دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵

اولین و آخرین پیامبر خدا

اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی هستند؟

اولین و آخرین پیامبر خدا

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

[i emp op="ques io "]+p {fo -weigh : bolde ;} .social-media-co ai e { posi io : fixed; lef : 0; z-i dex: 999; backg ou d: #f8f8f8; bo de - op- igh - adius: 5px; bo de -bo om- igh - adius: 5px; } .sha e-li ks { wid h: 35px; paddi g: 1px 5px 0 0px; bo de - op- igh - adius: 5px; bo de -bo om- igh - adius: 5px; bo de : 2px solid #eaeaea; bo de -lef : 0; ma gi -bo om: 0; } .sha e-li k-i em { lis -s yle: o e; display: block; wid h: 30px; heigh : 30px; ma gi : 5px 0; } .sha e-li k-i em img, .mobile-sha e-bu o img { wid h: 25px; heigh : au o; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 767px) { .social-media-co ai e { op: 90px; } .mobile-sha e-bu o { cu so : poi e ; ex -alig : ce e ; paddi g: 5px 5px; bo de - op- igh - adius: 5px; bo de : 2px solid #eaeaea; bo de -lef : 0; bo de -bo om-wid h: 1px; } .sha e-li ks { display: o e; bo de - op- igh - adius: 0px; bo de - op: 0px; } } /*.ei aa { backg ou d-image: u l(/CMS_Noo _Files/fa/defaul /images/ico s/socialmedia/ei aa-ico .p g); }*/ /*.so oosh { backg ou d-image: u l(/CMS_Noo _Files/fa/defaul /images/ico s/socialmedia/so oush-ico .p g); } . eleg am { backg ou d-image: u l(/CMS_Noo _Files/fa/defaul /images/ico s/socialmedia/ eleg am-ico .p g); } .wha sapp { backg ou d-image: u l(/CMS_Noo _Files/fa/defaul /images/ico s/socialmedia/wha sapp-ico .p g); }*/ .a ima io - o a e { -webki -a ima io - ame: sha eRo a e; -webki -a ima io -du a io : 1s; -webki -a ima io -i e a io -cou : i fi i e; -webki - a si io - imi g-fu c io : li ea ; } .a ima io - o a e- eplay { -webki -a ima io - ame: sha eRo a e; -webki -a ima io -du a io : 1s; -webki -a ima io -i e a io -cou : i fi i e; -webki - a si io - imi g-fu c io : li ea ; } @-webki -keyf ames sha eRo a e { 0% { -webki - a sfo m: o a e(0deg); } 5% { -webki - a sfo m: o a e(10deg); } 10% { -webki - a sfo m: o a e(20deg); } 15% { -webki - a sfo m: o a e(30deg); } 20% { -webki - a sfo m: o a e(40deg); } 25% { -webki - a sfo m: o a e(50deg); } 30% { -webki - a sfo m: o a e(60deg); } 35% { -webki - a sfo m: o a e(70deg); } 40% { -webki - a sfo m: o a e(80deg); } 50% { -webki - a sfo m: o a e(90deg); } 60% { -webki - a sfo m: o a e(80deg); } 60% { -webki - a sfo m: o a e(70deg); } 70% { -webki - a sfo m: o a e(60deg); } 75% { -webki - a sfo m: o a e(50deg); } 80% { -webki - a sfo m: o a e(40deg); } 85% { -webki - a sfo m: o a e(30deg); } 90% { -webki - a sfo m: o a e(20deg); } 95% { -webki - a sfo m: o a e(10deg); } 100% { -webki - a sfo m: o a e(0deg); } } $(fu c io () { //$(".sha e-li ks").o ('mousee e ', fu c io () { // $( his). oggleClass('sha e-li ks-collapse', false); //}); //$(".sha e-li ks").o ('mouseleave', fu c io () { // $( his). oggleClass('sha e-li ks-collapse', ue); //}); $(".mobile-sha e-bu o ").o ('click', fu c io () { $( his).child e (). oggleClass('a ima io - o a e'); $('.sha e-li ks').slideToggle(500); se Timeou (fu c io () { $(".mobile-sha e-bu o ").child e (). oggleClass('a ima io - o a e') }, 1000); }); }) ارسال لینک صفحه برای دوستان نام فرستنده پست الکترونیکی گیرنده $(fu c io () { $("#P i I em").bi d("click", fu c io () { va obj = $('[id*=LblCo e ]').clo e(); obj.p epe d("" + wi dow.docume .URL + "").appe d($(".fo m-field").pa e ().h ml()).p i (); // his code equals: AddThis->P i Li k's h ml eleme $("a:[h ef='javasc ip :addThisP i ()']").click(fu c io (e) { e.s opP opaga io (); }); }); $("#EmailI em").bi d("click", fu c io () { ShowDialogObj($("#popupDialog"), "col-xs-24 col-sm-12", false, ue); }); }); //$(fu c io () { // $('a#Bookma kPage').click(fu c io (e) { // e.p eve Defaul (); // if (wi dow.sideba && wi dow.sideba .addPa el) { // Mozilla Fi efox Bookma k // wi dow.sideba .addPa el(docume . i le, wi dow.loca io .h ef, ''); // } else if (wi dow.ex e al && ('AddFavo i e' i wi dow.ex e al)) { // IE Favo i e // wi dow.ex e al.AddFavo i e(loca io .h ef, docume . i le); // } else if (wi dow.ope a && wi dow.p i ) { // Ope a Ho lis // his. i le = docume . i le; // e u ue; // } else { // webki - safa i/ch ome // ale ('P ess ' + ( aviga o .use Age . oLowe Case().i dexOf('mac') != -1 ? 'Comma d/Cmd' : 'CTRL') + ' + D o bookma k his page.'); // } // }); //}); fu c io se dEmail() { va se de Name = $('[ ame=se de ]:las ').val(); va email = $('[ ame=email]:las ').val(); //va msg = $('[ ame=message]:las ').val(); va exp = /\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*/; if (se de Name == "") { $.MessageBox.message("لطفا نام خود را وارد کنید", ".mail- o-f ie d-box", ue, 2000, ue); e u false; } else if (email.ma ch(exp) == ull || email == "") { $.MessageBox.message("پست الکترونیکی خود را بطور صحیح وارد کنید", ".mail- o-f ie d-box", ue, 2000, ue); e u false; } va loadi gId = ""; $.ajax({ ype: "GET", da a: { email: email, se de : se de Name },//, message: msg }, u l: "/api/view/Se dPageToF ie d/", success: fu c io (da a) { if (da a) { $("#" + loadi gId). emove(); $(wi dow.pa e .docume ).fi d(".modal,.modal-backd op").hide(); $.MessageBox.message("ایمیل شما با موفقیت ارسال شد", ".mail- o-f ie d-box", ue, 2000, ue); $("#Se dToF ie dCo e ,#se de ,#email").val(""); } else $.MessageBox.message("متاسفانه ایمیل شما ارسال نشد.لطفا دوباره تلاش فرمایید", ".mail- o-f ie d-box", ue, 2000, ue); }, e o : fu c io () { $("#" + loadi gId). emove(); $.MessageBox.message("متاسفانه ایمیل شما ارسال نشد.لطفا دوباره تلاش فرمایید", ".mail- o-f ie d-box", ue, 2000, ue); }, befo eSe d: fu c io () { loadi gId = $.Loadi g.showLoadi g("", $(".mail- o-f ie d-box i pu [ ype=bu o ]").pa e ()); }, comple e: fu c io () { $("#" + loadi gId). emove(); } }); } پرسش عقاید نبوت نبوت خاصه عمومیت نبوت و خاتمیت(ص) حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اولین و آخرین پیامبر تاریخ انتشار : 1391/10/26 بازدید : 26093 منبع: پایگاه حوزه، شماره 23369 سوال برایم سؤالی پیش آمده که چگونه درک کنم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اولین و آخرین پیامبراست؟ پاسخ نخست از بکارگیری عبارت اولین برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، دو معنا قابل تصور است. الف. از نظر زمانی؛ یعنی این که آن حضرت اولین پیامبری باشد که خداوند برای هدایت بندگانش فرستاده است. ب.  از نظر جایگاه و مقام؛ یعنی اگرچه از نظر زمان، تاریخ بعثت پیامبر اسلام از تاریخ بعثت همه پیامبران متأخر است؛ اما از حیث رتبه و مقام، آن حضرت، نزد خداوند اولین ایشان است. اما بخش اول را احدی نمی پذیرد؛ زیرا از ضروریات و بدیهیات ادیان الاهی این است که پیش از آن حضرت، پیامبران بسیاری برای هدایت بشر آمده اند. اما بخش دوم نکته ای است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد و برای دست یابی به آن به مقاله افضلیت رسول بر دیگر پیامبران، مراجعه نمایید. اما در رابطه با آخرین بودن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مقالات  کمال دین و خاتمیت اسلام و  خاتمیت از دیدگاه استاد مطهری و اقبال لاهوری $(fu c io () { appAu ho View.i i (); }) $(wi dow). esize(fu c io () { appAu ho View.checkResize(); }); کلمات کليدي: حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله پیامبر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله کمال دین و خاتمیت اسلام تاریخ بعثت پیامبر اسلام بعثت پیامبر اسلام از تاریخ

آخرین مطالب