دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

بزرگترین عدد 9 رقمی چیست

بزرگترین عدد 9 رقمی زوج بدون تکرار ارقام، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ راهنما: اعداد زوج به اعداد صحیحی گفته می‌شوند که بر 2 بخش پذیر باشند. هر عددی را که بر دو تقسیم کنیم و حاصل عددی صحیح باشد زوج محسوب می‌شود.

بزرگترین عدد 9 رقمی چیست

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

عدد نویسی

    در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .  6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار . پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.  • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد  مثال  از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟                1960 = 1 + ( 97 - 2056) ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد  مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟  1958 = 1 - ( 97 - 2056 ) تعداد اعداد تعداد اعداد یک رقمی ( از 1 تا 9 ) ، نه تا می باشد . تعداد اعداد دو رقمی ( از 10 تا 99 ) ، نود تا می باشد. 90= 9 -99 تعداد اعداد سه رقمی ( از 99 تا 999) نهصد تا می باشد . 900 = ( 9+ 90 ) -999 تعداد اعداد چهار رقمی ( از 1000 تا 9999) نه هزار تا می باشد . 9000 = ( 9+ 90 +900 ) - 9999 روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد. شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک - دو - سه و .. . . رقمی استفاده می شود.  در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.  کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.           189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90 کتابی که 999 صفحه دارد:                 2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9 سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟ در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.  351 = ( 9 + 90 ) - 450 351 صفحه سه رقمی است ،  پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9) برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .  کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.  تعداد اعداد 16 = 4 × 4  حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟                     یکان      دهگان         صدگان               64 = 4    ×      4       ×       4 در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 - 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 - 16 برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم. مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟                                     یکان     دهگان     صدگان                           24  =    2     ×   3      ×     4 سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟          یکان    دهگان    صدگان    48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود. اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود. مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.                     یکان      دهگان       صدگان             40 =   2    ×      5    ×       4            + نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۵ ساعت 14:40 توسط ساراجلالی  | 

آخرین مطالب