دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

بر عمر لعنت بشمار

بر یزید لعنت، بر مرجانه لعنت، بر ابن سعد لعنت، بر شمر لعنت، بر خولی لعنت، بر حرمله لعنت، بر حرمله لعنت، بر عمر لعنت، بر ابوبکر لعنت، بر عایشه لعنت، بر هر

بر عمر لعنت بشمار

بشمار

بر یزید لعنت، بر مرجانه لعنت، بر ابن سعد لعنت، بر شمر لعنت، بر خولی لعنت، بر حرمله لعنت، بر حرمله لعنت، بر عمر لعنت، بر ابوبکر لعنت، بر عایشه لعنت، بر هر چی سگ سنی لعنت، بر منکر علی لعنت، بر مدافع منکر علی لعنت.

بش باد

فرهنگ فارسی( جمل. فعلیه ) در موقعی که کسی ( مانند درویش معرکه گیر یا شعبده باز ) بدشمنان دین لعنت فرستد شنوندگان میگویند : ( بش باد ).

فرهنگ معین(بِ ) (جملة فعلیه ) در موقعی که کسی به دشمنان دین لعنت فرستند، شنوندگان می گویند: بیش باد.

دانشنامه آزاد فارسیبِش باد(یا: سِه سِه بار، به نُه بار!، صورت ابدال یافتۀ «بیش باد و کم مباد!»، در تداول: «بشمار!») عبارت ندایی که شیعیان فارسی زبان بر زبان می آورند تا نفرینِ گوینده بر کافرِ غاصب افزون شود. سابقۀ تاریخی آن به روزگار شاه اسماعیل صفوی اول باز می گردد که به قصد مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، فرمان داد تا گروهی به نام تَبرّائیان در کوی و برزن به راه بیفتند و دشمنان امام علی (ع) را لعن کنند و آن کس را که با شنیدن لعن و نفرین، در گفتن جملۀ «بیش باد و کم مباد!»، به صدای بلند، غفلت کند بی درنگ مجازات کنند. دامنۀ کاربرد این جمله امروزه گسترش یافته است و مثلاً چنین به کار می رود: «گوینده : بر یزید لعنت! ـ شنوندگان: بش باد!»wikijoo: بش_باد

ارتباط محتواییفرهنگ فارسی( جمل. فعلیه ) در موقعی که کسی ( مانند درویش معرکه گیر یا شعبده باز ) بدشمنان دین لعنت فرستد شنوندگا ...فرهنگ معین(بِ ) (جملة فعلیه ) در موقعی که کسی به دشمنان دین لعنت فرستند، شنوندگان می گویند: بیش باد.دانشنامه آزادبِش باد ( یا: سِه سِه بار، به نُه بار!، صورت ابدال یافتۀ «بیش باد و کم مباد!»، در تداول: «بشمار!» ) ع ... {"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ فارسی","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( جمل. فعلیه ) در موقعی که کسی ( مانند درویش معرکه گیر یا شعبده باز ) بدشمنان دین لعنت فرستد شنوندگا ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ معین","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"(بِ ) (جملة فعلیه ) در موقعی که کسی به دشمنان دین لعنت فرستند، شنوندگان می گویند: بیش باد."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"دانشنامه آزاد","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"بِش باد ( یا: سِه سِه بار، به نُه بار!، صورت ابدال یافتۀ «بیش باد و کم مباد!& aquo;، در تداول: «بشمار!& aquo; ) ع ..."}}]} معنی بش باد، مفهوم بش باد، تعریف بش باد، معرفی بش باد، بش باد چیست، بش باد یعنی چی، بش باد یعنی چه، ، بر یزید لعنت بیشمار، بشماربرچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ب، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ب، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ب، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف بکلمه: بش بادکلمه بعدی: بش بالغاشتباه تایپی: fa fh عکس بش باد : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب