دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

آتش نشان سام دوبله فارسی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '20500223', uid: 'xhi8 ', i le: 'باب اسفنجی: سربازی اسفنجی دوبله فارسی', use ame: 'movafaghia _1404', use id: '6079600', visi _c : '6.3 هزار', se de _ ame: 'فیلم و کارتون', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /20500223-9232__3903.jpg', du a io : '52:57', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '28 آبان 1400', li k: '/v/xhi8 /%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C%3A_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '6079600', cha elUse ame: 'movafaghia _1404', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلم و کارتون' }; va ex Video = { id: '14806153', uid: 'E eNk', i le: 'کارتون سینمایی سام آتشنشان هشدار بیگانه دوبله فارسی', use ame: ' amag am', use id: '5072925', visi _c : '7.4 هزار', se de _ ame: 'نماگرام', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /14806153-1401__2353.jpg', du a io : '58:57', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '16 اردیبهشت 1398', li k: '/v/E eNk/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C%3A_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '5072925', cha elUse ame: ' amag am', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'نماگرام', }; 58:57 ویدیو بعدی کارتون سینمایی سام آتشنشان هشدار بیگانه دوبله فارسی از کانال نماگرام نرو بعدی 50:18 انیمیشن سام آتشنشان - جاسوس بازی از کانال جیرجیرک 0:36 تریلر انیمیشن سام آتشنشان از کانال انیم استیشن 59:03 انیمیشن سام آتشنشان هشدار بیگانه از کانال جیرجیرک 1:21 مجموعه جذاب سام آتشنشان - Fi ema Sam از کانال پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون 59:09 انمیشن سام آتشنشان 2017 از کانال فیلم 10 9:57 کارتون سام آتشنشان Fi ema Sam فصل اول قسمت سوم از کانال پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; 52:57 باب اسفنجی: سربازی اسفنجی دوبله فارسی wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} فیلم و کارتون دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20463301-9707-b.jpg"," esumeUID":"dDTJ ","du a io ":3018,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6079600&cha el_use ame=movafaghia _1404&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0633\u0627\u0645&keywo ds=\u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u0633\u0648\u0633&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0627\u0645 \u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6079600&cha el_use ame=movafaghia _1404&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0633\u0627\u0645&keywo ds=\u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u0633\u0648\u0633&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0627\u0645 \u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6079600&cha el_use ame=movafaghia _1404&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0633\u0627\u0645&keywo ds=\u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u0633\u0648\u0633&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0627\u0645 \u0622\u062a\u0634\u0646\u0634\u0627\u0646","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/dDTJ \/f\/dDTJ .m3u8?k=a652b"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20463301_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"},{"s a ":2998,"id":"playe RecomThumb"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=524949, RESOLUTION=654x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=134389, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=265360, RESOLUTION=436x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=761715, RESOLUTION=872x480","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/79818248140884f038da586a59d55c3f20463301-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQzYTIxMGVmZGYzZjY3YjkxZmMyMWVkZDY4ODczNWU1IiwiZXhwIjoxNjM3ODYwNTg3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f eb6yLUCXjIscva09mosoKoAROzfi4azRIGc Al6Zg"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _872170", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); کارتون سینمایی سام آتشنشان جاسوس بازی دوبله فارسی 15,206 فیلم و کارتون 15.4 هزار دنبال‌ کننده 15,206 بازدید 77 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن دانلود و تماشای آنلاین فیلم سینمایی ایرانی: h ps://filmka o 1404. k وبلاگ: h ps://blog.filmka o 1404. k 1 سال پیش کارتون # کارتون سینمایی # کارتون # سام آتشنشان # ba ame kodak # ka oo # A ima io # A ima io si amayi # film ka oo # ka oo si amayi # ka oo # sam a ash esha # ka oo # ka oo # ka oo # A ima io # ka oo # ba ame kodak # ka oo فیلم و کارتون 15.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن کارتون سینمایی . . . فیلم و کارتون 92/88 ذخیره لیست پخش 64 59:12 باب اسفنجی: جعبه اسرارآمیز دوبله فارسی فیلم و کارتون 65 50:33 تام و جری گربه شکاری دوبله فارسی فیلم و کارتون 66 1:14:08 باب اسفنجی: خانه آناناسی دوبله فارسی فیلم و کارتون 67 1:09:02 کارتون سینمایی بانو و ولگرد ماجراجویی اسکمپ دوبله فارسی فیلم و کارتون 68 1:20:37 باب اسفنجی: سرزمین خرچنگ ها دوبله فارسی فیلم و کارتون 69 1:19:08 باب اسفنجی: سلطان جزیره دوبله فارسی فیلم و کارتون 70 1:15:20 باب اسفنجی: آتلانتیس دوبله فارسی فیلم و کارتون 71 52:45 تام و جری زمستان سرد دوبله فارسی فیلم و کارتون 72 56:21 باب اسفنجی: اختراع پلانکتون دوبله فارسی فیلم و کارتون 73 2:02:59 تام و جری سفر به دور دنیا فیلم و کارتون 74 56:35 باب اسفنجی: بیماری اختاپوس دوبله فارسی فیلم و کارتون 75 1:47:45 فیلم سینمایی مکبث دوبله فارسی فیلم و کارتون 76 1:17:48 باب اسفنجی: جابجایی بزرگ دوبله فارسی فیلم و کارتون 77 56:54 باب اسفنجی: راننده دوبله فارسی فیلم و کارتون 78 1:27:56 باب اسفنجی شهردار میشود دوبله فارسی فیلم و کارتون 79 1:05:07 باب اسفنجی: مهمانان پر سر و صدا دوبله فارسی فیلم و کارتون 80 1:19:48 باب اسفنجی: ناپدید شدن دوبله فارسی فیلم و کارتون 81 1:33:35 کارتون سینمایی افسانه دسپراکس دوبله فارسی فیلم و کارتون 82 1:03:28 عروسی باب اسفنجی دوبله فارسی فیلم و کارتون 83 1:29:46 انیمیشن الیوت کوچکترین گوزن شمالی دوبله فارسی فیلم و کارتون 84 48:50 کارتون سینمایی باشگاه میکی موس دوبله فارسی فیلم و کارتون 85 57:51 باب اسفنجی: اختاپوس دانشمند دوبله فارسی فیلم و کارتون 86 1:06:03 باب اسفنجی: پلانکتون دوبله فارسی فیلم و کارتون 87 1:10:03 کارتون سینمایی جنگ های باغ وحش دوبله فارسی فیلم و کارتون 50:18 کارتون سینمایی سام آتشنشان جاسوس بازی دوبله فارسی فیلم و کارتون 89 52:57 باب اسفنجی: سربازی اسفنجی دوبله فارسی فیلم و کارتون 90 1:27:30 انیمیشن سینمایی به دنبال یک جنگجو دوبله فارسی فیلم و کارتون 91 44:16 کارتون سینمایی شیر نگهبان بازگشت غرش دوبله فارسی فیلم و کارتون 92 58:26 باب اسفنجی: غذای پاتریک دوبله فارسی فیلم و کارتون ویدیوهای مشابه پخش خودکار 58:57 کارتون سینمایی سام آتشنشان هشدار بیگانه دوبله فارسی نماگرام 7.4 هزار بازدید 2 سال پیش 50:18 انیمیشن سام آتشنشان - جاسوس بازی جیرجیرک 5.5 هزار بازدید 1 سال پیش 0:36 تریلر انیمیشن سام آتشنشان انیم استیشن 4.4 هزار بازدید 1 سال پیش 59:03 انیمیشن سام آتشنشان هشدار بیگانه جیرجیرک 9.6 هزار بازدید 1 سال پیش 1:21 مجموعه جذاب سام آتشنشان - Fi ema Sam پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون 10.7 هزار بازدید 2 سال پیش 59:09 انمیشن سام آتشنشان 2017 فیلم 10 8.8 هزار بازدید 3 سال پیش 9:57 کارتون سام آتشنشان Fi ema Sam فصل اول قسمت سوم پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون 996 بازدید 3 ماه پیش

داستان نیمیشن

دانلود انیمیشن سام آتشنشان (Fi ema Sam) سام اتشنشانی است که در تیم آتشنشانی روستایی مشغول به کار است کودکان و شهروندان روستا هر یک با اشتباهانشان ماجرا های جالبی را به وجود می آورند.

درباره نیمیشن

دانلود انیمیشن Fi ema Sam محصول کشور انگلستان و در ژانر انیمیشن ، خانوادگی می‌باشد و به کارگردانی در سال 1987 ساخته شده است. در نیمیشن سام آتشنشان بازیگرانی چون A d ew Hodwi z، David Ca li g، S eve Ky ma ، Tegwe Tucke ، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

بازیگران : A d ew Hodwi z، David Ca li g، S eve Ky ma

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب