دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

العین 6 استقلال 1

خلاصه بازی العین 6 - 1 استقلال

ببینید

العین 6 استقلال 1

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '36844374', uid: 'mvF1K', i le: 'بازی استقلال و العین', use ame: 'R uyu kfhydkgfi5 ', use id: '11581139', visi _c : '922 ', se de _ ame: 'The', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36844374-5768__9988.jpg', du a io : '4:59', sda e: '1 ماه پیش', da e_exac : '02 شهریور 1400', li k: '/v/mvF1K', cha elId: '11581139', cha elUse ame: 'R uyu kfhydkgfi5 ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'The', }; 4:59 ویدیو بعدی بازی استقلال و العین از کانال The نرو بعدی 0:38 حواشی بازی استقلال - العین از کانال نوا فیلم 2:00 استقلال - العین پیش بازی از کانال es eqlaljava 9:16 خلاصه بازی استقلال العین استقلال 0 العین 6 از کانال آپارات .دنیای فیلم 12:05 خلاصه بازی جذاب العین(۶)و استقلال السعودی(۱) از کانال ami 1:00 خلاصه بازی استقلال و العین (6واقعی) از کانال pe spoolis_moeed 6:50 آنالیز بازی العین-استقلال از کانال فوتبال آنالیز 2:17 گرازش بازی کیسه و العین از کانال دخی پرسپولیسی⁦⁦❤️⁩ 7:35 خلاصه بازی فولاد و العین از کانال Foo Hub fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} مجله اینترنتی برترین ها دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/7237921-9887-b.jpg"," esumeUID":"pa9GN","du a io ":725,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =725&ca ego ies=spo & cha el=226131&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u06cc\u0646&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =725&ca ego ies=spo & cha el=226131&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u06cc\u0646&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=226131&cha el_use ame=ba a i ha&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB17&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u06cc\u0646&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644&keywo ds=\u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/pa9GN\/f\/pa9GN.m3u8?k=11b07"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/7237921_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=821888, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=235918, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=413956, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2a1666e5daf64201814b993b112a2fbe7237921-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlMmYzMmI3MTNiYjJhMDE5OTYyMmI4ZGU0ZDYzYmJjIiwiZXhwIjoxNjM0NDM2NzE4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UOaURLgFd88s-CLo Ul5msTyhmP5PC- iNN KyVvo A"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _935498", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); خلاصه بازی العین 6 - 1 استقلال 72,885 مجله اینترنتی برترین ها 24.5 هزار دنبال‌ کننده 72,885 بازدید 2,337 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 4 سال پیش ورزشی # فوتبال # Foo ball مجله اینترنتی برترین ها 24.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ☆ خنده☆سرگرمی☆فوتبال☆نیمار☆ 1 ماه پیش اسیا تخصصتونه متخصصای شیش تایی گزارش تخلف saleh . lego 2 ماه پیش شاشیدم تو استقلال گزارش تخلف فوتبالی 2 ماه پیش اقای استدیو گیمر استقلال ۲ قهرمانی ۴جانبه اسیا رو داره نه واقعی گزارش تخلف ورزش لند 2 ماه پیش استقلال جر خورد یکی بره جمش کنه گزارش تخلف همه چیز در اینجا هست 2 ماه پیش کیسه کش ها همون سال الهلال ۴ ۰‌ پرسپولیس رو زد و سال بعدش استقلال الهلال رو زد پس زر لنگیها گزارش تخلف ❤دختر باس❤ 2 ماه پیش گزارش تخلف ❤دختر باس❤ 2 ماه پیش گزارش تخلف ami eza.1390 2 ماه پیش کیسه بدبخت کی دیگه از العین میبازه که شما میبازین فولادم 4 هیچ برد بدبخت گزارش تخلف u_9582641 2 ماه پیش اوه اوه چجوری کیسه لوله شد گزارش تخلف u_11210259 2 ماه پیش ۶ ناییی کیسه کجایی گزارش تخلف استادیو گیمر 3 ماه پیش زر نزن کامنت پاایینی ما دبار قهرمان شدیم شما قهرمانی ندارین گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 4:59 بازی استقلال و العین The 922 بازدید 1 ماه پیش 0:38 حواشی بازی استقلال - العین نوا فیلم 1.1 هزار بازدید 4 سال پیش 2:00 استقلال - العین پیش بازی es eqlaljava 1.6 هزار بازدید 2 سال پیش 9:16 خلاصه بازی استقلال العین استقلال 0 العین 6 آپارات .دنیای فیلم 1.3 هزار بازدید 4 ماه پیش 12:05 خلاصه بازی جذاب العین(۶)و استقلال السعودی(۱) ami 589 بازدید 2 ماه پیش 1:00 خلاصه بازی استقلال و العین (6واقعی) pe spoolis_moeed 828 بازدید 9 ماه پیش 6:50 آنالیز بازی العین-استقلال فوتبال آنالیز 3 هزار بازدید 3 سال پیش 2:17 گرازش بازی کیسه و العین دخی پرسپولیسی⁦⁦❤️⁩ 537 بازدید 4 ماه پیش 7:35 خلاصه بازی فولاد و العین Foo Hub 687 بازدید 6 ماه پیش

العین 6-استقلال 1 ; آبروریزی آسیایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب