دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
برو انجا ک تورا منتظرند

گوش کنید

برو انجا ک تورا منتظرند

HomeMy BooksB owse ▾Recomme da io sChoice Awa dsGe esGiveawaysNew ReleasesLis sExplo eNews & I e viewsGe esA Biog aphyBusi essChild e 'sCh is ia ClassicsComicsCookbooksEbooksFa asyFic io G aphic NovelsHis o ical Fic io His o yHo o Memoi MusicMys e yNo fic io Poe yPsychologyRoma ceScie ceScie ce Fic io Self HelpSpo sTh ille T avelYou g Adul Mo e Ge esCommu i y ▾G oupsDiscussio sQuo esAsk he Au ho Sig I Joi Sig upView p ofileP ofileF ie dsG oupsDiscussio sComme sReadi g Challe geKi dle No es & Highligh sQuo esFavo i e ge esF ie ds’ ecomme da io sAccou se i gsHelpSig ou HomeMy BooksB owse ▾Recomme da io sChoice Awa dsGe esGiveawaysNew ReleasesLis sExplo eNews & I e viewsGe esA Biog aphyBusi essChild e 'sCh is ia ClassicsComicsCookbooksEbooksFa asyFic io G aphic NovelsHis o ical Fic io His o yHo o Memoi MusicMys e yNo fic io Poe yPsychologyRoma ceScie ceScie ce Fic io Self HelpSpo sTh ille T avelYou g Adul Mo e Ge esCommu i y ▾G oupsDiscussio sQuo esAsk he Au ho

Fi d & Sha e Quo es wi h F ie ds Sig i wi h Facebook Sig i op io s Joi Good eads مهدی اخوان ثالث > Quo es > Quo able Quo e “قاصدک! هان، چه خبر آوردي؟از کجا، وز که خبر آوردي؟خوش خبر باشي، امّا، امّاگرد بام و در منبي ثمر مي گردي.انتظار خبري نيست مرانه زياري نه ز ديّاري ، باري،برو آنجا که بود چشمي و گوشي با کس،برو آنجا که ترا منتظرند.قاصدک!در دل من همه کورند و کرند.دست بردار از اين در وطن خويش غريب.قاصدک تجربه هاي همه تلخ،با دلم مي گويدکه دروغي تو، دروغکه فريبي تو، فريب.قاصدک! هان، ولي ...راستي آيا رفتي با باد؟با توام، آي کجا رفتي؟ آي...!راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟مانده خاکستر گرمي، جايي؟در اجاقي- طمع شعله نمي بندم - اندک شرري هست هنوز؟قاصدک!ابرهاي همه عالم شب و روزدر دلم مي گريند ...” ― مهدی اخوانِ ثالث Read mo e quo es f om مهدی اخوان ثالث Sha e his quo e: Like Quo e Recomme d o f ie dsF ie ds Who Liked This Quo e To see wha you f ie ds hough of his quo e, please sig up! 92 likes All Membe s Who Liked This Quo e a¡ az 119 books view quo es   Aug 20, 2021 01:21PM Naza i 5 books view quo es   Ma 31, 2021 03:28AM Mohammad 40 books view quo es   Dec 29, 2020 05:39PM Elly 376 books view quo es   Dec 28, 2020 05:27AM Mahla 128 books view quo es   Dec 24, 2020 01:10PM Javad 25 books view quo es   Nov 09, 2020 03:02AM Sa a 79 books view quo es   Oc 12, 2020 09:54PM Fahimeh 10 books view quo es   Oc 08, 2020 11:28AM Ami hesabi 3 books view quo es   Jul 17, 2020 07:10AM Fa emeh 4 books view quo es   May 10, 2020 06:35AM Rosa 239 books view quo es   Ap 02, 2020 09:31AM Ha ah 67 books view quo es   Feb 24, 2020 01:58PM Ali 0 books view quo es   Ja 29, 2020 11:13AM Pa isa 3 books view quo es   Dec 29, 2019 09:43AM Pa isaba 2 books view quo es   Nov 29, 2019 03:13AM Aliakba 43 books view quo es   Sep 25, 2019 09:50PM Ma yam 2 books view quo es   Sep 20, 2019 12:47PM Shakhla 6,724 books view quo es   Aug 17, 2019 01:04AM Javid 431 books view quo es   Aug 16, 2019 07:15AM Niyousha 1,088 books view quo es   Jul 14, 2019 02:03PM Nima Nik am 3 books view quo es   May 06, 2019 05:59AM Mahmoud 263 books view quo es   Jul 13, 2018 01:43AM Mi a 2 books view quo es   May 11, 2018 03:46AM Sepide 437 books view quo es   Ma 11, 2018 12:33AM La Pe i e P i cesse :-) 281 books view quo es   Ma 10, 2018 01:20PM Hossei 145 books view quo es   Ja 12, 2018 12:30AM Abbas 6 books view quo es   Nov 17, 2017 01:58AM Majid 18 books view quo es   Nov 04, 2017 09:21AM Mah ah 144 books view quo es   Nov 04, 2017 03:35AM Jila 319 books view quo es   Aug 26, 2017 09:28AM Helia 1,005 books view quo es   Ju 09, 2017 08:48AM Nega 3 books view quo es   Feb 24, 2017 10:56AM Masi 8 books view quo es   Nov 03, 2016 11:37PM vuhumê 266 books view quo es   Oc 24, 2016 11:35AM Nas i 4 books view quo es   Oc 01, 2016 08:57AM Alaleh 21 books view quo es   Sep 22, 2016 09:10AM Milad 1,348 books view quo es   Jul 27, 2016 02:59AM P. 96 books view quo es   May 11, 2016 12:42AM Mehdi 0 books view quo es   Nov 30, 2015 07:59AM Mahsa 193 books view quo es   Nov 17, 2015 01:14AM NaaZaaNiN 164 books view quo es   Oc 22, 2015 05:56AM Reza 9 books view quo es   Aug 26, 2015 11:18AM Hassa 209 books view quo es   Aug 18, 2015 02:46AM Sa a 48 books view quo es   Jul 08, 2015 02:04AM Hossei 1 book view quo es   Ju 05, 2015 05:21AM Lada 181 books view quo es   Ap 18, 2015 03:30AM STS 107 books view quo es   Feb 17, 2015 03:02AM Emadeddi 3 books view quo es   Feb 12, 2015 12:28AM Shooka 76 books view quo es   Nov 18, 2014 01:21PM Mahya 0 books view quo es   Oc 28, 2014 06:55AM Mah saa 294 books view quo es   Aug 30, 2014 11:57AM A ash 57 books view quo es   May 24, 2014 02:52PM Ali eza 1 book view quo es   Ap 22, 2014 08:42AM Zoh e 20 books view quo es   Ma 26, 2014 05:58AM Ped am 535 books view quo es   Ma 12, 2014 02:54PM Nsy 1 book view quo es   Feb 26, 2014 01:57AM Ami 0 books view quo es   Dec 23, 2013 03:52PM Mahsa 2 books view quo es   Dec 22, 2013 11:32PM Shokooh 149 books view quo es   Nov 29, 2013 12:29PM لیلی 2,460 books view quo es   Oc 16, 2013 05:53AM Ame e 4,268 books view quo es   Oc 16, 2013 04:05AM A vi 94 books view quo es   Oc 15, 2013 10:31PM کافه ادبیات 2,190 books view quo es   Oc 15, 2013 01:07PM Ra a 2,096 books view quo es   Oc 15, 2013 11:45AM Ha ieh 387 books view quo es   Oc 15, 2013 08:39AM Sepideh 51 books view quo es   Aug 29, 2013 02:45PM الوردة 6 books view quo es   Aug 22, 2013 04:56PM Somaye 35 books view quo es   Ju 01, 2013 07:58AM Ni va a 125 books view quo es   Ap 21, 2013 09:11PM Zoh e 136 books view quo es   Aug 17, 2012 06:37PM Mos afa 72 books view quo es   Jul 23, 2012 01:35PM Ami 0 books view quo es   Feb 28, 2012 03:47AM Meh i 88 books view quo es   Nov 09, 2011 02:57AM Niloofa 20 books view quo es   Aug 12, 2010 09:41PM Ahmad eza 34 books view quo es   Ju 28, 2010 10:11PM Hedieh 81 books view quo es   Ma 11, 2010 02:14AM Esmaiel 83 books view quo es   Feb 03, 2010 01:26AM Hakime 0 books view quo es   Dec 01, 2009 04:56AM امیر حسین 38 books view quo es   Oc 07, 2009 10:49PM Saha 20 books view quo es   Sep 17, 2009 02:55PM Saha 26 books view quo es   Sep 04, 2009 02:23AM Ni Va 91 books view quo es   Aug 01, 2009 08:57AM Reza 24 books view quo es   Sep 23, 2008 11:10PM Sab a f 603 books view quo es   Sep 05, 2008 03:08AM All Quo es My Quo es Add A Quo e B owse By Tag love (84459) life (65781) i spi a io al (63327) humo (39178) philosophy (25642) god (23314) i spi a io al-quo es (22455) u h (20952) wisdom (20421) poe y (18462) oma ce (18104) dea h (16932) happi ess (16737) hope (16129) fai h (15631) i spi a io (14633) quo es (14018) w i i g (13415) life-lesso s (13117) mo iva io al (12822) eligio (12647) ela io ships (11962) success (11644) spi i uali y (11414) ime (11114) love-quo es (10943) life-quo es (10628) k owledge (10234) scie ce (9807) mo iva io (9649) (fu c io () { va po = docume .c ea eEleme ('sc ip '); po. ype = ' ex /javasc ip '; po.asy c = ue; po.s c = 'h ps://apis.google.com/js/pluso e.js'; va s = docume .ge Eleme sByTagName('sc ip ')[0]; s.pa e Node.i se Befo e(po, s); })();

کاربران عزیز هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی و زیبا از استاد آواز ایران ???? محمدرضا شجریان بنام برو آنجا که تو را منتظرند ???? از وب آهنگ باشید ꕥبرو آنجا که بود چشمي و گوشي با کسꕥ ꕥبرو آنجا که بود چشمي و گوشي با کسꕥ ꕥبرو آنجا که تو را منتظرندꕥ Dow load New Music By: ???? MohammadReza Shaja ia Called Bo o A ja ???? Wi h Tex A d Di ec Li ks I The ► webaha g.i برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید دانلود آهنگ برو آنجا که تو را منتظرند از محمدرضا شجریان ✜✜✜ ✜✜ ✜ استاد شجریان در تاریخ ۱۷ مهر ۹۹ مصادف با اربعین حسینی دار فانی را وداع گفت مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند دانلود آهنگ با کیفیت 128

???? متن آهنگ محمدرضا شجریان برو آنجا که تو را منتظرند ???? ████████████████████████ قاصدک هان چه خبر آوردي*¨*• قاصدک هان چه خبر آوردي*¨*• از کجا وز که خبر آوردي*¨*• خوش خبر باشي اما اما*¨*• خوش خبر باشي اما اما*¨*• گرد بام و در من بي ثمر ميگردي*¨*• گرد بام و در من بي ثمر ميگردي*¨*• انتظار خبري نيست مرا*¨*• انتظار خبري نيست مرا*¨*• نه ز ياري نه ز ديار و دياري، باري*¨*• برو آنجا که بود چشمي و گوشي با کس*¨*• برو آنجا که بود چشمي و گوشي با کس*¨*• برو آنجا که تو را منتظرند*¨*• قاصدک در دل من همه کورند و کرند*¨*• قاصدک در دل من همه کورند و کرند*¨*• دست بردار از اين در وطن خويش غريب*¨*• دست بردار از اين در وطن خويش غريب*¨*• قاصد تجربه هاي همه تلخ با دلم مي گويد*¨*• قاصد تجربه هاي همه تلخ با دلم مي گويد*¨*• که دروغي تو دروغ، که فريبي تو فريب*¨*• قاصدک هان ولي، راستي آيا رفتي با باد*¨*• با توام آي کجا رفتي آي*¨*• راستي آيا جايي خبري هست هنوز*¨*• راستي آيا جايي خبري هست هنوز*¨*• مانده خاکستر گرمي جايي*¨*• در اجاقي، طمع شعله نمي بندم*¨*• اندک شرري هست هنوز*¨*• قاصدک قاصدک قاصدک*¨*• ابرهاي همه عالم شب و روز*¨*• در دلم مي گريند*¨*• ████████████████████████ عشق در دل ماند و يار از دست رفت*¨*• دوستان دستي که کار از دست رفت*¨*• اي عجب گر من رسم در کام دل*¨*• کي رسم چون روزگار از دست رفت*¨*• بخت و راي و زور و زر بودم دريغ*¨*• کاندر اين غم هر چهار از دست رفت*¨*• عشق و سودا و هوس در سر بماند*¨*• صبر و آرام و قرار از دست رفت*¨*• گر من از پا اندرآيم گو درآي*¨*• بهتر از من صدهزار از دست رفت*¨*• بيم جان کاين بار خونم مي خورد*¨*• ورنه اين دل چند بار از دست رفت*¨*• مرکب سودا جهانيدن چه سود*¨*• چون زمام اختيار از دست رفت*¨*• سعديا با يار عشق آسان بود*¨*• عشق باز اکنون که يار از دست رفت*¨*• بميرم تا تو چشم تر نبيني*¨*• شرار آه پرآذر نبيني*¨*• چنان از آتش عشقت بسوجم*¨*• که از مو رنگ خاکستر نبيني*¨*• اگر چون موم صد صورت پذيرم*¨*• به هر صورت به دل نقش تو گيرم*¨*• تو تا بخت مني هرگز نخوابم*¨*• تو تا عهد مني هرگز نميرم*¨*• ز دل مهر رخ تو رفتني ني*¨*• غم عشقت به هر کس گفتني ني*¨*• وليکن سوزش عشق و محبت*¨*• ميون مردمون بنهفتني ني*¨*• دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه*¨*• نخواهم دل که مهر تو نلرزه*¨*• گريبون هرکه از دستت کنه چاک*¨*• به صد عالم گريبون وا بيارزه*¨*• برندم همچو يوسف گر به زندان*¨*• بيان آرم ز غم چون مستمندان*¨*• اگر صد باغبان خصمي نمايد*¨*• مدام آيم به گلزار تو خندان*¨*• هست شب يک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است*¨*• باد نوباره ي ابر از بر کوه سوي من تاخته است*¨*•*¨*• هست شب همچو ورمکرده تني گرم دراستاده هوا هم از اين رو است نمي بيند اگر گمشده اي راهش را*¨*• با تو لشگر، بيابان دراز، مرده را ماند در گورش تنگ*¨*• به دل سوخته ي من ماند*¨*• به تنم خسته که مي سوزد از هيبت تب*¨*• هست شب، آري شب*¨*• هست شب، آري شب*¨*• ████████████████████████ برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید. همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید. کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.

19 بار پسنديده شده است

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب