دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

بن مضارع گفت

بن مضارع گفت

گفتن

از ویکی‌واژه پرش به ناوبری پرش به جستجو (گُ تَ) محتویات ۱ فارسی ۱.۱ ریشه‌شناسی ۱.۲ مصدر متعدی ۱.۲.۱ منابع ۱.۳ فعل ۱.۴ آوایش ۱.۴.۱ برگردان‌ها ۱.۵ فعل فارسی[ویرایش] ریشه‌شناسی[ویرایش] پهلوی مصدر متعدی[ویرایش] [گُفتَن] صحبت کردن، حرف زدن. به نظم درآوردن، سرودن. معتقد بودن. آواز خواندن. پنداشتن، تصور کردن. نامیدن. منابع[ویرایش] فرهنگ لغت معین فعل[ویرایش] گفتن [گُفتَن] ‎ گردانش فارسی بن واژه گفتن بن ماضی گفت بن مضارع گوی شخص مفرد جمع اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص گذشته من تو او/آن ما شما آنها/ایشان ساده گفتم گفتی گفت گفتیم گفتید گفتند استمراری می‌گفتم می‌گفتی می‌گفت می‌گفتیم می‌گفتید می‌گفتند کامل گفته‌بودم گفته‌بودی گفته‌بود گفته‌بودیم گفته‌بودید گفته‌بودند التزامی گفته‌باشم گفته‌باشی گفته‌باشد گفته‌باشیم گفته‌باشید گفته‌باشند مستمر داشتم می‌گفتم داشتی می‌گفتی داشت می‌گفت داشتیم می‌گفتیم داشتید می‌گفتید داشتند می‌گفتند حال من تو او/آن ما شما آنها/ایشان ساده گویم گویی گوید گوییم گویید گویند استمراری می‌گویم می‌گویی می‌گوید می‌گوییم می‌گویید می‌گویند کامل گفته‌ام گفته‌ای گفته‌است/گفته گفته‌ایم گفته‌اید گفته‌اند ملموس دارم می‌گویم داری می‌گویی دارد می‌گوید داریم می‌گوییم دارید می‌گویید دارند می‌گویند التزامی بگویم بگویی بگوید بگوییم بگویید بگویند آینده من تو او/آن ما شما آنها/ایشان خواهم گفت خواهی گفت خواهد گفت خواهیم گفت خواهید گفت خواهند گفت دستوری - تو - شما - امر بگوی بگویید نهی نگوی نگویید آوایش[ویرایش] [gof æ ] برگردان‌ها[ویرایش] آلمانی: sage انگلیسی: say ایتالیایی: di e فرانسوی: di e ایتالیایی فعل[ویرایش] di e انگلیسی u e a ce u e o gue ell say ela e ehea se obse ve mou h i e a io i ima e i fo m decla e ci e bubble adduse yes whiff welcome weasel walk ou o vi upe a e ve se u eel waddle oo le i le a le allyho swee alk swea s o y speak soliloquize solace shush sc eam salu e ime hyme evile es a e epea ecou a e a ah ah quip pshaw p ologuize p ologize p eva ica e obse vable miss a e mi ce mamme lie lec u e lay o jes i e a e hype bolize halluci a e ha g ee g a ula e gibe gab fib faw fable ex ol ex empo ize equivoca e e u cia e e ouce divaga e discou se de ail cu se co g a ula e ble he bla e belie babble avouch applaud apho ize allego ize adula e add ess acclaim abdica e aba do whi e a le spu e ejoi pa o pa la ce pa e hesize برگرفته از «h ps://fa.wik io a y.o g/w/i dex.php? i le=گفتن&oldid=835368» رده‌ها: فعل‌های فارسیمصدر متعدی پهلوی

كد موسيقي براي وبلاگ

آمارگیر وبلاگ

log

اسکرول بار

ابزار رایگان وبلاگ

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

کد ذکر ایام هفته

کد نمایش افراد آنلاین

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب