطالعه کنید یا با داروساز خود مشورت کنید. نکات ضروری قبل از مصرف آتورواستاتین ????آتورواستاتین را بالغین و کودکان بالای 10 سال می‌توانند استفاده کنند. در صورت داشتن هر کدام از تجربه های زیر مصرف قرص آتورواستاتین برای شما مناسب نیست و باید حتما این شرایط را به پزشک خود اطلاع دهید: در گذشته به آتورواستاتین یا هر داروی دیگر واکنش آلرژیک نشان داده‌اید. مشکلات کبدی یا کلیوی دارید. قصد بارداری دارید، احتمال می‌دهید باردار باشید، باردار هستید ویا شیرده هستید. بیماری شدید ریوی دارید. قبلا دچار سکته مغزی بعلت خونریزی مغزی شده‌اید. الکل می‌نوشید. تیروئید کم‌کار دارید. در گذشته هنگام مصرف استاتین‌ها دچار عوارض عضلانی شده‌اید. بیماری عضلانی (حتی فیبرومیالژی) داشته‌اید یا دارید. قرص های جویدنی آتورواستاتین حاوی ماده‌ای به نام آسپارتام هستند. در صورتی که مبتلا به فنیل کتونوریا (یک اختلال ارثی نادر بدلیل اشکال در متابولیسم پروتئین) هستید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید. مصرف آتورواستاتین با داروهای گیاهی و مکمل ها گل راعی، علف چای یا هزارچشم (S . Joh ’s wo ) یک داروی گیاهی ضد افسردگی است که باعث کاهش میزان آتورواستاتین در خون شما می‌شود، بنابراین با آتورواستاتین زیاد سازگار نیست. اگر به فکر شروع مصرف گل راعی هستید، با پزشک خود مشورت کنید، زیرا باعث تغییر در عملکرد آتورواستاتین می‌شود. دکتر نادر افشاری متخصص قلب و عروق آلارم افزایش چربی خون با بیماری زانتوماس زانتوماس چیست فهرست مطالب دکتر نادر افشاری دکتر نادر افشاری متخصص قلب و عروق دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران IUMS هستند و دوره تخصص خود را در دانشگاه جندی شاپور گذرانده اند. ایشان متخصص در زمینه عروق کرونر و بیماری های قلبی و کنترل فشار خون بوده و علاوه بر آن پژوهشگر در زمینه تغذیه و علم پیشگیری نیز هستند. تمام پست ها بیماری قلبی و عروقی آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ 4 / 5 ( 55 امتیاز ) سیستم پرسش و پاسخ ثبت سوال جدید برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 2 روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. پیگیری سوال قبل برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید. دسته سوال را انتخاب فرمایید. آنژیوگرافیبیماری قلبی و عروقیتپش قلب و آریتمیفشار خونواریس پا موضوع سوال را انتخاب فرمایید. ثبت سوال جدید تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید C l را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل p g, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.) © همیارسیستم va impo a _q = ew A ay(); va hamya _faq_ equi ed_email = " o"; پرسش‌های مرتبط (200 پرسش) دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی و عروقینمایش پرسش‌های دسته تپش قلب و آریتمینمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته واریس پا رهام پنجشنبه ۱۵ مهر ۰( 6 روز پیش) تعداد بازدید: 4 مشاهده پرسش سلام دکتر من بدنم چاقه و نمیدونم چربی دارم یانه اگر این قرص رو مصرف کنم باعث لاغری میشهممنون دکتر نادر افشاری پنجشنبه ۱۵ مهر ۰( 6 روز پیش) کدام قرص جواد چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) تعداد بازدید: 8 مشاهده پرسش سلم اقای دکتر چند وقطه که سمت راست سینه ام زیر قفسه سینه خم که میشم درد داره وه به سمت راست که دراز میکشم درد میکنه و بالای شکمم زیر دندها مثل یه واشر سفت شده اندوسکپی گرفتم میکروب معده را نشون داد دارو مصرف کردم امپرازول و ازیترامایسن و بیسموت ولی فایده نداشت و بی حال وکسل هستم و یه دفعه بدنم بالا تنه حرارت میگیره لطفا راهنماییم کنید علتش چیه ممنون دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) به درد قلبی نمیخوره عزیز مصطفی چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) تعداد بازدید: 9 مشاهده پرسش بادرود فراوان ۵۵ ساله.دو ماه پیش عمل انژیو داشته ام و دکتر برایم (کلوپیدوگرل ۷۵) (پنتو پرازول ۴۰) (کاردیوسپرین ۸۰) (سوستاک ۲/۶) (متورال ۵۰) (اترواستاتین۴۰ ) تجویز کرده.. آیا مصرف اترو استاتین محدودیت زمانی دارد ؟ یا باید مداوم مصرف کنم .در پناه یزدان پاک باشید(مصطفی ) دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) مداوم مصرف کن علی چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) تعداد بازدید: 7 مشاهده پرسش با سلام بنده معمولا فشار خون طبیعی و پایینر از طبیعی دارم به نحوی که معمولا دست و پاهام سرد است و به هنگام برخاستن سریع از حالت درازکش گاهی احساس سیاهی چشم و سرگیجه دارم ضربان قلبم در حالت دراز کشیده 70 و در هنگام ایستاده و حرکت حدود 100 و گاهی بیشتر است. دکتر برام بیزوپرول تجویز کرده که برای فشار خون تجویز میشود بنده مصرف نکردم چرا که عوارض جانبی آن را بنده در حالت عادی دارم و فشار خونم پایین است نظر شما دکتر عزیز را خواستارم. دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) اکو انجام بده. مصرف نمک رو بالا ببر, ورزش رو شروع کن, اضطراب رو درمان کن. دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) از تجویز دارو بصورت اینترنتی, بعلت مشکلات اخلاقی و قانونی, معذورم عزیز نمایش سایر 1 پاسخ عادل چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) تعداد بازدید: 8 مشاهده پرسش سلام دکتر من پاهام گزگز میشه گرفتگی عضلات دارم خلاصه اینکه اعصاب ندارم طب سنتی رفتم همینو گفت کدوم قرص و بخورم چجوری راهنمایی کنید ممنون میشم پاهام خیلی ضعف داره دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۱۴ مهر ۰( 1 هفته پیش) با ارتوپد مشورت کن رویا جمعه ۹ مهر ۰( 1 هفته پیش) تعداد بازدید: 15 مشاهده پرسش احساس خفگی و خورو پف شدید دارم تو خوابم و چربی خون دارم دکتر نادر افشاری جمعه ۹ مهر ۰( 1 هفته پیش) سوال شما چیه فریده چهارشنبه ۷ مهر ۰( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 15 مشاهده پرسش آیا در بیمارانی که کلسترول طبیعی اما تری گلیسیرید بالا دارند، مصرف این دارو توصیه می گردد؟آیا این دارو با وازو میکس بعنوان یک داروی تنظیم فشارخون و آهن و یا داروهای مکمل در مورد زمان مصرف تداخل ایجاد می کند؟بینهایت بابت توجهتان سپاسگزارم دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۷ مهر ۰( 2 هفته پیش) کدوم دارو جواد چهارشنبه ۷ مهر ۰( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 10 مشاهده پرسش سلام. من ۲۴ ساله هستم و مشکل چاقی یا کبد چرب و هیچ بیماری ندارم. ایا میتونم روزهایی که میخوام غذای سنگین چرب مثل فست فود بخورم، قبلش قرص اتورواستاتین برای جلوگیری از جذب کلسترول مصرف کنم؟ و اگر میتونم اتورواستاتین چند بخورم؟ دکتر نادر افشاری چهارشنبه ۷ مهر ۰( 2 هفته پیش) خیر این قرص ربطی به جذب چربی نداره یگانه شنبه ۳ مهر ۰( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 13 مشاهده پرسش سلام جناب دکتر،روزتون بخیریگانه هستم ۴۶ سالمه چربی خونم ۲۸۸ میباشد،جهت پایین آوردن آن چه قرصی مصرف کنم با چه دوزی؟در ضمن کم خونی مینور دارممادرم دیابت دارد دکتر نادر افشاری شنبه ۳ مهر ۰( 2 هفته پیش) از تجویز دارو بصورت اینترنتی, بعلت مشکلات اخلاقی و قانونی, معذورم عزیز رعنا شنبه ۳ مهر ۰( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 17 مشاهده پرسش این دارو فشارخون را کاهش میدهد قطع بکنیم یا نصفشو بخوریم فشار بالا ۹ فشار پایین ۵ دکتر نادر افشاری جمعه ۲ مهر ۰( 2 هفته پیش) کدام دارو رعنا جمعه ۲ مهر ۰( 2 هفته پیش) داروی اتورواستاتین دکتر نادر افشاری شنبه ۳ مهر ۰( 2 هفته پیش) روی فشار تاثیری نداره نمایش سایر 2 پاسخ درحال دریافت اطلاعات دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی و عروقینمایش پرسش‌های دسته تپش قلب و آریتمینمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته واریس پا « قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 بعدی » {"@co ex ":"h p:\/\/schema.o g","@ ype":"Comme ","comme Cou ":200,"sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/2163\/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86?comme -pag=1","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/2163\/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86?comme -pag=1","comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","da eC ea ed":"2021-10-06T16:55:36+00:00","da eModified":"2021-10-07T10:01:05+00:00"," ame":"چاقی","desc ip io ":"سلام دکتر من بدنم چاقه و نمیدونم چربی دارم یانه اگر این قرص رو مصرف کنم باعث لاغری میشه\\ \\ ممنون","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"رهام","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=yo Qz11290","da eC ea ed":"2021-10-07T10:01:05+00:00"," ame":"چاقی","desc ip io ":"کدام قرص","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","da eC ea ed":"2021-10-06T06:44:38+00:00","da eModified":"2021-10-06T08:21:02+00:00"," ame":"درد قفسه سینه","desc ip io ":"سلم اقای دکتر چند وقطه که سمت راست سینه ام زیر قفسه سینه خم که میشم درد داره وه به سمت راست که دراز میکشم درد میکنه و بالای شکمم زیر دندها مثل یه واشر سفت شده اندوسکپی گرفتم میکروب معده را نشون داد دارو مصرف کردم امپرازول و ازیترامایسن و بیسموت ولی فایده نداشت و بی حال وکسل هستم و یه دفعه بدنم بالا تنه حرارت میگیره لطفا راهنماییم کنید علتش چیه ممنون","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"جواد","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DDFNf11273","da eC ea ed":"2021-10-06T08:21:02+00:00"," ame":"درد قفسه سینه","desc ip io ":"به درد قلبی نمیخوره عزیز","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":3,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","da eC ea ed":"2021-10-05T21:49:08+00:00","da eModified":"2021-10-06T08:09:19+00:00"," ame":"مصرف قرص اترواستاتین ۴۰","desc ip io ":"بادرود فراوان ۵۵ ساله.دو ماه پیش عمل انژیو داشته ام و دکتر برایم (کلوپیدوگرل ۷۵) (پنتو پرازول ۴۰) (کاردیوسپرین ۸۰) (سوستاک ۲\/۶) (متورال ۵۰) (اترواستاتین۴۰ ) تجویز کرده.. \\ \\ آیا مصرف اترو استاتین محدودیت زمانی دارد ؟ یا باید مداوم مصرف کنم .در پناه یزدان پاک باشید\\ \\ (مصطفی )","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مصطفی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=lxWfy11259","da eC ea ed":"2021-10-06T08:09:19+00:00"," ame":"مصرف قرص اترواستاتین ۴۰","desc ip io ":"مداوم مصرف کن","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":4,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","da eC ea ed":"2021-10-05T18:18:28+00:00","da eModified":"2021-10-06T08:05:07+00:00"," ame":"دارو","desc ip io ":"با سلام بنده معمولا فشار خون طبیعی و پایینر از طبیعی دارم به نحوی که معمولا دست و پاهام سرد است و به هنگام برخاستن سریع از حالت درازکش گاهی احساس سیاهی چشم و سرگیجه دارم ضربان قلبم در حالت دراز کشیده 70 و در هنگام ایستاده و حرکت حدود 100 و گاهی بیشتر است. دکتر برام بیزوپرول تجویز کرده که برای فشار خون تجویز میشود بنده مصرف نکردم چرا که عوارض جانبی آن را بنده در حالت عادی دارم و فشار خونم پایین است نظر شما دکتر عزیز را خواستارم.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"علی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":2,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","da eC ea ed":"2021-10-06T08:05:02+00:00"," ame":"دارو","desc ip io ":"اکو انجام بده. مصرف نمک رو بالا ببر, ورزش رو شروع کن, اضطراب رو درمان کن.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=DQcW 11251","da eC ea ed":"2021-10-06T08:05:07+00:00"," ame":"دارو","desc ip io ":"از تجویز دارو بصورت اینترنتی, بعلت مشکلات اخلاقی و قانونی, معذورم عزیز","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":5,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","da eC ea ed":"2021-10-05T17:31:03+00:00","da eModified":"2021-10-06T08:03:49+00:00"," ame":"کلسترول بالا","desc ip io ":"سلام دکتر من پاهام گزگز میشه گرفتگی عضلات دارم خلاصه اینکه اعصاب ندارم طب سنتی رفتم همینو گفت کدوم قرص و بخورم چجوری راهنمایی کنید ممنون میشم پاهام خیلی ضعف داره","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"عادل","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=aOIRF11249","da eC ea ed":"2021-10-06T08:03:49+00:00"," ame":"کلسترول بالا","desc ip io ":"با ارتوپد مشورت کن","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":6,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","da eC ea ed":"2021-09-29T21:54:35+00:00","da eModified":"2021-10-01T11:32:04+00:00"," ame":"احساس خفگی خوروپف کردن در خواب","desc ip io ":"احساس خفگی و خورو پف شدید دارم تو خوابم و چربی خون دارم","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"رویا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=Ujl2Q11044","da eC ea ed":"2021-10-01T11:32:04+00:00"," ame":"احساس خفگی خوروپف کردن در خواب","desc ip io ":"سوال شما چیه","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":7,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","da eC ea ed":"2021-09-29T09:58:33+00:00","da eModified":"2021-09-29T10:53:39+00:00"," ame":"مصرف آتروواستاتین","desc ip io ":"آیا در بیمارانی که کلسترول طبیعی اما تری گلیسیرید بالا دارند، مصرف این دارو توصیه می گردد؟\\ \\ آیا این دارو با وازو میکس بعنوان یک داروی تنظیم فشارخون و آهن و یا داروهای مکمل در مورد زمان مصرف تداخل ایجاد می کند؟\\ \\ بینهایت بابت توجهتان سپاسگزارم","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"فریده","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=9MVNp11023","da eC ea ed":"2021-09-29T10:53:39+00:00"," ame":"مصرف آتروواستاتین","desc ip io ":"کدوم دارو","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":8,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","da eC ea ed":"2021-09-29T03:45:13+00:00","da eModified":"2021-09-29T10:45:20+00:00"," ame":"قرص اتورواستاتین","desc ip io ":"سلام. من ۲۴ ساله هستم و مشکل چاقی یا کبد چرب و هیچ بیماری ندارم. ایا میتونم روزهایی که میخوام غذای سنگین چرب مثل فست فود بخورم، قبلش قرص اتورواستاتین برای جلوگیری از جذب کلسترول مصرف کنم؟ و اگر میتونم اتورواستاتین چند بخورم؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"جواد","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=0VvIv11009","da eC ea ed":"2021-09-29T10:45:20+00:00"," ame":"قرص اتورواستاتین","desc ip io ":"خیر این قرص ربطی به جذب چربی نداره","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":9,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","da eC ea ed":"2021-09-24T15:23:04+00:00","da eModified":"2021-09-25T08:56:33+00:00"," ame":"چربی خون","desc ip io ":"سلام جناب دکتر،روزتون بخیر\\ \\ یگانه هستم ۴۶ سالمه چربی خونم ۲۸۸ میباشد،جهت پایین آوردن آن چه قرصی مصرف کنم با چه دوزی؟\\ \\ در ضمن کم خونی مینور دارم\\ \\ مادرم دیابت دارد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"یگانه","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead=y7S3g10832","da eC ea ed":"2021-09-25T08:56:33+00:00"," ame":"چربی خون","desc ip io ":"از تجویز دارو بصورت اینترنتی, بعلت مشکلات اخلاقی و قانونی, معذورم عزیز","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":10,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","da eC ea ed":"2021-09-24T09:39:10+00:00","da eModified":"2021-09-25T08:51:29+00:00"," ame":"آتورواستاتین وارتباطش با فشارخون","desc ip io ":"این دارو فشارخون را کاهش میدهد قطع بکنیم یا نصفشو بخوریم فشار بالا ۹ فشار پایین ۵","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"رعنا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":3,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","da eC ea ed":"2021-09-24T09:58:17+00:00"," ame":"آتورواستاتین وارتباطش با فشارخون","desc ip io ":"کدام دارو","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","da eC ea ed":"2021-09-24T18:28:25+00:00"," ame":"آتورواستاتین وارتباطش با فشارخون","desc ip io ":"داروی اتورواستاتین","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"رعنا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g","u l":""}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":3,"discussio U l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","sameAs":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/faq\/? ead= BuyQ10820","da eC ea ed":"2021-09-25T08:51:29+00:00"," ame":"آتورواستاتین وارتباطش با فشارخون","desc ip io ":"روی فشار تاثیری نداره","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر نادر افشاری","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/a36ea2f9bdb12375e503d824f41db9ef?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d ade afsha i.i \/au ho \/d afsha i\/"}}]}]}

فهرست مطالب آتورواستاتین یا لیپوفیکس دارویی است که همراه با رژیم غذایی مناسب برای کاهش کلسترول بد و چربی ها (مانند LDL و تری گلیسرید ) و افزایش کلسترول خوب (HDL) در خون ،استفاده می شود. آتورواستاتین متعلق به گروهی از داروهای شناخته شده به نام “استاتین ها” است.نحوه ی عملکرد دارو با کاهش میزان کلسترول تولید شده توسط کبد است. کاهش کلسترول”بد” و تری گلیسریدها و افزایش کلسترول “خوب”، خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد و به جلوگیری از سکته های مغزی و حملات قلبی کمک می کند. علاوه بر داشتن رژیم غذای مناسب مانند رژیم کم کلسترول و کم چربی ، تغییرات شیوه ی زندگی که به عملکرد این دارو کمک می کنند عبارت اند از : ورزش کردن کاهش وزن در صورت داشتن اضافه وزن توقف سیگار کشیدن بهترین زمان خوردن قرص آتورواستاتین – بهتر است که این دارو را در ساعت مشخصی از شبانه روز مصرف کنید با این حال از آنجایی که بدن شما بیشترین میزان کلسترول را در طول شب تولید می کند، گاهی اوقات پزشک توصیه می کند که دوز تجویزی دارو را در هنگام عصر بخورید. – این دارو را به صورت خوراکی همراه با غذا یا بدون آن طبق دستور پزشک خود، معمولا یکبار در روز مصرف کنید. – آتورواستاتین بر اساس وضعیت پزشکی شما، پاسخ به درما ، سن و سایر داروهایی که شما ممکن است مصرف کنید تنظیم می شود. اطمینان حاصل کنید که به پزشک و داروساز خود در مورد تمام محصولاتی که استفاده می کنید (از جمله داروهای تجویزی ،داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی) بگویید. – در هنگام استفاده از این دارو، از مصرف گریپ فروت یا نوشیدن آب گریپ فروت اجتناب کنید مگر اینکه پزشک به شما دستورالعملی غیر از این دهد.گریپ فروت می تواند مقدار این دارو را در جریان خون شما افزایش دهد. – اگر داروهای دیگری نیز برای کاهش کلسترول (رزین های اتصال دهنده صفرا مانند کلستیرامین یا کلستیپول )مصرف میکنید ، آتورواستاتین را حداقل یک ساعت قبل یا حداقل ۴ ساعت پس از مصرف این داروها استفاده کنید.این محصولات می توانند با آتورواستاتین واکنش داده و از جذب کامل آن جلوگیری کنند. – به منظور کسب بیشترین اثر دارو  آنرا به طور منظم استفاده کنید.به یاد داشته باشید هر روز آن را در زمان مشخص استفاده کنید. حتی اگر دیگر احساس بیماری نداشتید باز هم مصرف دارو را ادامه دهید زیرا اکثر افراد مبتلا به کلسترول یا تری گلیسرید بالا احساس بیماری نمی کنند. – بسیار مهم است که توصیه های پزشکتان راجع به رژیم غذایی و ورزش را جدی بگیرید. عوارض جانبی آتورواستاتین به یاد داشته باشید که اگر پزشکتان این دارو را تجویز کرده تشخیص داده که منافع شما بیشتر از خطر عوارض جانبی است؛ گرچه بسیاری از افرادی که این دارو را مصرف می کنند عوارض جانبی جدی ندارند. ۱- سردرگمی و تشدید دیابت تعداد بسیار کمی از مصرف کنندگان آتورواستاتین ممکن است مشکلات خفیف حافظه ای یا سردرگمی داشته باشند.به ندرت استاتین ها ممکن است باعث ایجاد یا تشدید دیابت شوند.اگراین عوارض نادر برای شما رخ داد به پزشکتان اطلاع دهید. ۲- مشکلات عضلانی آتورواستاتین به ندرت باعث مشکلات عضلانی می شود (که می تواند به مشکلات بسیار جدی مثل رابدومیولیز و میوپاتی خودایمن منجر شود). در صورت بروز هر یک از این علائم در طول درمان و یا باقی ماندن آن ها بعد از قطع دارو، فورا به پزشکتان اطلاع دهید. این علائم شامل درد عضلانی، حساسیت، ضعف (به ویژه با تب یا خستگی غیرمعمول) و نشانه های مشکلات کلیوی(مثل تغییر در رنگ ادرار) می باشد. ۳- مشکلات کبدی این دارو به ندرت باعث مشکلات کبدی می شود. اگر متوجه یکی از این عوارض ناخوشایند اما جدی شدید به پزشک خود اطلاع دهید: زردی چشم یا پوست ، ادرار تیره ، درد شدید معده و شکم ، حالت تهوع و استفراغ مداوم. ۴- آلرژیک واکنش جدی آلرژیک به این دارو نادر است. اما اگر متوجه هر نشانه ای از واکنش جدی آلرژیک شدید اقدامات سریع پزشکی را انجام دهید. این علائم شامل : دانه های پوستی خارش/ تورم (به ویژه صورت/زبان/گلو) سرگیجه شدید مشکل تنفسی البته این ها لیست کاملی از عوارض احتمالی نیست.اگر متوجه هر گونه عوارض جانبی که در بالا ذکر نشده شدید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید. توصیه های ضروری قرص لیپوفیکس آتورواستاتین – قبل از مصرف آتورواستاتین اگر به آن حساسیت یا آلرژی دارید به پزشک یا داروساز خود بگویید.این محصول ممکن است حاوی مواد غیرفعال باشد که می تواند واکنش های آلرژیک و سایر مشکلات را ایجاد کند. – پیش از مصرف این دارو درباره ی سابقه ی پزشکی خود با پزشک یا داروسازتان صحبت کنید به خصوص در مورد مشکلات کبدی ، مشکلات کلیوی و مصرف الکل – قبل از انجام عمل جراحی به پزشک یا دندان پزشکتان درباره ی همه ی داروهایی که استفاده می کنید توضیح دهید. (شامل داروهای تجویزی،داروهای غیرتجویزی و محصولات گیاهی) – نوشیدنی های الکلی را محدود کنید.مصرف روزانه ی الکل باعث بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری های کبدی می شود؛به خصوص وقتی با آتورواستاتین همراه باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر از پزشک یا داروسازتان سوال کنید. – بزرگسالان مسن ممکن است حساسیت بیشتری به عوارض جانبی این دارو به ویژه مشکلات عضلانی داشته باشند. – این دارو نباید در دوران بارداری استفاده شود. آتورواستاتین ممکن است باعث صدمه به جنین شود بنابراین در دوران استفاده از این دارو  باید از حاملگی جلوگیری شود.برای دریافت اطلاعات بیشتر و در مورد استفاده از فرم های قابل اطمینان کنترل تولد(مانند کاندوم و قرص های کنترل تولد )حین مصرف این دارو ،با پزشکتان مشورت کنید.اگر باردار شدید یا فکر می کنید ممکن است باردار شوید بلافاصله پزشکتان را مطلع کنید. – اینکه این دارو روی شیر مادر تاثیر دارد یا نه هنوز مشخص نیست ولی به علت خطر احتمالی برای نوزاد ، شیردهی هنگام مصرف این دارو پیشنهاد نمی شود با این حال قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید. تداخلات دارویی لیپوفیکس تداخلات دارویی ممکن است باعث تغییر رفتار داروها یا افزایش خطر ابتلا به عوارض جانبی جدی شود.این متن شامل تمام تداخلات احتمالی دارو نیست.فهرستی از تمام داروهایی که مصرف می کنید را همراه خود داشته باشید (شامل داروهای تجویزی/ غیرتجویزی و محصولات گیاهی) و به پزشک و داروسازتان نشان دهید. بدون تایید پزشک مصرف هیچ دارویی را شروع، متوقف یا تغییر دوز ندهید. – بعضی داروها که ممکن است با این دارو تداخل ایجاد کنند شامل: جم فیبروزیل، تلاپرویر، ریتوناویر – سایر داروها می توانند حذف لیپوفیکس ۲۰ از بدن شما را تحت تاثیر قرار دهند که ممکن است بر عملکرد لیپوفیکس تاثیر بگذارد. – هنگامی که آتورواستاتین مصرف میکنید هیچ محصولی از مخمر قرمز برنج مصرف نکنید زیرا برخی از محصولات مخمر برنج قرمز ممکن است حاوی استاتین به نام لوستاتین باشد.مصرف همزمان آتورواستاتین و محصولات مخمر قرمز برنج می تواند خطر ابتلا به مشکلات عضلانی و کبدی را افزایش دهد. دوز فراموش شده قرص لیپوفیکس در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت دارو به محض یادآوری نوبت فراموش شده را مصرف نمایید اما چنانچه نوبت بعدی مصرف دارو فرارسیده است از نوبت فراموش شده چشم پوشی نموده و مقدار مصرف دوز بعدی را نیز دوبرابر نکنید و برنامه ی معمول مصرف دارو را ادامه دهید. مترجم: دکتر نگار زاهدی سوال :آیا به جای متورال ۵۰ می توانم لیپو فیکس ۲۰ استفاده کنم تشکر پاسخ دکتر نجفی لطفا امتیاز دهید با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید. ویزیت در منزل دکتر محمدحسین نجفی اشتراک گذاری در eleg am اشتراک گذاری در wha sapp اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در email مشاهده همه مقاله‌ها در این مقاله مطالعه می‌کنید: مطالب مفید انواع بیماری های قلبی ۱۰ علت پایین بودن پلاکت خون pla ele s چیست؟ درد پلورتیک چیست؟ آمبولی ریه سبب نارسایی قلب می شود سیستم پرسش و پاسخ ثبت سوال جدید برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. پیگیری سوال قبل برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید. دسته سوال را انتخاب فرمایید. تپش قلبفشار خونپلاکت خونآنژیوگرافیآنژیوپلاستیداروشناسیگرفتگی عروقضربان شکمیگشادی میترالدرد قفسه سینهگرفتگی عروق پابیماری قلبی نوزادانافتادگی دریچه میترالاسکن هسته ای قلبسایر بیماری های قلبسوزش و تیرکشیدن قلبجراحی قلبحمله قلبی موضوع سوال را انتخاب فرمایید. ثبت سوال جدید تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید C l را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل p g, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.) © همیارسیستم va impo a _q = ew A ay(); va hamya _faq_ equi ed_email = " o"; پرسش‌های مرتبط (180 پرسش) دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته تپش قلبنمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته پلاکت خوننمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته آنژیوپلاستینمایش پرسش‌های دسته داروشناسینمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروقنمایش پرسش‌های دسته ضربان شکمینمایش پرسش‌های دسته گشادی میترالنمایش پرسش‌های دسته درد قفسه سینهنمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروق پانمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی نوزاداننمایش پرسش‌های دسته افتادگی دریچه میترالنمایش پرسش‌های دسته اسکن هسته ای قلبنمایش پرسش‌های دسته سایر بیماری های قلبنمایش پرسش‌های دسته سوزش و تیرکشیدن قلبنمایش پرسش‌های دسته جراحی قلبنمایش پرسش‌های دسته حمله قلبینمایش پرسش‌های دسته سایر سوالات فاطمه پنجشنبه ۲۵ شهریور ۰( 3 هفته پیش) تعداد بازدید: 25 مشاهده پرسش سلام وقت بخیر ،آقای دکتر تقریبا ۳ سال میشه داروی آملودیپلین مصرف میکنم و تقریبا فشارم روی ۱۳ و ۱۴ متغیر است ،سوالم اینه که بدلیل سفری که در پیش دارم میتوانم واکسن آسترازنیکا بزنم یا بعد از واکسن داروی خاصی باید استفاده کنم.ممنون دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۵ شهریور ۰( 3 هفته پیش) حتما واکسن را بزنید و نیازی هم به هیچ نوع دارویی قبل یا بعد آن نیست رضا سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 61 مشاهده پرسش سلام ودرود،بنده۳۹سال دارم وفشارخونم اغلب۱۳ تا ۱۴ روی ۹ است وهر ۱۲ ساعت یک قرص لوزارتانHمیخورم،فقط میخوام بدونم چرا حوالی غروب فشارم بالا میرود۱۵روی۹ دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰( 4 ماه پیش) بخاطر تغییرات هورمونی بدن و تا حدی طبیعی است بهتر است صبح ها لوزارتان اچ را کامل بخورید امین سه شنبه ۳۱ فروردین ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 63 مشاهده پرسش سلام و خسته نباشیدمن مشکوک به سندرم مارفان هستم ( تشخیص قطعی توسط پزشکان احراز نشد) و دارای فشار خون هستم2تا3 سال از والزومیکس 5/80 استفاده کردماما به تازگی با مقاله ای مواجه شدم که مسدود کننده های کانال کلسیم باعث افزایش رشد ریشه آئورت و انوریسم در بیماران مارفان و ادهلر دانلوس میشودفشار خون بنده بدون قرص حدود 9/14 میباشدهمچنین تپش قلب بعد غذا هم دارم چه دارویی جهت جایگزینی پیشنهاد میکنید و دوز ان را لطف کنید لینک مقاله مورد نظر:h ps://www. cbi. lm. ih.gov/pmc/a icles/PMC4621743/#:~: ex =Calcium%20cha el%20blocke s%20(CCBs)%20a e,%2C%20 up u e%2C%20a d%20p ema u e%20le hali y. دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۳۱ فروردین ۰( 5 ماه پیش) نه اینها موارد اثبات شده ای در مطالعات بزرگ بالینی نیستند و از نظر ما نیازی به نگرانی ندارید و می توانید به مصرف داروها ادامه بدهید داریوش جمعه ۶ فروردین ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 77 مشاهده پرسش سلام دکتر عزیز....۲۰ روزه که سرگیجه داشتم همراه با زدن شقیقه های سرم.....خاستم سی تی بگیرم ار مغز ک نمیشه توو این ایام کروناتا امروز رفتم ازمایش گرفتم ک عکس هاشو میفرستم.......دکتر جان امروز بهنگام شب رگ های پشت سرم و رگ های نبضی در گردنم و ضربان شقیقه هام و ضربان نبض پشت پاهامو تا ساعت ها حس میکردم ک محکم میزنن البته بدون سرگیجه فقط محکم زدن نبض رگهای شقیقه هام و رگ های گردنم و رگ های دستام و پاهامو حس میکردم.....چند ماه پیش هم اکو از قلبم و نوار قلب گرفتم ک کاملا نرمال و عالی بود.....اما نمیدونم الان چرا اینجور میشم....دارم دیوونه میشم .....بنظر شما از ldl میتونه باشه؟ باید چکار کنم؟ عکسها رو خدمتتون ارسال میکنم....با تشکر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۶ فروردین ۰( 6 ماه پیش) بررسی های قلبی که سالم بوده است شاید بهتر باشد با یک متخصص مغز و اعصاب هم بررسی کنید ولی در کل از بابت قلبی نگران نباشید مورد خطرناکی نیست علی پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۹( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 69 مشاهده پرسش سلام و عرض ادب جناب دکتربنده ۳۳ ساله هستم، چربی خون ارثی دارم، آخرین آزمایشLDL 150کلسترول ۲۶۰تری‌گلیسیرید ۳۰۰پزشک قرص روزواستاتین ۴۰ تجویز کردن و گفتن بعد دو ماه دوباره چکاپ.دوره درمان با استاتین چقدر هست و آیا قطع این دارو عوارض ندارد؟ با توجه به وراثت، امکان بازگشت چربی خون بعد از قطع دارو وجود دارد؟سپاس. دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۹( 6 ماه پیش) داروی بسیار خوبی تجویز شده است و بهتر است حداقل بعد از سه ماه ازمایش بدهید Sh چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 80 مشاهده پرسش سلام من یادم نمیومد که قرص لیپوفیکس توی یک شب یکی یا دوتا خوردم بعدش هم شیر خوردم نصف شب حالم بد شد و ضعف شدید داشتم و کل روز رو هم بی حال بودم بنظرتون باید به پزشکم مراجعه کنم مشکل جدی پیش نمیاد؟ دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 8 ماه پیش) سلام خیر لازم نیست فاطمه چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 85 مشاهده پرسش سلام خسته نباشید ...۱۰ اذر آنژیوگرافی شدم از اون موقع قرص اترواستاتین ۱۰ و مادر او ۵۰ مصرف کردم الان یک هفته هست دکتر روانپزشک قطع کرده این قرصها رو ایا لزوم داره حتما مصرف کنم .....ممنون دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 8 ماه پیش) سلام بیجهت قطع کردن سمیر دوشنبه ۲۹ دی ۹۹( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 188 مشاهده پرسش میتوانم قرص اتورواستاتین ۴۰ را نصف کنم بعد بخورم؟ دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۲۹ دی ۹۹( 8 ماه پیش) اگر وسطش خط دارد می شود اگر ندارد نمی شود قادر پنجشنبه ۴ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 83 مشاهده پرسش داروها داروها داروها دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۴ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تصاویر را مجدد بفرستید مشخص نیست چیزی عقیق یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 88 مشاهده پرسش آیا میتوان گریپ فروت رو صبح خورد و آتورواستاتین رو شب و قبل از خواب؟ دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹( 9 ماه پیش) بله مشکلی ندارد درحال دریافت اطلاعات دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته تپش قلبنمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته پلاکت خوننمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته آنژیوپلاستینمایش پرسش‌های دسته داروشناسینمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروقنمایش پرسش‌های دسته ضربان شکمینمایش پرسش‌های دسته گشادی میترالنمایش پرسش‌های دسته درد قفسه سینهنمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروق پانمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی نوزاداننمایش پرسش‌های دسته افتادگی دریچه میترالنمایش پرسش‌های دسته اسکن هسته ای قلبنمایش پرسش‌های دسته سایر بیماری های قلبنمایش پرسش‌های دسته سوزش و تیرکشیدن قلبنمایش پرسش‌های دسته جراحی قلبنمایش پرسش‌های دسته حمله قلبینمایش پرسش‌های دسته سایر سوالات « قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 18 بعدی » {"@co ex ":"h p:\/\/schema.o g","@ ype":"Comme ","comme Cou ":180,"sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/7973\/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3.h ml?comme -pag=1","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/7973\/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3.h ml?comme -pag=1","comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","da eC ea ed":"2021-09-15T12:49:39+00:00","da eModified":"2021-09-16T08:32:46+00:00"," ame":"تزریق واکسن","desc ip io ":"سلام وقت بخیر ،آقای دکتر تقریبا ۳ سال میشه داروی آملودیپلین مصرف میکنم و تقریبا فشارم روی ۱۳ و ۱۴ متغیر است ،سوالم اینه که بدلیل سفری که در پیش دارم میتوانم واکسن آسترازنیکا بزنم یا بعد از واکسن داروی خاصی باید استفاده کنم.ممنون","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"فاطمه","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= p6T8105819","da eC ea ed":"2021-09-16T08:32:46+00:00"," ame":"تزریق واکسن","desc ip io ":"حتما واکسن را بزنید و نیازی هم به هیچ نوع دارویی قبل یا بعد آن نیست","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","da eC ea ed":"2021-05-17T16:58:33+00:00","da eModified":"2021-05-17T23:35:17+00:00"," ame":"فشارخون","desc ip io ":"سلام ودرود،بنده۳۹سال دارم وفشارخونم اغلب۱۳ تا ۱۴ روی ۹ است وهر ۱۲ ساعت یک قرص لوزارتانHمیخورم،فقط میخوام بدونم چرا حوالی غروب فشارم بالا میرود۱۵روی۹","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"رضا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HpjNz101070","da eC ea ed":"2021-05-17T23:35:17+00:00"," ame":"فشارخون","desc ip io ":"بخاطر تغییرات هورمونی بدن و تا حدی طبیعی است بهتر است صبح ها لوزارتان اچ را کامل بخورید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":3,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","da eC ea ed":"2021-04-14T10:10:01+00:00","da eModified":"2021-04-20T19:01:47+00:00"," ame":"قرص فشار خون","desc ip io ":"سلام و خسته نباشید\\ \\ من مشکوک به سندرم مارفان هستم ( تشخیص قطعی توسط پزشکان احراز نشد) و دارای فشار خون هستم\\ \\ 2تا3 سال از والزومیکس 5\/80 استفاده کردم\\ \\ اما به تازگی با مقاله ای مواجه شدم که مسدود کننده های کانال کلسیم باعث افزایش رشد ریشه آئورت و انوریسم در بیماران مارفان و ادهلر دانلوس میشود\\ \\ فشار خون بنده بدون قرص حدود 9\/14 میباشد\\ \\ همچنین تپش قلب بعد غذا هم دارم \\ \\ چه دارویی جهت جایگزینی پیشنهاد میکنید و دوز ان را لطف کنید \\ \\ لینک مقاله مورد نظر:\\ \\ h ps:\/\/www. cbi. lm. ih.gov\/pmc\/a icles\/PMC4621743\/#:~: ex =Calcium%20cha el%20blocke s%20(CCBs)%20a e,%2C%20 up u e%2C%20a d%20p ema u e%20le hali y.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"امین","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= 1iuM99653","da eC ea ed":"2021-04-20T19:01:47+00:00"," ame":"قرص فشار خون","desc ip io ":"نه اینها موارد اثبات شده ای در مطالعات بزرگ بالینی نیستند و از نظر ما نیازی به نگرانی ندارید و می توانید به مصرف داروها ادامه بدهید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":4,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","da eC ea ed":"2021-03-22T21:30:55+00:00","da eModified":"2021-03-25T21:30:24+00:00"," ame":"نبض محکم","desc ip io ":"سلام دکتر عزیز....۲۰ روزه که سرگیجه داشتم همراه با زدن شقیقه های سرم.....خاستم سی تی بگیرم ار مغز ک نمیشه توو این ایام کرونا\\ \\ تا امروز رفتم ازمایش گرفتم ک عکس هاشو میفرستم.......دکتر جان امروز بهنگام شب رگ های پشت سرم و رگ های نبضی در گردنم و ضربان شقیقه هام و ضربان نبض پشت پاهامو تا ساعت ها حس میکردم ک محکم میزنن البته بدون سرگیجه فقط محکم زدن نبض رگهای شقیقه هام و رگ های گردنم و رگ های دستام و پاهامو حس میکردم.....چند ماه پیش هم اکو از قلبم و نوار قلب گرفتم ک کاملا نرمال و عالی بود.....اما نمیدونم الان چرا اینجور میشم....دارم دیوونه میشم .....بنظر شما از ldl میتونه باشه؟ باید چکار کنم؟ عکسها رو خدمتتون ارسال میکنم....با تشکر","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"داریوش","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=HbFYu98773","da eC ea ed":"2021-03-25T21:30:24+00:00"," ame":"نبض محکم","desc ip io ":"بررسی های قلبی که سالم بوده است شاید بهتر باشد با یک متخصص مغز و اعصاب هم بررسی کنید ولی در کل از بابت قلبی نگران نباشید مورد خطرناکی نیست","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":5,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","da eC ea ed":"2021-03-08T17:24:43+00:00","da eModified":"2021-03-11T15:34:02+00:00"," ame":"قرص چربی","desc ip io ":"سلام و عرض ادب جناب دکتر\\ \\ بنده ۳۳ ساله هستم، چربی خون ارثی دارم، آخرین آزمایش\\ \\ LDL 150\\ \\ کلسترول ۲۶۰\\ \\ تری&zw j;گلیسیرید ۳۰۰\\ \\ پزشک قرص روزواستاتین ۴۰ تجویز کردن و گفتن بعد دو ماه دوباره چکاپ.\\ \\ دوره درمان با استاتین چقدر هست و آیا قطع این دارو عوارض ندارد؟ \\ \\ با توجه به وراثت، امکان بازگشت چربی خون بعد از قطع دارو وجود دارد؟\\ \\ سپاس.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"علی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=XSlQ198230","da eC ea ed":"2021-03-11T15:34:02+00:00"," ame":"قرص چربی","desc ip io ":"داروی بسیار خوبی تجویز شده است و بهتر است حداقل بعد از سه ماه ازمایش بدهید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":6,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","da eC ea ed":"2021-01-19T18:58:43+00:00","da eModified":"2021-01-19T22:30:24+00:00"," ame":"مصرف دارو","desc ip io ":"سلام من یادم نمیومد که قرص لیپوفیکس توی یک شب یکی یا دوتا خوردم بعدش هم شیر خوردم نصف شب حالم بد شد و ضعف شدید داشتم و کل روز رو هم بی حال بودم بنظرتون باید به پزشکم مراجعه کنم مشکل جدی پیش نمیاد؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"Sh ","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=quOTo97180","da eC ea ed":"2021-01-19T22:30:24+00:00"," ame":"مصرف دارو","desc ip io ":"سلام خیر لازم نیست","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":7,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","da eC ea ed":"2021-01-19T15:56:04+00:00","da eModified":"2021-01-19T20:40:15+00:00"," ame":"مشورت قرص قلب","desc ip io ":"سلام خسته نباشید ...۱۰ اذر آنژیوگرافی شدم از اون موقع قرص اترواستاتین ۱۰ و مادر او ۵۰ مصرف کردم الان یک هفته هست دکتر روانپزشک قطع کرده این قرصها رو ایا لزوم داره حتما مصرف کنم .....ممنون","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"فاطمه","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=lHSTG97162","da eC ea ed":"2021-01-19T20:40:15+00:00"," ame":"مشورت قرص قلب","desc ip io ":"سلام بیجهت قطع کردن","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":8,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","da eC ea ed":"2021-01-17T18:45:52+00:00","da eModified":"2021-01-18T10:26:07+00:00"," ame":"قرص اتورواستاتسن","desc ip io ":"میتوانم قرص اتورواستاتین ۴۰ را نصف کنم بعد بخورم؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"سمیر","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=ZJ3Ci97064","da eC ea ed":"2021-01-18T10:26:07+00:00"," ame":"قرص اتورواستاتسن","desc ip io ":"اگر وسطش خط دارد می شود اگر ندارد نمی شود","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":9,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","da eC ea ed":"2020-12-24T10:12:41+00:00","da eModified":"2020-12-24T16:13:00+00:00"," ame":"داروها","desc ip io ":"داروها\ داروها\ داروها","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"قادر","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=g7Ik 96142","da eC ea ed":"2020-12-24T16:13:00+00:00"," ame":"داروها","desc ip io ":"تصاویر را مجدد بفرستید مشخص نیست چیزی","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":10,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","da eC ea ed":"2020-12-19T19:05:02+00:00","da eModified":"2020-12-20T09:40:18+00:00"," ame":"مصرف آتورواستاتین و گریپ فروت","desc ip io ":"آیا میتوان گریپ فروت رو صبح خورد و آتورواستاتین رو شب و قبل از خواب؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"عقیق","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=9V8jo96057","da eC ea ed":"2020-12-20T09:40:18+00:00"," ame":"مصرف آتورواستاتین و گریپ فروت","desc ip io ":"بله مشکلی ندارد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]}]} .a{fill:#277fe5;} محبوب‌ترین مقالات مشاهده همه .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image:u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} مجله سلامتی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ عوارض افزایش وزن در بارداری اکثر زنان باردار از جمله زنان چاق نوزادان سالمی را به دنیا می آورند، اما درجات بالای چاقی احتمال بروز خطر را بهمراه دارد…. دکتر محمدحسین نجفی #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Blood-suga - ea me -d ug.jpg");} دیابت ۱۱ مهر ۱۴۰۰ بهترین داروی درمان قند خون دیابت، یک مشکل جدی است که بر اثر کاهش ترشح هورمون انسولین از پانکراس و مقاوم شدن سلولهای عضلانی در برابر انسولین ایجاد می… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Pills-fo -Co o a.jpg");} داروها ۹ مهر ۱۴۰۰ آیا قرص زالربان برای کرونا مفید است؟ داروی ریواروکسابان که در کشور ما با نام هایی نظیر زالربان، کلات اوور و آکسابین شناخته می شود این روزها کارکردی جدیدتر و پر… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14142 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14142 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/09/Addiso s-Disease-..jpg");} فشار خون ۷ مهر ۱۴۰۰ بیماری آدیسون غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال، درست در بالای کلیه ها قرار دارند. غدد آدرنال از دو بخش تشکیل شده اند. لایه بیرونی… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} مجله سلامتی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ عوارض افزایش وزن در بارداری اکثر زنان باردار از جمله زنان چاق نوزادان سالمی را به دنیا می آورند، اما درجات بالای چاقی احتمال بروز خطر را بهمراه دارد…. دکتر محمدحسین نجفی #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Blood-suga - ea me -d ug.jpg");} دیابت ۱۱ مهر ۱۴۰۰ بهترین داروی درمان قند خون دیابت، یک مشکل جدی است که بر اثر کاهش ترشح هورمون انسولین از پانکراس و مقاوم شدن سلولهای عضلانی در برابر انسولین ایجاد می… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Pills-fo -Co o a.jpg");} داروها ۹ مهر ۱۴۰۰ آیا قرص زالربان برای کرونا مفید است؟ داروی ریواروکسابان که در کشور ما با نام هایی نظیر زالربان، کلات اوور و آکسابین شناخته می شود این روزها کارکردی جدیدتر و پر… دکتر محمدحسین نجفی قبلی بعدی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب